Kamu yönetimi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Tarafsız Bakış Açısı Bu maddede belli bir devletin bakış açısının ağırlıkta olduğu bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Maddenin evrenselleştirilmesi ve uygun hâle getirilmesi için lütfen tartışmaya katılınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce şablonun yardım sayfasını lütfen inceleyiniz. (Ocak 2013)
Evrenselleştirme

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.[1]

Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslek niteliği taşımaktadır. Disiplinler arası bir nitelik de taşıyan kamu yönetimi çeşitli disiplinlerden gerekenleri alır ve kamusal sorunların çözümüne uygular. Çünkü kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Kamu bürokrasisini ve onun halkla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Amaç olarak ise yönetimi oluşturan unsurların ortaya konulması, statü, örgüt, işlev ve davranışların tanımlanıp açıklanması söz konusudur.[1]

Daha önceleri siyaset bilimi altında incelenen kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak incelenmesini ilk olarak Thomas Woodrow Wilson dile getirmiş, yazdığı Yönetimin İncelenmesi isimli makalesiyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Bu alan İngilizcede "Public Administration" kelimesi ile karşılanır. Türkiye'de TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü) bu alanda inceleme ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir birimdir.

Kamu Yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bölümlerinden biridir. "Kamu Yönetimi" bölümlerinde başta "Devlet İdaresi" olmak üzere "Anayasa Hukuku", "İdare Hukuku", "Siyaset Bilimi", "Türk Siyasal Yaşamı", Toplumbilim, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler) gibi dersler de verilmektedir. Kamu Yönetimi bölümünün öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı olanlarda hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.

Genel Bilgiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölümün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulanmaktadır. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır. Kamu Yönetimi bölümü İdari hakimler de yetiştirdiği için Hukuk Fakültesinden sonra en çok hukuk derslerinin verildiği bölümdür.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu belediyeler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almakta veya ortaklık yoluyla kendi işini kurmaktadır.

Çalışma Alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Eryılmaz, Bilal, "Kamu Yönetimi", Erkam Matb. İstanbul 1999, s. 3-9
  2. ^ Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 28 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü.

İlgili bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]