Brexit

Wikipedia open wikipedia design.

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som brexit, inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den 29 mars 2017 och planeras verkställas två år senare, den 29 mars 2019.

Det planerade brittiska utträdet ur Europeiska unionen är en konsekvens av att en majoritet röstade nej till fortsatt brittiskt EU-medlemskap i folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU den 23 juni 2016.

Folkomröstningen[redigera | redigera wikitext]

En folkomröstning om det brittiska medlemskapet i EU hölls den 23 juni 2016. En majoritet av de röstande röstade emot ett fortsatt EU-medlemskap. Den brittiska regeringen under premiärminister David Cameron avgick till följd av resultatet. En ny regering under premiärminister Theresa May tillträdde den 13 juli 2016. Den nya regeringen inledde planeringen inför att begära utträde ur unionen.

Effekter av brexit och frågor att reda ut[redigera | redigera wikitext]

EU och Storbritannien har behov av att komma överens om sitt framtida förhållande till varandra i en rad frågor.

Handelsavtal[redigera | redigera wikitext]

Den brittiska regeringen uttalade i juli 2018 att man bestämt att förhandla fram ett frihandelsavtal med EU som omfattar varor och jordbruksprodukter, dock inte tjänster, som ska innebära att man följer EU-regler för dessa.[1] Talesättet "äta kakan och ha den kvar" har använts av Boris Johnson för att beskriva vad han vill åstadkomma.[2]

Företrädare för EU har uttalat att man inte önskar ett skräddarsytt avtal om delvis deltagande i den inre marknaden.[3]

Ekonomiska effekter[redigera | redigera wikitext]

En stor majoritet av ekonomer bedömer att Storbritannien kommer att förlora ekonomiskt på brexit sett på längre sikt.[4] Det anses bli handelshinder och mindre utländska investeringar. Även brittiska regeringen har kommit fram till det.[5]

På kort sikt har man redan under det första året sett en ökad inflation och minskad valutakurs för pundet. Det har gjort att britterna fått mindre för sina pengar.[6]

Brittisk ersättning till EU för utträdet[redigera | redigera wikitext]

EU:s övriga medlemsländer kräver att Storbritannien håller dem skadeslösa för brexit. Olika summor har nämnts som skadestånd, till exempel 39 miljarder pund (cirka 450 miljarder kr).[7] Även 92 miljarder pund har nämnts.[8] Enligt vissa bedömare kommer Storbritannien inte att betala detta om inget avtal överenskoms, enligt andra måste de ändå i slutänden betala.[7]

Fri rörlighet för personer[redigera | redigera wikitext]

Invandringen till Storbritannien pekades under kampanjen ut som ett hot mot ekonomi, säkerhet och brittisk (kulturell) identitet.[9] Invandringsfrågan sågs som ett av de allra viktigaste skälen för dem som röstade för att lämna EU.

Rörlighetsdirektivet och Förordningen om arbetskraftens fria rörlighet ger medborgare i EU-länder rätt att bo och att ta arbete i valfritt EU-land (om de kan försörja sig). I och med utträdet försvinner denna rätt för brittiska medborgare i resten av EU och för EU-medborgare i Storbritannien på utträdesdagen. För att behålla sin rätt att bo har många britter bosatta i andra EU-länder sökt medborgarskap där.

Eftersom Storbritannien inte vill ha kvar fri rörlighet för personer, har möjligheten till ett EES-avtal avvisats.[10] Alla EES-länder har fri rörlighet med varandra. Det var under valrörelsen tal om att förhandla fram fri rörlighet med ett urval länder där många britter bor, till exempel Frankrike, Spanien och Irland, men detta har inte blivit något av. Vad som ska gälla dem som redan bor utanför sitt medborgarskapsland, är inte klarlagt (december 2017), även om en övergångsperiod för EU-medborgare i Storbritannien nämnts.[11] Svenskar boende i Storbritannien har oroat sig, och Svenska Kyrkan i London bjöd i december 2018 in en psykoterapeut att stötta oroliga medlemmar.[12]

