Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów

Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „WP:PDA”. Zobacz też: WP:PdA – prośby do administratorów.
Propozycje do Dobrych Artykułów w Wikipedii
Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia statusem Dobrego Artykułu. Dyskusja trwa dwa tygodnie zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Różnice dotyczące wymagań dla poszczególnych rodzajów wyróżnień możesz zobaczyć na stronie porównania wymagań. Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału „Nominacja”.
Aktualnie na stronie głównej

Wiktar Chomicz (ur. 16 sierpnia 1950 na stacji kolejowej Różanka) – białoruski biolog, agrochemik, radiochemik, radioekolog oraz lewicowy polityk opozycyjny, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w której przewodniczył Komisji ds. Katastrofy Czarnobylskiej; działacz opozycyjnej partii Białoruska Partia Lewicy „Sprawiedliwy Świat”. Prowadził badania nad skutkami katastrofy w Czarnobylu i brał udział w usuwaniu jej skutków; tworzył pierwsze mapy skażenia gleb obwodu homelskiego radioaktywnym strontem-90 i cezem-137; kandydat nauk biologicznych (odpowiednik polskiego stopnia doktora), docent. Chomicz krytycznie ocenia władzę przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Jego zdaniem prezydent wprowadzając konstytucję z 1996 roku nadał sobie niczym nieograniczoną władzę, kierując się wyłącznie własnym interesem, a nie państwa czy narodu. Chomicz postuluje powrót do konstytucji z 1994 roku, co miałoby przywrócić na Białorusi wolność słowa, uczciwe wybory, praworządność i pozytywnie wpłynąć na rozwój ekonomiczny. Czytaj więcej…

Kryteria oceny
Wymagania do uznania artykułu za dobry
 1. Treść artykułu powinna zawierać wystarczający opis najważniejszych zagadnień związanych z tematem.
 2. Zasady – artykuł powinien być zgodny z zasadami Wikipedii (przede wszystkim z zasadami neutralnego punktu widzenia, weryfikowalności i praw autorskich).
 3. Forma – artykuł powinien być napisany bez błędów językowych (ortograficznych, gramatycznych czy stylistycznych) oraz sformatowany według zaleceń formatowania artykułów.
Tolerowane mankamenty
 1. Niewystarczająca liczba lub jakość ilustracji, jeśli nie stanowi zasadniczej wady artykułu.
 2. Braki w pobocznych zagadnieniach (np. rys historyczny przy substancjach chemicznych czy lekach, flora i fauna w art. o krajach itp.).
 3. Pewne usterki dotyczące akapitu wprowadzającego, sekcji Zobacz też czy Linki zewnętrzne.
Regulamin
 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik, edytujący co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej.
 2. Artykuły oceniane są przez dwa tygodnie. Jeśli nie pojawią się w tym czasie wpisy akceptujące wyróżnienie artykułu od co najmniej 3 osób sprawdzających, przy jednoczesnym braku istotnych i niepoprawionych zastrzeżeń – dyskusja może zostać przedłużona o dwa tygodnie.
 3. Artykuł zostaje uznany za dobry artykuł, jeżeli:
  1. zostanie sprawdzony przez minimum trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego. Głosy pacynek są nieważne.
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia, chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione (wymogi zostały przedstawione w sekcji Kryteria).
 4. Od biorących udział w dyskusji wymaga się rzetelnego przeanalizowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny. W przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Artykuły niesprawdzone przez 3 wikipedystów lub z poważnymi zastrzeżeniami są po terminie ustalonym w pkt. 2 usuwane z listy kandydatów, a strona nominacji zostaje umieszczona w archiwum.
 7. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 8. Zabrania się wypowiedzi niemających związku z treścią artykułu, szczególnie noszących znamiona ataków osobistych i nacisków na głosujących. Wypowiedzi te powinny być skreślane.

Przy zgłaszaniu istotne jest podanie, kto zgłasza i kiedy. Zgłoszenia anonimowe są automatycznie usuwane. Przed nominacją artykułu warto zapoznać się z poradnikiem Jak napisać doskonały artykuł, w którym w skrócie przedstawiono, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego radzimy przed umieszczeniem tu artykułu dostosować go do wszystkich obowiązujących na Wikipedii zasad i zaleceń edycyjnych. Jeżeli nie masz pewności co do nominacji artykułu do otrzymaniu statusu dobrego artykułu czy artykułu na medal, zapoznaj się z treścią strony Porównanie dobrych i medalowych artykułów.

W sekcji odnoszącej się do sprawdzenia artykułu liczą się oceny wikipedystów spełniających kryterium stażowe, tj. zalogowanych po raz pierwszy minimum 1 miesiąc przed głosowaniem i mających na swym koncie w momencie zgłoszenia artykułu minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej. Oceny dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i tzw. pacynek nie są liczone, niemniej zgłoszone z takich kont zastrzeżenia są uwzględniane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub też nie spełniasz ww. kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do Wikipedia:Warsztat PANDA.

O swoim zgłoszeniu możesz powiadomić tematyczny Wikiprojekt.
Nominacja
Pierwsza nominacja artykułu do DA
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji Propozycje – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa}}.
 • W haśle, które chcesz nominować, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|DA}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu o rozpoczęciu dyskusji nad przyznaniem statusu Dobrego Artykułu.
Każda kolejna nominacja artykułu do DA
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/2}}. Gdy zgłaszasz artykuł po raz trzeci, schemat wygląda następująco: {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/3}}, analogicznie w kolejnych zgłoszeniach.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|DA|Numer}}.

Propozycje[edytuj | edytuj kod]

Xi Jinping[edytuj | edytuj kod]

Znaczne rozszerzenie artykułu z dobrym uźródłowieniem. Manitarski Dyskusja 20:53, 22 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

SM UC-74[edytuj | edytuj kod]

Artykuł o niemieckim okręcie podwodnym z okresu I wojny światowej, z wielojęzyczną bibliografią. Zala (dyskusja) 17:59, 21 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

Na równi pochyłej[edytuj | edytuj kod]

Artykuł opisujący niemy film z 1927 w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Hasło napisałem w oparciu o szereg dostępnych pozycji książkowych, poświęconych twórczości i życiu reżysera. Artykuł uwzględnia zarówno fabułę, jak i przygotowanie, proces realizacji, odbiór przez krytyków oraz współczesne analizy i interpretacje. Mike89 (dyskusja) 13:30, 18 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
 1. W ocenie Montagu ujęcie to stanowiło niemożliwy punkt widzenia. – czy chodzi może o „niemożliwy do sfilmowania”? Ironupiwada (dyskusja) 13:47, 18 sty 2021 (CET)
  Rzeczywiście, umknęło mi to słowo. Poprawione. Mike89 (dyskusja) 14:09, 18 sty 2021 (CET)

T Poprawione

 1. Mimo zgłaszanych uwag, Hitchcock nie dokonał zmian. Konflikt ostatecznie doprowadził do opuszczenia przez niego projektu – sformułowanie sugeruje, że to Hitchcock wycofał się z projektu; czy nie chodzi aby o Montagu? Ironupiwada (dyskusja) 13:47, 18 sty 2021 (CET)
  Tak, chodzi o Montagu. Przeredagowane. Mike89 (dyskusja) 14:09, 18 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

Rzeki na Węgrzech[edytuj | edytuj kod]

Dobrze uźródłowiony artykuł, który może być wzorcowy dla innych list w tematyce geograficznej. Druga pod względem liczby bajtów lista rzek (po USA) na polskiej wiki i, moim zdaniem, najobszerniejsza merytorycznie. Poza tym wszystkie artykuły na ten temat w innych językach to suche listy danych, często kopiowane z enwiki, więc polska wersja może stanowić bazę wyjściową dla edytorów z obcojęzycznych Wikipedii. Sama treść artykułu raczej dobrze rozbudowana i dość przystępna. Katolicki Towarzysz Kulturalny (dyskusja) 02:05, 18 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Artykuł wyraźnie odbija się od dna na jakim leżą artykuły geograficzne nie tylko na naszej wiki. Przydałoby się jednak standardowo w charakterystykach sieci rzecznej podawane opisanie skrótowo choćby jej genezy, zestawienie dorzeczy z podaniem wielkości (w obrębie Węgier lub optymalnie ogólnej i udziału w granicach Węgier), informacje o gęstości sieci rzecznej i jej zróżnicowaniu przestrzennym. We wstępie wyraźnie warto napisać, że cały kraj znajduje się w dorzeczu Dunaju (bo chyba tak jest?). Kenraiz (dyskusja) 18:06, 18 sty 2021 (CET)
  • T Poprawione. Rzeczywiście, lista rzek pod względem powierzchni zlewni to dość ważny aspekt, chociaż śródlądowość Węgier i przynależność tylko do 1 dorzecza raczej nie upraszcza merytorycznie tego wątku. Tak czy inaczej, udało mi się stworzyć listę popartą niemal w 100% danymi z publikacji naukowych, geneza geologiczna również została przeze mnie generalnie opisana, tak samo jak rozszerzone info nt. sieci rzecznej. Katolicki Towarzysz Kulturalny (dyskusja) 03:48, 19 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
 1. Opis licznych źródeł wymaga uzupełnienia, bo czasem teraz podany jest goły link z tytułem – brak wydawcy, autora, daty publikacji itp. Z tym trochę wiąże się kwestia "wykorzystania istotnych źródeł" (kryterium DA) – chodzi o wykazanie, że artykuł nie jest tylko zbiorem informacji po prostu dostępnych w sieci, ale oparty jest o kwerendę i wykorzystanie najważniejszych źródeł dla danego tematu (nie wiem czy za którymś linkiem nie kryje się jakieś naukowe opracowanie hydrografii Węgier). Kenraiz (dyskusja) 18:06, 18 sty 2021 (CET)
  • T Poprawione. Niestety nie istnieje żadna praca naukowa poświęcona bezpośrednio hydrografii tego kraju, a przynajmniej nie jest ogólnodostępna w internecie (znalazłem jedynie dość dobre opracowania na temat Dunaju i Cisy - są podane w bibliografii). Przypisy w miarę ogarnąłem, także w artykule nie ma już żadnych gołych linków do prac naukowych i książek. To prawda, że bibliografia jest w tym przypadku całkiem mocno rozbudowana, więc dziękuję za propozycję zmiany. Katolicki Towarzysz Kulturalny (dyskusja) 18:44, 21 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

ORP Krogulec (1962)[edytuj | edytuj kod]

Artykuł o polskim trałowcu proj. 206F, gromadzący dostępną w źródłach wiedzę na jego temat. Zala (dyskusja) 11:59, 17 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

W górach szaleństwa[edytuj | edytuj kod]

Horror science fiction amerykańskiego pisarza H.P. Lovecrafta. Offeliaa (dyskusja) 01:29, 15 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Uch, dla biologa to ciężkie do strawienia. Parę sążnistych błędów logicznych, jak rozumiem Lovecrafta, musi zostać (np. miasto z czasów dinozaurów, w którym zachowały się ryty mające miliard lat), ale parę informacji lekko przeredagowałem, bo nie są istotne w artykule (nie wiadomo czy rośliny, czy zwierzęta, ale ze skrzydłami; zwolennik ewolucjonizmu i dlatego wierzący w stworzone przez Starsze Istoty Shoggotów; sprzeczny z naturą, ale jednak odcisk niesklasyfikowanego dotąd organizmu...). Przydałoby się nieco rozbudować streszczenie w leadzie (2-3 zdania o czym jest utwór). W "Kulturze" brakuje mi wzmianki o teoriach spiskowych nt. zwidów Byrda oraz amerykańskich operacji Operacja Highjump i Deep Freeze – jako żywo inspirowanych lub przynajmniej powiązanych z tą tematyką. Kenraiz (dyskusja) 20:46, 17 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
 1. Trzeba przenieść przypisy ze wstępu do głównej części artykułu. D kuba (dyskusja) 16:02, 22 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

Ulica Wojciecha Bogusławskiego we Wrocławiu[edytuj | edytuj kod]

Solidnie przygotowany artykuł poświęcony wrocławskiej ulicy. Zapraszam do dyskusji! Kobrabones (dyskusja) 17:51, 14 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez
 1. PawelDS (dyskusja) 10:22, 15 sty 2021 (CET) Podlinkowałem kilka rzeczy i zmieniłem cudzysłów "..." na częściej używany na PL Wiki „...”
 2. Mike210381 (dyskusja) 23:00, 21 sty 2021 (CET)

Charles de Gaulle (1994)[edytuj | edytuj kod]

Dopracowany artykuł o najważniejszym współczesnym francuskim okręcie. Ponieważ lotniskowiec jest w aktywnej służbie, są niewielkie szanse na razie na pojawienie się całościowych źródeł, ale mimo to artykuł zawiera wszystkie istotne informacje, w wielu miejscach pogłębione lub przedstawione w szerszym kontekście. Ustalono chyba najdokładniej daty związane z budową i wejściem do służby, które w polskich artykułach są mętne i rozbieżne, a na francuskiej Wikipedii skąpe i nieuźródłowione. Możliwe jest w przyszłości rozszerzenie dotychczasowej służby na podstawie artykułów z internetu, ale obecnie są ujęte skrótowo wszystkie najważniejsze epizody. Pibwl ←« 23:44, 13 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

ORP Gen. T. Kościuszko[edytuj | edytuj kod]

Fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry w służbie Marynarki Wojennej RP od 2002 roku, dawny USS „Wadsworth” (FFG-9) Polskiarmator123 (dyskusja) 21:43, 13 sty 2021 (CET)

EDIT: poprawione zostały błędy jakie znalazły się przy edycji jednostki bliźniaczej w PMW oraz rozszerzono sekcję „Służba w Marynarce Wojennej” i zgromadzono dostępną wiedzę o służbie okrętu w US Navy.

