Türkiye'deki herbaryumlar listesi

Wikipedia tasarımı üzerinden görüntüle.

Türkiye'deki herbaryumlar listesi, Türkiye'de bulunan herbaryumlar hakkındadır. 2020 yılı itibarıyla ülkenin 33 farklı şehrinde, toplamda 54 adet herbaryum bulunmaktadır. Şeker Enstitüsü Herbaryumu, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu fiili olarak ziyarete ve bilimsel araştırmalarda kullanmaya kapalıdır. Fakat özel olarak oluşturulan internet sitesi sayesinde EÜEF bünyesindeki herbaryuma ait tüm verilere interaktif olarak erişim sağlamak mümkündür.

Herbaryumlar genellikle üniversitelere bağlı fakülte ve enstitüler bünyesinde kurulurlar. Botanik, ekoloji, biyocoğrafya ve iklim bilimi gibi doğa bilimlerinin bir parçası olan bölümlerde oluşturulan herbaryumlar daha çok bitkinin genetiğini araştırma, belirli bir coğrafya üzerindeki dağılış-yayılışını inceleme ve gelecek nesiller adına koruma altına alma amacıyla kullanılırken eczacılık gibi daha çok uygulamaya dayalı bölümlerde ilaç üretim teknikleri ve aşamaları konusunda kaynaklık etmesi için yararlanılır. Anadolu, Ankara, Ege, Marmara, Onsekiz Mart ve Siirt üniversiteleri ikişer herbaryuma sahipken Hacettepe, İstanbul ve Yüzüncü Yıl ünivesiteleri bünyesinde üçer adet herbaryum bulunmaktadır.

Türkiye'deki ilk herbaryum; Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde, 1933 yılında açılmıştır. Kuruculuğunu Kurt Krause ve Hikmet Birand'ın üstlendiği bu herbaryum, ülkedeki muadilleri arasında en eskisi ve 200 bin parçalık koleksiyonuyla en çok örneğe sahip olanıdır. 2018 yılında açılan Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu ise bir vakıf üniversitesi tarafından kurulan ilk herbaryum olma özelliği taşımaktadır.

İsimlendirme ve kısaltma[değiştir | kaynağı değiştir]

Genellikle üniversitelerin fen ve eczacılık fakülteleri bünyesinde ya da botanik bahçeleri ve doğa tarihi müzeleri altında kurulan herbaryumlar, adlarını doğrudan bağlı oldukları kurumdan alırlar ve bu şekilde anılırlar. Bir herbaryum oluşturmak için ciddi bir araştırma, arşivleme ve muhafaza tekniğine sahip olunması gerektiği için bu alanda büyük oranda üniversitelere bağlı herbaryumlar öne çıkmaktadır. Bu yüzden ülkedeki herbaryumlardan yalnızca üç tanesi özel teşebbüs tarafından kurulmuştur ve onların isimleriyle kayıt altına alınmıştır.

Verilerin korunmasını sağlamak ve bunu bütün insanların erişimine sunmak amacıyla New York Botanical Garden tarafından Index Herbariorum adıyla uluslararası bir herbaryum veri sistemi kurulmuştur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 3 bin 100 kadar herbaryum ve bunların barındırdıkları toplamda 390 milyondan fazla örnek bu sistemde kayıt altına alınmış ve her bir herbaryuma onları tanımlamak adına uluslararası bir kod verilmiştir. En az bir en çok sekiz harften oluşan bu kısaltma sistemi hem kategorizasyonu kolaylaştırmakta hem de herbaryumlara uluslararası bir nitelik kazandırmaktadır.[1]

