Arama Sonuçları

 • synkriticizmu je slovenský filozof Jozef Piaček. Synkriticizmus leží v základoch vybudovania systému syshedit. Synkriticizmus vznikol v druhej polovici 80-tych rokov
  7 KB (582 slov) - 10:13, 26. júl 2019
 • skúsenosťou a je vystavená zmenám, avšak zmenám indivíduom sotva pozorovateľným. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  827 bajtů (78 slov) - 17:45, 5. júl 2015
 • kdekoľvek alebo kedykoľvek doma. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Pomocný slovník filozofa [1] Glosár synkriticizmu [2] Synkriticizmus
  962 bajtů (87 slov) - 17:56, 29. marec 2013
 • nahlas. Na pôde SSI sa zrodil synkriticizmus. Meditácia nahlas Metóda rozkladu významu na totožné a odlišné Synkriticizmus FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne
  1 KB (128 slov) - 21:35, 20. máj 2015
 • vypracováva svoju vlastnú filozofickú pozíciu, ktorú označuje termínom synkriticizmus a ktorej základy tvorí perichronozofia, čiže filozofia bezčasia. Základným
  15 KB (1 307 slov) - 22:10, 7. júl 2017
 • kritický postup alebo prístup vo filozofii: pozri kriticizmus (filozofia) Synkriticizmus Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla
  249 bajtů (50 slov) - 17:29, 21. marec 2012
 • usúvzťažňovanie jeho prvkov. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Pomocný slovník filozofa [1] Glosár synkriticizmu [2] Synkriticizmus
  584 bajtů (45 slov) - 13:29, 28. marec 2016
 • dokonalosti. U človeka je to kultúrnosť, človek nemôže byť dokonalejší než kultúrny. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  418 bajtů (37 slov) - 20:23, 13. júl 2015
 • bola vypracovaná v synkriticizme a otestovaná v práci Stáleho seminára Integrácia. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  1 KB (137 slov) - 16:36, 12. apríl 2016
 • prístup k druhému človeku alebo k druhej kultúre atď. v synkriticizme: pozri konkordancia (synkriticizmus) v geológii: pozri konkordancia (geológia) v genetike:
  1 KB (152 slov) - 05:52, 10. marec 2013
 • že za dobro sa musí bojovať, zatiaľ čo zlo sa deje samospádom. Pre synkriticizmus je dobro to, čo uspokojuje naše potreby a nikomu (ani nám ani druhým)
  4 KB (476 slov) - 10:47, 7. október 2016
 • Nadoblačie mysle (Synkriticizmus kategória)
  daného z tejto pozície sa dostavuje v stave anegoity čiže v stave rozpustenosti ega. Pomocný slovník filozofa [1] Glosár synkriticizmu [2] Synkriticizmus
  843 bajtů (80 slov) - 16:04, 1. september 2015
 • zdôrazňuje úzky vzťah tejto osoby k spoločenskej vrstve, ktorú reprezentuje. Synkriticizmus považuje intelektuála za ľudské indivíduum, ktoré vedome žije pretváraním
  2 KB (193 slov) - 11:19, 7. apríl 2018
 • stránku nadväzujú personalisti: inakosť druhého človeka (Buber, Levinas). Synkriticizmus definuje pomocou pojmu inakosti pojem lásky, ale i pojem príčiny zla
  903 bajtů (96 slov) - 18:19, 8. september 2011
 • svojej mysli a vo svojom tele. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  712 bajtů (78 slov) - 17:29, 21. marec 2012
 • teóriu zmyslu ako teóriu tvorby a fungovania konceptuálnych systémov. Synkriticizmus: Zmysel je poľudšťujúca prítomnosť niečoho vo vedomí alebo bytí človeka
  1 KB (100 slov) - 13:44, 1. september 2015
 • Jozef Viceník a ďalší. Na bratislavskú školu nadväzuje okrem iného aj synkriticizmus. Bratislavská škola sa podstatným spôsobom zaslúžila o rozvoj slovenskej
  1 KB (91 slov) - 00:02, 26. december 2016
 • významové univerzum súčasné významové univerzum významový proces semiotika synkriticizmus významový systém univerzum významový útvar subuniverzum univerzum úvahy
  1 KB (97 slov) - 16:26, 13. júl 2015
 • neškodí. Podstatou kultúrnosti je inscendencia. Maximum kultúrnosti je zmysluplnosť. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  1 KB (121 slov) - 17:31, 15. november 2012
 • Mirandola. Do úsilia o odstránenie filozofických sporov sa zaraďuje aj synkriticizmus metódou vyčlenenia totožných významových útvarov prítomných v sporných
  1 004 bajtů (98 slov) - 16:28, 5. júl 2015
 • sebaprežívaného bytia človeka spočívajúci v aktivitách milovania. Pre synkriticizmus je láska najvyššou formou kultivovaného života, ktorej podstatou je
