Coronavirusutbrottet 2020 i Europa

Wikipedia open wikipedia design.

Coronavirus

SARS-CoV-2
Denna artikel är en del av
serien om coronavirus:
Varianter av coronavirus
IBV · HCoV-229E · SARS-CoV (orsakar sars) · HCoV-NL63 · MERS-CoV (orsakar mers)  · SARS-CoV-2 (orsakar covid-19)
Covid-19-pandemin
pandemin 2019–2020 (Europa · Sverige) · viruset · sjukdomen · provtagning
Egenskaper
droppsmitta · fladdermusburna virus · lunginflammation · pandemi · samhällsfarlig sjukdom · zoonos
Motåtgärder
flockimmunitet · karantän · nedstängning · smittskydd · social distansering
Sverige
Folkhälsomyndigheten · Krisinformation.se · MSB · statsepidemiolog (Anders Tegnell)
Internationellt
Europeiska läkemedelsmyndigheten · WHO (internationellt hälsonödläge)
Antal avlidna av COVID-19 i relation till folkmängden i Europas länder (kumulativt antal döda per miljon invånare).[1]
Antal bekräftade fall av COVID-19-smitta i relation till folkmängden per land i Europa (kumulativt antal per miljon invånare). Siffrorna är inte jämförbara eftersom olika länder har olika teststrategi.[1]

Coronavirusutbrottet 2020 i Europa är del av den pågående pandemin orsakad av viruset severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tidigare även kallat för 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Viruset orsakar sjukdomen covid-19, en infektion som kan ge olika symptombilder hos olika personer. Vissa drabbas av endast lätta förkylningssymptom med snuva och hosta, andra får en influensaliknande symptombild med huvudvärk, trötthet, feber, halsont och myalgi, i allvarligare fall med andningssvårigheter och lunginflammation.[2] WHO uppskattar i dagsläget (13 mars 2020) att dödligheten är 1–2 procent av de redan infekterade.[3]

Utbrottet startade i den kinesiska staden Wuhan i provinsen Hubei och har sedan spridit sig till Europa. Först drabbades Frankrike den 24 januari av tre fall. Ett mindre antal fall hittades sedan i olika europeiska länder under utbrottets första period fram till slutet av februari. Då ökade antalet fall i Italien kraftigt och smittan spreds både inom Italien och vidare till andra länder i Europa. 18 mars hade Europa 74 760 fall och 3 352 dödsfall, vilket innebar att man vid den tidpunkten hade passerat Kina i antal dödsfall.[4] 13 mars deklarerade WHO att Europa var epicentrum för utbrottet.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

De första kända fallen i Europa var tre personer som testades positiva för covid-19 den 24 januari i Frankrike. Den 1 februari 2020 förekom SARS-Cov-2 dokumenterat i 8 länder i Europa, med tillsammans 22 bekräftade fall av covid-19. Situationen dominerades då av importerade fall från Kina.[5] 10 februari hade 9 länder positiva fall och antalet dokumenterat insjuknade hade ökat till 39 individer. Tyskland och Frankrike var värst drabbade. Situationen var densamma, med importerade ströfall i Tyskland och i Frankrike genom en större spridning inom en familj.[6] De första kända dödsfallet i Europa på grund av SARS-CoV-2 inträffade i Frankrike, 14 februari.[7]

29 februari hade situationen i Europa förändrats. Italien hade med 888 bekräftade fall blivit epidemins kärna i Europa. 24 länder i Europa hade nu dokumenterade fall Kina och Östasien var inte längre främsta källan till spridningen i Europa, utan nu dominerade Italien och i vissa fall Iran.[8] Samtidigt hade människor avlidit på grund av covid-19 i två europeiska länder. I Italien, med 21 dödsfall och Frankrike, med 2 dödsfall.[9] 6 mars hade situationen utvecklats till 42 länder med bekräftade fall. Smittspridningen i Italien hade resulterat i 4636 bekräftade fall.[10] Smittspridningen från Italien hade drabbat många europeiska länder efter skidsemestrar i Italien. 10 länder hade över 100 fall och totalt hade 42 länder i Europa dokumenterade insjuknade (inklusive Israel som WHO räknar till Europa). Länder i Östeuropa var fortfarande inte hårt drabbade. Nu förekom smittspridning även från Spanien, vilket ledde till Ecuadors första kända fall.[11]

Den 7 mars beslutade Italien att sätta hela Lombardiet och flera andra delar av landet, med mer än 16 miljoner invånare i karantän. Den 9 mars utvidgades beslutet att gälla hela Italien.[12] Samma dag kom beskedet att all idrott stoppades i Italien.[13] Den 12 mars beslutade USA att stoppa alla inresor för icke amerikanska medborgare från Schengenområdet i Europa.[14] Finlands utrikesdepartement slopade alla reseråd och uppmanade istället att man inte skulle resa alls.[15] 13 mars deklarerade WHO att Europa var epicentrum för utbrottet, med fler rapporterade dagliga fall än Kina, när epidemin härjade där som värst.[16]

Europa nådde 100 000 bekräftat smittade 19 mars. Sex dagar senare nådde Europa 200 000 bekräftat smittade. Europa nådde 500 000 bekräftade fall 1 april och hade då över 30 000 döda. Det är mer än hälften i världen vilket innebär att Europa är fortsatt hårdast drabbat av pandemin.(Källa WHO)

Smittade och döda[redigera | redigera wikitext]


Tabell över bekräftade fall och dödsfall i Europa aktuell den 2 april enligt WHO[17]
Land Bekräftade fall Dödsfall
1 Italien Italien 110 574 13 157
2 Spanien Spanien 102 136 9 053
3 Tyskland Tyskland 73 522 872
4 Frankrike Frankrike 56 261 4 019
5 Storbritannien Storbritannien 29 478 2 532
6 Schweiz Schweiz 17 070 378
7 Turkiet Turkiet 15 769 277
8 Belgien Belgien 13 964 828
9 Nederländerna Nederländerna 13 614 1 173
10 Österrike Österrike 10 711 146
11 Portugal Portugal 8 251 187
12 Sverige Sverige 4 947 239
13 Norge Norge 4 665 32
14 Tjeckien Tjeckien 3 589 39
15 Irland Irland 3 447 85
16 Danmark Danmark 3 107 104
17 Ryssland Ryssland 2 777 24
18 Polen Polen 2 554 43
19 Rumänien Rumänien 2 460 85
20 Luxemburg Luxemburg 2 319 29
21 Finland Finland 1 446 17
22 Grekland Grekland 1 375 50
23 Island Island 1 220 2
24 Serbien Serbien 1 060 13
25 Kroatien Kroatien 963 6
26 Slovenien Slovenien 841 15
27 Ukraina Ukraina 804 20
28 Estland Estland 779 5
29 Litauen Litauen 581 8
30 Armenien Armenien 571 3
31 Ungern Ungern 525 20
32 Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina 464 13
33 Lettland Lettland 446 0
34 Moldavien Moldavien 423 5
35 Bulgarien Bulgarien 422 10
36 Slovakien Slovakien 400 0
37 Andorra Andorra 396 13
38 Kazakstan Kazakstan 386 3
39 Azerbajdzjan Azerbajdzjan 359 5
40 Nordmakedonien Nordmakedonien 354 11
41 Cypern Cypern 320 9
40 Albanien Albanien 277 15
41 San Marino San Marino 236 28
42 Vitryssland Vitryssland 192 2
43 Malta Malta 188 0
44 Färöarna Färöarna 173 0
45 Kosovo Kosovo 125 1
46 Georgien Georgien 121 0
47 Montenegro Montenegro 120 2
48 Jersey Jersey 81 2
49 Guernsey Guernsey 78 1
51 Liechtenstein Liechtenstein 72 0
52 Gibraltar Gibraltar 69 0
53 Isle of Man Isle of Man 65 0
54 Monaco Monaco 37 0
55 Grönland Grönland 10 0
56 Vatikanstaten Vatikanstaten 6 0
Statistiken hämtas från samma källa en viss dag och kan avvika från andra siffror
på sidan som då är hämtade från andra källor och kanske annan dag.[18]

Europeisk respons[redigera | redigera wikitext]

Investeringspaket och lättade bestämmelser för statsstöd[redigera | redigera wikitext]

Till följd av coronavirusutbrottet i Europa vidtog Europeiska unionens institutioner flera olika åtgärder. Den 13 mars 2020 presenterade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det första åtgärdspaketet, som innefattade inrättandet av ett investeringsinitiativ mot effekter av coronaviruset, ett investeringspaket på 37 miljarder euro för att stötta sjukvårdssektorn, småföretagande och arbetsmarknaden i stort. Åtgärdspaketet finansieras genom medel som ännu inte har använts inom ramen för långtidsbudgeten 2014–2020. Investeringspaketet godkändes av Europaparlamentet den 26 mars 2020 och av Europeiska unionens råd den 30 mars 2020, och trädde i kraft den 1 april 2020.[19]

Som en del av det första åtgärdspaketet beslutade kommissionen även att tillfälligt tillåta medlemsstaterna att fritt ge statsstöd till olika utsatta företag, något som normalt sett är förbjudet på den inre marknaden. För att underlätta för medlemsstaterna att vidta omfattande stödåtgärder föreslog kommissionen samtidigt att medlemsstaternas budgetbegränsningar inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten tillfälligt skulle få frångås.[20] Kommissionen lovade också att se till att hälso- och sjukvården skulle få tillgång till nödvändigt material genom att värna den inre marknaden och upprätthållna distributionskedjor; att stödja EU-medborgare och invånare, för att undvika oproportionerlig påverkan på människors inkomster och arbeten liksom för att undvika permanenta effekter; att stödja företag och att säkerställa att den finansiella sektorns likviditet kan stödja ekonomin.[21]

Europaparlamentets talman David Sassoli bjöd den 19 mars in till ett extra plenarsammanträde den 26 mars för att godkänna de lagstiftningsåtgärder som föreslagits av Europeiska kommissionen. För första gången användes ett distansomröstningssystem i ett plenarsammanträde.[22] Sassoli tog även initiativ till att mobilisera ytterligare 500 miljarder euro från Europeiska stabilitetsmekanismen, sammantaget närmare två biljoner euro. Om det godkänns skulle det bli det, enligt Sassoli, utgöra "den största demonstrationen av europeisk solidaritet som någonsin skådats,"[22] bland annat större i omfattning än Marshallplanen. Dessa pengar är tänkta att begränsa pandemins effekter, och stödja forskning för att ta fram ett vaccin, menade Sassoli.[22]

Vid plenarsammanträdet den 26 mars fattade Europaparlamentet med en överväldigande majoritet tre beslut: om att godkänna investeringsinitiativet CRII mot coronaeffekter, att göra hälsonödlägen till en del av EU:s solidaritetsfond och därmed aktivera 800 miljoner euro samt att tillfälligt upphäva EU:s regler om flygplatsslottar.[23][24] Samtliga tre förslag godkändes av Europeiska unionens råd den 30 mars 2020.[25] De trädde i kraft den 1 april 2020.[26][27][28]

2 april 2020 presenterade Ursula von der Leyen också ett förslag till ett nytt instrument, Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), på 100 miljarder euro för att ge lån för att stödja korttidsarbete.[29] Förslaget kräver att medlemsstaterna ställer 25 miljarder euro till förfogande.[30][31]

Åtgärder kring gränsfrågor[redigera | redigera wikitext]

Den 16 mars 2020 föreslog kommissionen ett andra åtgärdspaket. von der Leyen presenterade bland annat åtgärder för att underlätta flödet av varutransporter inom unionen, till exempel genom att inrätta green lanes för lastbilar för att låta de passera de timslånga köer som uppkommit vid medlemsstaternas gränser till följd av återinförda gränskontroller.