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

Kodu Adı Bağlı olduğu kurum Bulunduğu şehir Örnek sayısı Açılış tarihi Durumu
ADO Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale 10.000[2] 2000[2] Aktif
AEF Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Ankara Üniversitesi Ankara 25.000[3] 1978[3] Aktif
AIBU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Herbaryumu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 11.782[4] 1995[5] Aktif
AKSU Aksaray Üniversitesi Herbaryumu Aksaray Üniversitesi Aksaray 5.000[6] 2006[6] Aktif
ANES Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Anadolu Üniversitesi Eskişehir 19.525[7] 1994[7] Aktif
ANK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Ankara Üniversitesi Ankara 200.000[8] 1933[8] Aktif
ANKO İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Herbaryumu Orman Genel Müdürlüğü Ankara 5.830[9] 1959[9] Aktif
ARTH Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu Çoruh Üniversitesi Artvin 30.000[10] 2013[10] Aktif
ATA Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Atatürk Üniversitesi Erzurum 3.000[11] 1969[11] Kapalı[12]
AYDN Adnan Menderes Üniversitesi Botanik Bahçesi ve
Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 10.120[13] 1998[13] Aktif
BIA British Institute of Archaeology Herbaryumu British Institute of Archaeology Ankara 6.000[14][15] 1970[14][15] Aktif
BULU Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu Uludağ Üniversitesi Bursa 55.000[16] 1984[16] Aktif
CBB Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 25.000[17] 2015[17] Aktif
CNH Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Herbaryumu Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale 5.468[18] 1999[18] Bilinmiyor
CUEF Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Çukurova Üniversitesi Adana 2.000[19] 2015[19] Aktif
CUFH Cumhuriyet Üniversitesi Herbaryumu Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 25.000[20] 1983[20] Aktif
DUF Dicle Üniversitesi Herbaryumu Dicle Üniversitesi Diyarbakır 4.804[21] 1974[21] Aktif
DUOF Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu Düzce Üniversitesi Düzce 5.400[22] 2009[22] Aktif
DUP Dumlupınar Üniversitesi Herbaryumu Dumlupınar Üniversitesi Kütahya 11.000[23] 1992[23] Aktif
EDTU Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Herbaryumu Trakya Üniversitesi Edirne 5.790[24] 1983[25] Aktif
EGE Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Ege Üniversitesi İzmir 35.000[26] 1964[26] Aktif
ERCH Erciyes Üniversitesi Herbaryumu Erciyes Üniversitesi Kayseri 7.308[27][28] 1996[27][28] Aktif
ESK Şeker Enstitüsü Herbaryumu Ankara Şeker Fabrikası Ankara 725[29] 1956[29] Kapalı[30]
ESSE Anadolu Üniversitesi Herbaryumu Anadolu Üniversitesi Eskişehir 13.983[31] 1979[31] Aktif
FUH Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Fırat Üniversitesi Elazığ 6.750[32] 1987[33] Aktif
GAZI Gazi Üniversitesi Herbaryumu Gazi Üniversitesi Ankara 30.929[34] 1985[34] Aktif
GOPU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Herbaryumu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat 8.300[35] Bilinmiyor Aktif
GUL Gül Herbaryumu Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 25.000[36] 2009[36] Aktif
HARRAN Harran Üniversitesi Herbaryumu Harran Üniversitesi Şanlıurfa 7.000[37] 2017[37] Aktif
HBH Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik
Araştırma ve Uygulama Merkezi Herbaryumu
Hacettepe Üniversitesi HUBIOM Ankara 5.000[38] 2008[39] Aktif
HERA Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Altınbaş Üniversitesi İstanbul 500[40] 2018[40] Aktif
HUB Hacettepe Üniversitesi Herbaryumu Hacettepe Üniversitesi Ankara 42.000[41] 1977[41] Aktif
HUEF Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Hacettepe Üniversitesi Ankara 6.000[42] 1975[42] Aktif
INU İnönü Üniversitesi Herbaryumu İnönü Üniversitesi Malatya 8.000[43] 2008[44] Aktif
ISTE İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu İstanbul Üniversitesi İstanbul 90.000[45] 1956[45] Aktif
ISTF İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu İstanbul Üniversitesi İstanbul 40.000[46] 1956[46] Aktif
ISTO İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu İstanbul Üniversitesi İstanbul 41.500[47] 1956[47] Aktif
IZ Aegean Agricultural Research Institute Herbaryumu Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü İzmir 21.500[48] 1964[48] Aktif
IZEF Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Ege Üniversitesi İzmir 6.051[49] 1990[50] Kapalı[51]
KATO Karadeniz Teknik Üniversitesi Herbaryumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 23.240[52] 1973[52] Aktif
KNYA Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu Selçuk Üniversitesi Konya 24.000[53] 1975[54] Aktif
MARE Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Marmara Üniversitesi İstanbul 16.575[55] 1985[55] Aktif
MERA Mersin Üniversitesi Herbaryumu Mersin Üniversitesi Mersin 7.810[56] 1996[56] Aktif
MUFE Marmara Üniversitesi Herbaryumu Marmara Üniversitesi İstanbul 19.984[57] 1984[57] Aktif
NAKU Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Herbaryumu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 6.000[58] 2012[58] Aktif
NGBB Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Ali Nihat Gökyiğit Vakfı İstanbul 8.500[59] 2010[59] Aktif
OMUB Ondokuz Mayıs Üniversitesi Herbaryumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 7.500[60] 1985[60] Aktif
PAMUH Pamukkale Üniversitesi Herbaryumu Pamukkale Üniversitesi Denizli 5.000[61] 2008[61] Aktif
SIIRT Siirt Üniversitesi Herbaryumu Siirt Üniversitesi Siirt 2.000[62] 2015[62] Aktif
SUFAF Siirt Üniversitesi Flora ve Fauna Merkezi Herbaryumu Siirt Üniversitesi Siirt 2.000[63] 2015[63] Aktif
VANF Yüzüncü Yıl Üniversitesi Herbaryumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 23.500[64] 1982[64] Aktif
VHLV Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 22.998[65] 1982[66] Aktif
VPH Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van 1.200[67] 2015[67] Aktif
ZNG Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 10.500[68] 2009[68] Aktif