För de flesta turister gör utbrytningen ingen större skillnad, eftersom Storbritannien ändå inte var med i Schengenområdet eller euroområdet. Valutakursfallet direkt efter folkomröstningen gör det lite billigare för turister i Storbritannien, medan britter får det dyrare att turista. Mobiltelefoni kan dock komma att bli dyrare. Som jämförelse var priser för att ringa till Sverige juli 2017 samma som inom Sverige vid besök i Storbritannien(EU) och Norge(EES), 6 kr/min i Schweiz och 15 kr/min i Serbien.[13]

Gränskontroller och tullkontroller[redigera | redigera wikitext]

Frågan om kontroller har delats upp i två frågor, dels mot Irland, som har en landgräns mot Storbritannien, dels mot övriga EU-länder.

Storbritannien och Irland ingår som EU-medlemmar inte i Schengenområdet, däremot ingår de i den gemensamma resezonen. Detta har inneburit att Storbritannien och Irland haft gränskontroll mot övriga EU-länder men inte mellan varandra. Storbritannien och Irland har velat behålla detta upplägg. I december 2017 kom EU och Storbritannien överens bland annat om att ingen gränskontroll ska inrättas längs Irlands gräns.[14][15] Denna överenskommelse har sommaren 2018 inte avtalats ännu eftersom endast ett helhetsavtal planeras skrivas och det är mycket annat som man inte är överens om. Med Storbritanniens utträde upphör tullfriheten gentemot EU. Det är sannolikt att tullkontroller måste upprättas längs Irlands gräns,[16] även om det liksom för gränsen Sverige–Norge kunde gå att göra den ganska avslappnad för privatpersoner.

Ett annat problem är Gibraltar. Storbritannien och Spanien har sedan sekler en konflikt om området. Eftersom Storbritannien inte är med i Schengenområdet är det gränskontroller. Innan Spanien gick med i EU var gränsen Gibraltar–Spanien stängd, men EU tvingade Spanien att öppna gränsen och göra kontrollerna avslappnade. På grund av lägre arbetslöshet och högre löner i Gibraltar än i Spanien arbetar många spanjorer i Gibraltar, och på grund av brist på bostäder bor många gibraltarianer i Spanien nära gränsen, men de kan förlora rätten att bo kvar där. Spanjorer kan få svårt att få arbeta i Gibraltar. Gränskontrollerna kan hårdna när det blir EU:s yttre gräns och EU inte styr över dem.

När det gäller det gränserna mellan Storbritannien utom Gibraltar och andra EU-länder än Irland, så finns ingen väg, endast järnväg, flyg och båttrafik. Där är det redan fullständiga personkontroller, och fullständiga tullkontroller antas tillkomma.[17] Storbritannien, Belgien och Frankrike har avtal om att gränskontroller för tåg och färjor ska vara placerade i avgångsstation och avgångshamn men bemannas av ankomstlandets polis. Uttalanden har förekommit att dessa arrangemang borde upphöra vid brexit, så att asylsökande fritt kunde ta sig till passkontrollen på brittisk mark. Men avtalen är inte kopplade till EU utan är skrivna av de tre länderna och planeras inte sägas upp.[18]

I november 2018 föreslog Europeiska kommissionen att brittiska medborgare får visumfrihet till Schengenområdet, under förutsättning att unionsmedborgare får visumfrihet till Storbritannien.[19] EU har beslutat att 2021 införa elektroniska inresetillstånd liknande det ESTA som USA har, innebärande att alla inresande till Schengenområdet utom EES-medborgare (och de som har annat tillstånd såsom visum eller uppehållstillstånd) måste ansöka om tillstånd för inresa,[20] vilket efter brexit inkluderar brittiska medborgare om inte undantag ges.[21]

De som bor i Sverige och som handlar över nätet från Storbritannien kommer att behöva betala svensk moms och eventuellt tull.[22] Det blir strikta tullfria kvoter på varor vid resa till eller från landet, och krav på moms och tull för större mängder.[23]

I november 2018 presenterade Europeiska kommissionen en sammanställning över all förändringar som kommer att påverka personer som reser mellan Storbritannien och Europeiska unionen, till exempel vad gäller resehandlingar, visum, körkort, moms och tullar.[24]

Forskning och högre utbildning[redigera | redigera wikitext]

Storbritannien kommer att förlora forskningsanslag från EU, och förlora studenter och forskare via EU:s utbytesprogram, och britter får svårare att studera i andra länder.[25] Mellan 2007 och 2013 fick Storbritannien 8,8 mdr euro från EU för forskning och bidrog med 5,4 mdr. [26]

Europeiska läkemedelsmyndigheten är baserad i London, men EU beslutade 2017 att den ska flytta till Amsterdam.[27] Europeiska bankmyndigheten med säte i London ska flytta till Paris.

