Wodorotlenek wapnia

Wodorotlenek wapnia
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Ca(OH)2

Masa molowa

74,09 g/mol

Wygląd

biały lub prawie biały proszek[1]

Identyfikacja
Numer CAS

1305-62-0

PubChem

14777

Podobne związki
Inne kationy

Mg(OH)2, Ba(OH)2

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane), Ca(OH)
2
nieorganiczny związek chemiczny wapnia z grupy wodorotlenków.

Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, około 1,3 g/dm³ w 20 °C. Jego roztwór wodny nosi nazwę „woda wapienna” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym. Można wykorzystywać ją do wykrywania dwutlenku węgla (w jego obecności roztwór mętnieje wskutek wytrącania się węglanu wapnia:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Wodorotlenek wapnia, zwany pospolicie wapnem gaszonym, stosowany jest w technice. W stanie suchym używa się go do odkwaszania gleb, zaś jego zawiesina wodna to mleko wapienne, używane w procesach chemicznych, do malowania oraz jako składnik zaprawy murarskiej. Przy małej ilości wody tworzy tzw. ciasto wapienne. Jest także składnikiem cementu stomatologicznego.

Sposoby otrzymywania[edytuj | edytuj kod]

Wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji gaszenia wapna palonego, czyli reakcji tlenku wapnia z wodą:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

  • w budownictwie jako spoiwo zaprawy murarskiej i tynkarskiej (wapiennej i cementowo-wapiennej),
  • jako baza i lepiszcze farb malarskich (farba wapienna) o właściwościach dezynfekcyjnych stosowana do malowania (bielenia) wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew owocowych,
  • w cukrownictwie do oczyszczania soku buraczanego,
  • jako substancja zmiękczająca wodę,
  • do produkcji nawozów sztucznych (nawozy wapniowe),
  • w energetyce do odsiarczania spalin,
  • w stomatologii jako podkład pod wypełnienie ubytku przy pokryciu miazgi pośrednim i bezpośrednim oraz opatrunek w kanale między wizytami szczególnie przy długich przerwach i zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. CRC Handbook of Chemistry and Physics. Wyd. 73. Boca Raton: CRC Press, 1993, s. 8-39.