Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige

Wikipedia open wikipedia design.

Antal bekräftade fall av Covid-19-smitta i respektive region. (Kumulativa absoluttal, utan hänsyn till folkmängden i regionen.) Datakälla: Folkhälsomyndigheten

Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige är del av den pågående pandemin orsakad av viruset severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tidigare även kallat för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Viruset orsakar sjukdomen covid-19, en infektion som kan ge olika symptombilder hos olika personer. Symptom som i många fall skiljer covid-19 från förkylning och influensa är feber, torrhosta och andningsbesvär.[1][2] Vissa drabbas emellertid endast av lätta förkylningssymptom med snuva, andra får en influensaliknande symptombild med huvudvärk, trötthet, feber, halsont och myalgi, i allvarligare fall med lunginflammation.[3]

Det första svenska fallet bekräftades 31 januari i Jönköping. Inhemsk smittspridning bekräftades för första gången 6 mars i Stockholm, och det första dödsfallet ägde rum 11 mars, även det i Stockholm. 11 mars konstaterade Världshälsoorganisationen att virusutbrottet är en pandemi, och i Sverige vidtogs flera myndighetsåtgärder. Den 19 mars utfärdades en allmän avrådan om icke-nödvändiga resor inom landet, och den 17 mars i en EU-koordinerad aktion begränsades inresor från icke-EU/EES-länder för icke-medborgare. Den 27 mars meddelade regeringen att det från och med den 29 mars är förbjudet med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. [4]

Som ett resultat av utbrottet uppmanades personer över 70 år eller i riskgrupper att hålla sig hemma. Alla uppmanades tvätta händerna med tvål och vatten och stanna hemma vid minsta symptom. Begränsningarna av rörligheten inom Sverige och globalt fick stor ekonomisk påverkan på många branscher, och 12 mars skedde den högsta noterade nedgången på en dag som har uppmätts på OMX30. Regeringen och riksdagen aviserade flera kraftiga stödåtgärder för att försöka lindra de ekonomiska konsekvenserna.

Den 29 mars var det kumulativa antalet bekräftade Coronasmittade personer i Sverige 3 700 fall, antalet dödsfall 110 i samband med Coronaviruset och antal personer som hade intensivvårdats 278. 70 nya fall hade bekräftats under det senaste dygnet, varav 69 i Stockholm.[5][6]

Smittspridning[redigera | redigera wikitext]

Det första fallet i Sverige att insjukna i Covid-19 verifierades den 31 januari i Jönköping hos en person som varit i Wuhan i Kina.[7] Den 1 februari klassade svenska regeringen, efter begäran av Folkhälsomyndigheten, infektionssjukdomen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.[8] En puckel i kurvan inträffade efter att sportlovsresenärer återvände från bland annat Italien och Schweiz till Stockholmsregionen den 30 februari, plus omkring fem dagars inkubationstid.[9] Den 2 mars höjde Folkhälsomyndigheten risknivån i Sverige. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedömdes då som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedömdes som måttlig.[10] Den första inhemska smittspridningen i Sverige som inte kunnat smittspåras konstaterades hos två patienter som hade sökt vård i Stockholm 6 mars.[11][12] 10 mars höjdes nivån till mycket hög.[13] Det första dödsfallet inträffade den 11 mars i Stockholm.[14] Den 26 mars meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell att region Stockholm – men ännu inte landet som helhet – kan ha nått det som inom epidemiologi kallas dag noll, det vill säga den dag när antalet allvarligt sjuka börjar öka mycket snabbt.[15]

Fram till kvällen den 29 mars hade 110 personers liv krävts, och 3 7̝00 fall bekräftats som smittade och därmed insjuknade i Sverige. Antal fall i relation till folkmängden var högst i Stockholms, Jämtlands, Östergötland och Sörmlands län.[16] Detta kan jämföras med att antal döda per år i influensa i Sverige har varit 210 i genomsnitt (åren 1969-2018, exklusive personer med annan allvarlig bakomliggande orsak). Antal döda i influensa hade en topp år 2018 på 652 personer.[17]

Sverige har följt Italiens utveckling med två till tre veckors eftersläpning vad gäller antal smittade och avlidna per capita under mars månad, och har legat ungefär i fas med Storbritannien och Danmark.[18][19][20] I jämförelse med EUːs länder (ej EES) hade Sverige den 27 mars åttonde högst antal avlidna av Covid-19 i relation till folkmängden.[21][22]

Vad gäller antal bekräftade smittade testar Sverige inte smittspridningen generellt bland dem som uppvisar symptom eller har varit utomlands som flera andra länder gör, utan prioriterar från den 12 mars att testa sjukvårdspersonal, äldre och de som behöver sjukvård.[23][24][25] Antalet verkligt smittade tros vara mycket högre.[26] Sedan sista veckan i mars genomförs en stickprovsundersökning för att mäta smittspridningen bland Stockholms befolkning.[27]

Allmänna rekommendationer[redigera | redigera wikitext]