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

Magach[edytuj | edytuj kod]

Hasło stworzone w 2007 roku przez Lobo1410, 17 stycznia dokonałem znacznej rozbudowy artykułu. Opisane zostały konstrukcja, historia rozwoju, częściowo też użycie poszczególnych wersji. Dodałem również schematy czołgów Magach. Wszystko to w oparciu o źródła książkowe i internetowe. Będę wdzięczny za uwagi i ocenę. Pozdraiwam PawelDS (dyskusja) 11:28, 12 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Mam jedną wątpliwość co do fragmentu → "W roku 1971 Izrael odebrał 150 czołgów M60A1. Miały już one zamontowane systemy stabilizacji działa, noktowizor i laserowy system kontroli ognia.", dokładniej do tego z laserowym systemem kontroli ognia. SKO jest systemem który bardziej skupia się na wykonywaniu m.in. obliczeń, zaś dane czerpie z innych systemów takich jak dalmierz laserowy, kamery nokto/termowizyjne. SKO samo z siebie raczej nie posiada lasery i raczej wydaje mi się że w tym fragmencie chodziło właśnie o dalmierz, a nie SKO. Polskiarmator123 (dyskusja) 11:36, 13 sty 2021 (CET)
 2. "USA przekazały 150 sztuk M48A5 , z kolei w latach 80. XX wieku kolejne 300 sztuk M60A3" - czy wiadomo kiedy je przekazały? D kuba (dyskusja) 21:18, 18 sty 2021 (CET)
 3. "Poddane modyfikacjom czołgi dały początek linii Magachów 6" - a co z 4. i 5. serią Magachów? Dobrze byłoby o tym wspomnieć bo teraz jest "dziura", D kuba (dyskusja) 21:20, 18 sty 2021 (CET)
  • @D kuba Trochę nie bardzo rozumiem, Magach 4 nie istniał, nie było takiej wersji Magacha. Powyższy fragment tyczy się przekazanych M60 bo one stanowiły bazę dla Magacha 6, chodź fakt można napisać wprost że przekazane czołgi M60 dały początek linii 6 Magachów. 5 linia wywodzi się z M48A5 i fakt trzeba wspomnieć tutaj że ta wersja Pattonów dała początek tej linii. Natomiast jak już pisałem trzeba wspomnieć w tym fragmencie co do M60. Dodatkowo dobrze jest wszystko też opisane w sekcji "Opis konstrukcji". Nie ma tam "dziury". Polskiarmator123 (dyskusja) 21:43, 18 sty 2021 (CET)
  • @D kuba, @Polskiarmator123, poprawiłem kwestie początku nazewnictwa Magachów 5 i 6 w części dotyczącej historii. PawelDS (dyskusja) 22:56, 19 sty 2021 (CET)
 4. "Podczas pierwszej wojny w Libanie w bitwie pod Sultan Jakub zginęło 18 żołnierzy izraelskich, a Syryjczycy dodatkowo zdobyli 4 czołgi, które przetransportowali na badania do Damaszku. Jeden z czołgów Magach 3 został przekazany do Związku Radzieckiego, gdzie przeprowadzono testy na poligonie..." - do tego fragmentu można podać dokładną datę (podana jest nawet w źródle), będzie wyglądać to lepiej :) Polskiarmator123 (dyskusja) 15:24, 20 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
 1. "... i na początku lat dwutysięcznych" - a nie powinniśmy napisać "na początku lat zerowych XXI wieku"? D kuba (dyskusja) 21:24, 18 sty 2021 (CET)
  • @D kuba, zmieniłem tę część na pierwszą dekadę lat dwutysięcznych. Sprawdziłem te lata zerowe (sam się z tym nie spotkałem nigdy), ale nie jestem przekonany, co do używania takiego sformułowania. PawelDS (dyskusja) 22:56, 19 sty 2021 (CET)
   Ja też chyba nie, skoro jednak mamy lata 20-te, 30-te i tak dalej to analogicznie można byłoby to zapisać jako lata zerowe. Poza tym nie jestem przekonany do lat "dwutysięcznych", z kilku powodów, m. in. dlatego, że rok dwutysięczny jest tylko jeden. D kuba (dyskusja) 23:07, 19 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez

Polskiarmator123 (dyskusja) 08:26, 21 sty 2021 (CET) Więcej zastrzeżeń chyba już nie ma, kawał dobrej roboty :)

Mariotte (1911)[edytuj | edytuj kod]

Artykuł o niezwykłym francuskim okręcie podwodnym z okresu I wojny światowej, gromadzący dostępną wiedzę źródłową. Zala (dyskusja) 11:07, 9 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez
 1. Kenraiz (dyskusja) 06:50, 12 sty 2021 (CET) Ano dziwoląg. Szkoda, że z tak króciutką historią.
 2. Nowy15 (dyskusja) 19:15, 20 sty 2021 (CET)
 3. D kuba (dyskusja) 20:36, 20 sty 2021 (CET)

Dyskusje przedłużone[edytuj | edytuj kod]

Informacje o dyskusji

Tutaj znajdują się hasła:

 1. co do których nie pojawiły się zastrzeżenia do uznania artykułu za dobry, lecz które w trakcie trwania dyskusji nie zostały sprawdzone przez wymaganą liczbę użytkowników,
 2. do których zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
 3. w dyskusji nad którymi uznano, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
 4. do których zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuły aktualnie nie są poprawiane z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
Dyskusja jest przedłużana o 14 dni.

Pałac elektorski w Koblencji[edytuj | edytuj kod]

Artykuł o mającym ciekawą historię klasycystycznym pałacu z niemieckiej Koblencji, wzniesionym w drugiej połowie XVIII wieku z inicjatywy elektora i biskupa trewirskiego oraz królewicza polskiego Klemensa Wacława Wettyna. Przy jego pisaniu skrupulatnie wykorzystałem wszystkie znalezione w sieci źródła, co zaowocowało dość obszernym i zasobnym w informacje tekstem, który chyba można zaklasyfikować jako nadający się do DA. Jak zwykle w takich sytuacjach jestem otwarty na wszelkie uwagi dotyczące hasła. Dalkentis (dyskusja) 19:37, 8 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Sekcja architektura trochę zbyt uboga jak na wyróżnienie. Przydałoby się jeszcze trochę dopisać LadyDaggy (dyskusja) 12:58, 13 sty 2021 (CET)
 • Problem w tym, że tylko tyle informacji do tej sekcji udało mi się znaleźć. Dalkentis (dyskusja) 17:28, 14 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
Uwagi dot. uźródłowienia
 1. Niektóre informacje i to na początku artykułu (przez co rzucają się w oczy) potwierdzone są w 4-5 źródłach. W podobnych sytuacjach (częstych przecież, gdy w tematach popularnych można by czasem i 10 lub 20 źródeł wskazać) przyjęło się, że poprzestajemy na odesłaniu czytelnika do dwóch-trzech wybranych publikacji (najbardziej wiarygodnych, najłatwiej dostępnych). Ewentualnie jeśli różne źródła odnoszą się do części informacji to należy je umieścić przy częściach zdania, których dotyczą. Wyjątkowo więcej odnośników akceptowanych jest w sprawach bardzo kontrowersyjnych, gdzie istotna jest kwestia reprezentacji danego poglądu, co tu nie ma to zastosowania. Kenraiz (dyskusja) 17:23, 9 sty 2021 (CET)
 • @Kenraiz, zredukowałem liczbę tych przypisów na początku artykułu (niektóre umieściłem przy częściach zdania). Dalkentis (dyskusja) 19:30, 11 sty 2021 (CET)
 1. Druga rzecz to sama kwestia obecności odnośników w leadzie – tu nie jest to błędem, bo uźródławiają one nazwę obiektu i informacje o jego położeniu i statusie – dalej nie powtórzone. Moim zdaniem lepiej by to jednak wyglądało gdyby te informacje skopiować (wraz ze źródłami) w osobną sekcję "Położenie i status", gdzie można by nieco rozbudować opis położenia (np. o orientacyjne usytuowanie w części miasta, który brzeg rzeki, może adres, ulice dochodzące, ważniejsze obiekty lub charakter otoczenia). Kenraiz (dyskusja) 17:23, 9 sty 2021 (CET)
 • Sekcja "Położenie i status" utworzona. Co do otoczenia pałacu, to znalazłem tylko informację o leżącym tuż obok jednego z jego skrzydeł budynku nadprezydium prowincji Nadrenia - zamieściłem to jak najbardziej w tekście. Dalkentis (dyskusja) 19:30, 11 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Sprawdzone przez
 1. Kenraiz (dyskusja) 17:23, 9 sty 2021 (CET) Dwie drobne uwagi wyżej, acz nie wpływające znacząco na ocenę.
 2. Kobrabones (dyskusja) 23:04, 20 sty 2021 (CET)

Rozpad Jugosławii[edytuj | edytuj kod]

Przekrojowa praca poświęcona wydarzeniom w Jugosławii w latach 90., według statystyk często czytany, więc tym bardziej wymagający dobrego opracowania. Artykuł opiera się głównie na licznych publikacjach naukowych, zarówno książkach jak i artykułach naukowych. Ze względu na tematykę dokonałem wszelkich starań, by artykuł był neutralny. Na AnM, gdyż na temat rozpadu Jugosławii można napisać jeszcze więcej. Zależało mi wyłącznie na napisaniu bardzo dobrej przekrojówki. Runab (dyskusja) 18:29, 5 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Ważny temat i super, że artykuł dobry. Mam jednak parę uwag: Kwestia Słowenii – jest krótko (i dobrze bo jest osobny artykuł), ale jest też trochę dziwnie. Są w zasadzie trzy informacje – o wojnie 10-dniowej (ok), o tym że zginęło 49 Słoweńców (czemu symetrycznie brak strat sił federalnych?), o przyczynie szybkiego zakończenia - braku mniejszości serbskiej. No i ostatnie jest najdziwniejsze, bo z artykułu o wojnie wynika jednoznacznie, że siły federalne nie były w stanie osiągnąć tam żadnych celów operacyjnych i ponosiły ogromne straty – całej jednostki się poddawały i w zasadzie armia federalna nie była tam w stanie niczego osiągnąć. Kenraiz (dyskusja) 19:56, 5 sty 2021 (CET)
  1. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego w źródle padła liczba 49 Słoweńców. Ja uznałem, że jest to liczba wszystkich ofiar konfliktu, co okazało się błędem (ostatecznie zginęło 19 żołnierzy słoweńskich, 44 JNA i 12 cudzoziemców). To już poprawiłem. Z tego co pamiętam, Jugosławii niespecjalnie zależało na Słowenii, gdyż tam po prostu nie było mniejszości serbskiej, która znalazłaby się poza granicami Jugosławii/Wielkiej Serbii. Nie pamiętam tylko, w jakim źródle to przeczytałem oraz dlaczego nie dodałem tej (ważnej) informacji. Postaram się uzupełnić ten brak. Runab (dyskusja) 21:28, 5 sty 2021 (CET)
  2. @Kenraiz Zrobione Runab (dyskusja) 17:11, 7 sty 2021 (CET)
 2. Niejasny tekst dot. Vukovaru: najpierw mowa o wyciągnięciu ze szpitala ok. 400 osób, potem o 24 tys. ciał zwierząt (po co ta informacja?), potem o Ovcarze, o znalezieniu 1982 ciał, potem znów, że z tego 200 w Ovcarze – trudno się połapać. Poza tym straty w walkach podane są tylko z perspektywy chorwackiej i wyglądają jak wyglądają. Przypuszczam, że Serbowie podają odwrotne wartości. Nie ma jakichś neutralnych szacunków? Kenraiz (dyskusja) 19:56, 5 sty 2021 (CET)
  1. Wśród Serbów panował pogląd, że w Ovcarze nie odnaleziono szczątków ludzkich, a zwierząt, a opinia Bulajicia jest najbardziej znana. Znaleziono ciała 1982 ofiar, z czego 200 to ciała w Ovcarze (poprawiłem ten fragment w tekście). Dodałem neutralne szacunki ofiar oblężenia miasta (3,5 tys. Chorwatów i 4 tys. po stronie JNA i serbskich bojówek). Runab (dyskusja) 21:28, 5 sty 2021 (CET)
  2. Opinie Bujacicia zdjąłem. Jak znajdę wiarygodne źródła to ewentualnie uzupełnię, jednak brak tej informacji nie stanowi braku. Zrobione Runab (dyskusja) 17:11, 7 sty 2021 (CET)
  Korzenie rozpadu sięgają lat przed II wojną światową kiedy Królestwo SHS stało się Jugosławią. Także „bierna” postawa niektórych jednostek wojskowych w czasie kampanii bałkańskiej jak i działalność Ustaszów też miały znaczenie. Według mnie w artykule trochę mało informacji nad przyczynami tego rozpadu a dużo o przebiegu. Hermod (dyskusja) 20:55, 6 sty 2021 (CET)
  1. @Hermod W dostępnych mi źródłach korzenie bardzo rzadko wychodzą poza rok 1974, jedno źródło (!) poruszyło znacząco wątek II wojny światowej. Proces rozpadu Jugosławii jest bardzo złożonym problemem, o którym można napisać oddzielny artykuł o rozmiarze porównywalnym z kandydatem na DA. W artykule przedstawiłem wyłącznie te najważniejsze przyczyny (ekonomia, ożywienie idei narodowych po 1974 i nierozwiązanie konflikty po II wojnie światowej). Inne przyczyny znajdują się na wypunktowanej liście. To nie jest zgłoszenie na AnM, które ma wyczerpywać cały materiał (co jest w zasadzie niemożliwe, bo o rozpadzie Jugosławii pisze się książki, nie wyobrażam sobie artykułu w encyklopedii liczącego kilkaset stron). To jest zgłoszenie na DA. Zależało mi wyłącznie na przedstawieniu najważniejszych informacji, by powstała dobra przekrojówka. Moim zdaniem zachowałem odpowiednie proporcje pomiędzy przyczynami a dalszymi wydarzeniami. Być może jakiś ważny autor zwrócił na to uwagę, a ja nie trafiłem na tę informację lub mi umknęła. Jeśli jesteś w temacie i pamiętasz autorów, którzy zasugerowali, że korzenie rozpadu są znacznie starsze niż 1974 to postaram się dojść do źródeł i uzupełnić artykuł. Runab (dyskusja) 17:11, 7 sty 2021 (CET)
 3. Bardzo dobry artykuł! Temat ważny i poczytny. Mam jednak małe zastrzeżenie, co do przyczyny wkroczenia JNA do Chorwacji, mianowicie: "W odpowiedzi w Krajinie Serbowie proklamowali Deklarację mówiącą o tym, że imperatywem wszystkich działań będzie zjednoczenie ziem zamieszkałych przez Serbów. Decyzji tej nie uznały jugosłowiańskie władze, a armia federalna postanowiła interweniować.". Czy aby na pewno to była przyczyna? Separatyzm serbski a nie chorwacki? Innej przyczyny w artykule nie podano i z tego wynika, że JNA (w owym czasie już de facto serbska) wkroczyła do Chorwacji, żeby pobić SERBÓW (swoich pobratymców) walczących tamże o swoją niepodległość. Czy autor mógłby się do tego ustosunkować, bo być może ja do tej pory żyłem w jakimś głębokim błędzie ;) Michal0803 (dyskusja) 00:09, 13 sty 2021 (CET)
  1. Zlały mi się dwa akapity w jeden mówiące o różnych wydarzeniach. Błąd poprawiłem. Runab (dyskusja) 20:40, 12 sty 2021 (CET)
   1. Wciąż jednak brakuje mi dwóch zdań wyjaśnienia jaki był powód wkroczenia JNA do Chorwacji. Warto byłoby otwarcie napisać czy chodziło o Wielką Serbię, czy utrzymanie federacji, czy kto go tam wie. Jakie stronnictwo właściwie wtedy kierowało JNA? Serbskie czy federacyjne?. Michal0803 (dyskusja) 00:24, 13 sty 2021 (CET)
   2. Jeszcze mam zastrzeżenie co do dodawania czegoś w stylu " Zdaniem Waldemara Szulika proces rozpoczął się na po śmierci Broz-Tity" lub "Jane Sharp stwierdziła, że (...)". Kto to jest? Zwłaszcza, że nie ma linku, więc ciężko czytelnikowi ocenić czy powinien w ogóle brać to zdanie pod uwagę. Są też fragmenty zrobione prawidłowo, m.in.: "Według Ericha Schmidt-Eenbooma, kierownika Instytutu Badań nad Pokojem w Weilheim in Oberbayern, niemiecka agencja (...)". Od razu wiadomo z kim mamy do czynienia i dlaczego jego zdanie pojawiło się w artykule. Michal0803 (dyskusja) 20:43, 13 sty 2021 (CET)

4. Uwagi, zastrzeżenia i pytania co do pierwszej połowy artykułu:

- "Próby zapobiegnięcia kryzysu (pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego) spełzły na niczym" – co to znaczy? (jakie próby, jaka pomoc, na czym polegała, dlaczego zakończyła się fiaskiem)?

- "Kryzys gospodarczy pogłębił tendencje niepodległościowe" – dlaczego? To wymaga wyjaśnienia, bo same tendencje niepodległościowe/separatystyczne ipso facto nie pogłębiają kryzysu gospodarczego bez innych czynników

- "W 1988 roku miały miejsce demonstracje Serbów na terenie całej Jugosławii. W protestach wzięli udział zwolennicy reform gospodarczych i politycznych" – to zdanie bez wyjaśnień nie jest spójne z poprzednim – skoro „wiara w marksizm” upadła wśród Chorwatów, to dlaczego demonstrowali serbscy zwolennicy reform gospodarczych i politycznych (a nie nacjonaliści), a chorwaccy zwolennicy reform nie?

- "Reformy premiera Jugosławii Branka Mikulica nie przyniosły efektu" – ale jakie reformy: gospodarcze (na czym polegały) czy polityczne (na czym polegały)?

- "Spekulowano, że pomimo konfliktów narodowościowych" – ale kto spekulował?

- "Nowa ustawa (…) zdecentralizowała państwo federacyjne i umożliwiła (…) stopniowe osłabienie więzów między republikami i (…) narodami" – całkowicie niejasne: 1) państwo federacyjne jest z istoty zdecentralizowane, więc na czym polegała decentralizacja tą ustawą? 2) w jaki sposób ustawa osłabia więzi pomiędzy republikami/krajami członkowskimi? – to wymaga wyjaśnień 3) samo pojęcie „osłabienia więzów pomiędzy narodami” (na podstawie ustawy) wymaga wyjaśnień - o jakiego typu więzi chodzi (czy raczej o co chodzi w tym zdaniu)?

- Serbowie sprzeciwiali się konstytucji ze względu na zachowanie równoprawnego statusu (…) narodu serbskiego w (…) republikach" – czy nie powinno być „niezachowanie”, ew. „niezachowanie w relacji do takiego statusu innych mniejszości w Serbii”?

- "sugerowano również utrzymanie państwa jugosłowiańskiego" – ale kto sugerował?

- "reprezentował Slobodan Milošević" – to wymaga wyjaśnień kim wówczas był i dlaczego jest to ważne, bo Milosevic pojawia się tutaj pp raz pierwszy w arcie.

- "wdrażania idei jugoslawizmu" – brak wyjaśnienia co to za idea, pojawia się po raz pierwszy w arcie

- "Konflikt między Serbami a Albańczykami ma związek z bitwą na Kosowym Polu z 1389 roku" – sugeruję przeredagowanie – oczywiście mity i mitologia Kosowego Pola miały znaczenie dla oczekiwań społecznych, ale „związek z bitwą” do jakiej doszło 600 lat wcześniej to chyba niefortunne sformułowanie?

- (…) lat 80., w wyniku (…) złej sytuacji gospodarczej, odnotowano dużą liczę imigrantów wyjeżdżających z Kosowa. Byli wśród nich Serbowie i Albańczycy. (…)ok. 70–80 tys. Serbów opuściło Kosowo w obawie przed prześladowaniami" – niejasne przez pomieszanie dwóch przyczyn: fala emigracji wynikała z kryzysu gospodarczego (bo wyjeżdżali tak Albańczycy jak i Serbowie) czy konfliktu nacjonalistycznego? Dokąd wyjeżdżali emigranci – do Serbii/innych republik, do Albanii czy „na Zachód” (jak w całej Europie Wschodniej w tym okresie)?

- "W 1981 i 1982 roku wybuchły manifestacje studenckie" – gdzie? W Kosowie czy w Serbii?

- "zamykano szkoły, a protestujących bito" – zdanie sugeruje, że protest nie był studencki, tylko ogólnoszkolny?

- "W marcu 1983 (ZKJ) wezwał do jedności narodowej (…) władze komunistyczne (…) zaczęły wątpić w utrzymanie państwa" – dlaczego te informacje znajdują się w sekcji o Kosowie? Czy władze zaczęły wątpić pod wpływem konfliktu z Albańczykami?

- "24 i 25 kwietnia 1987 roku Albańczycy stosowali brutalną siłę fizyczną przeciwko (…) Serbom" – niejasne, co dokładniej robili Albańczycy i komu? (serbskim kontrmanifestantom, funkcjonariuszom, przypadkowym przechodniom, sąsiadom? – czy doszło do pogromów, spontanicznych napadów czy zaplanowanych ataków, z bronią czy bez broni?)

- "W tym samym roku Milošević przeprowadził w Serbii demonstrację" – tak istotna informacja wymaga podanie dokładnej daty i miejsca (czy to była jedna demonstracja czy szereg demonstracji – w jednym mieście (Belgradzie?) czy wielu miejscach?)

"Dyskusje pomiędzy politykami Kosowa i Serbii przerodziły się" – w jaki sposób te dyskusje się odbywały (w parlamencie, w partii, w prasie i mediach, podczas demonstracji i zamieszek, podczas procesów, podczas negocjacji, podczas spontanicznych spotkań?)

- "1989 i 1990 roku w zamieszkach zginęło (…) 477 Albańczyków. (…) Serbowie skandowali: Dajcie nam broń" - niespójne z poprzednimi informacjami: skoro to Albańczycy stosowali „brutalną siłę” a Serbowie byli dyskryminowani, to dlaczego ginęli Albańczycy? Gdzie ginęli (w Kosowie, w Serbii, w innych republikach?) Czy ginęli też Serbowie?

- "Obecnie w serbskich opracowaniach (…) krytykuje się udział intelektualistów w manifestacjach" – od kiedy przeważa taka krytyka?

- "jako przyczyny rozpadu Jugosławii wyróżnia się również" – właściwie każda z tych przyczyn wymaga osobnego omówienie przynajmniej skrótowo, przy czym przyczyny takie jak: demokratyzacja, wzrost wpływów wartości zachodnich wymagają wyjaśnienia także dlatego, że nie są to ipso facto przyczyny separacji

- "konflikt pomiędzy władzą centralną a przedstawicielami organów federalnych" – niezrozumiałe: w federacji władza centralna jest właśnie „organem federalnym” (w przeciwieństwie do organów krajów związkowych, w tym przypadku republik)

- Wyznaczenie przybliżonej daty rozpoczęcia procesu rozpadu - w tej sekcji do jednego worka wrzucone są „dążenia separacyjne” i „rozpad”, a to nie to samo: chociaż dążenia separacyjne należą do genezy rozpadu, to jednak same dążenia/idee separacyjne nie są „rozpadem”, IMHO rozpad zaczyna się gdy dążenia separacyjne przeważą nad czynnikami unifikacyjnymi

- "Największymi chorwackimi ugrupowaniami" – z czego wynika, że „największymi”? (najpopularniejszymi? mającymi największą reprezentację – jeśli tak, to gdzie? mającymi najliczniejsze struktury?)

- "Borisav Jović atakował Słowenię i Chorwację" – to znaczy: co dokładnie robił?

- "Komuniści (przemianowani na socjalistów) utrzymali się w Serbii (…)" – jak rozumiem „partie socjalistyczne powstałe z były partii komunistycznych (albo: postkomunistyczne partie socjalistyczne) utrzymały władzę w Serbii (…)”? Ale brak wyjaśnień czy w wyniku wyborów, siłowo, zamachu stanu?

- "W Bośni i Hercegowinie wybory (…) wygrała Partia Akcji Demokratycznej, (…)Izetbegovicia. Izetbegović (…) głosił konieczność utrzymania republiki (…) w drodze walki" – niezrozumiałe, brakuje informacji: 1) jakiej ideologii była ta partia 2) z jaką przewagą wygrała (czy stworzyła samodzielny rząd?) 3) jeżeli „republika” w tym kontekście oznacza Bośnię i Hercegowinę (a nie FRJ) to w arcie wcześniej brak informacji o zagrożeniu tej konkretnej republiki rozpadem, ponadto jaka siła miałaby prowadzić taką walkę?

- "Milošević podczas rozmów z (…) Gorbaczowem twierdził, że nie ma nic przeciwko niepodległości Słowenii i Chorwacji, (…)  Serbowie mieszkający w Chorwacji powinni mieć prawo do przyłączenia się do (…) Jugosławii lub (…) niepodległości"– czy był to oficjalny program stronnictwa Milosevica?

