Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal

Wikipedia open wikipedia design.

Propozycje artykułów na medal w Wikipedii

NoWikimedal3.png

Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia medalem. Dyskusja trwa 30 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Jeśli artykuł jest dobry, ale jeszcze nie na poziomie medalowym, rozważ umieszczenie go na stronie kandydatów do przyznania mu miana dobrego artykułu (zobacz porównanie wymagań). Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału Instrukcja obsługi.

Obecnie na stronie głównej
Orden gotland.jpg
I bitwa pod Bornholmem – starcie trzech uzbrojonych okrętów gdańskich z duńsko-inflanckim konwojem w nocy z 14 na 15 sierpnia 1457 roku koło Bornholmu, podczas wojny trzynastoletniej, zakończone taktycznym zwycięstwem floty gdańskiej. Królestwo Danii, rządzone przez króla Christiana I Oldenburga, negatywnie zareagowało na inkorporację państwa krzyżackiego do Korony Królestwa Polskiego i podjęło współpracę z zakonem krzyżackim, zwalczając gdańską żeglugę. Jednocześnie Dania dążyła do opanowania części ziem Zakonu, uzależniając zbrojną interwencję od posiadania portów na południowym wybrzeżu Bałtyku. Pomimo niechęci Zakonu do oddania duńskiemu sojusznikowi kontroli nad którymkolwiek z miast portowych na wodach i wybrzeżach Bałtyku doszło do eskalacji działań przeciwko żegludze przeciwnika oraz wzajemnej konfiskaty towarów. W reakcji na blokowanie szlaków handlowych Gdańsk uzbroił statki handlowe oraz rozwinął bezprecedensową w historii Polski akcję kaperską, mobilizując flotę uzbrojonych statków prywatnych do atakowania jednostek, portów i wybrzeży pod kontrolą Danii. Zwycięstwo floty gdańskiej przyczyniło się do zawarcia korzystnego dla Polski rozejmu z Królestwem Danii, co pozbawiło krzyżaków jedynego sojusznika aktywnie uczestniczącego w działaniach zbrojnych wojny trzynastoletniej. Czytaj więcej…
Wyróżniona zawartość Wikipedii
Regulamin

 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik zarejestrowany co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej od czasu pierwszego logowania.
 2. Artykuły oceniane są przez 30 dób.
 3. Artykuł dostaje medal, gdy:
  1. zostanie sprawdzony przez co najmniej trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego (głosy pacynek są nieważne),
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia (kryteria oceny), chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione.
 4. Od sprawdzających wymaga się rzetelnego przestudiowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny, w przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 7. Wszystkie zdjęcia powinny znajdować się na serwerze Commons.

Uwagi dodatkowe

Zgłaszanie
Przed zgłoszeniem artykułu zapoznaj się z tekstem Jak napisać doskonały artykuł, z którego dowiesz się, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego zapoznaj się z zasadami i zaleceniami edycyjnymi przyjętymi w Wikipedii.
Przy zgłaszaniu należy podać, kto zgłasza. Anonimowe zgłoszenia oraz nominacje przez Wikipedystów, niespełniających warunku stażowego, są usuwane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub nie spełniasz wymienionych w regulaminie kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do warsztatu PANDA.
Zalecenia dla dyskutujących
 1. Uwagi dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i pacynek nie są liczone, jednak zastrzeżenia zgłoszone z takich kont są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu.
 2. Niezwiązane z jakością artykułu wypowiedzi są wykreślane.
 3. Zaleca się, by każde zastrzeżenie było podane w oddzielnym akapicie.
 4. Nie należy powtarzać zgłoszonych przez innych uczestników dyskusji uwag. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego zastrzeżenia należy pisać pod zgłoszeniem stosując wcięcie.
 5. Rezultaty ocen i dyskusji rozpatrywane są przez opiekunów projektu.
Zakończenie dyskusji
 1. Na stronie dyskusji wypełnia się pola szablonu {{Dyskusja nad artykułem na medal}} przydzielającego kategorię tej stronie. Dzięki temu zakończone dyskusje można będzie odnaleźć w jednej z podkategorii w kategorii Dyskusje nad przyznaniem medalu/archiwum.
 2. Ze strony artykułu usuwa się informację o dyskusji nad przydzieleniem medalu i, jeżeli wniosek uznano za pozytywny, umieszcza się znak medalu.
 3. Na samej górze strony dyskusji artykułu wkleja się i wypełnia szablon PAnM.
 4. Ze strony propozycji do medalu usuwa się link do dyskusji nad nominacją, a na dole strony w sekcji 10 ostatnich rozstrzygnięć umieszcza się w odpowiedniej rubryce odsyłacz do artykułu.
 5. Na stronie w odpowiedniej sekcji Artykuły na medal dodaje się link do nowo mianowanego artykułu medalowego.
Opiekunowie
Polimerek, Myopic pattern, Lukasz Lukomski, Farary oraz Jacek555