Symptoms of coronavirus disease 2019 3.0.-sv.png

Världshälsoorganisationen rekommenderade att tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, att hålla minst en meters avstånd från varandra, att undvika att röra ögon, näsa och mun med händerna samt att stanna hemma om man har minsta symptom. Har man varit i områden där viruset finns rekommenderades man att extra noggrant vara vaksam över symptom.[28]

Folkhälsomyndigheten upprepade flera av dessa rekommendationer, och uppmanade alla med symptom att stanna hemma minst två dagar efter att symptom försvunnit. Man rekommenderade att tvätta händerna i minst 20 sekunder, och att hosta och nysa i armvecket. En ytterligare rekommendation var att inte i onödan träffa äldre personer eller personer i riskgrupper, för att undvika att smitta dem.[29] Personer över 70 år och i riskgrupper uppmanades begränsa fysiska kontakter med andra människor och att försöka hålla sig hemma, att undvika kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler, men uppmuntrade till promenader i naturen i områden med få människor.[30]

Exakt vilka som tillhör riskgrupper är okänt, men förutom ålder förmodligen högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes. Vad gäller astma och njursjukdom var läget än mer oklart. För gravida finns det inte mycket data tillgänglig. Folkhälsomyndighetens rekommendation var att gravida vidtar samma försiktighetsåtgärder som med andra smittsamma sjukdomar.[30]

Samhällsåtgärder gentemot befolkningen[redigera | redigera wikitext]

Gatuskyltar utanför Sahlgrenska sjukhuset som meddelar att personer som kan misstänkas ha viruset ska stanna utanför sjukhuset, ringa på dörrklockan och invänta sjukvårdspersonal (29 februari 2020).

Sverige har, till skillnad från många andra länder, inte genomfört karantän och inlåsning av befolkningen. Förskolor och grundskolor är öppna för att undvika att vårdpersonal stannar hemma från arbetet och tar hand om sina barn. Skidliftarna har fortsatt att gå. De flesta åtgärder är frivilliga i Sverige eftersom samhället till stor del bygger på tillit mellan myndigheter och folket. En förklaring är också att den svenska konstitutionen förhindrar ministerstyre men kräver att ansvarig expertmyndighet, i detta fall folkhälsomyndigheten, snarare än politiker måste initiera alla åtgärder för att förhindra viruset.[31]

Anders Tegnell, statsepidemiolog, beskrev i Aktuellt 24 mars att den svenska strategin bygger på två ben: att isolera och skydda gamla och sjuka, och att minska kontakter mellan friska och sjuka.[32] Tegnell förnekade att flockimmunitet i sig skulle vara ett mål för den svenska politiken, eftersom flockimmunitet är ett tillstånd som landet förr eller senare kommer att uppnå oavsett. Istället är målet lagom snabb smittspridning i syfte att undvika att sjukvården passerar sitt kapacitetstak, vilket potentiellt kan rädda tusentals liv. Samtidigt vill man inte dra ut på processen och stänga ned samhället onödigt länge, vilket också kan kosta liv.[33] Andra experter menar dock att om processen kan dras ut ytterligare på tiden skulle 60 procent av befolkningen kunna smittas innan epidemin är över jämfört med 70 procent om inga åtgärder sätts in, och då kan ytterligare liv räddas. Dock är osäkerheten stor i dessa uppskattningar.[34][35]

På folkhälsomyndighetens inrådan har regeringen endast genomfört följande förbudː

 • Icke-medborgares inresor från icke EU/EES-länder stoppas. (17 mars 2020)
 • Alla folksamlingar och sammankomster med över 500 deltagare, inklusive kultur- och idrottsevenemang, förbjuds tills vidare. (11 mars 2020)[36] Förbudet utsträcktes vid ett senare regeringssammanträde till att omfatta alla allmänna sammankomster över 50 personer. (27 mars 2020)[37]
 • På restauranger och barer tillåts enbart bordsservering. (24 mars) [38]

Därutöver har en rad rekommendationer, och beslut som underlättar efterföljandet av dessa, meddelats av olika myndigheter och regeringen:

 • Icke-nödvändiga resor avråds till delar av Kina (26 januari, 17 februari),[39] Iran (3 mars), Italien (6 mars) och överhuvudtaget utomlands (14 mars). Personer som återvänder från dessa länder har fått spendera två veckor i frivillig karantän i hemmet, med smittbärarpenning.[40] Icke-nödvändiga helgresor och andra resor inom Sverige avråds (19 mars).[41]
 • Personer även med minimala symptom på vad som kan vara COVID-19 rekommenderas att stanna hemma. Karensdagen avskaffas tillfälligt för att säkerställa att personer som känner sig lite sjuka stannar hemma från arbetet. Tiden man kan sjukskriva sig utan läkarintyg förlängs från 7 till 14 dagar (11 mars 2020).[42]
 • Personer som är över 70 år gamla rekommenderas att stanna hemma, men kan ta promenader på avstånd från andra. Arbetsgivare i synnerhet i Stockholm rekommenderas att uppmana sina anställda att om möjligt arbeta från hemmet.(16 mars)[43]
 • Distansundervisning rekommenderas för gymnasier, komvux, yrkeshögskolor, högskolor och universitet. (18 mars)[44] Skolor får möjlighet att förlänga terminen. Högskoleprovet i april ställs in (13 mars)[45] liksom nationella prov vårterminen 2020. (23 mars)[46]