- "kilka motywów polityki prowadzonej przez Niemcy" – dlaczego rozpad Jugosławii miał przybliżyć osiągnięcie celów Niemiec, bo ipso facto separacja Chorwacji nie zwiększa niemieckiej dominacji ani nie zwiększa roli Niemiec w polityce zagranicznej? Dlaczego Niemcy lub Watykan chciały „trzymania ciągłości polityki antyjugosłowiańskiej” bo z artu to nie wynika?

- W sekcji „reakcja państw europejskich” (btw, w sekcji jest też informacja o stanowisku USA)  brak informacji o próbach pozyskania międzynarodowego poparcia/wsparcia etc. przez skonfliktowane strony i efektach ich wysiłków – zarówno te działania jak i ich kontekst (przyczyny dla których poszczególne rządy/stronnictwa/kraje były zainteresowane określonym wynikiem konfliktu w Jugosławii i jak to zainteresowanie się zmieniało) IMHO powinny znaleźć się w DA

- "Milošević, oznajmił (…) że przestaje uznawać rząd federalny Jugosławii" – brak informacji, jakie działania podejmował rząd federalny, że Milosevixc przestał go uznawać

- "W Serbii zaczęły kształtować się dwie koncepcje" – z artu wynika, że te dwie koncepcje były już (intelektualnie) wcześniej ukształtowane. Chyba że chodzi o formowanie się stronnictw zwolenników koncepcji?

- Sekcja: "Wojna w Słowenii" – informacje militarne podane w sekcji są niezrozumiałe: wojska JNA wkroczyły (którędy?) do Słowenii czy były w koszarach? Jakie były ich cele (zajęcie miast, terytorium przygranicznego, rozbrojenie Słoweńców?), drogi marszu, gdzie doszło do starć, jakie cele mieli Słoweńcy (wyparcie, zablokowanie, utrzymanie – czego?) Zdanie „kolejne oddziały przeciwnika” jest bałamutne – jakie konkretnie (numeracja, jednostka organizacyjna, wielkość?) „słoweńskie 35 tys. żołnierzy” – jakich żołnierzy? pochodzących z rozpadu JNA (dezerterów), słoweńskich jednostek JNA, zmobilizowanych przez rząd Słowenii? PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 16:31, 13 sty 2021 (CET)

@PawelNorbertStrzelecki Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo uwag. Przed zgłoszeniem tekstu przeczytałem tekst i nanosiłem poprawki, jednak jak widać nieskutecznie. Bardzo dziękuję za wyszczególnienie problemów. Kłopot polega na tym, że sporo niedopowiedzeń było w źródłach, a większość punktów odnosi się do fragmentów redagowanych przeze mnie kilka lat wcześniej, która umknęła mi podczas tej dużej redakcji. Oczywiście sprawdzałem informacje, jednak zazwyczaj wyglądało to tak, że encyklopedię i histmag zamieniałem na tekst naukowy (i ewentualnie nanosiłem poprawki, jeśli były różnice pomiędzy źródłami). Niektóre fragmenty artykułu musiałem usunąć, bo jak wróciłem do źródeł to okazywało się, że już tam są niejasności. Większość uwag uwzględniłem i naniosłem poprawki. Aby nie zajmować zbyt dużego miejsca zostawię po prostu diff, gdzie będzie widać, jakie naniesiono poprawki. Do uzupełnienia zostało podanie: celów JNA w Słowenii, dokładnej daty demonstracji w Belgradzie z 1987 roku, a przede wszystkim informacji o próbach pozyskania międzynarodowego poparcia/wsparcia i efektach i uzupełnienie pozostałych przyczyn rozpadu Jugosławii. Emigracja z Kosowa również nie jest do końca ustalona - jedni badacze mówią, że tylko Serbowie uciekali przed prześladowaniami, inni, że Serbowie i Albańczycy mogli wyjeżdżać za chlebem (ale w jakim kierunku? Nie wiem, pewnie chodziło o Europę Zachodnią, ale źródło milczy). Na jutrzejszy wieczór powinno być wszystko gotowe. Runab (dyskusja) 20:34, 13 sty 2021 (CET)
@Runab Niestety sprzeczności w źródłach to chyba cecha charakterystyczna historii politycznej XX w., ale mam wrażenie, że w przypadku konfliktu w Jugosławii wszystko jest jeszcze bardziej zagmatwane. Nie mówię już o różnicach w liczbie żołnierzy, uchodźców czy samolotów, ale nawet różnice w datach dziennych się zdarzają. Szczególnie w źródłach pisanych ad hoc, bo jest konflikt, to trzeba robić jakieś szczegółowe analizy na podstawie szczątkowych danych. Zresztą sam o tym wiesz najlepiej ;) Michal0803 (dyskusja) 20:51, 13 sty 2021 (CET)
5. Uwagi, zastrzeżenia i pytania co do drugiej połowy artykułu:
- „JNA zaatakowała Chorwację. (… ) incydenty zbrojne przerodziły się 15 lipca w regularną wojnę. (…) przewagą techniczną JNA, (…) odnosiła duże sukcesy” – 1) wewnętrznie sprzeczne: JNA zaatakowała czy przez trzy tygodnie dochodziło do incydentów? 2) niedokładne: jakiego typu przewaga, jakie sukcesy (z dalszych akapitów wynika 3-miesięcznie oblężenie granicznego miasta, trudno nazwach to blitzkriegiem)?
- „Około 200 osób zamordowano (…) W 1996 roku Międzynarodowy Trybunał Karny (…) potwierdził, że w Ovčarze pochowano ciała pacjentów (…)ekshumowano (…) Nieznany jest los (…)zaginionych (…) Mordami (…) kierował” – oczywiście temat zbrodni w czasie wojny jest istotny, ale w temacie „przebieg rozpadu Jugosławii” powinien IMHO zajmować proporcjonalną ilość miejsca z działaniami militarno-politycznymi, procesami społecznymi i gospodarczymi. Ta proporcja jest tu zachwiana, istotne militarnie i ważne polityczni oblężenie skwitowane 2 zdaniami, a pięć zdań wyliczających zbrodnie?
- "ofensywę na wschodzie Chorwacji" – sugeruję „na chorwackim wybrzeżu (adriatyckim)”, gdyż „wschód Chorwacji” może oznaczać zarówno Dubrovnik jak i Vukovar. Ponadto brak jakichkolwiek informacji o przebiegu i efekcie ofensywy
- Cała sekcja „Wojna w Chorwacji” pozbawiona jest aspektu organizacyjnego i militarnego – poza początkową „przewagą techniczną JNA” i „dezercjami Chorwatów” nic o siłach, nic o rozpadzie JNA, nic o utworzeniu sił zbrojnych Krajiny i Sławonii, nic o utworzeniu armii chorwackiej, brak informacji i siłach i kierunkach natarcia… Przyczyny dla których Chorwaci początkowo utracili blisko połowę terytorium, a w 1995 r. z łatwością je odzyskali są niezrozumiałe.
- „W (…) 1992 (…) pojawiły się siły pokojowe UN(…)” – ale gdzie dokładnie „się pojawiły”, jakie miejsca zajęły i jakie to miało znaczenie?
- „Bośnia i Hercegowina była szczególnym przypadkiem – IMHO nietrafne sformułowanie: republikę różnił skład etniczny? Najbardziej etnicznie zróżnicowaną? Republiką wyjątkową ze względu na?
- „Serbowie bośniaccy rozpoczęli przygotowania bojowe (…) Serbowie bośniaccy zaczęli snuć plany” – 1) brak chociażby przybliżonej daty 2) czy te plany zostały w jakikolwiek sposób sformułowane? Czy dopiero w 1991 r. pojawiły się takie plany – idea „wielkiej Serbii” istniała już dziesiątki lat wcześniej?
- „Na początku lat 90. armia Bośni i Hercegowiny liczyła ok. 160 tysięcy osób, (…)miała na wyposażeniu 75 czołgów – skąd wzięła się ta armia, kto (jaka siła polityczna) ją kontrolował? - „siły Republiki Serbskiej i JNA oblegały Sarajewo – dlaczego, jakie miały cele, jakimi siłami?
- „Amerykańskie i europejskie media sugerowały(…)” – brak konkretów, a sekcja „Sarajewo” też właściwie zawiera głównie sugestie przy braku faktów militarnych, organizacyjnych, ekonomicznych etc. - „Muzułmanie dokonywali (…)wypadów do serbskich wsi, paląc je i mordując ludność cywilną” – w jakim rejonie, jakimi siłami, skala zjawiska, przybliżona liczba ofiar? Niejasne: dlaczego Serbowie zdolni militarnie do zajęcia połowy Chorwacji, 65% terytorium Bośni i oblężenia Sarajewa nie byli zdolni do obrony przed muzułmańskim „kleinkrieg”? Btw, czy istotne jest że ludność cywilna była torturowana poprzez „odrąbywanie siekierami głów, kastracja, wydłubywanie oczu” czy nie wystarczy „torturowana i mordowana”? To art. o rozpadzie państwa, makabryczne szczegóły zbrodni należy podawać tylko wtedy gdy ich makabryczność miała jakieś istotne konsekwencje (pomijam że powinna być podana skala np. przybliżony procent wydłubanych oczu w liczbie ogólnych kalek, chyba że eksponowanie sporadycznego zjawiska miało znaczenie dla ówczesnej opinii społecznej
- „mordy Muzułmanów zainspirował Serbów (…) w Srebrenicy” – niejasne, dlaczego Serbowie nieinspirowani dokonywali zbrodni w Vukovarze w 1991 r., ale do zbrodni w Srebranicy musiały ich dopiero „zainspirować” zbrodnie i najazdy muzułmańskie z 1993?
- Co to takiego jest „Propaganda USA-NATO”?
- „18 marca (…) podpisano porozumienie o utworzeniu federacji. Miała ona obejmować 30% terytorium Bośni (docelowo 50%) – co to znaczy 30% docelowo 50%?
- „Federacja miała składać się z kantorów” – na pewno „kantorów”?
- „Milošević (…) odniósł się do propozycji Stoltenberga – co to za propozycja, bo w tym zdaniu pojawia się w arcie pierwszy i jedyny raz?
- „w Genewie rozpoczęto dyskusję na temat (…) ataku (…)na pozycje serbskie wokół Sarajewa” – w jakim kontekście w ogóle pojawiła się taka idea?
- „Serbowie zaatakowali Muzułmanów w rejonie Bihacia”, „Muzułmanie rozpoczęli kontrofensywę na północ od Sarajewa” – jakimi siłami, w jakim kierunku, jakie mieli cele, jakie osiągnęli efekty?
- „Wbrew opiniom mediów (spekulujących” – jakim mediom? Dlaczego to ważne?
- „Zdaniem holenderskich lekarzy, we krwi Miloševicia (…), podając mu nieodpowiednie leki” – czy to jest istotne w arcie o rozpadzie państwa?
- Czy sekcje „Rewolucja buldożerów” i „dalsze wydarzenia” poza fragmentami o separacji Czarnogóry są istotne w arcie o rozpadzie Jugosławii? W arcie w ogóle brak genezy i przebiegu separacji Czarnogóry, za to opisane akurat tutaj przekształcenia polityczne w Serbii to zupełnie inny temat.
- „Przez pewien czas nie wierzono w istnienie UÇK” co to znaczy?
- „NATO podeszło do konfliktu zbyt jednostronnie, winiąc za konflikt w Kosowie wyłącznie Serbię” – czy to jest uznana powszechnie ocena historyków/politologów? - „Madeleine Albright w swoich wspomnieniach twierdzi, że w styczniu 1998 roku Stany Zjednoczone otrzymały informacje” – ale czy faktycznie USA otrzymały taką informację czy tylko twierdzi? „Zdaniem generała Heinza Loquai” – ale dlaczego to zdanie (akurat tego generała) jest ważne?
- Sekcja „negocjacje z Serbią” zawiera zbiór przypuszczeń, wspomnień uczestników etc. nie stanowiących logicznej całości – przyczyny konfliktu o Kosowo i interwencji NATO są niejasne. - „Legalność operacji Allied Force (…) w tym wypadku nie można atakować” – czy to jest powszechnie uznane stanowisko historyków/prawników/politologów? Czy legalność operacji NATO w 1999 r. ma znaczenie dla rozpadu Jugosławii?
- „Francja opowiada się za przeprowadzeniem operacji lądowych (…) Zdaniem prezydenta Francji Jacquesaa Chiraca, bombardowania są wstydem dla Europy i świata” – czy tylko dostrzegam tutaj niespójność?
- „Po latach okazało się, że skala eksterminacji ludności albańskiej w Kosowie była mocno przesadzona” – ale co to znaczy – w jaki sposób „okazało się”, co konkretnie oznacza „przesadzona”?
- „kończącą wojnę kosowską” – czy pojęcie „wojna kosowska” występuje w polskiej literaturze lub opiniach?
- To jest moje ulubione:Pojawiły się opinie, że NATO poniosło porażkę. We Francji uważano, że Amerykanie podjęli się interwencji w wyniku kompleksu kolonialnego, wynikającego z faktu, że Stany Zjednoczone nigdy nie miały w różnych częściach świata takich wypływ jak państwa europejskie” – serio???
- Cała sekcja „interwencja NATO” jest nieproporcjonalnie rozbudowana – w arcie chodzi o rozpad Jugosławii, interwencja NATO jest elementem procesu separacji Kosowa i w pewnym stopniu Czarnogóry i do takich rozmiarów powinna IMHO zostać sprowadzona. W ogóle rozdział „Kosowo” jest nadmiernie rozbudowany wobec całości artu, gdy w rzeczywistości chodzi w nim o jedną republikę.
- Brak sekcji o takich następstwach rozpadu jak model integracji europejskiej i akcesji do NATO (to są konsekwencje rozpadu) –  natomiast nieuzasadnione jest wzmiankowanie jedynie serbskich przemian politycznych
- Brak sekcji o rozpadzie kulturze PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 15:08, 15 sty 2021 (CET)
Ogólna ocena artu jako propozycji do wyróżnienia:
Nie i to stanowczo nie. Ogólnie art. jest niedopracowany, jego struktura nieprzemyślana – chociaż zawiera wiele cennych i co ważniejsze uźródłowionych informacji, brakuje w nim jednak systematyki, spójnie podanego przebiegu i konsekwencji rozpadu (jedynie geneza jest opisana w sposób systematyczny). Poza genezą art. właściwie nie przedstawia rozpadu Jugosławii, ale osobno traktuje o powstaniu republik i konfliktach etnicznych – brak sekcji o rozpadzie struktury państwowej (urzędów, formacji, władz), rozpadzie armii (jedynie wzmiankowane „dezercje Chorwatów” i „apele bośniackich muzułmanów o nieużywanie broni”) i losie jej broni, losie majątku państwowego. Przywódcy poszczególnych separatystów pojawiają się w arcie jak króliki z kapelusza, w genezie jest ogólnie o „ideach” ale nie wiadomo kiedy ich zwolennikami zostali Tudman, Karadzic, Izetbegovic, Rugova etc. i w jaki sposób stworzyli stronnictwa i zdobyli poparcie. Ledwie zaznaczony jest ruch jugosłowiański (integracyjny).
Proces rozpadu jest opisany źle: Sztywny rozdział na syntetyczną „wojnę w Chorwacji” i przedstawioną chronologicznie „wojnę w Bośni” nie pozwala na opisanie bardzo istotnych zależności pomiędzy tymi konfliktami w dwóch graniczących ze sobą republikach i bardzo długiej granicy. Polityka państw ościennych zaznaczona w genezie na etapie rozpadu sprowadza się do organizacji konferencji pokojowych, za to na etapie Kosowa przechodzi do bardzo szerokiego opisu legalności interwencji NATO i nawet stanu psychicznego Amerykanów. Proces formowania państw po rozpadzie Jugosławii w ogóle nie jest opisany, jedynie trochę wzmiankowany na etapie stron konfliktu w Bośni – nie wiadomo w jaki sposób finansowały i utworzyły siły zbrojne, strukturę państwową etc. Konsekwencje rozpadu dla integracji europejskiej nie są opisane (chociaż geneza sięga setki lat wstecz). Legalność i prawo międzynarodowe dość szeroko opisane w kontekście interwencji NATO jest zupełnie pomijane w takich decydujących dla statusu prawnego stron kwestiach jak uznanie międzynarodowe państw, prawo do samostanowienia, uznanie za naród, zaprzestanie uznawania państwa, uznania za siły zbrojne (część uzbrojonych formacji walczących stron miała ten status, co do innych istniały w tym zakresie wątpliwości) etc. lub ledwie wzmiankowane w sprawie Republiki Serbskiej Krajiny i Republiki Kosowa.
Biorąc pod uwagę że art. właściwie pomija kwestie militarne (brak wskazania sił, środków, nazw zgrupowań czy oddziałów, celów operacji i ataków, żadna bitwa nie jest opisana, brak strat wojskowych) być może dobrze byłoby pozostawić art. „rozpad Jugosławii” jako opis konfliktu politycznego, etnicznego i gospodarczego, a osobno stworzyć art. „Wojna domowa w byłej Jugosławii” w którym zostały by ujęte operacje wojskowe – ich geneza, siły i wyposażenie, cele i przebieg, skutki (na razie takie arty istnieją dla poszczególnych konfliktów). PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 15:12, 15 sty 2021 (CET)
Dziękuję za uwagi. Wcześniej nikt nie zgłaszał mi tak dużo uwag, a założony układ uważałem za prawidłowy. Nie ukrywam, że tak zła ocena bardzo mnie dotknęła, ale przyjmuje do wiadomości argumentację. Problem jednak polega na tym, że opracowania dotyczące Jugosławii przedstawiają wydarzenia w kolejności: początek, Słowenia, Chorwacja itd. Wszyscy się mylą pisząc w ten sposób? Nie zdążę uwzględnić wszystkich uwag do końca głosowania, nawet przy przedłużeniu głosowania. No cóż, propozycja nie przejdzie, a ja będę przez kilka miesięcy pracować nad artykułem. Szkoda, że tak to się skończyło i że nikt wcześniej nie podjął się takiej analizy, ale także zależy mi na dobrym opracowaniu. Ja byłem przekonany, że obrałem dobry kierunek i przygotowałem dobrą syntezę, jednak się myliłem. Runab (dyskusja) 15:53, 15 sty 2021 (CET)

Może warto przed końcem prac przygotowujących wrzucać arty do PANDA-y? Tam pojawiają się uwagi krytyczne i propozycje, a nie ma żadnego limitu czasowego. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 20:07, 17 sty 2021 (CET)

Nie było jednej wojny domowej w byłej Jugosławii, więc nie będzie takiego artykułu. Zresztą nie spotkałem się z tego typu artykułem na żadnej Wiki. Była wojna w Chorwacji, w Słowenii, Bośni i Kosowie. Poza Bośnią i Chorwacją te konflikty nie miały ze sobą za wiele wspólnego - nawet celu. Większość zarzucanych nieporuszonych tematów to, moim zdaniem, kwestie na osobne artykuły.
 • Opisy operacji wojskowych? Po pierwsze jest artykuł wojna w Chorwacji (póki co mizerny), a po drugi tworzy się artykuły o poszczególnych operacjach. Przykład: Operacja Skok-1, Operacja Skok-2, Operacja Zima-94. Powtarzanie tego typu informacji doprowadzi tylko do sytuacji, gdzie przy dostępie do nowego źródła trzeba będzie zmieniać 2 albo 3 artykuły, a nie 1.
  • Tworzy się arty o osobnych bitwach i operacjach, ale nie wynika z tego że np. art. II wojna światowa jest listą operacji i bitew z linkami do odpowiednich artów - nawet na poziomie II WŚ zaznacza się że jakąś istotną operację na froncie przeprowadzono 1) w celu 2) siłami 3) z efektem. Tutaj z artu w ogóle nie wynika jakie i dlaczego cele, jakie i skąd siły miały strony oraz jaki był efekt (np. dlaczego Serbowie zaatakowali Vukovar albo Sarajewo? Dlaczego te miasta był bronione? Co było wojskowym efektem walk? Co było politycznym efektem walk?) PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 20:07, 17 sty 2021 (CET)
 • W jaki sposób NIEPODLEGŁE już państwa utworzyły strukturę państwową? Jak podkreśliłem - państwa niepodległe, zatem leży to w gestii artykułu Historia Macedonii Północnej, czy Historia Chorwacji.
  • Nie rozumiem tego formalizmu - z tego wynika, że formalnie "już niepodległe"? Chorwacja, Republika Serbskiej Krajiny i Serbska Republika Bośnik i Hercegowiny stały się "niepodległymi państwami" mniej więcej w tym samym okresie. Czynniki które zadecydowały, że Chorwacja zdołała zachować swą niepodległość i zbudować w trakcie wojny struktury, a pozostałe dwa kraje nie są istotą rozpadu Jugosławii (bo jak by Chorwacja też nie zdołała, to nie byłoby rozpadu). PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 20:07, 17 sty 2021 (CET)
 • "Konsekwencje rozpadu dla integracji europejskiej nie są opisane (chociaż geneza sięga setki lat wstecz)." - jak można mówić o genezie rozpadu państwa siegającej 100 lat wstecz kiedy to państwo jeszcze nie istniało? W taki sposób to zaraz możemy dojść do XI w. i podziału kościoła wzdłuż linii dioklecjana, chociaż nie, bo geneza tego podziału sięga V w. i podziału Cesarstwa Rzymskiego. A może i narodzin św. Pawła, bo przecież gdyby nie on, to nie byłoby chrześcijaństwa i nie byłoby co dzielić.
  • Nie rozumiem tych złośliwości - jeżeli (co w arcie jest podkreślone) dla przebiegu procesu rozpadu Jugosławii istotne są takie czynniki jak Bitwa na Kosowym Polu z XIV w., to co dziwnego że niektóre czynniki sięgają korzeniami czasów, gdy jeszcze nie było Jugosławii? PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 20:07, 17 sty 2021 (CET)
 • "natomiast nieuzasadnione jest wzmiankowanie jedynie serbskich przemian politycznych" - uważam, że jest to jak najbardziej uzasadnione. Serbia pozostała Jugosławią (wraz z Czarnogórą) do 2003 roku. Znacznie dłużej niż niepodległa już od 10 lat Chorwacja czy Słowenia. Pisanie o przemianach politycznych w Chorwacji 10 lat po wyjściu z Federacji to kuriozum. Właściwie kiedy to skończyć? Jak Chorwacja przyjmie Euro to też będziemy dodawać o tym wpis jako konsekwencja rozpadu Jugosławii? Oczywiście, że jest to jakaś tego konsekwencja, ale nie większa niż koronacja króla Zvonimira w XI w. Ja bym skończył narrację na wojnie w Chorwacji. Koniec wojny, postanowienia pokojowie, siły stabilizacyjne i niepodległe państwo. Koniec. Reszta to już historia Chorwacji. Podobnie jak historia Macedonii, czy jeszcze wyraźniejszy przykład - Słowenia.
@PawelNorbertStrzelecki chyba by chciał stworzenia artykułu wielkości kilkutomowej monografii traktującej o rozpadzie Jugosławii od wyjścia człowieka z Afryki po kolonizację planet pozasłonecznych (z uwzględnieniem wpływu rozpadu Jugosławii na ruch mimośrodowy Proximy Centarui z jej układem planetarnym). Zgadzam się natomiast co do większości wypisanych (w formie listy) niedopowiedzeń, czy nierozbudowanej kwestii rozpadu armii. Temat wymaga dokładniejszego opracowania. Pozdrawiam Michal0803 (dyskusja) 16:27, 15 sty 2021 (CET)

Nie są dla mnie zrozumiałe te złośliwości Michal0803, IMHO im bardziej skomplikowany temat, tym ważniejsze jest przemyślenie struktury artu. W konflikcie w byłej Jugosławii należy wyjaśnić 1) Genezę (czyli dlaczego czynniki dezintegracyjne przeważyły oraz dlaczego poszczególne ośrodki separatystyczne nie mogły po prostu się rozejść bezkonfliktowo) 2) Środki którymi dysponowały strony (czyli dlaczego zabrakło środków na utrzymanie jedności, a jednocześnie niektórzy separatyści mieli dość środków na przeprowadzenie i ugruntowanie separacji oraz kwestie powstania i zdobycia pozycji przez liderów i czym się z metodach i postulatach różnili od innych liderów) 3) Przebieg rozpadu (w szczególności rozpad struktur państwowych, armii, majątku, przejęcie i stworzenie własnych struktur przez separatystów oraz przyczyny dla których jedni separatyści osiągnęli sukces, a inni nie, udział państw trzecich i przyczyny ich takiego a nie innego zaangażowania, zarys operacji wojskowych z podaniem przyczyn, sił i środków, zamierzeń stron, efektów walk ze szczególnym uwzględnieniem efektów politycznych walk 4) efekty rozpadu , którymi jest nie tylko samo powstanie niepodległych państw, ale też ich granice, migracje ludności, określony typ gospodarki, sojusze etc. W tym, kontekście np. uwzględnienie że efekcie rozpadu Jugosławii jest byłe republiki inaczej niż cały region nie znalazły się w UE lub znalazły z opóźnieniem, wpływ byłej Jugosławii na politykę migracyjną w Europie albo na politykę rosyjską jest IMHO istotne.. tak samo jak zubożenie regionu, kwestie kulturalne. Pisanie dobrych artów o historii współczesnej jest bardzo trudne - źródeł mało i tendencyjne, i nie zawsze wiadomo który efekt będzie ważny i bywa nawet, że pod wpływem bieżących wydarzeń trzeba przedefiniować dotychczasowe opinie. Ale nie zwalania nas to z napisania tak wielowymiarowo, jak byśmy pisali o XI w. i podziale Kościoła wzdłuż linii Dioklecjana PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 20:07, 17 sty 2021 (CET)

Uwagi językowe

Dokonałem kilku drobnych zmian. IMHO rażą częste nawiasy. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 16:31, 13 sty 2021 (CET)

Uwagi dot. uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
Uwagi po upływie czasu podstawowego

Dwie wypowiedzi wklejone z mojej strony dyskusji(Jacek555 09:12, 20 sty 2021 (CET)):