  8 KB (813 slov) - 10:59, 29. november 2019
 • [3] Glosár synkriticizmu [4] Heslo perichronosofie, in: Olšovský, J.: Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha, Grada 2011, s. 176. Synkriticizmus
  2 KB (129 slov) - 09:24, 6. júl 2015
 • univerza možno zistiť len do tej miery, pokiaľ to dovoľuje náš psychický organizmus. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  2 KB (203 slov) - 14:48, 31. marec 2016
 • (mikrobiológia) zošľachťovanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie, cibrenie v synkriticizme: pretváranie zlého na dobré alebo dobrého na lepšie FILIT – zdroj, z
  630 bajtů (89 slov) - 09:11, 21. jún 2010
 • šúnjatá a stong-pa-ňid. Pojem transhorizotnovej reality je kategória synkriticizmu. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Synkriticizmus
  3 KB (303 slov) - 20:27, 27. júl 2019
 • hinaussein) za rámec súcna. Napríklad Dasein transcenduje do sveta. V synkriticizme je transcendovanie odkrývanie otváraním sa, vymykanie sa sebe samému
  1 KB (86 slov) - 12:57, 1. september 2015
 • technikou, musia predtým urobiť tri kroky etického prehĺbenia dovnútra. Synkriticizmus FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. FILIT – zdroj
  2 KB (308 slov) - 19:14, 28. marec 2016
 • dôsledok neznalosti toho, čo je dobré. Nikto dobrovoľne nekoná zlo. Synkriticizmus: Zlo je to, čo škodí (najmä druhým). Na strane zla je viac automatizmu
  4 KB (519 slov) - 10:00, 8. december 2015
 • štýlov. Stará kultúra sa rovná novej, preto nejde o progresívny vývin. Synkriticizmus: Kultúra je maximum bytia človeka spočívajúce v pretváraní dačoho zlého
  11 KB (1 261 slov) - 15:41, 26. marec 2019
 • Udalosť z pohľadu synkriticizmu je výskyt alebo objavenie sa entity. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  232 bajtů (18 slov) - 15:43, 11. marec 2009
 •  · Synchronicita  · Synderesis  · Synesios z Kyrény  · Synestézia  · Synkriticizmus  · Synopsia  · Syntetický súd  · Syntéza  · Sýrska filozofia  · Systémové
  16 KB (1 099 slov) - 10:15, 27. júl 2016
 • Synkrisis - názory na ňu z FILITu. Palouš, R.: Boží svět. Praha, SPN 1992. 144 s. Synkriticizmus FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  6 KB (656 slov) - 13:03, 14. február 2011
 • filozofia vedy, frankfurtská škola, poznaňská škola, bratislavská škola, synkriticizmus. Wikicitáty Commons Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Karl Marx
  13 KB (1 352 slov) - 21:23, 5. máj 2019
 • (stoicizmus) FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. – človek (synkriticizmus) FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. – človek (grécka
  25 KB (2 917 slov) - 16:55, 28. november 2019
 • Konfirmacionizmus  · Konfucianizmus  · Konfucius  · Koniec  · Konkordancia (synkriticizmus)  · Konkrétne  · Konkrétne myslenie  · Konkrétnosť  · Konkrétnosť pravdy
  30 KB (2 153 slov) - 22:35, 19. október 2019
 • Genetická a dynamická dominanta štruktúry (skratka GDDŠ) je hlavná zložka, faktor, príčina, hybná sila, podmienka atď. vzniku a vývinu štruktúry nejakej
  652 bajtů (58 slov) - 13:15, 1. september 2015
 • Momentálny prierez štruktúrou (Synkriticizmus kategória)
  Momentálny prierez štruktúrou(MPŠ) je prierez štruktúrou nejakej entity pri abstrahovaní od jej vzniku a vývinu v čase. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne
  306 bajtů (26 slov) - 13:14, 1. september 2015
 • Nevyhnutné externé súvislosti štruktúry (NESŠ) je prvok poslednej z troch hlavných skupín parametrov, ktoré možno študovať na štruktúre nejakej entity
  813 bajtů (70 slov) - 13:15, 1. september 2015
 • Prierez štruktúrou (Synkriticizmus kategória)
  Prierez štruktúrou je hľadisko, z ktorého sa pozeráme na štruktúru, napríklad momentálny prierez štruktúrou. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento
  282 bajtů (23 slov) - 14:32, 1. september 2015
 • Kvalitatívna štruktúra (Synkriticizmus kategória)
  Kvalitatívna štruktúra je spôsob usporiadania kvalitatívnych vzťahov medzi prvkami a časťami predmetu. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok
  223 bajtů (20 slov) - 13:16, 1. september 2015


 • Destek