Hälsa och sjukvård[redigera | redigera wikitext]

Coronavirusutbrottet har medfört stor belastning för hälso- och sjukvården. 13 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att bara testa personer på sjukhus eller som tillhör riskgrupper för det nya coronaviruset, eftersom det viktigaste var att prioritera gamla och sjuka samt personal inom vård och omsorg.[38]

Anhöriga avråds från besök på sjukhus (sedan 10 mars).[47] På många platser i Sverige koncentrerades resurser under mars månad till intensivvård, vilket innebar att vård som kan anstå ställdes in. Vissa landsting ställer in alla planerade (icke-akuta) operationer för att spara skyddsutrustning, inför besöksrestriktioner för närstående på sjukhus och ersätter fysiska patientmöten med videomöten där så är möjligt.[48][49][50][51]

Antal bekräftade inrapporterade fall och antal döda över tid. Logaritmisk vertikal axel.

Intensivvårdens belastning och kapacitet[redigera | redigera wikitext]

Den 29 mars var 255 personer under intensivvård för covid-19, en siffra som då hade dubblerats på fem dygn.[52] Tre av fyra personer under intensivvård var män och lika många hade en underliggande riskfaktor. Medianåldern låg på 64 år.[53][54]

Sverige hade 574 intensivvårdsplatser med respirator år 2019.[55] Detta ska jämföras med Italien, som hade ganska exakt dubbelt så många intensivvårdsplatser per invånare.[56] Socialstyrelsen genomförde i januari 2020 en kartläggning av landets intensivvårdskapacitet med isolering men vill inte lämna ut resultatet till media, med hänvisning till att siffrorna ”skulle kunna medföra att samhällets säkerhet skulle äventyras om de blev kända”.[57] Socialstyrelsen fick regeringsuppdrag 18 mars att samordna utbyggnaden av kapaciteten.[58] I många regioner byggdes antalet intensivvårdsplatser snabbt ut, och i region Stockholm byggde man tillsammans med Försvarsmakten om Stockholmsmässan i Älvsjö till ett fältsjukhus.[59]

För det fall att intensivvårdens kapacitet ändå inte skulle räcka har socialstyrelsen förtydligat etiska riktlinjer för prioritering av akutsjukvård. I det fallet prioriteras den som har har tillräckligt god hälsa för att klara intensivvård. Andra faktorer, såsom hemort, ska inte ha betydelse, utan patienter ska i övrigt behandlas lika.[60]

Forskning om vaccin och andra läkemedel[redigera | redigera wikitext]

24 februari meddelade Folkhälsomyndigheten att man i Sverige har lyckats odla viruset av isolat från en svensk patient. Detta resultat kommer kunna delas med andra forskare och tros kunna bli ett viktigt steg för att öka förståelsen för viruset och sjukdomen samt för att kunna utveckla läkemedel och vaccin.[61]

Samhälleliga konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Ekonomiska konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Information om tomma butikshyllor på ICA Kvantum Kungens kurva, Stockholm.

Pandemin riskerar att få stora ekonomiska och samhälleliga konsekvenser, både direkt genom de konsekvenser som Covid-19 ger och indirekt genom de åtgärder som olika länder och områden genomför för att stoppa smittspridningen. 12 mars 2020 rasade Stockholmsbörsen med 11,13%,[62] efter Donald Trumps beslut om att stoppa flygresor från Schengenområdet till USA. Det är den högsta noterade nedgången på en dag som har uppmätts på OMX30. Från årsskiftet fram till och med 19 mars hade börsen gått ner med 24,53%.[63] Globalt har finansmarknaden påverkats negativt av reseförbud som har införts, stängda gränser och lockdown.[64]

Nedstängningen av allt fler sektorer gör att många företag snabbt tvingas dra ner på verksamheten. Stefan Fölster kalkylerade i en debattartikel på Svenska Dagbladet att 14% av svenska företag skulle bli konkursmässiga inom tre månader av den rådande isoleringen, och 22% om isoleringen sträcks ut till ett halvår. Effekten av det, menade han, skulle bli en allmän kreditkris.[65] Kerstin Hessius, VD vid Tredje AP-Fonden, uppmanade Sverige och världen att sluta med nedstängningen, med argumentet att fler skulle dö av de ekonomiska och finansiella konsekvenserna än pandemin i sig.[66]

För att bemöta de ekonomiska konsekvenserna presenterade regeringen 16 mars ett paket för stöd åt drabbade företag med korttidsvarsel, där staten tar över ansvaret för sjuklön och medger uppskov i skattebetalningar.[67] 11 mars avskaffade även Regeringen karensdagen, för att sjuka inte skulle tveka att vara hemma.[42] fInrikesminister Mikael Damberg konstaterade också i Aktuellt att man skulle över möjligheter till ytterligare åtgärder riktade åt små- och medelstora företag, som har svårt att utnyttja de åtgärder som presenterades 16 mars och som ofta verkar i flera av de särskilt utsatta sektorerna, som turistnäring och hotell och restauranger.[33] 25 mars presenterades således ytterligare ett krispaket, riktat till små och medelstora företag, och som omfattade 150 miljarder kronor. Förslagen innefattade tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, en statlig lånegaranti där staten garanterar 70% av lån från bankerna till företag, tillfällig rabatt för hyreskostnader, sänkt skatt till småföretagare samt anstånd för skatteinbetalning åt egenföretagare.[68]

SAS Sverige meddelade 15 mars att bolaget tvingas reducera verksamheten kraftigt och dra ner personalen med 10 000 personer, det vill säga 90 procent av personalen.[69] Bolaget vill inte permanent säga upp personalen utan hoppas kunna återta personalen då krisen gått över. Danmark och Norge har ett regelverk för tillfälliga varsel och SAS hoppas att Sverige också beslutar om ett sådant.[70]

Konsekvenser för kultur och idrott[redigera | redigera wikitext]

Pandemin, och inte minst begränsningen på större sammankomster än 500 (sedan 27 mars 50) personer, har också haft stor påverkan på idrott och kultur. Flera lagsporter, bland andra basket, innebandy och ishockey, har exempelvis valt att avsluta säsongen i förtid.[71][72] De sista matcherna i bland andra ishockey och bandy spelades utan publik; SM-finalerna i bandy spelades inför tomma läktare. Hanteringen av de sportsliga konsekvenserna har varierat; ishockeyn valde exempelvis att inte utse någon svensk mästare eller flytta upp eller ned något lag i seriesystemet medan innebandyn utsåg seriesegrarna till svenska mästare och flyttade ner de sämsta lagen och flyttade upp de bästa lagen planenligt, trots att inte alla serier var färdigspelade. På samma sätt tvingas teaterföreställningar, museer, konserter, biografer och liknade att stänga eller ställas in. Kulturminister Amanda Lind presenterade ett stöd på en miljard kronor, där 500 miljoner kronor är ett direkt stöd till kulturen. Stödet gällde dock inte statliga myndigheter, som Dramaten och Kungliga Operan.[73]

Påverkan på resor[redigera | redigera wikitext]

Utrikesdepartementet har utfärdat en allmän avrådan om alla icke-nödvändiga resor, en avrådan som utfärdades 14 mars och som skulle gälla åtminstone till 14 april.[74] Folkhälsomyndigheten har också uppmanat alla svenskar att fundera över om inrikes resor verkligen är nödvändiga, men hade inte 25 mars beslutat om någon avrådan eller något förbud.[75] Utrikesdepartementet gav ingen information om aktiv hjälp från Sveriges sida med att hjälpa medborgare som är fast utomlands att ta sig hem, utan uppmanade svenskar utomlands att be om hjälp från ansvarig resebyrå, flygbolag eller försäkringsbolag. Man räknade med att flera tusen svenskar är fast utomlands.[76] Bland annat har Peru helt stängt gränserna för både in- och utresor i upp till fyra veckor, vilket innebär att det satt fast svenskar i Peru som inte kan ta sig hem.[77] Israels utrikesdepartement och El Al valde istället att skicka plan till Peru och flyga hem sina medborgare.[78]

17 mars kom Europeiska unionen överens om att stänga de yttre gränserna för icke nödvändiga resor i åtminstone 30 dagar. Europeiska medborgare omfattades dock inte av förbudet, och även om många inre gränser också stängdes tillät de flesta EU-länder medborgare att återvända hem via transit.[79] 14 mars stängde exempelvis Danmark sina gränser för alla utan giltigt skäl, exempelvis arbete. Det var dock tillåtet att resa hem via Danmark. Godstransporter ska inte påverkas. Danska polisen konstaterade: "Personer som korsar den danska gränsen för att komma hem, till exempel svenskar som har varit på semester i utlandet, kommer anses ha ett giltigt skäl för inresa. Det samma gäller vid transit på flygplatsen, och för flygpersonal.”[80]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

(Datakälla: Databaser som sammanställer regionernas rapporter,[81][82] som ligger upp till ett dygn före/högre än Folkhälsomyndighetens, ECDC:s och WHO:s officiella statistik.)
Nya COVID-19-fall i Sverige per region
Datum Län/regioner Bekräftade fall Förändring Källor
Nya Kumulativt
Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län
2020-01-31 1 1 1 [83]
2020-02-26 1 1 2 +100% [84]
2020-02-27 1 1 3 5 7 +250% [85]
2020-02-28 1 2 1 4 11 +57% [86]
2020-02-29 1 1 2 13 +18% [82][bättre källa behövs]
2020-03-01 1 1 14 +8%
2020-03-02 1 1 15 +7%
2020-03-03 1 1 10 3 15 30 +100%
2020-03-04 1 16 2 2 1 22 52 +73%
2020-03-05 1 7 28 2 3 1 42 94 +81%
2020-03-06[a 1] 1 5 5 21 1 8 2 43 137 +46%
2020-03-07 3 21 24 161 +18%
2020-03-08 5 14 1 7 12 3 42 203 +26%
2020-03-09 1 2 32 3 1 6 45 248 +20%
2020-03-10 5 3 60 1 13 78 326 24% [16]
2020-03-11 1 3 1 3 2 1 2 35 28 4 1 8 6 40 135 461 29%
2020-03-12[a 2] 5 1 2 1 10 2 13 1 7 3 37 32 6 3 3 31 1 1 159 620 26%
2020-03-13 2 2 2 14 2 7 2 2 31 41 3 10 7 1 4 5 18 2 155 775 20%
2020-03-14 1 1 7 6 5 2 42 33 6 11 1 1 21 2 10 149 924 16%
2020-03-15 1 2 1 1 27 18 1 2 4 4 7 68 992 7%
2020-03-16 1 1 2 8 4 2 4 18 1 1 17 8 67 &&&&&&&&&&&01059.&&&&&01 059 6%
2020-03-17 2 1 1 3 1 2 6 33 16 5 3 5 11 3 3 13 108 &&&&&&&&&&&01167.&&&&&01 167 9%
2020-03-18 4 1 4 3 1 1 -1 2 36 4 9 1 1 2 20 11 13 112 &&&&&&&&&&&01279.&&&&&01 279 9%
2020-03-19 2 2 2 2 2 1 7 55 1 15 2 4 1 8 4 36 144 &&&&&&&&&&&01423.&&&&&01 423 10%
2020-03-20 1 3 2 2 3 3 2 2 1 4 105 5 6 4 1 1 21 6 28 200 &&&&&&&&&&&01623.&&&&&01 623 12%
2020-03-21 5 3 4 3 3 1 4 3 55 4 1 1 2 2 14 8 10 123 &&&&&&&&&&&01746.&&&&&01 746 7%
2020-03-22 4 3 10 4 1 3 5 99 6 3 2 8 1 11 160 &&&&&&&&&&&01906.&&&&&01 906 8%
2020-03-23 1 1 9 1 1 1 3 56 11 5 1 2 4 14 110 &&&&&&&&&&&02016.&&&&&02 016 5%
2020-03-24 13 3 4 6 3 3 8 7 143 2 11 3 2 1 11 6 30 256 &&&&&&&&&&&02272.&&&&&02 272 11%
2020-03-25 10 5 3 4 6 2 1 5 8 111 19 9 3 3 2 5 10 10 22 238 &&&&&&&&&&&02510.&&&&&02 510 +10%
2020-03-26 3 12 7 4 1 5 2 1 5 10 146 29 15 4 2 2 22 8 18 296 2,806 +12%
2020-03-27 9 4 5 8 8 9 6 2 4 7 95 12 12 3 4 7 20 2 23 238 3046 +8%
2020-03-28 15 2 9 3 3 15 3 1 3 8 227 33 20 1 2 8 13 7 28 401 3447 +13%
Total 15 76 11 53 81 71 94 28 23 42 271 1538 159 149 46 42 25 46 330 75 272 3447
Deaths 4 1 3 1 1 6 63 11 3 1 4 4 +10 102 +10̤%
Fotnoter
 1. ^ Från den 6 mars rapporterar Stockholms län sina fall efter 24 timmar.
 2. ^ Endast patienter i behov av sjukvård, riskgrupper och sjukvårdspersonal testas, i Stockholms län från den 11 mars 2020, och i hela landet från den 12 mars.[23][24]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Coronavirus covid-19: Skillnaden på influensa, förkylning, allergi och covid-19 - symtomguide”. DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar. https://www.doktorn.com/artikel/coronavirus-covid-19-skillnaden-p%C3%A5-influensa-f%C3%B6rkylning-allergi-och-covid-19-symtomguide. Läst 29 mars 2020. 
 2. ^ ”Coronavirus - covid-19”. KRY. https://kry.se/. Läst 29 mars 2020. 
 3. ^ (på Engelska) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO. 16-24 februari 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. Läst 10 mars 2020 
 4. ^ Ebba Thornéus, Michael Toll (27 mars 2020). ”Förbjudet med allmänna sammankomster större än 50 personer”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jdjpVe/forbjudet-med-allmanna-sammankomster-storre-an-50-personer. 
 5. ^ ”FOHM Covid-19”. 30 mars 2020. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa. 
 6. ^ ”COVID-19 i svensk intensivvård”. www.icuregswe.org. 30 mars 2020. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/. 
 7. ^ ”Bekräftat fall i Jönköping av nya coronaviruset (2019-nCoV)”. Folkhälsomyndigheten Sverige. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/bekraftat-fall-av-nytt-coronavirus-i-sverige/. Läst 5 mars 2020. 
 8. ^ ”Coronaviruset klassas som samhällsfarligt av regeringen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronaviruset-klassas-som-samhallsfarligt. Läst 5 mars 2020. 
 9. ^ Tegnell kritiseras för riskfyllt uttalande”. Expressen. 6 mars 2020. https://www.expressen.se/nyheter/tegnell-kritiseras-for-uttalande-riskfyllt/. 
 10. ^ ”Risken för smitta ökar och beredskapen trappas upp”. Vårdfokus. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2020/mars/risken-for-smitta-okar-och-beredskapen-trappas-upp/. Läst 2 mars 2020. 
 11. ^ Erlandsson, Åsa (9 mars 2020). ”20 anställda i karantän – S:t Görans i stabsläge”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/coronasmittad-pa-st-goran--personal-satt-i-karantan. 
 12. ^ Möjliga fall av inhemsk smitta”. SVT Nyheter. 9 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/30-40-i-karantan-pa-stockholmssjukhus. 
 13. ^ ””Vi höjer risken för spridning i Sverige till mycket hög””. Dagens medicin. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/03/10/vi-hojer-risken-for-spridning-i-sverige-till-mycket-hog/. Läst 10 mars 2020. 
 14. ^ Claesson, Frida (11 mars 2020). ”En person har avlidit till följd av coronaviruset”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-person-har-avlidit-av-coronaviruset. Läst 26 mars 2020. 
 15. ^ Bergman, Tommy (26 mars 2020). ”Tegnell: ”Inte aktuellt sätta Stockholm i karantän i nuläget””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tegnell-inte-aktuellt-satta-stockholm-i-karantan-i-nulaget. Läst 30 mars 2020. 
 16. ^ [a b] ”Antal fall av covid-19”. Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhälsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/.  För tidigare versioner av sidan, se Wayback machine.
 17. ^ ”Statistikdatabas för dödsorsaker”. Socialstyrelsen. https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx. Läst 24 mars 2020. , diagnoskod J09, J10 och J11
 18. ^ TT, Johan Nilsson / (15 mars 2020). ”Så snabbt sprids smittan i Europa”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/sa-snabbt-sprids-smittan-i-europa. Läst 28 mars 2020. 
 19. ^ ”Johnson: Följ råden annars väntar hårdare tag”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/AdM805. Läst 28 mars 2020. 
 20. ^ ”Coronakrisen: »Sverige är nära den italienska situationen«”. Fokus. 16 mars 2020. https://www.fokus.se/2020/03/coronakrisen-sverige-ar-nara-den-italienska-situationen/. Läst 28 mars 2020. 
 21. ^ ”Download today’s data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide” (på en). European Centre for Disease Prevention and Control. 24 mars 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide. Läst 24 mars 2020. . Se datavisualisering för EU (ej EES).
 22. ^ ”Johnson: Följ råden annars väntar hårdare tag”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/AdM805. Läst 28 mars 2020. 
 23. ^ [a b] Almgren, Jan (12 march 2020). ”Uppmaningen: Kom inte in för provtagning”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/uppmaningen-kom-inte-in-for-provtagning. 
 24. ^ [a b] Karlsson, Pär (13 march 2020). ”Nya strategin – slutar räkna exakta antalet coronafall”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/70GQRV. 
 25. ^ ”Covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguiden”. www.1177.se. https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Läst 22 mars 2020. 
 26. ^ ”Tegnell: Fler än 100 000 svenskar kan ha smittats”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/tegnell-mer-an-100-000-svenskar-kan-ha-smittats. Läst 19 mars 2020. 
 27. ^ ”Undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i samhället — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/undersokning-for-att-mata-forekomsten-av-covid-19-i-samhallet/. Läst 29 mars 2020. 
 28. ^ ”Advice for public” (på en). www.who.int. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Läst 25 mars 2020. 
 29. ^ ”Skydda dig och andra — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/. Läst 25 mars 2020. 
 30. ^ [a b] ”Information till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/. Läst 25 mars 2020. 
 31. ^ TT (28 mars 2020). ”"Vi epidemiologer har fått lite för stor makt"”. gp.se. http://www.gp.se/1.26081990. Läst 29 mars 2020. 
 32. ^ Wicklén, Johan (24 mars 2020). ”Anders Tegnell: ”Vi kan inte ta bort alla sociala kontakter””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-tegnell-vi-kan-inte-ta-bort-alla-sociala-kontakter. Läst 25 mars 2020. 
 33. ^ [a b] Sweden, Sveriges Television AB, Stockholm. ”Aktuellt - Igår 21:00”. https://www.svtplay.se/video/24741342/aktuellt/aktuellt-24-mars-21-00. Läst 25 mars 2020. 
 34. ^ ”Matematiker: Så kan vi rädda liv och ekonomin”. Dagens PS. 11 mars 2020. https://www.dagensps.se/toppnyhet/matematiker-sa-kan-vi-radda-liv-och-ekonomin/. 
 35. ^ Matematiker: Enkla råd kan rädda tusentals liv”. Svenska Dagbladet. 11 mars 2020. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/matematiker-enkla-rad-kan-radda-tusentals-liv. 
 36. ^ Regeringen stoppar stora möten”. SVT Nyheter. 11 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/regeringen-stoppar-stora-moten. Läst 23 mars 2020. 
 37. ^ ”Sverige förbjuder sammankomster med fler än 50 personer”. DN.SE. 27 mars 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/1330-presskonferens-med-statsminister-stefan-lofven/. Läst 27 mars 2020. 
 38. ^ [a b] Obminska, Ania. ”Det här vet vi om coronaviruset”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-coronaviruset-6985117. Läst 25 mars 2020. 
 39. ^ ”UD avråder från icke nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina”. UD i Sverige. https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/januari/ud-avrader-fran-icke-nodvandiga-resor-till-hubeiprovinsen-i-kina. Läst 5 mars 2020. 
 40. ^ Johansson, Daniel (26 februari 2020). ”Stanna hemma från jobbet och få smittbärarpenning”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stanna-hemma-fran-jobbet-och-fa-smittbararpenning. 
 41. ^ ”Coronaviruset – UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder”. SVT. 14 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronaviruset-ud-avrader-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander. Läst 15 mars 2020. ”Det är en exceptionell situation. Vi vill skicka ett tydligt budskap till svenska resenärer att det inte är läge att flyga just nu, säger Sofia Karlberg, kommunikationschef på UD.” 
 42. ^ [a b] ”Regeringen slopar karensdagen”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/regeringen-slopar-karensdagen/. Läst 12 mars 2020. 
 43. ^ ”Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-over-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/. Läst 23 mars 2020. 
 44. ^ ”Skolorna stängs i Sverige - det gäller för dig som påverkas”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/skolorna-stangs-i-sverige-det-galler-for-dig-/. Läst 17 mars 2020. 
 45. ^ Balcer Bednarska, Jaqueline (13 mars 2020). ”Högskoleprovet ställs in – 70 000 personer drabbas”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hogskoleprovet-3. 
 46. ^ ”[2020-03-23 Vårens nationella prov ställs in”]. www.skolverket.se. https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020-03-23-varens-nationella-prov-stalls-in. Läst 23 mars 2020. 
 47. ^ ”Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. 10 mars 2020. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/. 
 48. ^ ”Region Västmanland skjuter upp icke-akuta operationer och endoskopi för att säkra sjukvårdens beredskap.”. Region västmanlands pressrelease. 15 mars 2020. https://newsroom.notified.com/region-vastmanland/posts/pressreleases/region-vastmanland-skjuter-upp-icke-akuta-ope. 
 49. ^ ”Besöksförbud på Södersjukhuset”. Södersjukhuset. 16 mars 2020. http://www.sodersjukhuset.se/press/nyheter/besoksforbud-pa-sodersjukhuset/. 
 50. ^ ”Uppdatering om covid-19: Vissa planerade operationer ställs in till och med 27 mars 2020, Region Jönköpings län”. Region Jönköpings län. 17 mars 2020. http://www.rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/uppdatering-om-covid-19-vissa-planerade-operationer-stalls-in-till-och-med-27-mars-2020-46611. 
 51. ^ ”Vi utför de operationer som inte kan vänta”. Region Västernorrland. 17 mars 2020. http://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/vi-utfor-de-operationer-som-inte-kan-vanta/. 
 52. ^ ”Folkhälsomyndighetens statistik”. experience.arcgis.com. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa. Läst 29 mars 2020. 
 53. ^ ”Corona i intensivvården” (på se). SVT Nyheter. https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/. Läst 25 mars 2020. 
 54. ^ ”COVID-19 i svensk intensivvård”. www.icuregswe.org. https://www.icuregswe.org/data--resultat/covid-19-i-svensk-intensivvard/. Läst 25 mars 2020. 
 55. ^ ”Svensk förening för anestesi och intensivvård”, maj 2019
 56. ^ ”r/svenskpolitik - Svensk sjukvård i siffror” (på en-US). reddit. https://www.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/fmcb5t/svensk_sjukvård_i_siffror/. Läst 29 mars 2020. 
 57. ^ ”Socialstyrelsen hemlighåller vårdens kapacitet att hantera ett coronavirusutbrott”. DN.SE. 26 februari 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/socialstyrelsen-hemlighaller-vardens-kapacitet-att-hantera-ett-coronavirusutbrott/. 
 58. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (18 mars 2020). ”Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/socialstyrelsen-ska-inratta-en-samordningsfunktion-for-intensivvardsplatser/. 
 59. ^ ”23 mars: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset”. www.sll.se. SLL. https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/03/23-mars-lagesrapport-om-arbetet-med-det-nya-coronaviruset/. Läst 25 mars 2020. 
 60. ^ ”Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård”. SITENAME. 26 mars 2020. https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/. 
 61. ^ Kudo, Per (24 februari 2020). ”Virus har odlats i Sverige – nyckeln till vaccinet”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/virus-har-odlats-i-sverige--nyckeln-till-vaccinet. Läst 1 mars 2020. 