Instrukcja obsługi

Pierwsza nominacja artykułu do medalu
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji Propozycje – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa}}.
 • W haśle, które chcesz nominować, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|Anm}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu o rozpoczęciu dyskusji nad przyznaniem medalu.
Każda kolejna nominacja hasła do medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/2}}. Gdy zgłaszasz artykuł po raz trzeci, schemat wygląda następująco: {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/3}}, analogicznie w ewentualnych kolejnych zgłoszeniach.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|Anm|Numer}}.

Propozycje

Kopalnia Szarlej

Dyskusja trwa jeszcze 29 dni 23 godz. 11 min 56 s odśwież
Rozpoczęcie: 10 grudnia 2019 20:27:17 Zakończenie: 9 stycznia 2020 20:27:17


Uzasadnienie
Solidnie opracowany artykuł poświęcony jednej z największych kopalń galmanu w Europie. Prawdopodobnie jest to najlepsze źródło informacji na temat kopalni. Hasło jest solidnie uźródłowione, a podczas głosowania do DA nie stwierdzono poważniejszych uchybień. Autorem hasła jest: Gower. Zapraszam do dyskusji! Kobrabones (dyskusja) 20:27, 10 gru 2019 (CET)
Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez

Arenysaurus

Dyskusja trwa jeszcze 18 dni 12 godz. 34 min 25 s odśwież
Rozpoczęcie: 29 listopada 2019 09:49:46 Zakończenie: 29 grudnia 2019 09:49:46


Uzasadnienie
Artykuł opisuje rodzaj dinozaura kaczodziobego, bliskiego krewnego parazaurolofa. Zaczyna opis od krótkiej historii osadzającej znalezisko w kontekście badań dinozaurów kaczodziobych, zwłaszcza bliskich krewnych Arenysaurus i europejskich przedstawicieli tej grupy. Przechodzi następnie do opisu anatomii zwierzęcia, poświęcając szczególnie dużo uwagi czaszce, w tym badaniom poświęconym uchu i nerwom czaszkowym zwierzęcia (co w przypadku stwora sprzed kilkudziesięciu milionów lat nie jest sprawą prostą ani powszechną). W dalszym ciągu prezentuje systematykę rodzaju, ukazując odmienne stanowiska za pomocą kladogramów. Na koniec podejmuje kwestie paleogeografii i paleoekologii, w tym problemu pojawienia się hadrozaurydów-lambeozaurynów na wyspach Archipelagu Europejskiego. Korzysta przy tym z licznych publikacji naukowych, uźrodławiających każdą podaną w artykule informację. Ilustrują go grafiki, w tym zdjęcie znalezionych kości czaszki, rekonstrukcja zwierzęcia (do której jestem średnio przekonany, ale to mój OR) oraz dla porównania przedstawienia spokrewnionych zwierząt. Został już zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany w CW przez użytkowników @Boston9, @Kenraiz, @Nowy15. Mpn (dyskusja) 09:49, 29 lis 2019 (CET)
Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. Dwie drobne uwagi. (...) przy czym tylko Pararhabdodon jest szeroko akceptowanym hadrozaurydem z Półwyspu Iberyjskiego. Co do dokładnie znaczy? Linkowane hasło niestety tego nie wyjaśnia. Bardzo długie zdanie zaczynające się od słów: Cruzado-Caballero i inni wymieniają: z ornitopodów niezidentyfikowane bliżej pozostałości kaczodziobych.. wymaga przeredagowania lub przynajmniej wprowadzenia średników. Boston9 (dyskusja) 22:17, 1 gru 2019 (CET)
  to znaczy, że szeroko akceptuje się w środowisku specjalistów, że P. jest członkiem rodziny Hadrosauridae z Płw. Iberyjskiego. Co do innych taksonów nie ma już takiej pewności wśród badaczy. Zdanie podzieliłem średnikami. Mpn (dyskusja) 12:41, 2 gru 2019 (CET)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Boston9 (dyskusja) 22:17, 1 gru 2019 (CET) Gratuluję.
 2. PiotrMig (dyskusja) 15:53, 4 gru 2019 (CET)