Det andra åtgärdspaketet innefattade även att EU och övriga delar av Schengenområdet skulle stänga sina yttre gränser för icke-nödvändiga inresor i minst 30 dagar.[32] Förslaget godkändes politiskt av Europeiska rådet dagen därpå och genomfördes strax därefter på nationell nivå av varje medlemsstat. Undantag beviljades för bland annat unionsmedborgare och deras familjemedlemmar liksom varaktigt bosatta och andra med permanent bosättning i unionen. Även nödvändig personal, såsom läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal, forskare och experter som hjälpt till att hantera coronaviruset, får fortsättningsvis komma in i EU."[33] Europeiska rådet ställde sig även bakom kommissionens förslag till investeringspaketet CRII.[34]

2 april 2020 meddelade kommissionen att det allmänna inreseförbudet för tredjelandsmedborgare som inte har särskilda skäl för att resa in till EU kommer att förlängas.[35]

Europeiska centralbankens stödprogram[redigera | redigera wikitext]

Den 18 mars 2020 beslutade Europeiska centralbanken att ställa 750 miljarder euro till förfogande för ett Pandemic emergency purchase programme (PEPP), ett omfattande program för att stödköpa bland annat statsobligationer. Programmet sjösattes den 26 mars 2020.[36]

Kritik mot EU:s respons[redigera | redigera wikitext]

I samband med tillkännagivandet av investeringspaketet 13 mars erkände von der Leyen att man underskattat pandemins magnitud.[37] EU har kritiserats för att agera senfärdigt, och man har också konstaterat att EU inte har visat relevans i krisen liksom att enbart nationella lösningar har föreslagits. Länder som Nederländerna och Tyskland har dessutom haft väldigt olika syn på hur man bäst agerar i krisen, och flera länder har stängt gränser på ett sätt som påverkat distributionskedjorna. Ansvarig kommissionär Janez Lenarčič har också konstaterat att lite kan göras på EU-nivå utan medlemsländernas stöd. Att stänga de yttre gränserna kan dock leda till större sammanhållning mellan de 27 medlemsländerna, och också minska vikten av att stänga inre gränser.[38]

Den tidigare kommissionsordföranden Jacques Delors konstaterade bland annat att pandemin innebär en "dödsfara för Europeiska unionen",[39] och Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta konstaterade att EU har drabbats av "Trumpvirus: om alla arbetar enligt Italien först, Belgien först, Tyskland först, kommer vi [EU] alla att sjunka tillsammans."[39] Även om EU kunde enas kring hur man skulle hantera folkhälsokrisen kvarstod stora klyftor i synen på hur man skulle hantera de ekonomiska konsekvenserna, där länder som Frankrike, Italien och Spanien efterlyste så kallade "coronaobligationer", vilket förkastades av bland annat Österrike, Tyskland och Nederländerna. Samtidigt väcktes kritik mot att Ungern delvis fråntog parlamentet all makt på obestämd framtid.[39]

Nationella åtgärder[redigera | redigera wikitext]

På ett nationellt plan använde man sig av olika åtgärder i olika länder.[40] I flera europeiska länder hölls arbetsplatser, skolor och affärer stängda, och större sammankomster förbjöds.[41] Strategierna skilde sig dock åt. I Italien, Frankrike och Spanien beordrade man medborgare att stanna inomhus, vilket upprätthölls genom att militär och polis patrullerade gator. I Storbritannien hölls pubar länge öppna, men landet införde den 23 mars förbud för alla sammankomster med mer än två personer.[42][43] Sverige var ett av få länder som fortsatte att hålla grundskolor öppna, även om gymnasier och universitet stängdes.[44] De olika åtgärderna berodde dels på var i smittspridningskurvan man befann sig, dels på landets eller områdets kultur, resurser, styre och lagar. Det fanns också olika teorier om vad som fungerar bäst. Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus framhöll dock att det inte räcker med en metod: "Inte bara tester. Inte bara smittspårning. Inte bara karantän. Inte bara social distansering. Gör allt av det."[40]

Tankesmedjan Bruegel konstaterade i ett inspel till Europeiska unionens råd – ett inspel framtaget på uppdrag av det kroatiska ordförandeskapet i rådet – att de flesta europeiska länder skulle komma att bli tvungna att behöva infora olika grader av karantän och lockdown, åtgärder som skulle kunna ha stora negativa konsekvenser för ekonomin. De ekonomiska konsekvenserna av dessa åtgärder, menar de, skulle i så fall bli stora på både utbud och efterfrågan. För att bemöta dessa negativa konsekvenserna föreslog de fyra ytterligare stödåtgärder:[45]

 1. Tillräckligt med resurser till hälso- och sjukvården.
 2. Införande av riktade åtgärder för individer (exempelvis egenanställda), företag och lokala gemenskaper som är särskilt utsatta.
 3. Försäkringsrelaterade åtgärder av breda, makroekonomiska slag för att bemöta de indirekta effekterna. En av deras rekommendationer var exempelvis att halvera företags socialförsäkringsavgifter under tre månader, eller att slopa arbetsgivaravgiften. Sådana åtgärder, som i Sverige bland annat föreslogs av Moderaterna,[46] skulle kräva budgetunderskott, menar man.
 4. Specifika program för obligationer och liknande åtgärder för ökad likviditet från Europeiska centralbanken.[45]

På europeisk nivå har Storbritannien och Sverige stuckit ut genom att vara relativt restriktiva med nedstängningsåtgärder.[44] Detta mötte dock kritik, bland annat av olika läkare och epidemiologer.[47][48]

Finanspolitiska åtgärder i större europeiska länder[redigera | redigera wikitext]

Några finanspolitiska åtgärder var genomgående i flera av de europeiska länder. Nedanstående tabell visar åtgärder som var vanligt förekommande, och hur Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien ställde sig till dessa.[49]

Land Statliga lån eller kreditgarantier för företag Inkomststöd för utsatta arbetare Anstånd med skatteinbetalning Socialförsäkringsavgifter sänkta eller uppskjutna Återbetalning av semesterdagar
Tyskland Tyskland x x x x
Storbritannien Storbritannien x x x x
Italien Italien x x x
Spanien Spanien x x x x x
Frankrike Frankrike x x x x

Tabell över nationella åtgärder per land och typ[redigera | redigera wikitext]

Land Nedstängning Skolors och universitets lokaler stängda Begränsning av sammankomster Landgränser Är export av medicinsk utrustning förbjuden?[50]
Andorra Andorra Ja[51]
Belgien Belgien Nationell nedstängning.

Bara mataffärer och apotek får hålla öppet.

Hemarbete för alla som kan.[50]

Ja[50] Alla sammankomster inställda.[50] Gränser stängda för icke-nödvändigt resande. Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet.[50] Nej
Bulgarien Bulgarien De flesta affärer, barer och restauranger har stängts, men mataffärer och apotek får hålla öppet.[50]

Staden Kozloduy har utegångsförbud mellan kl. 22 och kl. 6.[50]

Viss utbildning stängd.[50] Sammankomster över två personer ej tillåtna.[50] Gränsövergångar mellan Bulgarien och Serbien är stängda.[50] Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar.
Cypern Cypern De flesta affärer, barer och restauranger har stängts, men mataffärer och apotek får hålla öppet.[50]

Två veckors obligatorisk karantän för hemresande utomlands ifrån.[50]

Ja[50] Utegångsförbud mellan kl. 21 och kl. 6.[50] Gränser stängda för personer utan uppehållstillstånd.[50] Nej
Danmark Danmark Butiker, solarier, gym, nattklubbar, barer, restauranger och caféer måste hållas stängt.

Caféer får ordna hemleverans.[52][53]

Ja[50] Fler än 10 personer förbjudet.[54] Samtliga gränser stängda för personer ej bosatta i Danmark, och för icke-nödvändigt resande.[50]

Gäller för flyg, färja och landgränser.

Transit från Köpenhamns flygplats och vidare resa till Sverige är tillåtet för personer bosatta i Sverige.[55][56] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet.

Nej
Estland Estland Två veckors obligatorisk karantän för hemresande utomlands ifrån.[50] Ja[50] Inga sammankomster eller evenemang tillåtna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Finland Finland Undantagstillstånd råder.

Museer, bibliotek och idrottsanläggningar har stängts.

Besök på äldreboenden, vårdinrättningar har förbjudits.[57]

Nyland har satts i karantän.[58]

Från 18 mars[57] Från 23 mars lågstadieelever tillbaka i skolan igen.[59] Fler än 10 personer förbjudet[57] Gränser stängda från 19 mars.[57][50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Frankrike Frankrike Nationell nedstängning.

Bara mataffärer och apotek tillåts hålla öppet.[50]

Ja[50] Inga sammankomster tillåtna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar.
Grekland Grekland Nationell nedstängning. De flesta affärer, barer och restauranger har stängts, men mataffärer och apotek får hålla öppet.

Utegångsförbud infört för flyktingar i läger på Lesbos.[50]

Ja.[50] Sammankomster begränsade till 10 personer.[50] Delvis stängda gränser.[50] Nej
Irland Irland Offentliga institutioner stängda.[60] Ja[60] Inomhus är sammankomster begränsade till 100 personer och utomhus till 500 personer.[50] Nej
Italien Italien Nationell nedstängning till 3 april.

Bara mataffärer och apotek tillåts hålla öppet.[50]

Ja[50] Inga sammankomster tillåtna. In- och utrikes resor begränsade. Enbart resor för professionella, husbehovs eller hälsoskäl tillåts.[50] Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar.
Kroatien Kroatien Barer och restauranger är stängda.[50] Ja[50] Nej
Lettland Lettland De flesta aktiviteter måste sluta innan 23:00.[50] Ja[50] Inga evenemang tillåtna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Nej
Litauen Litauen Mataffärer och apotek tillåts vara öppna.[50] Ja[50] Inga sammankomster tillåtna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Luxemburg Luxemburg Alla affärer, restauranger och barer har stängts. Bara mataffärer och apotek håller öppet.[50] Ja[50] Inga sammankomster tillåtna.[50] Nej
Malta Malta Alla affärer, restauranger och barer har stängts. Bara mataffärer och apotek håller öppet.[50]

Två veckors obligatorisk karantän för hemresande utomlands ifrån.[50]

Ja[50] Sammankomster är begränsade till 5 personer.[50] Nej
Nederländerna Nederländerna Affärer och restauranger hålls stängda. Begränsningar för affärer.[50] Ja[50] Alla evenemang är förbjudna.[50] Nej
Norge Norge Ja Karantänkrav på resande. Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet.
Polen Polen De flesta restauranger och barer håller stängt.

Mataffärer och apotek hålls öppna.[50]

Ja[50] Sammankomster begränsade till två personer.[50] Gränserna stängda för alla ej bosatta i landet. Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet.

14 dagar karantän för hemresande.[61]

Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar.
Portugal Portugal Ja[50] Allmänna sammankomster begränsade.[50] Flyg till och från Italien inställda.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Rumänien Rumänien Alla affärer, barer och restauranger är stängda. Bara mataffärer och apotek får hålla öppet. Ja[50] Alla evenemang är förbjudna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar.
Slovakien Slovakien Ja[50] Evenemang förbjuds och sammankomster avråds.[50] Gränser stängda för icke-medborgare, personer med uppehållstillstånd tillåts komma in i landet.[50] Nej
Slovenien Slovenien Begränsningar införda för affärer. Ja[50] Sammankomster inomhus begränsade till 100 personer.[50] Nej
Spanien Spanien Spanien har genomfört en nationell nedstängning fram till och med 11 april.

Allt utom mataffärer och apotek stängt.[50]

Ja[50] Inga sammankomster tillåtna.[50] Gränser stängda för icke-medborgare i en månad.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Sverige Sverige Gymnasier och universitet stängda.[50] Sammankomster begränsade till 50 personer.[50] Icke-nödvändigt resande avråds, nationellt som internationellt.[50] Nej
Tjeckien Tjeckien Begränsningar för affärer, barer och restauranger införda.[50] Ja[50] Sammankomster begränsade till 100 personer.[50] Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar – med vissa undantag.
Tyskland Tyskland Flera regioner har infört utegångsförbud.[50] I många regioner.[50] Sammankomster begränsade till 2 personer.[50] Gränser delvis stängda för icke-medborgare.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet, utom Nederländerna. Kontroller har införts vid export av skyddsutrustning, såsom andningsskydd och handskar – med vissa undantag.
Ungern Ungern Begränsningar för barer, restauranger och affärer införda.[50] Ja[50] Sammankomster inomhus begränsas till 100 personer och utomhus till 500 personer.

Evenemang förbjudna.[50]

Gränser stängda för icke-medborgare.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet. Nej
Österrike Österrike Restauranger stängda. Mataffärer och apotek hålls öppna. Munskydd måste bäras inne i mataffärer och andra öppna affärer.[50]

Från den 16 mars gäller i hela nationen att man bara får lämna hemmet av följande skäl:[62]

 • nödvändiga yrkesaktiviteter
 • nödvändiga inköp av livsmedel och medicin
 • hjälpa andra personer
 • promenader utomhus, ensamma eller i sällskap med personer i samma hushåll.

Paznauner Tal och St Anton i Tyrolen satta i karantän.[50]

Universitet stängda[63]Skolor delvis stängda.[50]

Två veckors obligatorisk karantän för hemresande utomlands ifrån.[50]

Förbud mot folksamlingar på mer än 5 personer.[50] Gränserna har delvis stängts.[50] Gränskontroller återinförda mot Schengenområdet, utom mot Tjeckien. Nej

Utveckling och spridning[redigera | redigera wikitext]

De första fallen i Europa bekräftades 24 januari, med tre insjuknade i Frankrike. Alla tre var nyligen hemkomna från Kina. I Frankrike skedde även det första dödsfallet den 14 februari, en 80-årig kinesisk turist från Hubei-provinsen.[64] I Tyskland bekräftades det första fallet 27 januari 2020, en man anställd på företaget Webasto i Bayern som smittats av en kinesisk kollega som nyligen rest till och från till Kina. Allmän smittspridning inleddes på det bayerska företaget.[65][66]

Belgien fick sitt första sjukdomsfall 4 februari. Den insjuknade hade evakuerats från Hubei i Kina.[67] 4 mars 2020 bekräftade EDA (European Defence Agency) att en belgisk person i staben hade testat positiv för viruset, det första fallet med en EU funktionär. EDA- ledamoten hade återvänt från en resa till Italien veckan innan. Han hade deltagit i ett möte med 30 andra EU-tjänstemän innan han insjuknade den 29 februari. En person till i ledningen har insjuknat och EDA ställde in alla möten åtminstone till 13 mars.[68] Den 11 mars tillkännagavs det första dödsfallet i Belgien, då en 90-årig kvinna från Brussels som vårdats i Etterbeek dog.[69] Två patienter till dog på samma dag, 73 respektive 86 år gamla.[70]

3 mars 2020, offentliggjorde den brittiska regeringen en Coronavirus Action Plan, som avslöjar vad landet har för planer i händelse av ett större utbrott.[71]

Utveckling och spridning i Norden[redigera | redigera wikitext]

Nordens första fall ägde rum i Finland 28 januari. Det rörde sig om en kinesisk turist i finska Lappland.[72]

Det första fallet i Danmark ägde rum 27 februari. Två av de som testats positivt är den danska TV2-profilen Jakob Tage Ramlyng och landslagsfotbollsspelaren Thomas Kahlenberg.[73][74][75] 4 mars bekräftades det första fallet på Färöarna.[76] Även Grönland har den 28 mars 10 bekräftat smittade. 8 mars hade samtliga danska regioner bekräftade fall.[77] Den 5 april 2020 hade Danmark 3 672 bekräftade fall med 139 dödsfall.

I Norge bekräftades det första fallet 26 februari, en person som varit i Kina.[78] Antalet smittade ökade därefter snabbt. Norge blev landet med flest smittade i Norden och i huvudsak var det skidresor, mest till Österrike men även Italien. 3 mars lanserade myndigheter i Norge ett värsta scenario, där en fjärdedel av befolkningen insjuknar och 1 miljon behöver sjukvård.[79] Den 31 mars 2020 hade Norge genomfört 90 000 tester, rapporterat 4 620 och haft 39 dödsfall i Covid-19.[80] Norge har testat över 90 000 personer, medan Sverige bara testat 30 000 den 31 mars. Det är naturligt att Norge inledningsvis hade upptäckt fler fall, men dömer man efter dödsfall så är troligen smittan mer spridd i Sverige än i Norge. Sverige passerade också i början av april Norge i antal bekräftade fall. Den 5 april hade Norge 5351 fall och 57 dödsfall.[81]

I Island bekräftades det första fallet 28 februari.[82] De flesta islänningar smittades inledningsvis på skidresor till Italien och Österrike. Island blev världens första land som försökte uppskatta hur stor smittspridningen var i landet. Omkring 1 procent av islänningarna kan ha smittats av coronaviruset covid-19. Det visar de första resultaten av Íslensk erfðagreinings storskaliga screening.[83] Den 24 mars 2020 avled en isländsk äldre kvinna. Det var den första islänningen att dö i Covid-19. Den 27 mars hade Island drygt 800 fall bekräftade och två dödsfall.

Coronavirusutbrottet 2020 i Sverige hade fram till den 5 april krävt 401 personers liv, och 6 830 människor har bekräftats som smittade.[84] Antalet verkligt smittade tros vara mycket högre.[85] Pressen på sjukvården har drabbat region Stockholm hårdast men även omkringliggande regioner Sörmland, Östergötland och Uppland. Vecka 11 var majoriteten av de svenska fallen enligt Folkhälsomyndigheten smittade i Sverige. En dryg femtedel var smittade i Italien och tredje största smittland var Österrike med en dryg tiondel. Den huvudsakliga smittspridningen skedde under skidresor i slutet av februari, och fortsatte med nära kontakter i Sverige. Under vecka 11 kunde ett 50-tal av fallen smittade i Sverige inte spåras till andra fall som smittats utomlands, vilket är ett tecken på att viss samhällspridning pågår. Detta gällde främst fall i Region Stockholm samt enstaka fall i andra regioner.[86]

Italien[redigera | redigera wikitext]

Bekräftade fall per miljon invånare för Italiens provinser (uppdateras regelbundet). Se tabell nedan.

De första bekräftade fallen i Italien skedde den 31 januari 2020 och landet utlyste nationellt nödläge efter att man bekräftat att två kinesiska turister i Rom var smittade av viruset.[87] Den 21 februari rapporterades 15 personer ha insjuknat i sjukdomen i regionerna Lombardiet och Veneto. Två av dem dog, varav den ena, en 78-årig man, dog i Padua den 21 februari 2020 och den andra i Lombardiet den 22 februari 2020. Dessa två dödsfall var de två första dödsfallen som inrapporterats från Italien.[88] Det visade sig att Italien hade haft en okontrollerad smittspridning och till månadens slut hade landet över 1100 fall bekräftade. 7 mars hade Italien över 5 000 fall.[89] Situationen utvecklade sig till en nationell kris med stor påverkan på Italiens ekonomi och ett sammanbrott för turismnäringen.

Italienska regeringen införde ett åtgärdsprogram för att hantera virusutbrottet. 22 februari kungjordes en ny lag av det italienska ministeriet som satte 50 000 människor i karantän i 11 olika samhällen i norra Italien, företrädesvis Lombardiet, för att begränsa spridningen. Den regionala tågtrafiken upphörde till de mest berörda områdena och tåg tilläts inte att stanna Codogno, Maleo eller Casalpusterlengo. Personer med sjukdomssymtom uppmanades att ringa 112 istället för att åka direkt till sjukhusen för att begränsa spridningsrisken. Åtgärderna med karantän av de elva mindre orterna med 53 000 invånare visade sig dock otillräckliga eftersom smittan hade spritt sig utanför karantänområdet. 7 mars fattade Italien beslut om karantän av hela Lombardiet och andra provinser till den 3 april. De nya åtgärderna beordrade människor att inte komma in eller lämna Lombardiet, Italiens rikaste region, samt ytterligare 14 provinser i fyra andra regioner, inklusive städerna Milano, Venedig, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia och Rimini. Alla typer av publika arrangemang ställdes in för att begränsa smittspridningen.

Regionen Lombardiet försökte genom civilförsvaret bygga upp ett fältsjukhus på en vecka i Milanos gamla mässhallar såsom gjordes i Wuhan. Projektet kunde inte realiseras eftersom man saknade 450 läkare och 1 200 sjuksköterskor.[90] Intensivvårdsplatser blev hårt belastade då många patienter behövde respiratorvård för understödd andning, ofta i uppemot två veckor.[91] Inom sjukvården belastades särskilt intensivvårdsavdelningarna. 12 mars landade ett kinesiskt flygplan i Rom med medicinska experter och 31 ton med medicinsk utrustning inklusive skyddsutrustning för intensivvård.[92][93] Den 22 mars 2020 hade Ryssland skickat åtta militära sjukvårdsenheter och ytterligare hundra personal inkluderande experter till Italien med nio transportflygplan.[94] Militär medicinsk personal inkluderade specialister som hade erfarenhet av att bekämpa utbrott av afrikansk svininfluensa, mjältbrand och utveckling av Ebola-vaccin.[95] Italien upplevde brist av hjälp från EU, vilket kritiserades.[96] 19 mars rapporterades dock att EU-kommissionen har beslutat skapa ett EU-lager av medicinsk utrustning, som respiratorer och skyddsmasker, för att hjälpa EU-länder hantera coronaepidemin.[97]

Italiens ekonomi påverkades också allvarligt, i början framför allt inom turismen. Regeringen tog beslutet att stänga all produktion som inte är direkt oumbärlig för att garantera tillgången till nödvändiga varor eller tjänster, sade premiärminister Giuseppe Conte i ett tv-sänt tal sent på lördagen 21 mars. Produktionsstoppet ska gälla åtminstone till den 3 april. Livsmedelsbutiker och apotek, liksom banker och postkontor, kommer fortsatt vara öppna.[98]

Enligt rapporter från Rom 3:e april hade 77 läkare dött av coronaviruset enligt fackförbundet FNOMCEO.[99]

Spanien[redigera | redigera wikitext]

Bekräftade fall per miljon invånare för Spaniens autonoma regioner.

Covid-19 bekräftades spridd till Spanien 31 januari 2020 när en tysk turist testades positiv för sjukdomen i La GomeraKanarieöarna. 13 februari inträffade första dödsfallet – en 69-årig man som hade varit i Nepal.[100] 24 februari ,efter utbrottet i Italien, bekräftade Spanien många fall relaterade till Italien.[101] Bland annat sattes ett helt hotell i karantän och gästerna inte fick lämna hotellet.[102][103]

Samtidigt upptäcktes ett flertal fall på fastlandet som inte alls uppmärksammades på samma sätt. 13 mars hade alla 50 provinser sjukfall, och sjukdomen spreds sedan mycket hastigt. 17 mars nåddes 10 000 fall, 20 mars 20 000 fall. 21 mars rapporterades att 2355 personer vårdades inom intensivvården, varav 942 i Madrid. Antalet smittade den dagen var 25 496 bekräftat smittade med 1381 dödsfall. Spanien hade då utfört 350 000 tester; landet köpte 6 miljoner tester och skulle bygga ut kapaciteten till 80 000 tester om dagen.[104]

23 mars nådde antalet bekräftade smittade 30 000 och dagen efter 40 000. Siffran ökade fram till 2 april till drygt 100 000 sjukfall.[105] 25 mars rapporterades att 738 hade avlidit på en dag.[106] Samma dag passerade Spanien Kina i antal personer som bekräftats döda av viruset med 3 344 avlidna i Covid-19. På åtta dagar ökade antalet döda per dag från 107 till 738. Spanien var i slutet av mars lika hårt drabbat som Italien men en vecka efter i utvecklingen. Enligt tidningen El País var tolv procent av de smittade, alltså över 3 500 personer, läkare, sjuksköterskor och andra anställda inom vården.[107] I Katalonien hade knappt hälften av regionens äldreboenden den 2 april noterat sjukfall i covid-19.[108]

Den 14 mars beslutades att hela landet skulle sättas i karantän.[109] Spanien har förbjudit inresor från många länder, och andra länders resande tvingas till karantän. Spanien stänger alla hotell och andra övernattningsalternativ, meddelade SVT den 20 mars.[110] Den 4 mars passerade Spanien Italien i antalet bekräftade fall men fortsatt cirka 3500 dödsfall färre.

Frankrike[redigera | redigera wikitext]

Det första fallet av Covid-19 i Frankrike bekräftades 24 januari 2020 i Bordeaux. Det var därmed det första bekräftade fallet i Europa. Det rörde sig om en 48-årig fransk medborgare som anlänt från Kina. Samma dag bekräftades ytterligare två fall, samtliga nyligen återkomna från Kina.[111] Det första dödsfallet ägde rum 14 februari. Det var en kinesisk turist som vårdats på sjukhus i Paris. Dödsfallet var det första i Frankrike och Europa, liksom det första dödsfallet utanför Asien.

Under några dygn saknade Frankrike aktiva fall men så ändrades situationen på nytt och Frankrike fick många nya fall nu importerade i huvudsak från Italien. 29 februari 2020 hade man 100 fall varav 12 var friskförklarade och två dödsfall. Ett möte organiserat av Den öppna dörrens kristna kyrka (översättning) i mitten av februari i Mulhouse, som besöktes av 2 000 troende skapade en betydelsefullt smitthärd i coronavirusets spridning i Frankrike. 3 mars hade sju deltagare i mötet testat positiva. Sammankomsten hade inget deltagarregister, och det omöjliggjorde smittspårning.[112] 6 mars hade 81 nya fall upptäckts i Mulhouse, som inledningsvis blev en hårt drabbad smittohärd.[113] Staden slutade med smittspårning. Bara de sjukaste patienterna skulle läggas in på sjukhus. Departementet Haut Rhin, där Mulhouse ligger, införde strikta regler för sammankomster och möten, och stängde alla skolor.[114]

15 mars var smittspridningen stor och okontrollerad. 27 mars hade hade 32 964 fall bekräftats, och 1 995 dött[115] Simuleringsstudier hjälpte till med att övertyga den franska regeringen att om man inte vidtog åtgärder skulle det kunna krävas 30 000 till 100 000 fler intensivvårdsplatser i Frankrike mot de 5000 återupplivningsplatser och 7 300 intensivvårdsplatser som fanns i före sjukdomsutbrottet. En inflytelserik simulseringsstudie gjordes av Neil Ferguson, epidemiolog vid Imperial College London.[116]

12 mars tillkännagav Frankrikes president Emmanuel Macron att alla skolor och universitet skulle stängas från och med 16 mars och tills vidare. 13 mars förbjöd premiärminister Édouard Philippe folksamlingar om mer än 100 personer, exklusive kollektivtrafik. 14 mars beordrade premiärministern alla icke-nödvändiga offentliga platser, såsom restauranger, caféer, biografer och klubbar, att stänga.[117] 16 mars tillkännagav Macron vidare en nationell lockdown i 15 dagar, med start 17 mars. 27 mars utökade Philippe lockdown till 15 april.[118]

Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

De första fallen av Covid-19 i Storbritannien bekräftades 31 januari.[119] Inhemsk spridning bekräftades 28 februari[120] 1 mars hade fall bekräftats i England, Wales, Nordirland och Skottland.[121][122] Som en följd av detta sjösatte premiärminister Boris Johnson en handlingsplan.[121] 12 mars höjdes risknivån från medel till hög,[123]och 16 mars beslöt regeringen vidare åtgärder för social distansering. Man avrådde från alla icke-nödvändiga resor och kontakt med andra, och rekommenderade att undvika pubar, klubbar och teatrar – liksom om möjligt att arbeta hemma.[124] 18 mars stängdes de flesta skolor, utom för barn till föräldrar inom särskilt viktiga yrkesgrupper eller sårbara barn.[125] 20 mars beordrades alla restauranger, pubar, klubbar och sportfaciliteter att stänga. Hämtmat var fortfarande tillåtet.[126] Dessa begränsningar förstärktes ytterligare 23 mars.[127] 27 mars hade nästan 15 000 fall bekräftats i Storbritannien, och fler än 750 hade dött.[128] Storbritannien hade 31 mars 25 154 bekräftade och 1789 registrerade dödsfall.[129]

Den 16 mars offentliggjordes av Imperial Collage detaljerade prognoser om epidemin i Storbritannien och USA. Rapporten granskar det potentiella utfallet av flera interventioner som smittspårning, fall isolering, hemkarantän, stängningen av matställen, skolor och social distansering. Två övergripande strategier som granskades var begränsning, som syftade till att reducera hälsoeffekten, inte med målet att stoppa smittspridningen helt, och undertryckande som syftade till smittspridningen skulle minska så att antalet fall minskade. Fram till denna tidpunkt hade brittiska regeringens strategi varit baserad på begränsning men modellerna förutsade att det skulle reducera dödligheten med 2/3 men att det ändå skulle leda till 250 000 dödsfall av sjukdomen och att sjukvården skulle bli överbelastad. Samma dag som rapporten kom. annonserade premiärministern på en presskonferens betydande förändringar i regeringens råd.[130] Den 30 mars publicerade Imperial College en ny studie som uppskattade att lockdown och andra åtgärder i 11 länder Europa skulle reducera dödstalen från 510,000 till mindre än 20 000.[131]

Balkan[redigera | redigera wikitext]

Balkanländerna drabbades sent av Covid-19 och där låg de två områden i Europa som sist fick fall, Kosovo och Montenegro.

Den 26 februari bekräftades Greklands och Balkans första fall. Det var en 38-årig kvinna från Thessaloniki, som hade besökt Milano.[132] Den 5 mars 2020, bekräftade hälsomyndigheten i Republika Srpska det första fallet av Covid-19 i landet.[133] Senare samma dag blev andra fallet i samma familj bekräftat. Det var en man som arbetar i Italien och hans son. Den 5 mars 2020 fick också Serbien sitt första bekräftade fall. Hälsoministern uppgav att en 43-årig man från Bačka Topola hade smittats på en resa till Budapest. Patienten flyttades sedan till regionala sjukhuset i Novi Sad för att få behandling då hans tillstånd försämrades. Den 31 mars hade smittan spritts över hela Balkan med Grekland som värst drabbat med över 1000 fall, Serbien och Kroatien hade över 800 fall liksom Slovenien hade över 800 fall.

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Antal döda per million invånare bland EU:s länder (ej EES). Exempelvis har Sverige legat 2-3 veckor efter Italiens utveckling under mars månad. Listan över länder är sorterad i avtagande ordning efter senaste siffra. Länder utan döda har utelämnats. Logaritmisk vertikal axel. Datakälla: ECDC.[134]

Belgien[redigera | redigera wikitext]

COVID-19 bekräftade fall och dödsfall efter dag Belgien
Datum Fall Döda
Nya Summ Nya Summa
Unknown 2 2
2020/01/30 1 3
2020/02/01 1 4
2020/02/06 2 6
2020/02/08 1 7
2020/02/10 1 8
2020/02/11 1 9
2020/02/12 1 10
2020/02/18 1 11
2020/02/20 1 12
2020/02/22 1 13
2020/02/24 4 17
2020/02/25 5 22
2020/02/26 3 25
2020/02/27 9 34
2020/02/28 5 39
2020/02/29 16 55
2020/03/01 16 71
2020/03/02 17 88
2020/03/03 36 124
2020/03/04 54 178
2020/03/05 81 259
2020/03/06 107 366
2020/03/07 27 393
2020/03/08 64 457
2020/03/09 94 551
2020/03/10 99 650 1 1
2020/03/11 170 820 3 4
2020/03/12 247 1,067 1 5
2020/03/13 337 1,404 3 8
2020/03/14 177 1,581 5 13
2020/03/15 215 1,796 4 17
2020/03/16 388 2,184 10 27
2020/03/17 418 2,602 10 37
2020/03/18 536 3,138 17 54
2020/03/19 716 3,854 24 78
2020/03/20 663 4,517 23 101
2020/03/21 470 4,987 30 131
2020/03/22 489 5,476 36 167
2020/03/23 1,328 6,804 63 230
2020/03/24 1,192 7,996 66 296
2020/03/25 1,194 9,190 85 381
2020/03/26 1,356 10,546 76 457
2020/03/27 1,519 12,065 87 544
2020/03/28 841 12,906 103 647
2020/03/29 679 13,585 102 749
2020/03/30 1,645 15,230 128 877
2020/03/31 1,415 16,645 143 1,020
2020/04/01 1,343 17,988 140 1,160
2020/04/02 1,132 19,120 137 1,297
2020/04/03 568 19,688 118 1,415
N/A 19,688 N/A 1,415
Nya Summa Nya Summa
Fall Döda
Anmärkningar:
 • Användningen av verkliga dagar och vissa dröjsmål i rapporteringen gör

att siffrorna justeras i efterhand vilket gör det svårt att få exakta siffror för dagen.

 • Se siffrorna som ungefärliga
 • Datum ska förstås enligt följande
  • fall: datum för diagnos eller om saknas för rapportering
  • döda: datum för dödsfall
  • Källa : Fakta samlade av Sciensano

Danmark och Norge[redigera | redigera wikitext]

COVID-19 fall i Danmark


Covid 19 fall i Norge
Datum Nya fall Summa fall Nya dödsfall Dödsfall summa Nya fall Summa fall Nya dödsfall Summa dödsfall
2020-02-26 0 0 1 1
2020-02-27 1 1 3 4
2020-02-28 1 2 3 7
2020-02-29 1 3 8 15
2020-03-01 1 4 4 19
2020-03-02 0 4 6 25
2020-03-03 6 10 8 33
2020-03-04 5 15 21 54
2020-03-05 5 20 30 84
2020-03-06 3 23 27 111
2020-03-07 6 29 34 145
2020-03-08 8 37 32 167
2020-03-09 55 92 23 190
2020-03-10 172 264 85 275
2020-03-11 178 516 214 489
2020-03-12 160 676 1 1 132 621 1 1
2020-03-13 128 804 129 750 1 2
2020-03-14 32 836 1 2 157 907 0 2
2020-03-15 39 875 170 1077 0 2
2020-03-16 75 932 2 4 92 1169 0 2
2020-03-17 28 960 1 5 136 1305 1 3
2020-03-18 84 1 044 1 6 118 1423 3 6
2020-03-19 88 1 132 4 10 129 1552 4 7
2020-03-20 94 1 226 6 16 190 1742 0 7
2020-03-21 100 1 326 3 19 184 1926 0 7
2020-03-22 69 1 395 3 22 216 2142 3 10
2020-03-23 55 1 450 3 25 229 2371 2 12
2020-03-24 127 1 577 7 32 190 2561 0 12
2020-03-25 138 1 715 2 34 355 2916 0 12
2020-03-26 136 1 851 7 41 240 3156 2 14
2020-03-27 159 2010 11 52 425 3581 5 19
2020-03-28 191 2 201 13 65 264 3845 4 23
2020-03-29 194 2 395 7 72 257 4102 6 29
2020-03-30 160 2 555 5 77 124 4226 3 32
2020-03-31 260 2 815 13 90 221 4447 7 39
2020-04-01 277 3 092 14 104 208 4 848 5 44
2020-04-02 263 3 335 19 123 288 5 136 6 50
2020-04-03 317 3 672 16 139 215 5 351 7 57
Källa: Statens Serum Institut [135] Källa Verdens Gang och Folkehelseintitutet i NorgeFolkehelseinstitutes

dödstal. släpar efter. Man hade 44 döda i sin statik kl08 den 3 april.


