Zakon (Biblia)

Zakon (hebr. תורה (tora), gr. νόμος (nomos), czyli Prawo) – biblijne określenie Prawa nadanego Żydom przez Boga. Słowo Zakon jest archaizmem używanym w niektórych przekładach Pisma Świętego.

Judaizm oprócz Tory uznaje też Torę Ustną, jednak biblijne określenie Zakon nigdy nie odnosi się do Tory Ustnej.

Tłumaczenie[edytuj | edytuj kod]

Słowo Zakon w nowych przekładach zostało zastąpione słowem Prawo. W języku hebrajskim prawo określane jest słowem תורה (tora), które jednocześnie oznacza Pięcioksiąg Mojżeszowy.

Przekłady używające tłumaczenia Zakon:

Przekłady używające tłumaczenia Prawo:

Przekłady używające tłumaczenia Tora:

Znaczenie[edytuj | edytuj kod]

Prawo obowiązujące Żydów składa się z 613 micwot, w tym wyróżnić można 10 przykazań zwanych Dekalogiem.

W mowie potocznej można spotkać użycie słowa Zakon (Tora) jako określenie samego Dekalogu.

Nadanie[edytuj | edytuj kod]

Zakon (Tora, Prawo) został nadany Żydom na Górze Synaj[2].

Chrześcijaństwo[edytuj | edytuj kod]

W kręgach chrześcijańskich można wyróżnić przynajmniej cztery stanowiska względem Tory:

  • Żydzi Mesjanistyczni uważają, że Jezus nie nadał Nowego Przymierza, a jedynie zmienił Torę poprzez usunięcie systemu ofiarniczego[3], a pozostawiając resztę z 613 przykazań.
  • Katolicyzm uważa, że Zakon nie obowiązuje wyznawców Jezusa (został zniesiony lub zerwany przez Żydów). Jednak uważają, że część Tory, czyli Dekalog, obowiązuje chrześcijan jako prawo moralne.
  • Luteranizm postrzega Zakon jako prawo, określające standardy moralne, których człowiek nie jest w stanie wypełnić, a także jako środek, przez który Bóg uświadamia człowiekowi, że jest grzeszny – Zakon pełni więc w pewnym sensie funkcję przygotowania na zwiastowanie Ewangelii (poprzez wywołanie w człowieku poczucia winy i skruchy) oraz funkcję moralną – określa, jak człowiek powinien postępować. Zakon jako część Słowa Bożego obiektywnie nie został zniesiony ani zmieniony, jedynie w Nowym Przymierzu zmieniła się jego rola i relacja względem człowieka i jego zbawienia.
  • Pozostali chrześcijanie uważają, że Tora, czyli Zakon, dotyczy Żydów, a chrześcijanie są pod Nowym Przymierzem, nadanym na prawie obietnicy danej Abrahamowi. Tym samym żadne prawa zawarte w Torze (nadane czterysta trzydzieści lat po obietnicy danej Abrahamowi[4]), ich nie dotyczą[5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Wnikliwe poznawanie Pism. Watch Tower Bible and Tract Society, 2007, s. 447 (tom 2).
  2. Biblia, Wj 19:3-8
  3. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, D.H.Stern, Vocatio 2004, komentarz do Heb 7:12, s. 926
  4. Biblia, Gal 3:17
  5. Biblia, Gal 3:13–18, Gal 5:4, Kol 2:16, 17