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Listede "açılış tarihi" sütununda belirtilen tarihler, ilgili herbaryumun uluslararası herbaryum kodunu aldığı yıl baz alınarak belirtilmiştir. Söz konusu tarih herbaryumun fiili veya resmi olarak kurulduğu yılı değil, uluslararası arenada bilimsel olarak tescillendiği yılı göstermektedir.
 • "IZEF" kodlu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu fiili olarak kapatılmasına karşın, herbaryumun sahip olduğu tüm örnekler internete yüklendiği için varlığını interaktif olarak devam ettirmektedir. Bu bağlamda "IZEF", Türkiye'nin ilk sanal herbaryumu olarak tarihe geçmiştir.

Harita[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "History". New York Botanical Garden (İngilizce). 12 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Şubat 2020. 
 2. ^ a b "Kirikkale University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 3. ^ a b "Herbaryum". Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Türkçe). Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 4. ^ "Herbaryum Dökümü". AIBU Herbaryumu (Türkçe). Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 5. ^ "Herbaryum Hakkında Genel Bilgi". AIBU Herbaryumu (Türkçe). Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 6. ^ a b "Aksaray University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 7. ^ a b "Anadolu University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 8. ^ a b "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu (ANK) "Herbarium Turcicum"". Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Türkçe). 2019. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 9. ^ a b "Silvikültür ve Orman Botaniği". Orman Genel Müdürlüğü İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 10. ^ a b "Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu (ARTH)". Artvin Çoruh Üniversitesi (Türkçe). Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 11. ^ a b "Atatürk Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 12. ^ "Atatürk Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 13. ^ a b "Adnan Menderes University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 14. ^ a b "British Institute of Archaeology". Global Biodiversity Information Facility (İngilizce). 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 15. ^ a b "British Institute of Archaeology". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 16. ^ a b "Herbaryum (BULU)". Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (Türkçe). Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 17. ^ a b "Herbaryum". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkçe). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığ. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 18. ^ a b "Çanakkale Onsekiz Mart University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 19. ^ a b "Herbaryum". Çukurova Üniversitesi (Türkçe). Çukurova Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 20. ^ a b "Cumhuriyet University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 21. ^ a b "University of Dicle". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 22. ^ a b "Tarihçe". Düzce Üniversitesi (Türkçe). Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 23. ^ a b "Dumlupinar University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 24. ^ "Koleksiyon". Edirne Trakya Üniversitesi Herbaryumu (Türkçe). 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 25. ^ "EDTU Herbaryumu". Trakya Üniversitesi (Türkçe). 26 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 26. ^ a b "Ege University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 27. ^ a b "Erciyes University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 28. ^ a b "ERÜ Herbaryum Merkezi, Uluslararası Herbaryum İndeksi'nde". Cappadocia explorer. 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 29. ^ a b "Şeker Pancarı Araştırma Enstitüsü Herbaryumu: ANKŞ". Acta Biologica Turcica (Türkçe). s. 12-13. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 30. ^ "Seker Enstitüsü". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 31. ^ a b "Anadolu University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 32. ^ "Firat Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 33. ^ "Fırat Üniversitesi Herbaryumu'nun (FUH) Zenginleştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi". Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu (Türkçe). Fırat Üniversitesi. 2014. 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 34. ^ a b "Gazi Üniversitesi Herbaryumu". GAZI Herbaryumu Veri Tabanı (Türkçe). Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 35. ^ "Gaziosmanpasa University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 36. ^ a b "Gül Herbaryumu'nun Tarihçesi". Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkçe). SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 37. ^ a b "Harran Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 38. ^ "Hacettepe University Biodiversity Advanced Research Center Herbarium". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 39. ^ "Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" (Türkçe), 26964. Resmi Gazete. 11 Ağustos 2008. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 40. ^ a b "Altinbas University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 41. ^ a b "Botanik Anabilim Dalı". Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü (Türkçe). Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanlığı. 24 Mart 2018. 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 42. ^ a b "Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Herbaryum". Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Türkçe). 28 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 43. ^ "Inonu University". New York Botanical Garden (İngilizce). Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 44. ^ Şanlı Kabaktepe; Zeliha Bahçecioğlu; Birol Mutlu; Şükrü Karakuş; Turan Arabacı (23 Haziran 2008). "Türkiye İçin Yeni Bir Herbaryum: İnönü Üniversitesi Herbaryumu (INU)" (PDF). 19. Ulusal Biyoloji Kongresi (Türkçe). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, s. 350. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 45. ^ a b "İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu – ISTE". İstanbul Üniversitesi (Türkçe). 2019. 21 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 46. ^ a b "Koleksiyonun Kısa Tanıtımı". İstanbul Üniversitesi Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türkçe). İstanbul Üniversitesi. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 47. ^ a b "Herbaryumun Kısa Tanıtımı". İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (Türkçe). 2019. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 48. ^ a b "Aegean Agricultural Research Institute". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 49. ^ "IZEF Uluslararası Herbaryumu". Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Türkçe). 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 50. ^ "Tarihçe". Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Türkçe). 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 51. ^ "Ege Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 52. ^ a b "Karadeniz Technical University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 53. ^ "BÖLÜM BİLGİLERİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü. Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı. s. Türkçe. 23 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 54. ^ "Selçuk Üniversitesi". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 55. ^ a b "M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu". Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Türkçe). 11 Şubat 2019. 9 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 
 56. ^ a b "Art and Science Faculty". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 57. ^ a b "Marmara University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 58. ^ a b "Namik Kemal University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 59. ^ a b "NGBB Herbaryumu". Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (Türkçe). ANG Vakfı. 2018. 7 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 60. ^ a b "Ondokuz Mayis University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 61. ^ a b "Pamukkale University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 62. ^ a b "Siirt Üniversity Kezer Campus". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 63. ^ a b "Siirt University Flora and Fauna Center". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 64. ^ a b "Van Flora Application and Research Center". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 65. ^ "Van Flora Application and Research Center Herbarium Catalogue". VANF Herbarium Catalogue (İngilizce). Van Y.Y.U Van Flora Application and Research Center. 2018. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 66. ^ "VANF Herbarium". VANF Herbarium Catalogue (İngilizce). Van Y.Y.U Van Flora Application and Research Center. 2018. Erişim tarihi: 23 Aralık 2019. 
 67. ^ a b "Yuzuncu Yil University". New York Botanical Garden (İngilizce). 23 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 68. ^ a b Hazer, Yasin (2010). "Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu". Bülent Ecevit Üniversitesi Bryofit Herbaryumu (Türkçe). 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek