Doğu Afrika

Vikipedi, özgür ansiklopedi

  Doğu Afrika (BM altbölgesi)
  Coğrafi olarak Doğu Afrika'ya dahil olan ülkeler

Doğu Afrika, Afrika kıtasının doğusunda, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Tanzanya ve Uganda'yı içine alan bölge. Mozambik genellikle Güney Afrika içinde, Ruanda ve Burundi ise Orta Afrika içinde sınıflandırılır.

Doğu Afrika'yı oluşturan 7 ülkenin toplam yüzölçümü 3.653.000 km²'dir. Bu alan jeomorfolojik bakımdan birkaç geniş bölgeye ayrılır. En kuzey kesimi Etiyopya Platosu içinde yer alır; bu kesimin güneydoğusunda bulunan Afar Çöküntüsünün yer yer deniz düzeyinin altına inen ovaları Doğu Afrika Rift Sisteminin bir bölümünü oluşturur. Bu sistem güneyde Mozambik'e kadar yüzey şekillerini belirler. Anakaranın Umman Denizine uzanan büyük çıkıntısı Afrika Boynuzu'nun üzerinde, alçak kıyı ovalarının egemen olduğu Cibuti ve Somali yer alır. Güneydeki bütün kıyı ovalarının gerisinde Masai Stepi ve Nyasaland Platosu yükselir; yalnızca Somali'de oldukça geniş bir düzlük olan Benadir Ovası uzanır.

Bu bölgede yüzyıllar boyunca Afrika, Asya ve Avrupa kökenli çok değişik insan grupları bir araya gelmiştir. İnsangillere (Hominidae) ait ilk kalıntılar da Doğu Afrika'da bulunmuştur. Kalıntıların ortaya çıkarıldığı ünlü arkeolojik alanlar, 3-4 milyon yıl önce yaşamış ilk insangillerden günümüz insanına uzanan evrimin bir olasılıkla burada gerçekleştiği düşünülmektedir. Daha yakın dönemlere tarihlenen alanlarda ise Paleolitik, Neolitik, Tunç ve Demir Çağı insanlarının kültürel evriminin değişik aşamalarına özgü kalıntılara rastlanmıştır.

Doğu Afrika'daki bugünkü dil ailelerinden çoğunu oluşturan toplulukların bölgeye gelişi 4 bin yıldan uzun süren karmaşık bir süreç boyunca gerçekleşmiş, 20. yüzyılda komşu kıtalardan gelenlerin yol açtığı dallanmalar daha da karmaşık bir yapının doğmasına yol açmıştır.