 • Jaki jest sens przedłużania terminu dyskusji nad DA dla tego artu? Art jest długi, uźródłowiony, ale oczywiście na wyróżnienie nie zasługuje (byle jak wykończony, napisany bez pomysłu, brak całych sekcji, inne nadmiernie rozbudowane) - art. wymaga dużej przebudowy. Oznaczył go tylko jeden sprawdzający i to taki, którego decyzja nie budzi zaufania co do rzetelności. --PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 21:06, 19 sty 2021 (CET)
 • Jako autor artykułu niestety muszę podzielić zdanie. Na razie ponownie zbieram źródła, by poprawić usterki i braki. Prawdę mówiąc straciłem ochotę na walkę o DA. Poprawię błędy merytoryczne, przedstawię skutki rozpadu i odkładam temat dla lepiej znających się. Runab (dyskusja) 21:35, 19 sty 2021 (CET)
 • @Runab, w tym właśnie sprawa, byś się nie zniechęcał. Kontynuuj poszukiwanie jakości artykułu. Tutaj, lub w bezpośrednim kontakcie z innymi edytorami znającymi specyfikę tematu (może właśnie PawelNorbertStrzelecki?). Jeśli jednak dasz info, że wycofujesz zgłoszenie, to tę informację uwzględnię. Jacek555 09:27, 20 sty 2021 (CET)
 • @Jacek555 Choćbym chciał to po prostu nie zdążę nanieść poprawek. Można wycofać zgłoszenie. Po poprawie zgłoszę tekst do Pandy, choć obawiam się, że zgłoszony artykuł przepadnie w obumarłym warsztacie. Runab (dyskusja) 19:47, 20 sty 2021 (CET)
 • @PawelNorbertStrzelecki, z kilku powodów. Po pierwsze to wszyscy uczestnicy dyskusji wypracowują opinię na temat możliwości wyróżnienia artykułu odznaczeniem DA. Oczywiście czytałem Twoje uwagi ale należy także dać pole do innych opinii czy reakcji głównego autora. Trudno kierować się wetem prawda? Ponadto samo wydłużenie nie przesądza o przyznaniu odznaczenia, a tok dyskusji pomaga zgłaszającemu/głównemu aktorowi w zrozumieniu (być może ważnych, kluczowych) uwag w konstruowaniu wyróżnionego artykułu. I wreszcie – warto poświęcić edytorowi, który rzadko zgłasza tutaj swoje artykuły, trochę czasu, by znalazł rozwiązanie i nie zraził się negatywnymi uwagami. Jacek555 09:27, 20 sty 2021 (CET)

Standardy. Żeby uniknąć nieporozumień: nie wnoszę żadnego veto, staram się po prostu uzasadnić moją opinię i zadaję pytania, co do opinii odmiennych i przeciwnych, jeżeli są nieuzasadnione (uzasadnienia nie podano). Wiem dobrze, że arty na skomplikowane tematy wywołują dyskusje, czasem nawet przeczołganie autora, ale IMHO tutaj propozycja do DA wyszła jednak poza dopuszczalna standardy. Po pierwsze, do DA został zgłoszony art bardzo długi i skomplikowany, nie skonsultowany wcześniej w PANDA-zie i dlatego zawierający dziesiątki takich kwiatków jak wymienione w dyskusji powyżej. Tego jednak na poziomie DA należy unikać. Po drugie, pomimo że z dyskusji jednoznacznie wynika, że art nie dostanie DA (wątpliwości co do koncepcji, lista błędów, brak czasu głównego autora, brak innych autorów którzy mogliby pomóc, tylko jeden sprawdzający i to taki... no mniejsza z tym, istotne braki informacji w artykule) to dyskusja jest przedłużana - tego chyba dotychczas w dyskusjach DA się nie robiło. Poświęcam niewątpliwie czas na sprawdzenie tego artu, powyższą dyskusję i wyeliminowanie drobnych błędów w treści, czego efektem są także moje przemyślenia poniżej, ale proponuję aby przede wszystkim trzymać się dobrych standardów wiki i do nich równać. Wiem, że łatwo wzywać, trudniej pisać, a najbardziej niewdzięczną rolę mają sprawdzający. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 19:53, 20 sty 2021 (CET)

 • @PawelNorbertStrzelecki Także zależy mi na jak najwyższym standardzie wiki. Aby nie było niedomówień: naprawdę wierzyłem, że tekst jest napisany na tyle dobrze, by można było zgłaszać tutaj. Wtopa, jaką jest to zgłoszenie, wynikła wyłącznie z błędnego uznania, że wszystko jest ok. Choć liczba uwag chwilowo mnie przytłoczyła, to mimo wszystko cieszy mnie, że tekst został dokładnie przeczytany. Błędnie uznałem taki układ treści za prawidłowy, ale nie wziął się znikąd. Czas mam, ale poprawa na szybko mija się z celem (szczególnie jeśli kontrowersje wzbudza sama koncepcja). O koncepcji artykułu napiszę jutro, muszę przemyśleć tekst. Runab (dyskusja) 20:20, 20 sty 2021 (CET)

Koncepcja artykułu. IMHO (to jest tylko efekt przemyśleń, nie kwerendy źródeł) artykuł ma całkowicie błędną koncepcją i to ją należy zmienić przy powtórnych pracach nad przygotowaniem do wyróżnienia. Otóż istotą rozpadu Jugosławii jest separacja Chorwacji – to pod wpływem separacji Zagrzebia i sił, jakie pochłaniała walka z tą separacją rząd (jeszcze) Jugosławii nie miał już środków na zwalczanie innych separacji i musiał uznać de facto separację „zasłoniętej” przez Chorwację Słowenii oraz mniej dla niego istotnej Macedonii. I faza rozpadu Armia Jugosłowiańska (JNA) zdołała najpierw opanować znaczne obszary Chorwacji oraz 65% terytorium Bośni, ale w konflikcie z chorwackimi separatystami doszło do jej rozpadu na tle konfliktu co w ogóle jest celem działań militarnych: utrzymanie jedności Jugosławii czy zabezpieczenie interesów Serbów. Tym samym budowa niepodległości przez Chorwatów decydowała o istocie i przebiegu rozpadu Jugosławii – gdyby rządowi w Belgradzie udało się zniszczenie tej niepodległości, to Jugosławia utrzymałaby w znacznym stopniu jedność i przywróciła swą władzę nad zbuntowanymi republikami. I dlatego art o rozpadzie Jugosławii powinien zawierać głównie przyczyny, przebieg i skutki dwóch zjawisk: budowy chorwackiej niepodległości i utraty sił i środków przez rząd w Belgradzie. II faza rozpadu Dopiero wygrana przez Chorwatów wojna o niepodległość skutkuje tym, co jest głównym przedmiotem dotychczasowej wersji artykułu - pogłębiającym się upadkiem znaczenia Serbii, klęskami militarnymi, przekształceniem zmagań o utrzymanie Jugosławii w wojnę Serbów ze wszystkimi, wzrostem nacjonalizmu, nasileniem fali zbrodni, utratą międzynarodowego poparcia przez Serbię, separacją kolejnych republik, interwencją Zachodu i wreszcie klęską polityczną Serbii zakończoną przemianami politycznymi. W artykule na razie pominięte jest też kwestia braku jakichkolwiek ruchów separatystycznych w Prowincji Autonomicznej Wojwodiny, co także naświetlałoby kontekst. Natomiast rozważania na temat legalności interwencji Zachodu (ograniczone z resztą do Kosowa, bo pominięte w sprawie Bośni) w ogóle nie są elementem tematu Rozpad Jugosławii - to nieważne, czy interwencje były legalne, ważne jak wpłynęły na skonfliktowane strony. PawelNorbertStrzelecki (dyskusja) 19:53, 20 sty 2021 (CET)

 • @PawelNorbertStrzelecki 1) Po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nie będę ruszać koncepcji artykułu. Ile czytałem, tak nikt nie zwracał uwagi na tego typu fazy. Wszystko przedstawia się mniej lub bardziej zbliżony schemat: przyczyny, pierwsze deklaracje niepodległości; Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia, Serbia, podsumowanie, bez wskazywania istoty rozpadu. Zastanawia mnie, w jaki sposób miałbym przeredagować całą treść. Cały przebieg ująć w sekcjach I faza, II faza itd. pomimo tego, że większość autorów przyjmuje prosty podział na republiki, ułatwiając tym sposób przekaz treści czytelnikom? Jeśli tak powinienem to zrozumieć to nie, zostawię układ taki, jaki jest. Masz rację, że trzeba będzie uzupełnić artykuł o tym, jaki wpływ miała niepodległość Chorwacji, ale to powinno znaleźć się raczej na wstępie jako wprowadzenie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem twój zamiar, ale jeśli tak, to zostanę przy swoim zdaniu. 2) Twierdzenie rząd (jeszcze) Jugosławii jest błędne - formalnie Jugosławia istniała do 2003 roku, a wojna w Chorwacji zakończyła się kilka lat wcześniej. Nie miał miejsca atak wojsk samej Serbii, zawsze były to JNA, w skład której wchodzili żołnierze z wszystkich republik, i bojówki zdominowane przez Serbów. 3) Pozostałe uwagi przyjmuję. Runab (dyskusja) 23:52, 21 sty 2021 (CET)
 • @PawelNorbertStrzelecki Naprawdę nie chcę być ponownie uszczypliwy, ale błagam. Z jakiego źródła są wyszczególnione dwie fazy? Nigdy się z takim podziałem nie spotkałem. Nigdy nie spotkałem się z tezą jakoby wojna w Chorwacji była tą najważniejszą. Mam wrażenie, że mylisz podstawowe fakty. To nie JNA opanowała 1/3 terytorium Chorwacji i 60% Bośni. Chorwację opanowały Srpska vojska Krajine, a Bośnię Vojska Republike Srpske. Te wojny w znacznym stopniu to nie była JNA vs Chorwacja, czy JNA vs Republika Bośnii i Hercegowiny. "Dopiero wygrana przez Chorwatów wojna o niepodległość skutkuje tym, co jest głównym przedmiotem dotychczasowej wersji artykułu - (...) przekształceniem zmagań o utrzymanie Jugosławii w wojnę Serbów ze wszystkimi, wzrostem nacjonalizmu, nasileniem fali zbrodni (...)" – yyy, co? Wojna Serbów ze wszystkimi i wzrost nacjonalizmu rozpoczął się po wojnie w Chorwacji? To czym ta wojna w ogóle była? XD Czym była wojna w Bośni jak nie kwintesencja nacjonalizmu i wojny Serbów ze wszystkimi. Nie chcę uciekać się do argumentów ad personam, ale nie widzę jakiejś Twojej szczególnej obecności w tematach około jugosłowiańskich. Wszędzie dodajesz to "IMHO", więc jest to Twoja opinia, ale miej świadomość, że siejesz ferment na całą dyskusję, bo każdy kto tu teraz wejdzie zobaczy, że cały artykuł jest do wyrzucenia. Wyskakujesz w roli eksperta jednocześnie przyznając, że jest to Twoja opinia, "efekt przemyśleń, nie kwerendy źródeł". Trochę pokory i szacunku do autora, który, w przeciwieństwie do Ciebie, z tymi źródłami się zapoznał. @Runab Oczywiście zostaw koncepcję artykułu taką jaka jest, bo analogiczna występuje właściwie we wszystkich znanych mi opracowaniach tego tematu. Nie oznacza to, że artykuł jest perfekcyjny, ale obawiam się, że o historii XX w. perfekcyjnego artykułu jeszcze świat nie widział. Może nadejdzie dzień kiedy PawelNorbertStrzelecki weźmie się za ten artykuł (spojler: nie nadejdzie) i pl.wiki zyska artykuł na medal! Póki co mamy dobry artykuł o rozpadzie Jugosławii :) P.S. PawelNorbertStrzelecki, naprawdę wjechałeś @Cyku new na dyskusję, żeby go ustawić do porządku, bo wydał werdykt niezgodny z Twoją wizją świata? Nie wygląda to dobrze... Michal0803 (dyskusja) 12:19, 22 sty 2021 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Cyku new (dyskusja) 13:39, 17 sty 2021 (CET) Bardzo dopracowany artykuł. Może jeszcze nie na medal, ale z pewnością znaczek jakości się należy. Pozdrawiam

ORP Gen. K. Pułaski[edytuj | edytuj kod]

Propozycja na Dobry Artykuł, ORP Gen. K. Pułaski - polska fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry, w służbie PMW od 2000 roku Polskiarmator123 (dyskusja) 23:10, 4 sty 2021 (CET)

