Metanolan sodu

Metanolan sodu
próbka metanolanu sodu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CH3ONa

Masa molowa

54,02 g/mol

Wygląd

biały[2] lub żółty, bezwonny, krystaliczny proszek[3]

Identyfikacja
Numer CAS

124-41-4

PubChem

10942334

Podobne związki
Podobne związki

etanolan sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Metanolan soduorganiczny związek chemiczny z grupy alkoholanów, sól sodu i metanolu.

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

Metanolan sodu otrzymuje się w reakcji metanolu z metalicznym sodem. Produktem ubocznym reakcji jest wodór:

2Na + 2CH
3
OH 2CH
3
ONa + H
2

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Należy do superzasad. Ma silne właściwości redukujące oraz jest w stanie ulec samozapłonowi w kontakcie z wilgotnym powietrzem[8].

W sposób gwałtowny reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek sodu i metanol:

CH
3
ONa + H
2
O CH
3
OH + NaOH

Ciepło wytwarzane podczas tej reakcji jest wystarczające do spowodowania zapłonu znajdujących się w pobliżu substancji łatwopalnych[8].

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Jest wykorzystywany do przetwarzania jadalnych tłuszczów i olejów oraz do syntezy innych związków chemicznych[8].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Oznakowanie substancji uzupełnione względem oznakowania zharmonizowanego na podstawie bezy GESTIS.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b P-63.8 Sole związków hydroksylowych, związków hydroperoksy i ich chalkogenowych analogów, [w:] Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, Komisja Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tłum.), Narodowy Komitet Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, 2016, s. 677.
  2. a b CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 3-486, ISBN 978-1-4987-5429-3 (ang.).
  3. a b c d e f g Sodium methylate (ZVG: 015700) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2020-02-06].
  4. a b c d Metanolan sodu, międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego, Międzynarodowa Organizacja Pracy [dostęp 2020-01-25] (pol. • ang.).
  5. a b c d Metanolan sodu (nr 164992) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2020-02-06]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  6. Sodium methanolate (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2020-02-06].
  7. Sodium methoxide (nr 164992) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2020-02-06]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  8. a b c Sodium Methylate, [w:] CAMEO Chemicals [online], National Oceanic and Atmospheric Administration [dostęp 2020-01-25].