Relationer med länder utanför EU[redigera | redigera wikitext]

EU har skrivit många avtal och fördrag med länder utanför EU. Storbritannien kommer inte att omfattas av dessa efter utträdet, och måste själva förhandla fram nya egna avtal som de vill ha.

Effekter för EU[redigera | redigera wikitext]

Ett antal länder som är mer skeptiska till utökad överstatlighet och ökat stöd till fattigare medlemsländer, bland andra Storbritannien, Sverige och Tyskland har tillräckligt många röster i ministerrådet för att blockera beslut. När Storbritannien utträtt kommer det att bli lättare för syd- och östeuropeiska stater att driva igenom reformer och ökade stöd och svårare att hålla budgetdisciplin.[28]

Situation utan avtal[redigera | redigera wikitext]

Förhandlingarna har gått trögt och sommaren 2018 talades det mer om vad som händer ifall inget avtal är godkänt senast den 29 mars 2019. I så fall lämnar Storbritannien EU natten till den 30 mars, och EU:s regler upphör att gälla för och gentemot Storbritannien, och frihandeln upphör mellan Storbritannien och EU. Det är osäkert vad det innebär och vissa har målat upp skräckscenarier[29] medan andra såsom Theresa May har sagt att inget avtal är bättre än ett dåligt avtal.[30] Eftersom både EU-länderna och Storbritannien är medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO) gäller dess minimiregler för handel.

Trafik

Ett område som man oroar sig för är flyget, där WTO-regler inte gäller. Istället gäller ICAO:s flygets friheter, men som utan avtal eller godkännande inte ens medger brittiska flygbolag att landa i EU och tvärtom.[31] Ett sådant godkännande antas ges för att förhindra kaos, men brittiska flygbolag kan antas inte få ta passagerare på delsträckor inom EU eller mellan EU och andra länder än Storbritannien. Det är också möjligt att tåg inte får gå genom Kanaltunneln.[32] FN:s konvention om vägtrafik är inte utfärdad av EU och ger möjlighet för vägtrafik mellan EU och Storbritannien oberoende av avtal med EU.

Utträdesprocessen[redigera | redigera wikitext]

Begäran om utträde[redigera | redigera wikitext]

Premiärministerns brev från 29/3 2017 innehållande begäran om utträde.

Theresa May meddelade den 2 oktober 2016 att hon planerade att utlösa artikel 50 i Lissabonfördraget i mars månad 2017. Därefter kommer landets utträde ur Europeiska unionen ske automatiskt två år efter det, om inget annat beslutas med enighet av alla medlemsländer. Meddelandet emottogs samma dag av Europeiska rådets president Donald Tusk som ett tydligt och välkommet besked, medan både Labour och Liberaldemokraterna förväntade sig mer information om vad som är målet med processen. Det var lite oklart om vad den brittiska konstitutionen sa om vissa frågor. Den partiövergripande Open Britain-kampanjen menade att Storbritanniens parlament behövde säga sitt i saken, och Skottlands försteminister varnade för att Skottlands parlament skulle kunna blockera beslutet. Kampanjledaren på brexitsidan, Iain Duncan Smith, menade dock att processen hade kunnat inledas snabbare än så.[33] May meddelade samma dag att Storbritannien inte planerar söka ett EES-avtal eller ett avtal liknande det Schweiz har som innehåller fri rörlighet för personer och varor. Storbritannien vill söka ett avtal med EU om frihandel och andra viktiga ämnen.[34]

Storbritanniens högsta domstol beslutade den 24 januari 2017 (efter ett överklagat beslut i High Court med liknande resultat) att ett parlamentsbeslut krävs, samt att Skottlands parlament inte har rätt att styra i frågan.[35] Underhuset godkände den 1 februari förslaget om att begära utträde,[36] medan överhuset godkände det 13 mars 2017 efter lite turbulens där underhuset blockerat överhusets försök till ett mer EU-vänligt förslag.[37]

Storbritanniens premiärminister anmälde formellt landets avsikt om utträde enligt artikel 50 via ett brev som överlämnades av EU-ambassadören till Europeiska rådets ordförande den 29 mars 2017.[38][39]

Förhandlingar[redigera | redigera wikitext]

Angela Merkel uttalade den 29 mars att förhandlingar om de framtida relationerna ska starta först efter det att förhandlingarna om utträdet avslutats.[40] Förhandlingarna om villkor för utträdet, till exempel om ekonomiska åtaganden, startade 19 juni 2017.[41] Storbritannien hade då gått med på att förhandla om villkor för utträdet innan en förhandling om framtida relationerna startas.[41]

Förhandlingarna påbörjades 19 juni 2017, med David Davis som brexitminister och brittisk chef för förhandlingarna, och Michel Barnier som EU:s förhandlingschef. Vissa överenskommelser gjordes under hösten. I många frågor var det olika ståndpunkter så att överenskommelser inte snabbt nåddes. Theresa May höll ett tal i Florens där hon erbjöd att betala 20 miljarder euro som kompensation för framtida uteblivna bidrag till EU och att alla EU-medborgare redan bosatta i Storbritannien skulle få bo kvar utan tidsgräns.[42] Några överenskommelser om detta nåddes inte under hösten. EU går i princip med på att låta Storbritannien och Irland själva styra över gränskontroller, medan tullunionen måste säkerställas, och att detta inte kan få påverka Storbritanniens gränskontroller mot övriga EU.[17]

I december 2017 kom man överens om en del punkter, bland annat om att ingen gränskontroll ska inrättas längs Irlands gräns, och om kompensationen och många andra punkter.[14][15] Fortfarande återstår mycket. Parterna har haft olika ståndpunkter och har båda fått ge efter på vissa punkter för att få igenom andra, vilket kommer att fortsatt behövas om det ska bli ett slutligt avtal.[14]

EU:s förhandlare sa att ett avtal bör finnas senast oktober 2018 för att EU:s institutioner (Europeiska unionens råd och Europaparlamentet) samt det brittiska parlamentet ska hinna godkänna det senast mars 2019.[43]

Utträdesavtalet[redigera | redigera wikitext]

Den 12 juli 2018 offentliggjordes ett förslag framtaget av premiärminister May och delar av brittiska regeringen, och som i media kallas Chequers plan (efter slottet Chequers). Det föreslog att Storbritannien ska följa EU-regler inom statsstöd, miljö, regler för konsumentvaror med mera, och få begränsad frihandel med EU. Brexitministern David Davis och utrikesministern Boris Johnson som ville ha en hårdare brexit avgick efter planen offentliggjorts.

I november 2018 enades brittiska regeringen och Europeiska kommissionen om ett avtal, som den 14 november 2018 offentliggjordes av kommissionen.[44] För att det ska gälla måste det (enligt artikel 50) godkännas av Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och det brittiska parlamentet, vilket det särskilt i det sistnämnda fallet inte är säkert att det blir accepterat.

Detta avtal täcker endast villkoren för utträdet. Det anger en övergångsperiod på minst två år, då betydande delar av EU:s lagstiftning (som såsom medlem varit en del av brittisk lag) fortsätter att gälla i Storbritannien, och i EU gentemot Storbritannien. Det gäller bland annat frihandel, fri rörlighet för personer och de flesta andra EU-regler med en del undantag. Undantagen gäller dels sådant som Storbritannien tidigare hade undantag från, dels fråntagen rätt att delta i EU:s institutioner, och en del annat. Storbritannien ska betala 39 miljarder pund i ersättning för utträdet. Den irländska landgränsen ska åtminstone under övergångsperioden inte ha kontroller.[45]

Om detta avtal inte godkänns av det brittiska parlamentet kommer troligen utträdet ske utan avtal, vilket avslutar all frihandel och fri rörlighet med mera på utträdesdatumet.[46] Spanien krävde för att inte hindra avtalet, och fick igenom, att ett framtida mer permanent handelsavtal mellan EU och Storbritannien inte ska inkludera Gibraltar, utan att det området ska täckas av ett särskilt avtal mellan Storbritannien och Spanien.[47]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Theresa May faces Tory anger over soft Brexit proposal”. The Guardian. 2 juli 2018. https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/06/theresa-may-secures-approval-from-cabinet-to-negotiate-soft-brexit. Läst 22 september 2018. 
 2. ^ ”A brief history of having cake and eating it”. Politico. 31 augusti 2017. https://www.politico.eu/article/a-brief-history-of-having-cake-and-eating-it/. 
 3. ^ UK's latest Brexit proposal is unrealistic, say EU officials”. The Guardian. 2 juli 2018. https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/02/uk-latest-brexit-proposal-is-unrealistic-say-eu-officials. Läst 22 september 2018. 
 4. ^ ”Most economists still pessimistic about effects of Brexit”. Most economists still pessimistic about effects of Brexit. https://www.ft.com/content/c2b0359e-d0dc-11e6-b06b-680c49b4b4c0. 
 5. ^ The Government's Own Brexit Analysis Says The UK Will Be Worse Off In Every Scenario Outside The EU” (på en). BuzzFeed. https://www.buzzfeed.com/albertonardelli/the-governments-own-brexit-analysis-says-the-uk-will-be?utm_term=.xuazE9apXg#.xkmWgBALra. Läst 30 januari 2018. 
 6. ^ Breinlich, Holger; Leromain, Elsa; Novy, Dennis; Sampson, Thomas (2017-11-20). ”The consequences of the Brexit vote for UK inflation and living standards: First evidence”. The consequences of the Brexit vote for UK inflation and living standards: First evidence. http://voxeu.org/article/consequences-brexit-uk-inflation-and-living-standards-first-evidence. 
 7. ^ [a b] Britain won't pay £39bn Brexit 'divorce' bill if there is no deal, Raab insists as he ramps up pressure on Brussels
 8. ^ Worstall, Tim (3 maj 2017). ”It Is To Laugh at Their Mistake – EU's Brexit Bill Claim Now At €100 Billion”. Forbes. https://www.forbes.com/sites/timworstall/2017/05/03/it-is-to-laugh-at-their-mistake-eus-brexit-bill-claim-now-at-e100-billion/2/. Läst 15 maj 2017. 
 9. ^ "After the vote, chaos". economist.com, 2016-06-25. Läst 26 juni 2016. (engelska)
 10. ^ Wilkinson, Michael (17 januari 2017). ”Theresa May confirms Britain will leave Single Market as she sets out 12-point Brexit plan.”. The Daily Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-may-brexit-12-point-plan-live/. Läst 18 januari 2017. 
 11. ^ ”Don't expect EU free movement to end for at least five years, May warns: PM says there will be an 'implementation period' after Britain leaves”. Daily Mail. 5 april 2017. http://www.dailymail.co.uk/news/article-4381026/Don-t-expect-EU-free-movement-end-five-years.html. 
 12. ^ Svenska kyrkan erbjuder brexit-terapi för oroliga
 13. ^ http://www.tele2.se/support/mobiltelefoni/anvandande/priser/?id=3617[död länk]
 14. ^ [a b c] EU och Storbritannien överens om brexit SVT 8 december 2017
 15. ^ [a b] Vad är EU och Storbritannien överens om? SVT:s korrespondent förklarar SVT 8 december 2017
 16. ^ Promises about no hard Border ‘illusory’, says Merkel ally
 17. ^ [a b] Don’t use Irish Border as test case for EU-UK border, says Barnier”. The Irish Times. 7 september 2017. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/don-t-use-irish-border-as-test-case-for-eu-uk-border-says-barnier-1.3212836. Läst 7 september 2017. 
 18. ^ Buchanan, Elsa (30 juni 2016). ”François Hollande rejects suspension of Le Touquet treaty at Calais despite UK Brexit”. International Business Times. http://www.ibtimes.co.uk/francois-hollande-rejects-suspension-le-touquet-treaty-calais-despite-uk-brexit-1568233. Läst 2 januari 2018. 
 19. ^ [1]
 20. ^ European travel information and authorisation system (ETIAS): Council adopts regulation