Italien[redigera | redigera wikitext]

Fall av Covid-19 per italiensk region
Datum Nordvästra Nordöstra Centrala Södra Öarna Bekräftade Döda Friska Testade Ref Noter
VDA LIG PIE LOM VEN TN BZ FVG EMR MAR TOS UMB LAZ ABR MOL CAM BAS PUG CAL SIC SAR Nya Totalt Nya Totalt Totalt Totalt
2020-01-31 2 2 2 [136]
2020-02-06 1 1 3 [137] [a]
2020-02-21 15 (1) 2 17 20 1 1 [138]
2020-02-22 1 (1) 40 16 2 59 79 1 2 [139][140]
2020-02-23 2 (1) 57 7 7 71 150 1 3 [141][142] [b]
2020-02-24 (4) 61 7 9 77 227 4 7 1 [143][144] [b]
2020-02-25 1 (2) 67 (1) 11 1 8 2 3 93 320 3 10 1 >8 600 [145][146] [b]
2020-02-26 10 (1) 65 28 (1) 21 1 125 445 2 12 3 9 587 [147][148] [b][c]
2020-02-27 8 1 (5) 98 40 50 2 1 3 1 1 205 650 5 17 45 12 014 [150][151]
2020-02-28 9 (3) 128 40 (1) 48 3 6 1 2 1 238 888 4 21 46 15 695 [152][153]
2020-02-29 23 (6) 84 40 (2) 72 5 3 3 1 9 240 1 128 8 29 50 18 661 [154][155]
2020-03-01 –17 38 (1) 369 72 6 (4) 68 14 2 2 3 4 5 566 1 694 5 34 83 21 127 [156][157]
2020-03-02 –3 2 (14) 270 10 3 (3) 50 (1) 10 1 1 –2 342 2 036 18 52 149 23 345 [158][159]
2020-03-03 (1) 2 5 (17) 266 (1) 34 4 4 (7) 85 (1) 26 6 6 7 1 3 13 1 2 1 466 2 502 27 79 160 25 856 [160]
2020-03-04 2 26 (18) 300 (3) 53 1 5 (4) 124 (2) 23 19 1 16 1 1 (1) 3 11 1 587 3 089 28 107 276 29 837 [161]
2020-03-05 2 (2) 2 (2) 26 (25) 431 (4) 47 2 3 (8) 154 40 23 14 1 4 14 5 1 769 3 858 41 148 414 32 362 [162]
2020-03-06 5 4 (2) 35 (37) 361 (2) 81 3 3 10 (7) 172 35 18 7 (1) 10 1 5 12 2 3 2 6 3 778 4 636 49 197 523 36 359 [163]
2020-03-07 1 (1) 19 (1) 64 (19) 808 (1) 55 4 5 11 (11) 140 (1) 48 34 8 22 2 2 4 (1) 9 11 1 246 5 883 36 233 589 42 062 [164] [d]
2020-03-08 1 (2) 27 153 (113) 769 (5) 127 9 (1) 15 (8) 170 (1) 65 53 2 (2) 11 6 40 1 (1) 14 5 18 6 1 492 7 375 133 366 622 49 937 [165][166]
2020-03-09 6 (1) 31 (8) –10 (66) 1,280 (2) 74 10 36 (14) 206 (3) 51 (1) 42 2 (2) 15 13 19 1 10 2 1 8 1 797 9 172 97 463 724 53 826 [167][168]
2020-03-10 2 (1) 32 (4) 103 (135) 322 (6) 112 19 29 (2) 23 (15) 147 (3) 71 56 9 (1) 14 (1) 8 1 7 2 9 2 8 1 977 10 149 168 631 1 004 60 761 [169][170] [e]
2020-03-11 (1) 3 53 (4) 48 (149) 1 489 (3) 167 25 37 (3) 10 (28) 206 (5) 85 56 9 34 1 (1) 27 1 (2) 18 6 21 17 2 313 12 462 196 827 1 045 73 154 [172] [f]
2020-03-12 7 (3) 80 (5) 79 (127) 1 445 (3) 361 (1) 30 (1) 29 (2) 41 (33) 208 (4) 113 (4) 44 18 (3) 50 (1) 46 25 27 14 (2) 32 2 2 651 15 113 189 1 016 1 258 86 011 [173]
2020-03-13 1 (6) 71 (20) 260 (146) 1 095 (10) 211 (1) 56 (1) 21 (2) 90 (55) 316 (5) 133 106 (1) 12 (2) 77 5 1 (1) 41 2 25 5 15 4 2 547 17 660 250 1 266 1 439 97 488 [174]
Fall 28 345 840 9 820 1 595 163 125 257 2 263 725 470 76 277 89 17 220 10 129 38 130 43 17 660 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.
Döda 1 17 46 890 42 2 2 10 201 22 5 1 11 2 2 5 2 i.u. i.u. 1 266 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Referenser:

Kommentarer:

 • (siffror inom parentes) antal döda per dag i varje region
 • överstrukna siffror och negativa siffror är rättelser av fall som senare förklarades negativa

Anmärkningar:

 1. ^ Evakuerade från utlandet.
 2. ^ [a b c d] Det växande antalet i källorna har uppdatumrats för att återspegla förändringarna på grund av efterföljande korrigeringar.
 3. ^ Den senaste uppdatumringen från Lombardiet – med 47 ytterligare fall som inte är inkluderade i Protezione Civiles rapport kl. 18.00 – är medtagna här.[149]
 4. ^ Denna uppräkning inkluderar cirka 300 fall från Bergamo som inte Protezione Civile var underättad om från de föregående dagarna.[källa behövs]
 5. ^ På grund av förseningar i provtagningen, kan inte data från Lombardiet återspegla det aktuella antalet bekräftade fall.[171]
 6. ^ Data från Abruzzo har inte inkommit.
Senaste utvecklingen av bekräftade insjuknade och döda i Italien och Spanien. Källa WHO Situation report nr 56 till nr 70. Letalitet beräknad.
Datum Antal bekräftade

fall

Nya bekräftade

fall

Antal döda Antal nya döda Letalitet

%

Datum Italien Spanien Italien Spanien Italien Spanien Italien Spanien Italien Spanien
2020-03-15 24 747 7 753 3 590 2 000 1 809 288 368 152 7,3 3.7
2020-03-16 27 950 9 191 3 233 1 438 2 503 309 349 21 ? 3.3
2020-03-17 31 506 11 178 3 526 1 987 2 503 491 345 182 8,9 4.4
2020-03-18 35 713 13 716 4 207 2 538 2 978 595 473 107 8,3 4.3
2020-03-19 41 635 17147 5 312 3 431 3 407 767 429 169 8,1 4.5
2020-03-20 47 021 19 980 5 986 2 833 4 032 1 002 625 235 8,5 5.0
2020-03-21 53 578 24 926 6 557 4 946 4 827 1 326 795 324 9,0 5.3
2020-03-22 59 138 28 572 5 560 3 646 5 476 1 720 649 394 9,2 6.0
2020-03-23 63 927 33 089 4 789 4 517 6 077 2 182 601 462 9,5 6.6
2020-03-24 69 176 39 673 5 249 6 584 6 820 2 696 743 514 9,8 6.8
2020-03-25 74 386 47 610 5 210 7 437 7 505 3 434 685 738 10,1 7.2
2020-03-26 80 539 56 185 6 153 8 578 8 165 4 089 660 655 10.1 7.2
2020-03-27 86 498 64 059 5 959 7 871 9136 4 558 971 761 10,5 7.1
2020-03-28 92 472 72 248 5 974 8 189 10 023 5 690 887 832 10.8 7.8
2020-03-29 97 689 78 797 5 217 6 540 10 751 6 528 758 838 11.0 8.3
2020-03-30 101 739 85 195 4050 6 398 11 591 7 340 810 812 11.4 8.6
2020-03-31 105 792 94 417 4 053 9 222 12 430 8 189 839 849 11.7 8.7
2020-04-01 110 574 102 136 4 782 7 719 13 157 9 053 727 864 11.9 8.9
2020-04-02 115 242 110 238 4 668 8 102 13 917 10 003 760 950 12.1 9.1
2020-04-03 119 827 117 710 4 585 7 472 14 681 10 935 764 932 12.2 9.3
2020-04-04 124 632 124 736 4 805 7 026 15 362 11 744 681 809 12.3 9.4
Att samma antal dödsfall noteras den 16 och 17 mars i Italien är troligen ett fel i rapporteringen

Summeringar i tabellen stämmer inte då rapporteringar ibland justeras.


Åldersfördelning hos drabbade fram till 26 mars 2020[redigera | redigera wikitext]

Tabellen visar antalet insjuknade respektive avlidna i Italien fram till den 26 mars 2020 uppdelat per åldersgrupp.

Diagrammet nedan visualiserar tabellen ovan, och visar antalet insjuknade respektive avlidna i Italien fram till den 26 mars 2020 uppdelat per åldersgrupp, där det totala antalet insjuknade var 73 780. Diagrammet visar till exempel att av det totala antalet insjuknade var 14 198 i åldersgruppen 70-79 år. Av dessa avled 2 403.

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

Bekräftade infektioner, kumulativt enligt data från Robert Koch Institutet sedan den 24 februari 2020

Statistik Tyskland
Förbundsstat Februari Mars
24. 25. 26. 27. 28. 29. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

08:00

8.

15:00

Baden-Württemberg 1 3 6 10 14 15 19 26 44 65 91 116 182
Bayern 14 14 14 14 15 15 19 25 35 48 52 79 117 148
Berlin 1 3 6 9 15 24 28
Brandenburg 1 1 1 1 2 2
Bremen 1 1 1 2 3 3 4 4
Hamburg 1 1 2 2 8 8 12 13
Hessen 3 8 10 10 12 14 15 16 17
Mecklenburg-Vorpommern 3 4 5 5 7
Niedersachsen 1 1 1 4 10 18 19 21
Nordrhein-Westfalen 1 2 4 25 30 66 86 101 111 175 281 346 392
Rheinland-Pfalz 1 2 2 2 2 7 8 10 15
Saarland 1 1 1 2 4
Sachsen 1 1 1 1 2 4
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein 1 1 2 2 2 2 3 7 8 8
Thüringen 1 1 1 1 1 2
Tyskland, evakuerade 2 2 2 2 2 2 2 2 2 inräknad

i resp delstat

Summa bekräftade 16 18 21 26 53 66 117 150 188 240 349 534 684 847
Nya fall 2 3 5 27 13 51 33 38 52 109 185 150 163 (—)

Österrike[redigera | redigera wikitext]

COVID-19 fall iÖsterrike

Rapporterad bekräftade fall

Datum Fall Nya fall Döda

(summa)

2020-02-29 5 5
2020-03-01 10 5
2020-03-02 10 0
2020-03-03 18 8
2020-03-04 29 11
2020-03-05 41 12
2020-03-06 55 14
2020-03-07 79 24
2020-03-08 99 20
2020-03-09 131 32
2020-03-10 182 51
2020-03-11 246 64
2020-03-12 361 115 1
2020-03-13 504 143 1
2020-03-14 655 151 1
2020-03-15 860 205 1
2020-03-16 1 016 156 3
2020-03-17 1 332 316 3
2020-03-18 1 646 314 4
2020-03-19 2 013 367 6
2020-03-20 2 649 636 6
2020-03-21 2 814 426 8
2020-03-22 3 244 430 16
2020-03-23 3 924 680 21
2020-03-24 4 876 925 28
2020-03-25 5 560 684 31
2020-03-26 6 398 838 49
2020-03-27 7 399 1 001 58
2020-03-28 7 995 596 68
2020-03-29 8536 541 86
2020-03-30 9 377 841 108
2020-03-31 9 974 597 128
2020-04-01 10 482 508 146
2020-04-02 10 967 485 158
2020-04-03 11 381 414 168
2020-04-04 11 665 284 186
2020-04-5 11 907 242 204
Källa Gesundheitsministerium