Dyskusje przedłużone

Rodzanice

Dyskusja trwa jeszcze 18 dni 18 godz. 59 min 11 s odśwież
Rozpoczęcie: 30 października 2019 16:14:32 Zakończenie: 29 grudnia 2019 16:14:32


Uzasadnienie
Nowy artykuł uzupełniony o informacje i dobre źródła. Sławobóg (dyskusja) 16:14, 30 paź 2019 (CET)
Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Niepełne noty bibliograficzne – trzeba by uzupełnić wydawcę, wskazane też miejsce wydania. Kenraiz (dyskusja) 19:05, 30 paź 2019 (CET)
 2. Epos o Królewiczu Marku nie powinien być uźródłowiony gołym linkiem do wikiźródeł, ale pełną notą bibliograficzną publikacji, z której pochodzi z parametrem url wskazującym tekst zamieszczony na wikiźrodłach. Kenraiz (dyskusja) 19:05, 30 paź 2019 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Emptywords (dyskusja) 10:56, 27 lis 2019 (CET)

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Dyskusja trwa jeszcze 13 dni 11 godz. 23 min 6 s odśwież
Rozpoczęcie: 25 października 2019 09:38:27 Zakończenie: 24 grudnia 2019 09:38:27


Uzasadnienie
Jedno z najobszerniejszych, dostępnych omówień zagadnienia. M1llx (dyskusja) 09:38, 25 paź 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. Artykuł zaczyna się akapitem definiującym Spektrum zaburzeń autystycznych. To logiczne i typowe... dla tradycyjnych publikacji na papierze. W hipertekstowej encyklopedii należy unikać w różnych artykułach opisywania zagadnień, którym poświęcony jest odrębny artykuł. Czytelnik może jednym kliknięciem sprawdzić czego dotyczy opisana w artykule terapia, natomiast definiowanie spektrum autyzmu w różnych artykułach grozi problemami interpretacyjnymi w przypadku rozbieżności, wystąpienia różnic w aktualizacji informacji etc. Po rekomendowanym usunięciu pierwszego akapitu zgodnie ze standardami Wikipedii należałoby zdefiniować czym jest "Spektrum zaburzeń autystycznych" (oddziaływania mające na celu...), a potem dopiero streścić jej cechy i zakres (...ma charakter kompleksowy i interdyscyplinarny). Kenraiz (dyskusja) 23:19, 28 paź 2019 (CET)
  • Poprawiłem. Definicję ASD wyrzuciłem całkowicie, a informacje o symptomach przerzuciłem do kolejnego (teraz pierwszego) akapitu. M1llx (dyskusja)
 2. Wśród ekspertów, zależnie od potrzeby i możliwości, mogą znaleźć się: psychologowie, pracownicy socjalni, logopatolodzy, terapeuci zajęciowi, psychiatrzy, pediatrzy rozwojowi lub neurolodzy. a gdzie psychiatrzy dzieci i młodzieży? Psychiatrzy naprawdę rzadko autyzm diagnozują Mpn (dyskusja) 19:21, 30 paź 2019 (CET)
  • Dodałem „Wśród ekspertów, specjalizujących się w pracy z dziećmi, zależnie od potrzeby i możliwości, mogą znaleźć się...” jako, że to będzie dotyczyć wszystkich z tej listy, a nie tylko psychiatrów. M1llx (dyskusja)
  no właśnie psychiatrzy nie specjalizują się w pracy z dziećmi Mpn (dyskusja) 19:27, 20 lis 2019 (CET)
  Poprawiłem. M1llx (dyskusja)
 3. nadpobudliwość tzn. nadpobudliwość jako objaw czy ADHD jako dgn? Mpn (dyskusja) 19:30, 30 paź 2019 (CET)
  • Tutaj autorzy nie sprecyzowali (niemal dokładny cytat). Prawdopodobnie chodzi o symptomy (co nie wyklucza diagnozy). M1llx (dyskusja)
 4. opieka wytchnieniowa - imo na wspominanie o wprowadzanym i niedziałającym jeszcze programie rządowego nie ma miejsca w takim artykule. Czy art będzie wspominać o wszystkich takich programach we wszystkich krajach? Mpn (dyskusja) 19:33, 20 lis 2019 (CET)