 21. ^ US and UK nationals to be caught in EU border dragnet (euobserver, 16 nov 2016)
 22. ^ Internethandel – Beställa varor från ett annat land Arkiverad 27 juni 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 23. ^ Ta med varor hem från ett annat land Arkiverad 1 juli 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ [2]
 25. ^ Mayhew, Ken (2017-03-01). ”UK higher education and Brexit” (på en). Oxford Review of Economic Policy 33 (suppl_1): sid. S155–S161. doi:10.1093/oxrep/grx012. ISSN 0266-903X. https://academic.oup.com/oxrep/article/33/suppl_1/S155/3066079. 
 26. ^ UK research and the European Union: the role of the EU in funding UK research. London: Royal Society. 2016. sid. 12, Figure 4. https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/eu-uk-funding/uk-membership-of-eu.pdf 
 27. ^ ”EMA to relocate to Amsterdam, the Netherlands”. EMA to relocate to Amsterdam, the Netherlands. European Medicines Agency. 20 november 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2017/11/WC500238862.pdf. 
 28. ^ Dorothea Siems (18 June 2016). ”Sperrminorität” (på Tyska). Die Welt. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article156289462/Deutschland-in-der-EU-bald-allein-auf-weiter-Flur.html. Läst 9 oktober 2016. 
 29. ^ Gerrard, Bradley (18 August 2017). ”With no plan B, Brexit stakes for aviation sector are sky high”. With no plan B, Brexit stakes for aviation sector are sky high. Daily Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/business/2017/08/18/no-plan-b-brexit-stakes-aviation-sector-sky-high/. Läst 21 september 2017. 
 30. ^ ”Theresa May tried to 'reassure' Tories that she is still prepared to leave EU with no Brexit deal”. Theresa May tried to 'reassure' Tories that she is still prepared to leave EU with no Brexit deal. 4 October 2017. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-theresa-may-speech-conference-no-deal-assurance-tories-a7983071.html. Läst 9 december 2017. 
 31. ^ Aviation industry: EU blocks talks to avert 'no-deal' Brexit crisis
 32. ^ Brexit no-deal may stop Eurostar trains entering France: French minister (Reuters 13 sep 2018)
 33. ^ "Brexit: Theresa May to trigger Article 50 by end of March". bbc.com, 2016-10-02. Läst 2 oktober 2016. (engelska)
 34. ^ Brexit inleds senast i mars
 35. ^ http://www.supremecourt.uk : R (on the application of Miller and Dos Santos) v Secretary of State for Exiting the European Union and associated references . Press Summary 24. Januar 2017 (pdf), Full Judgment (pdf, 97 pp)
 36. ^ ”Brexit: MPs overwhelmingly back Article 50 bill”. BBC. 1 februari 2017. http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-38833883. Läst 1 februari 2017. 
 37. ^ Lords pass landmark Brexit bill following MP's vote; path now clear for government to trigger Article 50 and the UK's exit from the EU
 38. ^ Adjö, EU – nu börjar brexit (29 mars 2017)
 39. ^ Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50
 40. ^ Angela Merkel rejects one of Theresa May's key Brexit demands
 41. ^ [a b] UK appears to capitulate on sequencing on first day of Brexit talks - as it happened
 42. ^ ”Theresa May urges EU to retain trade terms for two years after Brexit”. BBC News. 22 september 2017. http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-41355642. Läst 13 oktober 2017. 
 43. ^ The Latest: EU's Brexit Chief Welcomes 'Constructive' Speech
 44. ^ ”Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom ...”. EU27-kommissionen. 14 november 2018. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf. 
 45. ^ Professor Steve Peers, University of Essex (22 november 2018). ”The Brexit Withdrawal Agreement: Overview and First Observations”. http://eulawanalysis.blogspot.com/2018/11/the-brexit-withdrawal-agreement.html. 
 46. ^ Brexit: May says EU will not offer 'better deal' if agreement rejected
 47. ^ Brexit: May gives way over Gibraltar after Spain's 'veto' threat
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek