Arama Sonuçları

  • nazirelere tezhil veya hezil denir. Örnek: Fuzûlî’nin Gazeli Hayret ey büt sûretin gördükte lâl eyler meni Sûret-i hâlim gören sûret hayâl eyler meni
    3 KB (387 sözcük) - 11.19, 17 Ekim 2017
  • revândır. Yüzüne bakınca utancından bir gül gibi kızarmakta, konuşması insanı lâl etmektedir. Ârifî, hecenin yanı sıra aruzu da ustalıkla kullanmakta ve dîvândan
    5 KB (565 sözcük) - 20.38, 9 Şubat 2019
  • boyunca karşılamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in sarayında Mustafa, Balaban Lâl ve Ömer adlı kıssahan ve nedimleri daha sonra, II. Selim döneminde Nakkaş
    23 KB (2.500 sözcük) - 21.37, 29 Ocak 2018


  • Destek