 5. Farmakoterapię (leki przeciwpsychotyczne) czy tylko leki przeciwpsychotyczne? Mpn (dyskusja) 12:23, 21 lis 2019 (CET)
 6. Częstym problemem towarzyszącym osobom autystycznym jest [[Zaburzenia lękowe|lęk]], lęk a zaburzenia lękowe to 2 różne sprawy. Mpn (dyskusja) 12:27, 21 lis 2019 (CET)
 7. Leki powinny być używane w porozumieniu z pediatrą lub psychiatrą, który ma doświadczenie w terapii autyzmu lub w medycynie snu dziecięcego jw, w Polsce psychiatrzy się tym nie zajmują Mpn (dyskusja) 12:34, 21 lis 2019 (CET)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. W artykule pojawiają się w różnych miejscach znaki [!]. Nie trafiłem na ich objaśnienie, a ponieważ to nie standardowy znak typograficzny proponowałbym raczej odstąpienie od jego stosowania. W Wikipedii unikamy wytłuszczania lub podkreślania wybranych fraz. Jeżeli są obiektywne powody do hierarchizacji i wartościowania informacji to lepiej to zaznaczyć w treści lub wyszczególnić takie informacje jako bardziej istotne od innych (ze źródłem wskazującym na źródło takiego wartościowania). Kenraiz (dyskusja) 23:04, 28 paź 2019 (CET)
  • Zmieniłem znak na indeks górny i dodałem wyjaśnienie w dwóch miejscach. Jeśli nadal wygląda to źle, to mogę zmienić na tekst, choć wolałbym nie powtarzać tej samej formułki (np. „interwencja potencjalnie niebezpieczna lub związana z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych”) przy kilkunastu ocenionych metodach. Jestem otwarty na propozycje jak to poprawić. M1llx (dyskusja)
 2. Interwencje psychospołeczne powinny adresować osiowe problemy związane z deficytami społecznymi i w komunikacji oraz zawierać strategie to jest poprawnie napisane? Mpn (dyskusja) 19:35, 20 lis 2019 (CET)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Ponieważ streszczenie z definicji jest treściwą syntezą artykułu, to nie ma sensu zamieszczać długich list przypisów potwierdzających zawarte w nim informacje – źródła wskazane są w artykule tam, gdzie konkretne informacje są podane. Odnośniki do źródeł w pierwszym akapicie stosowane są tylko, gdy jakaś ogólna opinia/informacja dot. zagadnienia nie jest zawarta w szczegółowej części artykułu. Kenraiz (dyskusja) 23:04, 28 paź 2019 (CET)
 2. zastanawiam się nad stosowaniem jako źródła researchautism Mpn (dyskusja) 19:39, 20 lis 2019 (CET)
  • Zależało mi, żeby oprócz źródeł stricte naukowych zamieść też te łatwo dostępne i bardziej przystępne dla szerszej publiczności. Poza tym, myślę, że te raporty/przeglądy (jak NSP) zwiększają neutralność artykułu. M1llx (dyskusja)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
 1. Co z linkami interwiki? Z tego co widzę, temat ma stronę na Wikidanych, vide d:Q3333688. Nie dodaję, bo nie mam pewności czy to na pewno to. --Teukros (dyskusja) 19:41, 4 lis 2019 (CET)
  • Chyba nie umiem w wikidane, bo choć dodałem hasło, to nie wyświetla pod artykułem nic. M1llx (dyskusja)
   • Interwiki wyświetlają się po lewej stronie hasła, pod napisem "W innych językach". Z tego co widzę zostały dodane prawidłowo, należy więc uznać sprawę za załatwioną. --Teukros (dyskusja) 17:25, 7 lis 2019 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Birke (dyskusja) 01:20, 24 lis 2019 (CET)

Bielik

Dyskusja trwa jeszcze 1 dzień 15 godz. 15 min 7 s odśwież
Rozpoczęcie: 29 września 2019 13:30:28 Zakończenie: 12 grudnia 2019 13:30:28


Uzasadnienie
Hasło z kanonu polskiej Wikipedii, rozbudowane przez @Soldier of Wasteland z moją pomocą. Temat szeroki, lecz, jak na standardy wikipedyjne, opisany wyczerpująco. Tebeuszek (dyskusja) 13:30, 29 wrz 2019 (CEST)
Uwagi merytoryczne
 1. O ile część biologiczna wygląda na rzetelnie napisaną, to do części "w kulturze" można mieć sporo zastrzeżeń, choćby W wierzeniach Praindoeuropejczyków orła uważano za epifanię (objawienie się) najwyższego boga i za jego posłańca. A cóż to za najwyższy bóg Praindoeuropejczyków? Spora część tej sekcji dotyczy nie tyle samego Haliaeetus albicilla, ale ptaków zaliczanych do orłów, więc powinna znaleźć się w haśle ogólnym, co już podnoszono w poprzedniej dyskusji nad przyznaniem DA: [1] Gdarin dyskusja 11:56, 30 wrz 2019 (CEST)
  Nie upieram się przy wymienionym zdaniu, tym niemniej nie odrzucałbym go a priori. Pamiętam, że w Current Biology i Science trafiło się w ostatnich latach kilka artykułów o zastosowaniu metod analizy filogenetycznej do rekonstrukcji i śledzenia ewolucji wierzeń/baśni Indoeuropejczyków. Nie jestem w tym temacie zorientowany prawie wcale, bo to nie jest moja działka, więc nie wypowiadam się autorytatywnie, ale też nie kwestionowałbym możliwości rekonstruowania wierzeń naszych przodków nawet w sytuacji, gdy nie zachowały się ich pisane relacje w tym względzie. Autor książki nie jest mi znany jako autor publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych, założyłem, że jest kulturoznawcą, tym niemniej pisząc o zagadnieniach systematyki/biologii zwierząt nie zauważyłem, by popełniał jakieś znaczące błędy.
  W haśle było i jest jasno wspomniane o kontrowersjach związanych z identyfikacją gatunkową ptaka w naszym herbie (komentarz f, przypisy 193, 202, 200, 201). Podane są argumenty, które wskazują, że to jednak bielik jest najbardziej prawdopodobnym wzorcem (przypisy 193, 201). Cytowany Pietras (przypis 200) wyraźnie stwierdza, że powszechnie przyjmuje się, że jest to wizerunek bielika, wyrażając przy okazji swoje zdanie, że jest to błędna identyfikacja, bo równie dobrze jego zdaniem może to być kilka innych gatunków – to wszystko jest w haśle opisane. Opisując starałem się też nie przesądzać, czy jest to bielik czy nie, używając sformułowań: uważa się, przyjmuje się zamiast jest.
  Omówienie kulturowej roli orła, nieokreślonego specyficznie co do gatunku, jest w tym haśle ograniczone, moim zadaniem, do niezbędnego minimum (186 wyrazów na 1089 ogółem, nie licząc uwag), tak by zapewnić niezbędne wprowadzenie i kontekst. Podane są wyjaśnienia, dlaczego bieliki i orły właściwe mogły być utożsamiane jeśli chodzi o „rolę kulturową” (uwaga d, przypisy 189, 190, 199). Zapewne byłoby dobrze, gdyby istniało w Wikipedii hasło o roli orła w kulturze – jak na razie go nie ma, więc ta część moim zdaniem powinna tutaj pozostać.Tebeuszek (dyskusja) 21:26, 4 paź 2019 (CEST)
  dlatego potrzebne jest hasło orzeł (zamiast ujednoznacznienia), które istnieje na 121 wikipediach ([2]) czyli na prawie wszystkich oprócz polskiej i tam można przenieść część informacji z tego hasła i wytłumaczyć z czego się biorą problemy z nazewnictwem. Gdarin dyskusja 21:54, 7 paź 2019 (CEST)
  Niezależnie od tego, czy będzie hasło o orle czy nie, wprowadzenie i podstawowe wyjaśnienie przyczyn zamieszania z nazewnictwem i identyfikacją pierwowzoru powinno znajdować się także w haśle o bieliku. Także z racji tego, że choć właśnie bielik jest powszechnie uważany za pierwowzór, to niekoniecznie musi nim być – aby czytelnik, któremu nie będzie się chciało zaglądać do ewentualnego hasła o orle był o tym poinformowany. Nie widzę przeciwwskazań do utworzenia hasła o orle w kulturze, na pewno jednak nie w formie wytnij/wklej z hasła o bieliku - hasło o orle trzeba by inaczej profilować. Tak czy owak zarzucanie nam (Sow-ie i mnie), że jakiegoś hasła nie ma na Wikipedii, jest moim zdaniem trochę nie w porządku. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 2. Wyjaśnienia wymaga też sprawa nazewnictwa zgłoszona przez @Jacek555 tutaj: [3]. Dziwi mnie zgłoszenie hasła do medalu przy jednoczesnym zignorowaniu uwag merytorycznych, które były podstawą nieprzyznania artykułowi DA. Gdarin dyskusja 11:56, 30 wrz 2019 (CEST)