 62. ^ ”Historiska kurser OMXSPI, OMX Stockholm_PI, (SE0000744195) - Nasdaq”. www.nasdaqomxnordic.com. http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0000744195. Läst 25 mars 2020. 
 63. ^ ”Coronakraschen - Börskrasch 2020”. Bankfinder.se. 19 mars 2020. https://www.bankfinder.se/coronakraschen-2020/. Läst 25 mars 2020. 
 64. ^ Goksör/TT (16 mars 2020). ”Coronaraset på Stockholmsbörsen fortsätter”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronaraset-pa-stockholmsborsen-fortsatter. Läst 25 mars 2020. 
 65. ^ Fölster, Stefan (24 mars 2020). ””Regeringen missar det största ekonomiska hotet””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/regeringen-missar-det-storsta-ekonomiska-hotet. Läst 25 mars 2020. 
 66. ^ Hessius, Kerstin (22 mars 2020). ”Avbryt nedstängningen – priset är för högt”. Dagens industri. https://www.di.se/debatt/den-ekonomiska-krisen-slar-sonder-miljontals-liv/. Läst 25 mars 2020. 
 67. ^ ”Regeringen presenter stödpaket på upp till 300 miljarder kronor till näringslivet”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/regeringen-presenter-stodpaket-pa-upp-till-300-miljarder-kronor-till-naringslivet. Läst 16 mars 2020. 
 68. ^ ”Nytt historiskt krispaket på 150 miljarder till företagen”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/dinapengar/regeringen-vantas-presentera-nytt-krispaket/. Läst 27 mars 2020. 
 69. ^ ”SAS pausar merparten av verksamheten - SAS” (på en). www.sasgroup.net. https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/sas-pausar-merparten-av-verksamheten/. Läst 25 mars 2020. 
 70. ^ ”SAS skär ner med 10 000 anställda efter utbrottet”. Omni. https://omni.se/sas-skar-ner-med-10-000-anstallda-efter-utbrottet/a/g7AQk9. Läst 15 mars 2020. 
 71. ^ ”Svenska basketsäsongen ställs in – inget slutspel spelas”. SVT Sport. https://www.svt.se/sport/basket/svenska-basketsasongen-stalls-in-inget-slutspel-spelas. Läst 15 mars 2020. 
 72. ^ ”Med anledning av coronaviruset”. SHF. https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/. Läst 15 mars 2020. 
 73. ^ ”En miljard i akut stöd till kultur och idrott”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/en-miljard-i-akut-stod-till-kultur-och-idrott/. Läst 25 mars 2020. 
 74. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (14 mars 2020). ”A – avrådan för alla länder”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/. Läst 25 mars 2020. 
 75. ^ ”Tänk över om resan verkligen är nödvändig — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/. Läst 25 mars 2020. 
 76. ^ ”UD: Detta gäller om du blir fast utomlands”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/8mkay2. Läst 25 mars 2020. 
 77. ^ ”Svenskar fast när Peru stänger gränserna”. DN.SE. 19 mars 2020. https://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-fast-nar-peru-stanger-granserna/. Läst 25 mars 2020. 
 78. ^ Sommer, Allison Kaplan (17 mars 2020). ”1,000 Israeli Backpackers Stranded in Peru Due to Coronavirus Outbreak to Be Flown Home” (på en). Haaretz. https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1-000-israeli-backpackers-stranded-in-peru-due-to-virus-outbreak-to-be-flown-home-1.8685047. Läst 25 mars 2020. 
 79. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (17 mars 2020). ”Frågor och svar – inreseförbud till EU via Sverige”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/. Läst 25 mars 2020. 
 80. ^ ”Danmark stänger gränsen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-stanger-gransen-1. Läst 15 mars 2020. 
 81. ^ ”Worldometer - real time world statistics” (på en). Worldometer. http://www.worldometers.info/. Läst 25 mars 2020. 
 82. ^ [a b] ”Tidslinje”. Coronakartan. https://www.coronakartan.se/tidslinje/. 
 83. ^ ”Bekräftat fall i Jönköping av nya coronaviruset (2019-nCoV)”. Folkhälsomyndigheten. 31 January 2020. https://www.folkhälsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/bekraftat-fall-av-nytt-coronavirus-i-sverige/. 
 84. ^ ”Nytt bekräftat fall av covid-19”. Folkhälsomyndigheten. 26 February 2020. https://www.folkhälsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/nytt-bekraftat-fall-av-covid-19/. 
 85. ^ ”Inbjudan till pressträff: Ytterligare fall av covid-19 i flera regioner”. Folkhälsomyndigheten. 27 February 2020. https://www.folkhälsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/inbjudan-till-presstraff-ytterligare-fall-av-covid-19-i-flera-regioner2/. 
 86. ^ Grönvik, Jonas (28 February 2020). ”Fyra nya fall av coronavirus i Sverige”. Kristianstadsbladet. https://www.kristianstadsbladet.se/nyheter/coronasmittad-akte-tag-resenarer-sparas/. 


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

 • Oriflame Üyelik
 • Destek