Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy
Państwo  Polska
Siedziba ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
Data założenia 1 czerwca 1994
Rodzaj stowarzyszenia non-profit
Profil działalności Dostarczanie obiektywnych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu zarejestrowanych tytułów prasowych.
Prezes Renata Krzewska
Członkowie 138
brak współrzędnych
Strona internetowa

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP) – organizacja non-profit zrzeszająca przedstawicieli wydawców prasy, agencji reklamowych, ogłoszeniodawców oraz innych firm aktywnych na rynku prasowym, działająca od czerwca 1994 roku. Główne zadanie Związku to dostarczanie obiektywnych informacji o nakładach i rozpowszechnianiu zarejestrowanych tytułów prasowych, a także ich cyfrowych emanacji (e-wydania, dostępy cyfrowe za paywallem).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Idea powstania ZKDP narodziła się 23 lipca 1993 roku, kiedy to Dariusz Fikus (ówczesny redaktor naczelny Rzeczpospolitej, później pierwszy prezes Związku) w liście skierowanym do szeregu redakcji zachęcał do utworzenia instytucji na wzór DC (Diffusion Contrôle) – francuskiego biura kontroli dystrybucji prasy. Pomysł ten odpowiadał na potrzeby polskiego rynku prasowego, którego oblicze w latach 90. zmieniło się diametralnie za sprawą wprowadzenia reguł gospodarki rynkowej. Coraz istotniejszym źródłem finansowania pism stawały się bowiem reklamy. Brak rzetelnych informacji o nakładach i zwrotach publikowanych pism prowadził do licznych nieporozumień pomiędzy wydawcami a ogłoszeniodawcami i agencjami reklamowymi.

W skład grupy założycielskiej, która zawiązała się jesienią 1993 roku, weszli przedstawiciele wydawców: Expressu Wieczornego, Gazety Wyborczej, Przeglądu Sportowego, Rzeczpospolitej, Super Expressu, Trybuny, Życia Warszawy, Twojego Stylu, Wprost, a także wydawnictw Jahr Verlag i Polskapresse. List intencyjny w sprawie powołania Instytutu Kontroli Nakładu Prasy został podpisany 14 stycznia 1994 roku przez przedstawicieli 12 wydawców prasowych.

1 czerwca 1994 roku, z inicjatywy Komitetu Założycielskiego w składzie: Elżbieta PonikłoRzeczpospolita, Cezary WindorbskiTwój Styl, Giuseppe Magri – Życie Warszawy, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. We wrześniu 1994 r. w Zjeździe założycielskim, któremu przewodniczył mec. Ludwik Żukowski, wzięło udział 37 członków. Uchwalono Regulamin kontroli, opłat członkowskich, wybrano Zarząd. Zatwierdzono także znak Związku – czapeczkę autorstwa Marka Zalejskiego (Studio Q).

Członkostwo[edytuj | edytuj kod]

Członkami ZKDP są pracodawcy prowadzący działalność: wydawniczą, ogłoszeniową, reklamową, kolporterską lub internetową. Każdy pracodawca, który ma interes prawny lub ekonomiczny w posiadaniu stałego dostępu do danych udostępnianych przez ZKDP, może zostać członkiem Związku. Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd, po złożeniu odpowiedniego wniosku i potwierdzenia uiszczenia opłaty wpisowej (szczegóły członkostwa określa Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy oraz Statut Związku Kontroli Dystrybucji Prasy).

Działalność[edytuj | edytuj kod]

ZKDP kontroluje wszystkie tytuły prasowe zarejestrowane przez członków. Każdy z nich co miesiąc deklaruje wysokość nakładu i rozpowszechniania danego tytułu prasowego.

Co miesiąc na stronie www.teleskop.org.pl publikowane są informacje o:

 • nakładzie,
 • sprzedaży egzemplarzowej i prenumeracie wydań drukowanych oraz e-wydań,
 • sprzedaży dostępów cyfrowych,
 • wysokości sprzedaży w podziale na mutacje cenowe (np. dla wydań z upominkiem),
 • liczbie egzemplarzy rozdanych lub rozesłanych bezpłatnie,
 • zwrotach,
 • geograficznej strukturze rozpowszechniania (w podziale na województwa).

Dostęp do wszystkich danych posiadają członkowie ZKDP oraz osoby, które wykupiły abonament do programu Teleskop online (www.teleskop.org.pl). Związek publikuje również dane ogólnodostępne z podstawowymi informacjami o nakładzie i sprzedaży wszystkich zarejestrowanych tytułów.

Po zakończeniu roku audytorzy upoważnieni przez Zarząd weryfikują, w oparciu o dokumentację finansową, zadeklarowane przez wydawców dane.

Działalność ZKDP umożliwia chronienie rynku prasowego i reklamowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją. Publikowane dane są rzetelnym punktem odniesienia, akceptowanym zarówno przez sprzedających, jak i kupujących powierzchnie reklamowe w prasie. Umożliwiają m.in. obiektywne ustalenie pozycji tytułu prasowego na tle konkurencji.

Dodatkowe inicjatywy[edytuj | edytuj kod]

 • W 1997 roku ZKDP rozszerzył zakres swojej działalności o badanie czytelnictwa prasy. W celu wypracowania jednolitego standardu badań, powołano spółkę Polskie Badania Czytelnictwa.
 • ZKDP jest organizatorem konferencji branżowych, adresowanych przede wszystkim do zrzeszonych wydawców, aby ułatwić dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku prasowym i nowych możliwości technologicznych (zob. Konferencja Re:Media –Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych).
 • W czerwcu 2017 roku wystartowała nowa aplikacja internetowa stworzona przez ZKDP – Prasa+ Siła Marki (www.prasaplus.pl). Jest to platforma prezentująca różne aktywności prasy na rynku medialnym. Prasa+ Siła Marki  gromadzi raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, Polskie Badania Czytelnictwa, Polskie Badanie Internetu czy Facebook), a także zawierają, uzupełnione przez wydawców, podstawowe informacje o tytułach i wydawnictwach. Co miesiąc publikowane są nowe raporty, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do najświeższych danych. System daje także możliwość tworzenia i zapisywania własnych zestawień analitycznych na podstawie dostępnych danych. Dostęp do aplikacji jest całkowicie bezpłatny.

Władze[1][edytuj | edytuj kod]

Zjazd to najważniejszy organ ZKDP. Zjazd zwyczajny zwoływany jest dwa razy w roku (w czerwcu i grudniu), a zjazd nadzwyczajny stosownie do potrzeb. Władze ZKDP, wybierane przez delegatów podczas Zjazdu, tworzą:

 • Zarząd (od 7 do 9 osób) – prowadzi sprawy Związku zgodnie ze statusem i uchwałami Zjazdu, zarządza majątkiem i funduszami organizacji,
 • Sąd Koleżeński (od 9 do 15 osób) – rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem postanowień statutu i regulaminu kontroli.
 • Komisja Rewizyjna (od 3 do 5 osób) – prowadzi kontrolę gospodarki finansowej Związku oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu, a także wykonaniem uchwał Zjazdu.

Kadencja wybieralnych organów Związku trwa dwa lata. Ich członków wybiera się w głosowaniu tajnym.

Biurem ZKDP w latach 2001 - 2019 kierowała Iwona Szczęsna, następnie dyrektorem został wybrany Waldemar Izdebski. Wykonuje prace odpowiadające zadaniom Związku, zlecone przez poszczególne organy ZKDP.

Zarząd ZKDP[edytuj | edytuj kod]

Prezes – Renata Krzewska – TIME SA

Członkowie:

 • Jacek Bucholc – WRH Global Polska Sp. z o.o.
 • Magdalena Gorzkowska – Ruch SA
 • Łukasz Górka – Edipresse Polska SA
 • Tomasz Kałuża – Burda Media Polska Sp. z o.o.
 • Rafał Kamiński – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o
 • Piotr Ludwicki – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Spółka komandytowa
 • Paweł Tyszkiewicz – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
 • Karol Wlazło – Polska Press Sp. z o.o., z ramienia Izby Wydawców Prasy.

Tytuły kontrolowane[edytuj | edytuj kod]

ZKDP kontroluje obecnie 260 tytułów: 36 dzienników i 224 czasopisma (pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku, miesięczniki, dwutygodniki, tygodniki).

Członkowie[edytuj | edytuj kod]

ZKDP liczy obecnie 138 członków: 99 wydawców, 19 firm prowadzących działalność reklamową, 1 ogłoszeniodawca, 7 firm kolporterskich i 12 pozostałych przedsiębiorców.

Współpraca międzynarodowa[edytuj | edytuj kod]

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy od 1996 roku należy do International Federation of Audit Bureau of Certification (IFABC). Federacja zrzesza biura kontroli nakładu i dystrybucji prasy z ponad 30 państw. Dzięki członkostwu ZKDP może obserwować trendy dominujące na światowym rynku mediów i reklamy, dzielić się tą wiedzą ze zrzeszonymi wydawcami, a także ma dostęp do danych o rynku mediowym i raportów organizacji światowych współpracujących z IFABC. W Zarządzie Federacji zasiada Iwona Szczęsna (Dyrektor Biura ZKDP w latach 2001-2019). Funkcję członka Zarządu IFABC pełniła w latach 2002-2004 oraz nieprzerwanie od roku 2006.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]