  Sprawa nazewnictwa została już wyjaśniona. Wg Cichockiego i Mielczarka nazwa bielika to: bielik (zwyczajny) i ma to literalne odzwierciedlenie w haśle. Nigdzie w fachowej literaturze nie stosuje się nazwy bielik (zwyczajny), więc przenosiny pod nazwę Bielik (zwyczajny) są nieuzasadnione. Forsowanie nazewnictwa z jednej publikacji wbrew konsensusowi widocznemu w literaturze i prawodawstwie jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami Wikipedii, w szczególności WP:NPOV. Hasło o rodzaju może i powinno być pod nazwą naukową, tj. łacińską. Względy organizacyjne, porządkowe itp., na które powołuje się Jacek555, nie stanowią wystarczającego uzasadnienia dla naruszania fundamentalnych zasad Wikipedii.Tebeuszek (dyskusja) 21:26, 4 paź 2019 (CEST)
  • Źródło, które jest użyte w tym artykule (czyli jak mniemam jest wiarygodne zdaniem piszących hasło) podaje: BIELIK ornit. <nazwa 2 gatunków ptaków z rodziny jastrzębiowatych Accipitridae> G. Bobrowicz: Bielik, wymieniając bielika zwyczajnego i wschodniego. Gdarin dyskusja 21:54, 7 paź 2019 (CEST)
  Nazwa: bielik (zwyczajny) nie jest tam wymieniona. Nie sądzę, by blog był wystarczająco dobrą podstawą do uzasadniania przenosin hasła.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)~
  Ktoś z Was jednak wstawił ten blog jako przypis do innych informacji... Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST)
  Wstawiłem też przypisy do innych publikacji, w których są podane różne inne nazwy zwyczajowe bielika. Czy z tego wynika, że mamy przenieść to hasło pod te nazwy? Czy może raczej zgodnie z zasadą neutralności, hasło o tym gatunku umieścić pod tą nazwą, która najczęściej pojawia się w fachowych publikacjach i aktualnym prawodawstwie?Tebeuszek (dyskusja) 13:55, 25 paź 2019 (CEST)
  • Owszem, przedstawiałeś swoje stanowisko, ale nie można twierdzić, że sprawa jest wyjaśniona i przejść nad tym do porządku dziennego. Nie pamiętam, by było ono przyjęte jako zaakceptowane. Jeśli z kolei mowa o konsensusie, to odkąd pamiętam, w obrębie projektu stosowane jest mianownictwo ptaków na podstawie Mielczarka i Cichockiego, których praca koncentruje się na nazewnictwie i je porządkuje. (Podobnie, w odniesieniu do ssaków, przyjęliśmy stosowanie mianownictwa na podstawie publikacji PAN z 2015). Tak rozumiany konsensus leży u podstaw projektu. Z kolei, skoro zauważasz, że wspomniani autorzy używają nazwy „bielik (zwyczajny)”, to co najmniej nieprecyzyjne jest stwierdzenie, że „Nigdzie w fachowej literaturze nie stosuje się nazwy bielik (zwyczajny)”. Najwyraźniej wspomniani autorzy dostrzegli pewien brak precyzji w nazewnictwie. Artykuł, współtworzony w znacznej mierze przez SoW został przez Ciebie przesunięty pod nazwę Bielik samodzielnie. Trochę inaczej pojmuję ideę konsensusu. Chyba także inaczej rozumiem pojęcie „forsowania swojego stanowiska”. Ale może się nie znam... Jacek555 22:22, 8 paź 2019 (CEST)
  1) Przenosiny były konsekwencją zastosowania zalecenia „śmiało edytuj” w sytuacji stwierdzenia naruszenia zasad Wikipedii.
  2) Jak do tej pory nikt nie wykazał, by narzucanie punktu widzenia wybranej publikacji (w tym przypadku M&C) wbrew stanowisku widocznemu w literaturze fachowej i prawodawstwie było zgodne z neutralnym punktem widzenia. Zwracałem na to uwagę wielokrotnie – a ponieważ nikt tego argumentu nie zbił, nie widzę powodu, by nie przejść nad tym do porządku dziennego.
