Байт-код

Байт-код або байтко́д (англ. byte-code), іноді також використовується термін псевдокод — машинно-незалежний код низького рівня, що генерується транслятором і виконуваний інтерпретатором. Більшість інструкцій байт-коду еквівалентні одній або кільком командам асемблера. Трансляція в байт-код займає проміжне положення між компіляцією в машинний код і інтерпретацією.

Байт-код називається так тому, що довжина кожного коду операції — один байт, але довжина коду команди різна. Кожна інструкція є однобайтовим кодом операції від 0 до 255, за яким слідують такі параметри, як регістри або адреси пам'яті. Це в типовому випадку, але специфікація байт-коду значно відрізняється в мовах програмування.

Програма на байт-коді зазвичай виконується інтерпретатором байт-коду (зазвичай він називається віртуальною машиною, оскільки подібний до комп'ютера). Перевага — в портивності, тобто один і той же байт-код може виконуватися на різних платформах і архітектурі. Ту ж саму перевагу дають мови, що інтерпретуються. Проте, оскільки байт-код зазвичай менш абстрактний, компактніший і більш «комп'ютерний» ніж початковий код, ефективність байт-коду зазвичай вища, ніж чиста інтерпретація початкового коду, призначеного для правки людиною. З цієї причини багато сучасних інтерпетованих мов насправді транслюють в байт-код і запускають інтерпретатор байт-коду. До таких мов відносяться Perl, PHP і Python. Програми на Java зазвичай передаються на цільову машину у вигляді байт-коду, який перед виконання транслюється в машинний код «на льоту» — за допомогою JIT-компіляції. У стандарті відкритих завантажувачів Open Firmware фірми Sun Microsystems байт-код представляє оператори мови Forth.

В той же час можливе створення процесорів, для яких даний байт-код є безпосередньо машинним кодом (такі процесори існують, наприклад, для Java і Forth).

Також деякий інтерес представляє p-код (p-code), який схожий на байт-код, але фізично може бути менш лаконічним і сильно варіюватися по довжині інструкції. Він працює на дуже високому рівні, наприклад «надрукувати рядок» або «очистити екран». P-код використовується в деяких реалізаціях BASIC і Паскаля.

Мови і середовища програмування, що використовують байткод[ред. | ред. код]

Неповний перелік:

Приклади[ред. | ред. код]

Python[ред. | ред. код]

Код:

>>> print("Hello, World!") Hello, World! 

Байт-код:

>>> import dis #імпортуємо модуль "dis" - дизасамблер, перетворює бай-код Python на його мнемоніки >>> dis.dis('print("Hello, World!")')  1      0 LOAD_NAME        0 (print)        2 LOAD_CONST        0 ('Hello, World!')        4 CALL_FUNCTION      1        6 RETURN_VALUE 

Java[ред. | ред. код]

Код:

outer: for (int i = 2; i < 1000; i++) {   for (int j = 2; j < i; j++) {     if (i % j == 0)       continue outer;   }   System.out.println (i); } 

Байт-код:

 0:  iconst_2 1:  istore_1 2:  iload_1 3:  sipush 1000 6:  if_icmpge    44 9:  iconst_2 10: istore_2 11: iload_2 12: iload_1 13: if_icmpge    31 16: iload_1 17: iload_2 18: irem 19: ifne  25 22: goto  38 25: iinc  2, 1 28: goto  11 31: getstatic    #84; //Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 34: iload_1 35: invokevirtual  #85; //Method java/io/PrintStream.println:(I)V 38: iinc  1, 1 41: goto  2 44: return 

Посилання[ред. | ред. код]