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Worldometer - real time world statistics” (på en). Worldometer. http://www.worldometers.info/. Läst 25 mars 2020. 
 2. ^ (på Engelska) Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). WHO. 16-24 februari 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. Läst 10 mars 2020 
 3. ^ Folkhälsomyndigheten 13 mars 2020
 4. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 58”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200318-sitrep-58-covid-19.pdf?sfvrsn=20876712_2. Läst 18 mars 2020. 
 5. ^ ”Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report - 12”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2. Läst 4 mars 2020. 
 6. ^ ”Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 21”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200210-sitrep-21-ncov.pdf?sfvrsn=947679ef_2. Läst 4 mars 2020. 
 7. ^ ”Första europeiska dödsfallet – i Frankrike”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/dodssiffran-passerar-1500-i-kina. Läst 24 mars 2020. 
 8. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 40”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200229-sitrep-40-covid-19.pdf?sfvrsn=849d0665_2. Läst 4 mars 2019. 
 9. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 40”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200229-sitrep-40-covid-19.pdf?sfvrsn=849d0665_2. Läst 21 mars 2020. 
 10. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 47”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4. Läst 21 mars 2020. 
 11. ^ ”Ministerio de Salud confirma primer caso de coronavirus en Ecuador”. El comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/salud-confirma-primer-caso-coronavirus.html. Läst 21 mars 2020. 
 12. ^ ”Italiens nya coronabesked – hela landet får restriktioner”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vb3GKr/italiens-nya-coronabesked--hela-landet-far-restriktioner. Läst 10 mars 2020. 
 13. ^ ”Bekräftat: All idrott stoppas i Italien”. SVT Sport. https://www.svt.se/sport/fotboll/uppgifter-all-idrott-i-italien-stoppas. Läst 10 mars 2020. 
 14. ^ ”USA stoppar resor från Europa”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-stoppar-flygresor-fran-europa/. Läst 12 mars 2020. 
 15. ^ ”Finlands UD skippar reseråd: Res inte alls”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e8oyA9/finlands-ud-skippar-reserad-res-inte-alls. Läst 12 mars 2020. 
 16. ^ ”WHO: Europa epicentrum för utbrottet”. Aftonbladet 13mars 2020. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQKGOl/who-europa-epicentrum-for-utbrottet. Läst 13 mars 2020. 
 17. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 73”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200402-sitrep-73-covid-19.pdf?sfvrsn=5ae25bc7_4. Läst 3 april 2020. 
 18. ^ I tabellen saknades länge sjukdomsrapporter ifrån Kosovo. I WHO 62 finns en fotnot där det står att 24 av Serbiens fall är från Kosovo. Montenegro rapporterade sina första två fall den 18 mars. Utifrån tabellen går det också att utläsa att det förekommit dödsfall i 36 länder. 22 mars angavs antalet smittade i Europa till 151 293 med 7 426 döda. 11 mars hade 20 procent av de kända dödsfallen i världen på grund av covid-19 inträffat i Europa. 18 mars var denna andel nära 43 procent och 20 mars nära 50 procent. I Spanien är situationen numera densamma, alltså mycket svår, som i Italien. 17 mars fanns 9 191 rapporterade fall av smittade från Spanien och 309 döda, WHO 57. 22 mars fanns över 24 926 bekräftade fall i Spanien och 1 326 döda, och en ökning med 324 dödsfall senaste dygnet, WHO 62.  
 19. ^ ”Coronavirus Response Investment Initiative” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/. Läst 30 mars 2020. 
 20. ^ Anders Selnes (25 mars 2020). ”Coronadrabbade EU-länder lättar på budgetregler”. Europaportalen. https://www.europaportalen.se/2020/03/coronadrabbade-eu-lander-lattar-pa-budgetregler. Läst 25 mars 2020. 
 21. ^ ”Press corner” (på en). European Commission - European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en. Läst 23 mars 2020. 
 22. ^ [a b c] ”Sassoli: Europa visar kraften i solidaritet | Nyheter | Europaparlamentet”. www.europarl.europa.eu. 19 mars 2020. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75330/sassoli-europa-visar-kraften-i-solidaritet. Läst 23 mars 2020. 
 23. ^ ”COVID-19: Parliament approves crucial EU support measures | News | European Parliament” (på en). www.europarl.europa.eu. 26 mars 2020. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parliament-approves-crucial-eu-support-measures. Läst 27 mars 2020. 
 24. ^ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0113&from=EN
 25. ^ ”COVID-19 - Council adopts measures for immediate release of funds” (på engelska). Europeiska unionens råd. https://europa.eu/!HQ97hg. Läst 31 mars 2020. 
 26. ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/460
 27. ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/461
 28. ^ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/459
 29. ^ [1]
 30. ^ [2]
 31. ^ [3]
 32. ^ ”Von der Leyen calls for ban on travel to EU” (på engelska). Politico.eu. https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-calls-for-ban-on-travel-to-eu/. Läst 31 mars 2020. 
 33. ^ TT, Wiktor Nummelin / (16 mars 2020). ”Virusläget låser portarna till EU”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/videotraff-om-corona-ekonomi-i-bryssel. Läst 23 mars 2020. 
 34. ^ ”Videokonferens med Europeiska rådets medlemmar, 26 mars 2020”. Europeiska rådet. https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/european-council/2020/03/26/. Läst 31 mars 2020. 
 35. ^ [4]
 36. ^ ”Pandemic emergency purchase programme (PEPP) Questions & Answers” (på engelska). Europeiska centralbanken. https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/pepp-qa.en.html. Läst 31 mars 2020. 
 37. ^ ”Politicians 'underestimated' virus threat, von der Leyen admits” (på en-GB). www.euractiv.com. 18 mars 2020. https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/politicians-underestimated-virus-threat-von-der-leyen-admits/. Läst 23 mars 2020. 
 38. ^ Peter Müller, Julia Amalia Heyer, Markus Becker, Gerald Traufetter. ”The EU Struggles for Relevance in the Fight against Coronavirus - DER SPIEGEL - International” (på engelska). Der Spiegel. https://www.spiegel.de/international/europe/corona-the-eu-struggles-for-relevance-in-the-fight-against-coronavirus-a-83052f57-ed42-4a69-85fd-61e6795a4d20. Läst 23 mars 2020. 
 39. ^ [a b c] Rankin, Jennifer (1 april 2020). ”Coronavirus could be final straw for EU, European experts warn” (på en-GB). The Guardian. ISSN 0261-3077. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/01/coronavirus-could-be-final-straw-for-eu-european-experts-warn. Läst 3 april 2020. 
 40. ^ [a b] Cohen, Jon; KupferschmidtMar. 18, Kai; 2020; Am, 11:30 (18 mars 2020). ”Mass testing, school closings, lockdowns: Countries pick tactics in ‘war’ against coronavirus” (på en). Science | AAAS. https://www.sciencemag.org/news/2020/03/mass-testing-school-closings-lockdowns-countries-pick-tactics-war-against-coronavirus. Läst 23 mars 2020. 
 41. ^ Sundström, Susanna (13 mars 2020). ”Flera länder i Europa stänger skolorna”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/flera-lander-i-europa-stanger-skolorna. Läst 13 mars 2020. 
 42. ^ ”Samlingar med fler än två personer förbjuds i Storbritannien”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/boris-johnson-ni-maste-stanna-hemma. Läst 24 mars 2020. 
 43. ^ ”Direktrapport · CORONAVIRUSET”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset. Läst 24 mars 2020. 
 44. ^ [a b] Eriksson, Göran (19 mars 2020). ”Ökad press på Löfven att stänga skolor”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/okad-press-pa-lofven-att-stanga-skolor. Läst 24 mars 2020. 
 45. ^ [a b] Maria Demertzis, M., A. Sapir, S. Tagliapietra and G. Wolff (2020) 'An effective economic response to the coronavirus in Europe', Policy Contribution 06/2020, Bruegel
 46. ^ ”M:s coronakrav: slopa arbetsgivaravgift och betala hyran”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/wPjEPP. Läst 24 mars 2020. 
 47. ^ ”Sverige bör byta strategi för att bromsa spridning av coronaviruset”. Läkartidningen. https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2020/03/Sverige-bor-byta-strategi-for-att-bromsa-spridning-av-coronaviruset/. Läst 24 mars 2020. 
 48. ^ ”Forskare i upprop till regeringen”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-i-upprop-till-regeringen/. Läst 26 mars 2020. 
 49. ^ ”How European economies are trying to mitigate the coronavirus shock”. Financial Times. https://www.ft.com/content/26af5520-6793-11ea-800d-da70cff6e4d3. Läst 27 mars 2020. 
 50. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co] ”Major measures taken in the EU to stop the spread of coronavirus”. EU Observer. https://euobserver.com/coronavirus/147716. Läst 24 mars 2020. 
 51. ^ ”Segon cas positiu per coronavirus al Principat”. El Periodic. https://www.elperiodic.ad/noticia/77791/segon-cas-positiu-per-coronavirus-al-principat. Läst 21 mars 2020. 
 52. ^ ”Danmark förbjuder folksamlingar större än tio personer”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9vdAyw/danmark-forbjuder-folksamlingar-storre-an-tio-personer. Läst 24 mars 2020. 
 53. ^ ”Mette Frederiksen: Danmark vil fortsat være lukket ned frem til 13. april”. DR. https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-danmark-vil-fortsat-vaere-lukket-ned-frem-til-13-april. Läst 24 mars 2020. 
 54. ^ ”Danmark stänger skolor, Sverige förbjuder folksamlingar – coronaåtgärderna i Norden tog kraftig vändning”. Yle. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/12/danmark-stanger-skolor-sverige-forbjuder-folksamlingar-coronaatgarderna-i-norden. Läst 19 mars 2020. 
 55. ^ ”Danmark stänger gränsen”. SVT. 13 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-stanger-gransen-1. Läst 15 mars 2020. 
 56. ^ ”Svenskar på väg hem stoppas”. SVT. 14 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenskar-pa-vag-hem-stoppas. Läst 15 mars 2020. ”Carl Sundvik fick inte gå på flyget från Madrid till Kastrup med hänvisning att Danmark stängt sina gränser. Det trots att svenskar ska få landa på Kastrup om de ska vidare till Sverige.” 
 57. ^ [a b c d] ”Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet”. Statsrådet (Finland). 16 mars 2020. https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi. Läst 17 mars 2020. 
 58. ^ Ekot. ”Nyland i karantän: ”Många har försökt lämna””. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7438629. Läst 27 mars 2020. 
 59. ^ Finland ändrar linje: Elever i lågstadiet får gå i skolan – vid behov, Sveriges Television. Publicerat den 21 mars 2020.
 60. ^ [a b] ”Coronavirus: Schools, colleges and childcare facilities in Ireland to shut”. Irish Times. https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-schools-colleges-and-childcare-facilities-in-ireland-to-shut-1.4200977. Läst 14 mars 2020. 
 61. ^ ”Polen stänger gränsen – Stena Lines färja drabbas”. SVT. 14 mars 2020. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/polen-stanger-gransen-stena-lines-farja-stoppas. Läst 15 mars 2020. 
 62. ^ ”Ausgangsbeschränkungen”. News ORF. https://orf.at/stories/3158055/. Läst 20 mars 2020. 
 63. ^ ”CoronavirusStufenweise ab Montag: Österreich schließt Schulen”. Kleine Zeitung. https://www.kleinezeitung.at/politik/5783037/Coronavirus_Stufenweise-ab-Montag_Oesterreich-schliesst-Schulen. Läst 20 mars 2020. 