Uwagi merytoryczne
 • W związku z tym że w polskiej wiki przyjęto, że istnieje jeden artykuł o danym okręcie mimo zmian przynależności państwowej, to dużym brakiem jest nieistniejący w artykule opis 20 lat służby w US Navy jako USS „Clark”. Zala (dyskusja) 23:37, 4 sty 2021 (CET)
 • Opis wyposażenia elektronicznego dotyczy USS „Wadsworth” i FFG-9. Pibwl ←« 12:28, 5 sty 2021 (CET)
  • Jasne, nie zauważyłem tego jak przenosiłem sekcje z bliźniaczej jednostki, oczywiście do poprawy. Polskiarmator123 (dyskusja)
 • Mamy sporą "dziurę" w historii między 2009 a 2017 rokiem. Pibwl ←« 15:21, 15 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
 • Kilka konstruktywnych porad. Tak, jak zwracałem uwagę przy polskich okrętach, warto informacje ogólne dotyczące wszystkich jednostek umieszczać przede wszystkim w artykule o typie. Dotyczy to np. zdania: Jego modułowa konstrukcja umożliwiała bardzo krótki czas budowy między położeniem stępki a zwodowaniem - bo chyba "Clark" nie był pod tym względem wyjątkiem w stosunku do innych? Zdanie to wymaga zresztą przypisu, bo to ocena (8 miesięcy to dość sprawny, ale chyba nie nadzwyczajny wynik?). Brakuje zresztą w tekście informacji o położeniu stępki, której trzeba szukać w infoboksie. Kolejne zdanie: Wprawdzie wczesne projekty zakładały umieszczenie w pokładzie jednego hangaru śmigłowca podzielonego na dwie części, wkrótce jednak projekt zmodyfikowano, umieszczając w nim hangary równoległe... jest niejasne - czy mowa o niezrealizowanych planach, co powinno się znaleźć w artykule o typie, ale nie tutaj - czy o wcześniejszych jednostkach serii, co powinno być wyraźnie stwierdzone. Nie jest jasne, jak informacja, że niektóre jednostki tego typu zdolne były do osiągnięcia maksymalnej prędkości 36 węzłów odnosi się do bohatera artykułu - czy był wśród tych niektórych, czy po prostu na próbach okręty tego typu tyle generalnie osiągały. Pibwl ←« 12:28, 5 sty 2021 (CET)
  • Faktycznie, to powinno się znaleźć w artykule o typie. Polskiarmator123 (dyskusja)
   • Poprawiłem przypisy i źródła, dodałem brakujące przypisy do części informacji m.in. właśnie do informacji "Matką chrzestną była żona ówczesnego premiera RP Ludgarda Buzek". Usunąłem kilka drobnych informacji, których nie udało mi się zweryfikować jak że wymieniono Pharalaxa na Mod.0 oraz fragment o modyfikacji hangarów, prędkości i wyporności. Myślę że teraz powinno się zgadzać. Polskiarmator123 (dyskusja)
    • Informację, że ma Mod 0, z przypisem, kiedyś dodałem - widzę, że teraz zniknęła. Natomiast nie mam informacji wprost, że wymieniono na starszy. Na marginesie, napisałem o tym wprost w "Kościuszce", ale już tego nie ma - nie usuwaj uźródłowionych encyklopedycznych informacji. Pibwl ←« 23:41, 9 sty 2021 (CET)
     • Co do usuwania źródeł jasne, muszę sobie ogarnąć liść klonu jak mają kierowcy, że uczę się dopiero ;). Jednak w służbie w USN miał Mod4 który wymieniono na Mod0[1] w momencie przekazania go do sluzby w PMW. Nie spotkałem się z czym co by potwierdziło to że w służbie USA posiadał takowy (tak jak bkizniak). Uważam że bezpieczniej usunąć jest tą informację. Polskiarmator123 (dyskusja) 00:53, 10 sty 2021 (CET)
 • "Azipod" to chyba pędnik azymutalny?.. Pibwl ←« 12:28, 5 sty 2021 (CET)
 • Nie bardzo rozumiem o co chodzi: W celu zwiększenia przeżywalności na polu walki morskiej poprzez redukcję skutecznej powierzchni odbicia (radar cross section), FFG-11 został wyposażony w pasywny system przeciwdziałania - jakieś powłoki zmniejszające skuteczność odbicia? Pibwl ←« 15:14, 15 sty 2021 (CET)
  • @Pibwl Dopracowałem to i poprawiłem. Troszeczkę źle (trochę bardzo :p) przetłumaczyłem. Chodziło tutaj o system walki elektronicznej SLQ-32. Dodałem dodatkowo przypis który bardziej wyjaśnia czym jest ten powyższy system. Poprawiłem już to. Polskiarmator123 (dyskusja) 15:50, 17 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. uźródłowienia
 • Kilka rad ogólnych na przykładzie konkretnych kwestii. Obecne standardy uźródłowienia w zasadzie wymagają przypisów po każdej istotnej informacji, aby nie było wątpliwości czy jest uźródłowiona. O ile w pierwszym akapicie o budowie są informacje ogólne i stanowiące logiczną całość, do których wystarcza moim zdaniem jeden przypis, to w drugim już należałoby podać przypis do zdania Jednostkę zwodowano 24 marca 1978 roku, 9 maja 1980 roku zaś okręt wszedł do służby w United States Navy jako USS „Clark” (FFG-11) (notabene, warto też podać w tekście stocznię). Zdania z danymi wymagają co do zasady uźródłowienia, a koniecznie wymagają go zdania typu: Według niektórych jednak źródeł, wyporność pełna okrętu wynosi 4100 ton. Analogicznie przy uzbrojeniu i zamianie Phalanxa na Mod.0. Zdanie, że Matką chrzestną była żona ówczesnego premiera RP Ludgarda Buzek w ogóle nie ma przypisu. Pibwl ←« 12:28, 5 sty 2021 (CET)
  • Poprawione, dodałem brakujące przypisy, informacje których nie udało mi się zweryfikować z innymi źródłami Polskiarmator123 (dyskusja) 22:04, 8 sty 2021 (CET)
 • Akapit w służbie: FFG-11 odbył swój pierwszy międzynarodowy rejs w dniu 27 stycznia 1982 roku. „Clark” wziął udział w Phiblex 82 i Sardinia 82. .... Nigdy nie odnaleziono czwartego zaginionego marynarza - tak, jak pisałem, przydałby się przypis po każdym zdaniu zawierającym istotne i wyodrębnione informacje (można pominąć, jeśli kilka zdań dotyczy tego samego zdarzenia). To samo w dalszej części. (Jak rozumiem, Phiblex i Sardinia to ćwiczenia? Warto doprecyzować). Pibwl ←« 15:14, 15 sty 2021 (CET)
  • @Pibwl Co do tych przypisów, Wszystkie akapity łączenie jak chodzi o służbę w US Navy pochodzą ze strony "Naval History and Heritage Command" (link tutaj https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc.html), więc raczej wiedzą o czym piszą i nie potrzebują dodatkowego uźródłowiania, chyba że do tych kluczowych wątków mogę zduplikować ten sam przypis ;) Polskiarmator123 (dyskusja) 15:54, 17 sty 2021 (CET)
   • Chodzi właśnie o ten sam przypis po zdaniach, żeby było wiadomo, że są uźródłowione (bo ktoś coś potem wstawi między jedno a drugie...) Pibwl ←« 13:11, 18 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Problemy techniczne
 1. W artykule istnieją dwie sekcje pn. „Uzbrojenie”; sekcja „Dane taktyczno-techniczne” raczej powinna trafić do „Budowa i konstrukcja”. Zala (dyskusja) 23:41, 4 sty 2021 (CET)
  Nie jest to błąd, ale generalnie w nowszych artykułach odchodzi się od wymieniania danych na końcu w punktach (co jest nadal spotykane we wcześniejszych, także wyróżnionych), na rzecz opisu w tekście i krótkiego podsumowania w infoboksie. Pibwl ←« 12:31, 5 sty 2021 (CET)
  • Część sekcji o danych technicznych przeniosłem do sekcji „Budowa i konstrukcja”, a część usunąłem bo powielały informacje, zaś „Uzbrojenie” zamieniłem na „Uzbrojenie w służbie Polskiej”, ponieważ różniło się troszeczkę od tego w US Navy i myślę, że jest to warte odnotowania. Polskiarmator123 (dyskusja)
 • W kilku miejscach jest nazwa okrętu bez cudzysłowu. Jednak to co mocno zwraca uwagę to brak linków (nawet czerwonych) do okrętów amerykańskich. PMG (dyskusja) 11:37, 11 sty 2021 (CET)
Sprawdzone przez
Uwaga po upływie czasu podstawowego

Po konsultacji z uczestnikami dyskusji przedłużam okres oceny. Jacek555 16:52, 19 sty 2021 (CET)

Kimagure Orange Road[edytuj | edytuj kod]

Uzasadnienie

@Mivhal znacząco rozbudował artykuł przed i w trakcie zgłoszenia do Czywiesza. Obecnie bardzo dokładnie omawia on zarówno oryginalną serię komiksów, jak i wszelkie adaptacje: od pilota, przez serial, bo filmy pełnometrażowe i powieści. Bardzo dobrze opisane wszelkie zagadnienia, od treści i postaci, po odbiór i wpływ na kulturę masową, co przybliża polskojęzycznemu odbiorcy ten ważny i znany ale niekoniecznie w naszym kręgu językowym produkt. Wszystko to uźródłowione. Dodatkowo wydzielona lista odcinków. W zasadzie gdyby nie brak lepszych ilustracji, możnaby się pokusić nawet o medal. godaidajesz 11:35, 31 gru 2020 (CET)

Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Przedłużyłam dyskusję. Proszę o wyjaśnienie sprawy uźródłowienia sekcji o ścieżce dźwiękowej. Farary (dyskusja) 20:29, 14 sty 2021 (CET)
Zrobione. Źródła uzupełnione w sekcji o ścieżce dźwiękowej oraz o rozbieżnościach w czasie akcji. Mivhal (dyskusja) 12:42, 15 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez

godaidajesz 12:01, 31 gru 2020 (CET) Zgodnie z regulaminem głosy osób, które nominowały art nie są zliczane. Jacek555 16:46, 31 gru 2020 (CET)

 1. Kenraiz (dyskusja) 02:19, 6 sty 2021 (CET)
 2. Linshi2 (dyskusja) 16:52, 12 sty 2021 (CET)
 3. Kobrabones (dyskusja) 20:01, 12 sty 2021 (CET)
Podsumowanie

Z formalnego punktu widzenia 3 edytorów oznaczyło sprawdzenie artykułu, ale mam wątpliwości w zakresie konsekwencji w uźródłowianiu. Pomijam, że w sekcji „Fabuła” przypis ma jeden akapit. Ale opis postaci w sekcji „Bohaterowie” jest wybiórczo oznaczony przypisami. Część postaci ma wskazane źródło, a część nie. Podsekcja „Ścieżka dźwiękowa” jest pozbawiona źródeł. I na koniec, fragmenty sekcji „Rozbieżności czasu akcji między mangą a jej adaptacjami” jest wybiórczo oznaczona przypisami. @Kenraiz, @Linshi2, @Kobrabones, czy uważacie, że to jest dobra forma dla odznaczanego artykułu? Jacek555 18:47, 14 sty 2021 (CET)

Dość późno na zgłaszanie uwag - teraz jedyne co można zrobić, to podważyć wynik głosowania. Wisiało przepisowy czas, była okazja te uwagi zgłosić, była okazja poprawić. A tak wygląda to nieciekawie. godaidajesz 18:50, 14 sty 2021 (CET)
 • Przyznam, że dla fabuły i pozostałych kwestii nie opatrzonych przypisami uznałem, że źródłem jest albo sam utwór (to wynika z kontekstu) albo pozycja z bibliografii. Artykuł zdał mi się wart wyróżnienia, bo mimo totalnie egzotycznej dla mnie tematyki – byłem w stanie przebrnąć i zrozumieć o co chodzi. Niedostatki redakcyjne w postaci braków odnośników uznałem za błąd akceptowalny w kontekście utrzymywania w zasadach projektu Bibliografii jako właściwego sposobu uźródławiania artykułów (tym bardziej, że zawiera jedną pozycję). Kenraiz (dyskusja) 19:01, 14 sty 2021 (CET)

Lotten von Kræmer[edytuj | edytuj kod]

Hasło stworzone wczoraj, mojego autorstwa. Temat opisałem na tyle na ile się dało, bez kładzenia rąk na fizycznych pozycjach, które są obecnie pozamykane w bibliotekach. Mimo tego, temat wydaje mi się wyczerpany, a sama bohaterka opisana jest sprawiedliwie. Zapraszam do dyskusji i zgłaszania uwag Nadzik (dyskusja) 11:27, 28 gru 2020 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. W leadzie jest definicja, ale brakuje streszczenia artykułu, a to najważniejsza jego część (w każdym razie czytana przez tych nielicznych, którzy nie poprzestają na nagłówkach i obrazkach – całości stron w Internecie statystycznie prawie nikt nie czyta...). Kenraiz (dyskusja) 12:49, 28 gru 2020 (CET)
 2. "... w którym ogłosiła, że „wiara i rodzeństwo to rodzeństwo, zjednoczone wewnętrzną więzią pochodzenia niebiańskiego” - coś jest nie tak w tym tłumaczeniu. W źródle (przypis 10), tym po angielsku jest mowa o wierze i wiedzy, ale nie znalazłem tam całego cytatu. D kuba (dyskusja) 17:45, 2 sty 2021 (CET)
  • T Załatwione D kuba, oczywiście, najzwyklejsza omyłka pisarska z mojej strony. Nadzik (dyskusja) 18:37, 2 sty 2021 (CET)
 3. "W dniu śmierci jej majątek wynosił blisko 1 950 000 koron szwedzkich" - w źródle (przypis 7) jest 950 000 koron, D kuba (dyskusja) 10:15, 3 sty 2021 (CET)
  Faktycznie, nie wiem skąd ten błąd, jest nawet w moim Excelu. Doczytam dokładniej i jeszcze raz przeliczę. Nadzik (dyskusja) 23:14, 14 sty 2021 (CET)
  Przeliczenie na euro zbędne. Ani to metodologicznie potrzebne i właściwe (raczej w duchu współczesnej prasówki najniższych lotów), ani to waluta Szwecji. No a usuwanie merytorycznych wpisów niedopuszczalne — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 14:02, 17 sty 2021 (CET)
  Chodziło mi o ukazanie rzędu wielkości. Chyba każdy wie, że dolar w 1901, dolar w 1980 i dolar w 2021 to trzy zupełnie różne jednostki, których nie można do siebie przyrównać (ze względu na różnicę w sile nabywczej). Być może przeliczenie na obecną wartość w koronach? Nadzik (dyskusja) 15:07, 17 sty 2021 (CET)
  Zbędne. Nic nie ukazuje, bo nie wiadomo, co jest podstawą przeliczenia. No i nie stosowane w literaturze przedmiotu — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 15:19, 17 sty 2021 (CET)
  Okej, niech będzi, usuwam. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 17:56, 17 sty 2021 (CET)
 4. Charlotte „Lotten” Louise von Kræmer z leadu raczej widziałbym jako: Lotten von Kræmer, właśc. Charlotte Lovisa von Kræmer. I rzecz bardziej istotna: dlaczego Louise? — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 18:17, 17 sty 2021 (CET)
 5. Pochodziła z rodziny o szlacheckich korzeniach. — dla tego okresu (i w przytaczanych opracowaniach) lepiej określić ją jako przynależną do szlachty — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 18:28, 17 sty 2021 (CET)
 6. gdzie pobierała nauki od guwernantek — gdzie w przytoczonych opracowaniach jest mowa o guwernantkach? Nie twierdzę, że nie ma, ale nie widzę — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 18:34, 17 sty 2021 (CET)
Uwagi językowe
 1. "W późniejszym życiu mówiła, że jej motywacją byli Olof Eneroth, Erik Gustaf Geijer i Sophie Adlersparre. W latach 1877–1879 była odpowiedzialna za wydawanie oraz ilustrowanie miesięcznika Vår Tid[10][11]" - czy nie elepiej użyć słowa inspiracją zamiast motywacją? Nie wiem tylko jak jest w źródle - jest o tym mowa zapewne w źródle nr 11, do którego nie mam dostępu. D kuba (dyskusja) 17:56, 2 sty 2021 (CET)
  • T Załatwione D kuba, poprawione. Źródło 11 jest źródłem na informację o tym, że wydawało periodyk. Jak najbardziej powinieneś mieć dostęp do tego. Nadzik (dyskusja) 18:40, 2 sty 2021 (CET)
 2. Nazwa kongresu organizacji, którą szwedzka wiki nazywa sv:International Alliance of Women chyba nie musi być po szwedzku--Felis domestica (dyskusja) 03:13, 10 sty 2021 (CET)
  Zmienione na zalinkowany artykuł. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 17:56, 17 sty 2021 (CET)
 3. Czy jest jakieś polskie źródło na tłumaczenie "landshövding" jako "gubernator regionu"? Chodzi o ojca bohaterki artykułu. Pytam bo w innych hasłach Wikipedii jest bałagan w tym względzie. Pozdrawiam serdecznie Orioluss 83.252.85.113 (dyskusja) 19:50, 10 sty 2021 (CET)
  Landshövding to gubernator podstawowej jednostki administracyjnej w krajach szwedzkojęzycznych (chodzi o län, zarówno szwedzkie, jak i fińskie) — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 00:14, 14 sty 2021 (CET)
  Poproszę o źródło. Pozdrawiam serdecznie Oriolus 83.252.85.113 (dyskusja) 21:25, 14 sty 2021 (CET)
  Na czele administracji prowincji, która ma status jednostki administracji państwowej, stoi gubernator prowincji (maaherra, szw. landshövding), mianowany przez prezydenta Republiki na wniosek rządu (przygotowany przez ministra spraw wewnętrznych). Gubernator prowincji kieruje administracją zespoloną prowincji [...] (M. Grzybowski, Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007, s. 142); Przedstawicielem rządu fińskiego jest gubernator (landshövding) mianowany przez prezydenta Republiki fińskiej [...] (R. Bierzanek, Autonomia narodowościowa, „Sprawy Narodowościowe”, R. 11 (1937), nr 4/5, s. 378) — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 23:01, 14 sty 2021 (CET)
  To jest nieadekwatne bo dotyczy Finlandii. Czy ma Pan równie dobre źródło dotyczące Szwecji? Pozdrawiam Orioluss 83.252.85.113 (dyskusja) 08:41, 15 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. uźródłowienia
 1. Wikipedia:Weryfikowalność#Opublikowane: "Jako źródeł informacji nie należy podawać innych artykułów Wikipedii (polskojęzycznej ani obcojęzycznych)." - a w przypisie nr 2 jak byk stoi: "The contents of this page are sourced from Wikipedia article. The contents are available under the CC BY-SA 4.0 license."
  • Nie zauważyłem tego, usunąłem całkowicie fragmenty napisane przy użyciu tego źródła. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
 2. Gdzie w tekście z przypisu nr 1 jest informacja, że "dom przy ulicy Villagatan w Sztokholmie, Kræmer zakupiła wraz z ojcem w 1879 roku[1]"? I jaka jest wiarygodność przypisu nr 1, skoro składa się on z tekstów skopiowanych z innych stron, w tym "Från Wikipedia", co nawet ja, nie znając szwedzkiego, rozumiem?
  • Informacja nie pokryta w źródle została usunięta. Nie posługiwałem się fragmentem tekstu zaznaczonym "Z Wikipedii" ;) Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
  • T Załatwione Nadzik (dyskusja) 17:56, 17 sty 2021 (CET)
 3. Skąd pochodzi dosłowny cytat z testamentu Kraemer? Czy ten dość prosty tekst jest tak kluczowy, że musi być po szwedzku?
 4. Przypis nr 10 - dane bibliograficzne do uzupełnienia. Zresztą w artykule jest całe cytowanie, wystarczy skopiować. Przypisy 7, 12 - to samo, ale trzeba będzie się bardziej napracować
 5. Które źródło potwierdza, że była odpowiedzialna za ilustrowanie "Vår Tid"? Umieszczone obok przypisy 10 i 11 - nie.
  • Nie wiem jakim cudem przetłumaczyłem editor/publisher na wydawca i ilustrator... Jednak Svenskt biografiskt lexikon mówi "K:s egna bidrag utgjordes främst av dikter o illustrationer, som visade att hon med åren blivit en skicklig tecknare.", skąd mogłem zaczerpnąć tę informację (wymagało to jednak mojej interpretacji, więc nie wiem czy mogę tutaj tego użyć). Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
   Tekst szwedzki jest niestety niejednoznaczny. Tzn. można przyjąć, że egna bidrag zostało tutaj użyte w opozycji (jako dopełnienie) do till vilken hon lyckades få bidrag av (które faktycznie tyczy się Vår Tid), ale nie jest to jednoznacznie pewne, że to akurat miał autor na myśli — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 23:32, 13 sty 2021 (CET)
   Wykreśliłem wzmiankę o ilustratorce, może w przyszłości wpadnie mi w ręce dokładniejsze źródło. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 17:56, 17 sty 2021 (CET)
 6. Gdzie w przypisie nr 10 mowa o apelu w obronie Rydberga? W jakim sensie Kraemer się do niego "przyłączyła"? Skąd pochodzi cytat w dalszej części zdania (przy cytatach verbatim konieczny jest nr strony w dziele cytowanym!)
 7. Jaki jest związek przypisu nr 5 z treścią artykułu?
  • Uźródławiał datę urodzenia i śmierci matki Lotten. Usunąłem go, jeden przypis wystarczy. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
   Moje niedopatrzenie, przepraszam --Felis domestica (dyskusja) 17:12, 17 sty 2021 (CET)
 8. Przypis 13 nie potwierdza, by K. sfinansowała kongres kobiet. Sfinansowała, o ile dobrze rozumiem, flagę --Felis domestica (dyskusja) 03:13, 10 sty 2021 (CET)
  • Skrót myślowy, faktycznie błędny. Poprawione. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
   Zamiast kongresu mamy " oraz banery" - w źródle jest dokładnie pokazane, za co zapłaciła, i to nie są jakieś banery, tylko regularny sztandar, a hiperpoprawnie to gonfalon--Felis domestica (dyskusja) 17:12, 17 sty 2021 (CET)
   Faktycznie, rozumiem nieporozumienie. Skoro już poprawiamy to zalinkuję gonfalon. T Załatwione Nadzik (dyskusja) 17:56, 17 sty 2021 (CET)
 9. Latem 1846 roku towarzyszyła rodzinie w podróży do Niemiec, swojej pierwszej podróży poza Szwecję. Rok później wraz z ojcem odwiedziła Niemcy, Austrię i Włochy — nie widzę większości tych informacji w opracowaniu z przypisu (za to brak np. Irlandii, która w postaci Dublina jak najbardziej się tam znajduje) [jest dalej w tekście] — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 19:16, 17 sty 2021 (CET)
  T Załatwione. Nadzik (dyskusja) 20:16, 17 sty 2021 (CET)
Uwagi dot. neutralności
 1. W którym miejscu hasło nie spełnia WP:NPOV, że autor i zgłaszający hasło użył wyrażenia sprawiedliwie opisuje? — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 18:23, 4 sty 2021 (CET)
  • Minusem pracy w języku obcym są kalki językowe. Dla mnie tutaj dość jasno jest to kalka słowa "fair". Jeżeli jednak nie widzi Pan spełniania NPOV, proszę o pokazanie przykładów, z chęcią je przepiszę. Nadzik (dyskusja) 15:28, 10 sty 2021 (CET)
   • No właśnie hasła nie powinny być fair, mają być obiektywne (a więc w przeważającej większości nie fair wobec opisywanej osoby), stąd moje pytanie — (Wypowiedź jest moją opinią, chyba że zaznaczono inaczej; proszę o brak tzw. pingów). — Paelius (dyskusja) 22:51, 13 sty 2021 (CET)
    Okej, rozumiem o co chodzi, mamy po prostu nieporozumienie. Nie zamierzałem użyć słowa "fair" w znaczeniu "po równo zła i dobra", a raczej w znaczeniu "na tyle dobrze, na ile dałem radę" (dobrze w rozumieniu jakości hasła, a nie światła opisywanego daną osobę). Nie widzę jednak naruszeń NPOV w tym haśle. Nadzik (dyskusja) 23:05, 13 sty 2021 (CET)
Problemy techniczne
 1. zastanawiam się dlaczego sekcja "Dorosłe życie" zaczyna się dopiero w 1857 roku. Myślę, że warto akapit zaczynający się od "W 1855 roku zaręczyła..." do niej wrzucić, D kuba (dyskusja) 20:54, 2 sty 2021 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Mateusz Gieryga (dyskusja) 17:16, 3 sty 2021 (CET)
 1. Jamnik z Tarnowa Napisz coś 18:32, 4 sty 2021 (CET)
 2. Linshi2 (dyskusja) 22:25, 7 sty 2021 (CET)
 3. D kuba (dyskusja) 21:13, 18 sty 2021 (CET)
Uwagi po upływie czasu podstawowego

Czekając na odpowiedzi na zadane przez dyskutantów pytanie przedłużam czas dyskusji. 00:15, 12 sty 2021 (CET)

Weryfikacja DA[edytuj | edytuj kod]

Procedura
 1. Artykuł do weryfikacji DA może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PDA,
 2. Należy podać poważne zastrzeżenia, z powodu których dokonano zgłoszenia,
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu DA następuje po dwóch tygodniach od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji z hasła nie należy usuwać szablonu DA,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci wyróżnienie, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.
Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić go do Warsztatu PANDA.
Zgłoszenie
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji
 • W miejsce „Nazwa” wpisz tytuł artykułu i utwórz podstronę weryfikacji:

 • Do sekcji „Weryfikacja DA” dodaj link do nowej dyskusji w taki sposób: {{/Nazwa/weryfikacja}}.
 • W zgłoszonym artykule wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|DA}}.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji
 • Utwórz podstronę dyskusji według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Dobrych Artykułów/Nazwa/weryfikacja/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę oceny, gdy hasło jest zgłaszane po raz trzeci i następny.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podlinkuj poprzednie zgłoszenia i wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|DA|2}}.
 • Poinformuj autora hasła o trwającej dyskusji.


10 ostatnich rozstrzygnięć[edytuj | edytuj kod]

Hasła oznaczone jako DA
Hasła, które nie uzyskały oznaczenia DA
Hasła pozostawione po wniosku o weryfikację
Hasła pozbawione odznaczenia po wniosku o weryfikację