 64. ^ ”Första europeiska dödsfallet – i Frankrike”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/dodssiffran-passerar-1500-i-kina. Läst 24 mars 2020. 
 65. ^ ”Första fallet av coronavirus i Tyskland”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/forsta-fallet-av-coronavirus-i-tyskland. Läst 4 mars 2020. 
 66. ^ Coronavirus in Bavaria: How the German state is dealing with the spread of the virus”. The lokal. 5 februari 2020. https://www.thelocal.de/20200205/coronavirus-in-bavaria-how-did-the-virus-spread. Läst 10 februari 2020. 
 67. ^ ”First case of coronavirus confirmed in Belgium”. Brussels Time. https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/93361/first-case-of-coronavirus-confirmed-in-belgium/. Läst 24 februari 2020. 
 68. ^ ”First confirmed case of COVID-19 in the EU institutions”. EURACTIV. https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/first-confirmed-case-of-covid-19-in-the-eu-institutions/. Läst 6 mars 2020. 
 69. ^ ”Nog twee Belgen overleden door nieuw coronavirus”. De Standaard. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200311_04885244. Läst 21 mars 2020. 
 70. ^ ”Coronavirus: deux nouveaux décès en Belgique”. Le Soir .be. https://www.lesoir.be/286174/article/2020-03-11/coronavirus-deux-nouveaux-deces-en-belgique. Läst 21 mars 2020. 
 71. ^ [https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan ”Policy paper Coronavirus action plan”]. Regeringen i Storbrittanien. https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan. Läst 3 mars 2020. 
 72. ^ ”Finland's first coronavirus patient released from hospital symptom-free” (på en). Yle Uutiset. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finlands_first_coronavirus_patient_released_from_hospital_symptom-free/11193661. Läst 27 februari 2020. 
 73. ^ ”Thomas Kahlenberg ramt af coronavirus”. Extrabladet.dk. https://ekstrabladet.dk/sport/fodbold/dansk_fodbold/thomas-kahlenberg-ramt-af-coronavirus/8033220. Läst 24 mars 2020. 
 74. ^ Coronasmittade Jakob: ”Vi är djupt skakade”, Expressen. Publicerad 27 februari 2020 kl 06.38
 75. ^ WHO-experten: Res inte just nu, Expressen. Publicerad 27 februari 2020 kl 08.55. Läst 27 februari 2020.
 76. ^ ”Nye tilfælde: I alt 15 danskere smittet med corona”. DR nyheter. https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-tilfaelde-i-alt-15-danskere-smittet-med-corona. Läst 11 mars 2020. 
 77. ^ ”Første tilfælde af coronavirus i Nordjylland – nu er alle regioner ramt”. TV2 dk. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-03-08-foerste-tilfaelde-af-coronavirus-i-nordjylland-nu-er-alle-regioner-ramt. Läst 11 mars 2020. 
 78. ^ ”Första coronafallet i Norge”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/forsta-coronafallet-i-norge. Läst 24 mars 2020. 
 79. ^ ”Forbereder seg på at 1 av 4 kan bli smittet”. Verdens Gang. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/rA1R6R/forbereder-seg-paa-at-1-av-4-kan-bli-smittet. Läst 24 mars 2020. 
 80. ^ ”Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden 28 mars kl 22”. Verdens Gang. https://www.vg.no/spesial/2020/corona/. Läst 28 mars 2020. 
 81. ^ ”Live: Corona-viruset sprer seg i Norge og verden”. Verdens gang. https://www.vg.no/spesial/2020/corona/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1#verden. Läst 4 april 2020. 
 82. ^ ”Sex nya fall av coronaviruset bekräftade på Island”. Islandsbloggen. http://www.islandsbloggen.com/2020/03/sex-nya-fall-av-coronaviruset.html. Läst 24 mars 2020. 
 83. ^ ”En procent av islänningarna kan vara smittade av covid-19”. Islandsbloggen. http://www.islandsbloggen.com/2020/03/en-procent-av-islanningarna-kan-vara.html. Läst 24 mars 2020. 
 84. ^ [https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa ”Folkhälsomyndigheten Antal fall av covid-19 i Sverige”]. Folkhälsomyndigheten. https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa. Läst 28 mars 2020. 
 85. ^ ”Tegnell: Fler än 100 000 svenskar kan ha smittats”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/tegnell-mer-an-100-000-svenskar-kan-ha-smittats. Läst 19 mars 2020. 
 86. ^ ”Aktuell veckorapport om covid-19”. Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/. Läst 24 mars 2020. 
 87. ^ ”Konstaterade fall i Storbritannien och Ryssland”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dodligaste-dagen-hittills-i-kina. Läst 5 mars 2020. 
 88. ^ Snabb spridning av coronavirus i Italien – över 150 smittade och tre döda, Sveriges Television. Publicerat den 21 februari 2020. Uppdaterat den 24 februari 2020. Läst den 25 februari 2020.
 89. ^ ”Så blev Italien centrum för Europas coronaexplosion”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/50487e/sa-blev-italien-centrum-for-europas-coronaexplosion. Läst 7 mars 2020. 
 90. ^ ”Provinsen Bergamo värst drabbad i Lombardiet”. Dagens Nyhter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/provinsen-bergamo-varst-drabbat-i-lombardiet/. Läst 16 mars 2020. 
 91. ^ Sveriges Television (23 mars 2020). ”Aktuellt”. https://www.svtplay.se/video/24741350/aktuellt/aktuellt-23-mars-21-00. Läst 23 mars 2020. 
 92. ^ ”Provinsen Bergamo värst drabbad i Lombardiet”. Dagens Nyhter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/provinsen-bergamo-varst-drabbat-i-lombardiet/. Läst 16 mars 2020. 
 93. ^ ”EU överger Italien när deras kris är som värst”. Samtiden. https://samtiden.nu/2020/03/eu-overger-italien-nar-deras-kris-ar-som-varst/. Läst 15 mars 2020. 
 94. ^ ”Hjälp på väg till Italien”. SR Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7435619. Läst 26 mars 2020. 
 95. ^ 'From Russia with Love': Putin sends aid to Italy to fight virus” (på en). Reuters. 22 mars 2020. https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-russia-italy-idUKKBN21907V. Läst 23 mars 2020. 
 96. ^ ”DN Åsikt. ”Italien måste få hjälp av andra EU-länder””. DN. https://www.dn.se/asikt/italien-maste-fa-hjalp-av-andra-eu-lander/. Läst 26 mars 2020. 
 97. ^ ”VIRUS: EU SKAPAR KRISLAGER FÖR MEDICINSK UTRUSTNING”. DagensIndustri. https://www.di.se/bors/telegram/ec3ae23c-9cd4-4a42-b564-0f5d403b7cfc. Läst 26 mars 2020. 
 98. ^ ”Coronaviruset Krisen i Italien”. OMNI. https://omniekonomi.se/t/krisen-i-italien/e6dee20b-d160-4b99-9b17-53d47a87c251. Läst 25 mars 2020. 
 99. ^ ”Coronavirus: Doctor death toll up to 77 - English” (på en). ANSA.it. 3 april 2020. http://www.ansa.it/english/news/2020/04/03/coronavirus-doctor-death-toll-up-to-77-with-4-more-deaths-2_b6d9a443-132b-4a9e-b609-8f5776fe78e7.html. Läst 5 april 2020. 
 100. ^ ”Muere una mujer de 99 años en Madrid con coronavirus: primera víctima en la capital y tercera en España”. Actualidad. https://www.20minutos.es/noticia/4176043/0/mujer-99-anos-primera-victima-coronavirus-madrid/. Läst 25 mars 2020. 
 101. ^ ”Viruset har nått spanska fastlandet”. Västerviks tidning. https://www.vt.se/nyheter/viruset-har-natt-spanska-fastlandet-ntm13398759.aspx. Läst 25 mars 2020. 
 102. ^ ”Turist på Teneriffa smittad av corona”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/turist-pa-teneriffa-smittad-av-corona. Läst 25 mars 2020. 
 103. ^ ”1 000 personer i karantän på hotell på Teneriffa”. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/1-000-turister-i-karantan-pa-hotell-pa-teneriffa. Läst 25 mars 2020. 
 104. ^ ”Sánchez anuncia una compra de 6 millones de test de coronavirus, que se sumarán a otro millón y los 350.000 ya realizados”. https://www.20minutos.es/noticia/4196040/0/sanidad-dice-realizado-350000-tests-coronavirus-llegada-otros-600000/. Läst 25 mars 2020. 
 105. ^ Rosa Mari Sanz / Carmen Jané (2 april 2020). ”Coronavirus: Espanya supera els 100.000 casos | Últimes notícies en DIRECTE” (på katalanska). elperiodico.cat. https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200402/coronavirus-espanya-ultimes-noticies-7817968. Läst 2 april 2020. 
 106. ^ TT (25 mars 2020). ”Totala antalet döda nu fler i Spanien än i Kina”. Svenska dagbladet. https://www.svd.se/738-doda-i-spanien-senaste-dygnet--storre-antal-totalt-an-kina. Läst 25 mars 2020. 
 107. ^ ”Skräckbilder inifrån spanska sjukhus”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P9G3n7/skrackbilder-inifran-spanska-sjukhus. Läst 25 mars 2020. 
 108. ^ Colell, Elisenda (1 april 2020). ”La meitat dels geriàtrics catalans, amb coronavirus” (på katalanska). elperiodico. https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200401/meitat-geriatrics-catalans-coronavirus-7913894. Läst 2 april 2020. 
 109. ^ ”Hela Spanien sätts i karantän”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kJOxqA/hela-spanien-satts-i-karantan. Läst 25 mars 2020. 
 110. ^ ”Spanien stänger alla hotell”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/spanien-stanger-alla-hotell. Läst 25 mars 2020. 
 111. ^ Jacob, Etienne (24 January 2020). ”Coronavirus: trois premiers cas confirmés en France” (på fr). Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-trois-premiers-cas-confirmes-en-france-20200124. 
 112. ^ ”Mulhouse : sept cas de coronavirus après un rassemblement religieux à Bourtzwiller”. France bleu. https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/mulhouse-sept-cas-de-coronavirus-apres-un-rassemblement-religieux-a-bourtzwiller-1583266509. Läst 27 mars 2020. 
 113. ^ ”Coronavirus : comment le Haut-Rhin et la ville de Mulhouse font face à l’explosion de l’épidémie”. Le Parisien. http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-comment-le-haut-rhin-et-la-ville-de-mulhouse-font-face-a-l-explosion-de-l-epidemie-06-03-2020-8274384.php. Läst 27 februari 2020. 
 114. ^ ”Coronavirus dans le Haut-Rhin : la totalité des écoles, collèges, lycées, crèches fermés lundi 9 mars pour 15 jours”. 3 gand est. https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/coronavirus-haut-rhin-totalite-ecoles-colleges-lycees-creches-fermes-lundi-9-mars-15-jours-1795793.html. Läst 27 mars 2020. 
 115. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 68”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200328-sitrep-68-covid-19.pdf?sfvrsn=384bc74c_6. Läst 1 april 2020. 
 116. ^ Chloé Hecketsweiler och Cédric Pietralunga (15 mars 2020). ”Coronavirus : les simulations alarmantes des épidémiologistes pour la France”. Le Monde. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-les-simulations-alarmantes-des-epidemiologistes-pour-la-france_6033149_3244.html. Läst 28 mars 2020. 
 117. ^ Coronavirus: Spain and France announce sweeping restrictions”. BBC News. 15 March 2020. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-51892477. Läst 15 mars 2020. 
 118. ^ ”France imposes 15-day lockdown as part of emergency coronavirus response”. The Independent. 16 March 2020. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-france-lockdown-cases-update-covid-19-macron-a9405136.html. 
 119. ^ Russell, Peter (3 February 2020). ”New Coronavirus: UK Public Health Campaign Launched”. Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/924664. 
 120. ^ ”Coronavirus: Latest patient was first to be infected in UK”. BBC. https://www.bbc.com/news/uk-51683428.html. Läst 2 april 2020. 
 121. ^ [a b] ”Coronavirus (COVID-19): latest information and advice”. GOV.UK. https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public. 
 122. ^ ”Coronavirusin Scotland - gov.scot”. www.gov.scot. https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/. 
 123. ^ [https://www.gov.uk/government/news/covid-19-government-announces-moving-out-of-contain-phase-and-into-delay ”Press release COVID-19: government announces moving out of contain phase and into delay”]. UK Gov. https://www.gov.uk/government/news/covid-19-government-announces-moving-out-of-contain-phase-and-into-delay. Läst 2 april 2020. 
 124. ^ ”Coronavirus: PM says everyone should avoid office, pubs and travelling”. BBC. https://www.bbc.com/news/uk-51917562. Läst 2 april 2020. 
 125. ^ Coronavirus: UK schools to close from Friday”. BBC News. 18 March 2020. https://www.bbc.co.uk/news/uk-51952314. 
 126. ^ ”The Health Protection (Coronavirus, Business Closure) (England) Regulations 2020”. The Health Protection (Coronavirus, Business Closure) (England) Regulations 2020. Arkiverad från originalet den 23 March 2020. https://web.archive.org/web/20200323004800/http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/327/pdfs/uksi_20200327_en.pdf. 
 127. ^ PM announces strict new curbs on life in UK”. BBC News. 23 March 2020. https://www.bbc.com/news/uk-52012432. 
 128. ^ ”Total UK cases COVID-19 Cases Update”. gisanddata.maps.arcgis.com. Public Health England. https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f94c3c90da5b4e9f9a0b19484dd4bb14. 
 129. ^ ”Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 72”. WHO. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200401-sitrep-72-covid-19.pdf?sfvrsn=3dd8971b_2. Läst 2 april 2020. 
 130. ^ ”Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand”. Imperial College London. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf. Läst 2 april 2020. 
 131. ^ ”Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries”. Imperial College. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf. Läst 2 april 2020. 
 132. ^ ”Greece confirms first coronavirus case, a woman back from Milan”. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-china-health-greece-idUSKCN20K1IA. Läst 31 mars 2020. 
 133. ^ ”Bosnia confirms its first case of coronavirus”. News1. http://ba.n1info.com/English/NEWS/a414110/Bosnia-confirms-its-first-case-of-Coronavirus.html. Läst 31 mars 2020. 
 134. ^ ”Download today’s data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide” (på en). European Centre for Disease Prevention and Control. 25 mars 2020. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide. Läst 25 mars 2020. 
 135. ^ ”Epidemiologiske overvågningsrapporter om COVID-19”. Statens seruminstitut. https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/covid-19-i-danmark-epidemiologisk-overvaagningsrapport. Läst 19 mars 2020. 
 136. ^ ”Two coronavirus cases found in Italy - English” (på en). ANSA.it. 31 januari 2020. http://www.ansa.it/english/news/general_news/2020/01/31/two-coronavirus-cases-found-in-italy_ac719b8c-10e0-4cb6-89af-508b8c80d15a.html. Läst 24 februari 2020. 
 137. ^ ”First Italian national tests positive for coronavirus”. www.thelocal.it. 7 februari 2020. https://www.thelocal.it/20200207/first-italian-natiional-tests-positive-for-coronavirus. Läst 24 februari 2020. 
 138. ^ ”Coronavirus, morto un uomo nel Padovano. Altri 15 casi in Lombardia” (på it). la Repubblica. 21 februari 2020. https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/21/news/coronavirus_casi_veneto-249192220/. Läst 2 mars 2020. 
 139. ^ ”Coronavirus: primi casi a Milano. Cosa sappiamo dei nuovi contagi in Lombardia, Veneto e Piemonte” (på it). Corriere della Sera. 22 februari 2020. Arkiverad från originalet den 22 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200222225105/https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_22/coronavirus-italia-nuovi-contagi-lombardia-veneto-245e72d4-5540-11ea-8418-2150c9ca483e.shtml. Läst 22 februari 2020. 
 140. ^ ”Coronavirus, due vittime in Italia. Salgono i contagi: sono 79 in 5 regioni”. Sky TG24. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/22/coronavirus-italia-ultime-notizie-diretta.html. Läst 24 februari 2020. 
 141. ^ ”Coronavirus, 3 morti e oltre 150 contagi. Revocato stop a treni Italia-Austria”. Sky TG24. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/23/coronavirus-italia-ultime-notizie-diretta.html. Läst 24 februari 2020. 
 142. ^ ”Coronavirus, Borrelli: 152 positivi in Italia” (på it). Rainews. 23 februari 2020. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Coronavirus-Borrelli-152-positivi-in-Italia-1785ef09-c591-489f-a491-8002ea7c94d0.html. Läst 27 februari 2020. 
 143. ^ ”Coronavirus, 7 morti e oltre 200 contagiati. Fontana: 112 solo per emergenze. LIVE”. Sky TG24. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/24/coronavirus-italia-ultime-notizie-diretta.html. Läst 24 februari 2020. 
 144. ^ ”Comunicati stampa” (på it). Protezione Civile. 24 februari 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/media-comunicazione/comunicati-stampa/-/content-view/view/1216152. Läst 27 februari 2020. 
 145. ^ ”Coronavirus in Italia, ultime notizie su vittime e contagi. DIRETTA | Sky tg24 | Sky TG24”. Sky TG24. 25 februari 2020. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/25/coronavirus-ultime-notizie-diretta-.html?intcmp=hp-tg24_hero_main-titel_null. Läst 25 februari 2020. 
 146. ^ ”Comunicati stampa” (på it). Protezione Civile. 25 februari 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/media-comunicazione/comunicati-stampa/-/content-view/view/1217087. Läst 27 februari 2020. 
 147. ^ ”Coronavirus, le ultime notizie su vittime e contagi in Italia. DIRETTA | Sky TG24” (på it). Sky TG24. 26 februari 2020. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/26/coronavirus-ultime-notizie-diretta.html?intcmp=hp-tg24_hero_main-titel_null. Läst 26 februari 2020. 
 148. ^ ”Comunicati stampa” (på it). Protezione Civile. 26 februari 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/media-comunicazione/comunicati-stampa/-/content-view/view/1218121. Läst 27 februari 2020. 
 149. ^ ”Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti in diretta” (på it). Lombardia Notizie Online. 21 februari 2020. http://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia. Läst 2 mars 2020. 
 150. ^ ”Coronavirus, oltre 400 casi. Crisi senza precedenti per turismo. LIVE | Sky TG24” (på it). Sky TG24. 27 februari 2020. https://tg24.sky.it/cronaca/2020/02/27/coronavirus-notizie-diretta0.html. Läst 27 februari 2020. 
 151. ^ ”Comunicati stampa” (på it). Protezione Civile. 27 februari 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/media-comunicazione/comunicati-stampa/-/content-view/view/1218891. Läst 27 februari 2020. 
 152. ^ ”Coronavirus: sono 821 i contagiati - Comunicato Stampa” (på it). Protezione Civile. 28 februari 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/comunicati-stampa/-/content-view/view/1219558. Läst 28 februari 2020. 
 153. ^ Di Fonzo, Marco (28 februari 2020). ”Coronavirus, bollettino @DPCgov oggi alle 18 (più leggibile)” (på it). https://twitter.com/marcodifonzo/status/1233447541217337345. Läst 28 februari 2020. 
 154. ^ ”Coronavirus: sono 1049 i positivi - Comunicato Stampa” (på it). Home. http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/comunicati-stampa/dettaglio/-/asset_utgivare/default/content/coronavirus-sono-1049-i-positivi. Läst 1 mars 2020. 
 155. ^ Di Fonzo, Marco (29 februari 2020). ”Da @Corrierepic.twitter.com/8EybLYgAja”. @marcodifonzo. https://twitter.com/marcodifonzo/status/1233828618507374592?s=20. Läst 1 mars 2020. 
 156. ^ ”Covid-19 - Situazione in Italia” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. Arkiverad från originalet den 2 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200302103810/http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto. Läst 1 mars 2020. 
 157. ^ ”Coronavirus, in Italia 1.694 casi: 41 i morti. I dati regione per regione al 1 marzo” (på it). Corriere della Sera. 3 januari 2020. https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_marzo_01/coronavirus-italia-positivi-sono-1577-34-morti-83-guariti-dati-1-marzo-215bf998-5be0-11ea-ae74-e93752023e91.shtml. Läst 2 mars 2020. 
 158. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 02/03/2020 ORE 18.00” (på it). protezionecivile.gov.it. Protezione Civile. 2 mars 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1221364/Dati+Riepilogo+Nazionale+2marzo2020/f750bdea-4e89-4747-8d05-72ede9f40f05. Läst 2 mars 2020. 
 159. ^ ”Covid-19 - Situazione in Italia” (på IT). www.salute.gov.it. Ministero della Salute. Arkiverad från originalet den 2 mars 2020. https://web.archive.org/web/20200302201457/http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto. Läst 2 mars 2020. 
 160. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 03/03/2020 ORE 18.00” (på it). protezionecivile.gov.it. Protezione Civile. 3 mars 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1221364/Dati+Riepilogo+Nazionale+3marzo2020/57f6b925-77fa-42de-b9cc-1274639de77e. Läst 3 mars 2020. 
 161. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 04/03/2020 ORE 18.00” (på it). protezionecivile.gov.it. Protezione Civile. 4 mars 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1221364/Dati+Riepilogo+Nazionale+4marzo2020/33cdddf7-006d-4489-a7fb-ce1ea604fee3. Läst 4 mars 2020. 
 162. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 05/03/2020 ORE 17.00” (på it). protezionecivile.gov.it. Protezione Civile. 5 mars 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1221364/Dati+Riepilogo+Nazionale+5marzo2020/a529828b-0bf0-4d5b-ad66-4669d3635a24. Läst 5 mars 2020. 
 163. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 06/03/2020 ORE 17.00” (på it). protezionecivile.gov.it. Protezione Civile. 6 mars 2020. http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1221364/Dati+Riepilogo+Nazionale+6marzo2020/6fb1c948-b21c-4cfd-9343-181c147df679. Läst 6 mars 2020. 
 164. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 07/03/2020 ORE 17.00” (på it). Protezione Civile. 7 mars 2020. https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200307.pdf. Läst 7 mars 2020. 
 165. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 08/03/2020 ORE 17.00” (på it). Protezione Civile. 8 mars 2020. https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200308.pdf. Läst 8 mars 2020. 
 166. ^ ”AGGIORNAMENTO 08/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_0_file.pdf. Läst 11 mars 2020. 
 167. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 09/03/2020 ORE 17.00” (på it). Protezione Civile. 9 mars 2020. https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200309.pdf. Läst 9 mars 2020. 
 168. ^ ”AGGIORNAMENTO 09/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_2_file.pdf. Läst 11 mars 2020. 
 169. ^ ”AGGIORNAMENTO DEL 10/03/2020 ORE 17.00” (på it). Protezione Civile. 10 mars 2020. https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-20200310.pdf. Läst 10 mars 2020. 
 170. ^ ”AGGIORNAMENTO 10/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_4_file.pdf. Läst 11 mars 2020. 
 171. ^ ”In Italia ieri record mondiale di decessi. Rebus Lombardia.” (på it). il Manifesto. https://ilmanifesto.it/in-italia-ieri-record-mondiale-di-decessi-rebus-lombardia/. 
 172. ^ ”AGGIORNAMENTO 11/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_6_file.pdf. Läst 11 mars 2020. 
 173. ^ ”AGGIORNAMENTO 12/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_8_file.pdf. Läst 12 mars 2020. 
 174. ^ ”AGGIORNAMENTO 13/03/2020 ORE 17.00” (på it). salute.gov.it. Ministero della Salute. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5351_10_file.pdf. Läst 13 mars 2020. 
 175. ^ ”Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 26 marzo 2020 – ore 16:00”. Istituto Superiore di Sanità, Roma. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_26-marzo%202020.pdf. Läst 28 mars 2020. 


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

 • Oriflame Üyelik
 • Destek