  3) Zwracałem też uwagę na powielanie błędów merytorycznych, jakie wiążą się forsowaniem tej czy innej publikacji. Nie da się ukryć, że nazwa bielik (zwyczajny) jest cokolwiek dziwaczna.
  4) Jeśli chodzi o konsensus: „Konsensus nie może naruszać neutralnego punktu widzenia w opisie artykułu, w tym nakazu uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat, o ile są one widoczne w wiarygodnych źródłach. Nie może też łamać zasad opisanych w „Czym Wikipedia nie jest” i innych zasad związanych z neutralnym i weryfikowalnym edytowaniem podanych w infoboksie niniejszej strony.” Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  • Przepraszam za porównanie, ale również wiele wandalizmów można tłumaczyć realizacją zasady „śmiało edytuj”. Narzucania indywidualnego poglądu nie tłumaczy. („Nie twórz także ani nie modyfikuj zawartości Wikipedii tylko po to, żeby udowodnić innym swój punkt widzenia, a nawet jakieś ogólne obiektywne racje”.) No cóż, nie ma potrzeby dokonywania ekwilibrystyk słownych, by postawić na swoim. Kto nie chce szukać porozumienia, ten go nie znajdzie. Nie akceptujesz faktu, że w zakresie mianownictwa ptaków został wypracowany konsensus stosowania oznaczeń Mielczarka i Cichockiego? Trudno. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że w publikacjach dotyczących konkretnych gatunków (w tym przypadku H. albicilla) autorzy zajmują się głównie jakimś konkretnym zagadnieniem, nie poświęcając zbyt wiele uwagi mianownictwu, a już z pewnością ewentualnym kolizjom, czy nieścisłościom w oznaczeniu. W odniesieniu do opracowania Mielczarka i Cichockiego należy zauważyć, że centrum ich uwagi skupia się na uporządkowaniu mianownictwa. Taki był powód uznania tej publikacji za podstawę do zachowywania ładu w nazewnictwie w obrębie projektu. Jak najbardziej, propozycje tych autorów mogą Ci się nie podobać. „Nazwa bielik (zwyczajny) jest cokolwiek dziwaczna”? – ufam, że sam jesteś w stanie przywołać szereg nazw, które są znacznie bardziej dziwaczne. Nakaz uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat nie koliduje ze wspomnianym wyżej konsensusem. Zrobisz jak będziesz chciał. Wikipedia z pewnością nie jest polem bitwy. Powodzenia. Jacek555 21:53, 21 paź 2019 (CEST)
  „Nakaz uwzględniania rozbieżnych stanowisk na dany temat nie koliduje ze wspomnianym wyżej konsensusem” - jest dokładnie odwrotnie, ten konsensus wymusza programowo nieuwzględnianie rozbieżnych stanowisk co do nazewnictwa, arbitralnie nakazując przyjęcie optyki wybranej publikacji dwójki autorów, wbrew dominującemu poglądowi w literaturze przedmiotu.
  Jeśli chodzi o „uporządkowaniu mianownictwa” - jak już wykazałem (cytat przywołany powyżej) względy organizacyjne i porządkowe nie stanowią podstawy dla odrzucenia zasady WP:NPOV. To nie wikipedyści mają decydować, co jest podstawą do wprowadzenia takiego czy innego ładu, tylko konsensus w fachowej literaturze.
  Jeśli chodzi o stronę merytoryczną: to nie jest tak, że ja nie akceptuję tej konkretnej nazwy, zaproponowanej przez C&M, tylko nie ma dla tej nazwy akceptacji w fachowej literaturze i prawodawstwie. Co swoją drogą wcale mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie również nawias, który się pojawił w publikacji C&M (a którego, o ile pamiętam, wcześniej nie było) – świadczy to tylko o tym, że w przeciwieństwie do niektórych wikipedystów, sami autorzy nazwy zdają sobie sprawę, że ich propozycja się nie przyjęła.
  „Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że w publikacjach dotyczących konkretnych gatunków (w tym przypadku H. albicilla) autorzy zajmują się głównie jakimś konkretnym zagadnieniem, nie poświęcając zbyt wiele uwagi mianownictwu, a już z pewnością ewentualnym kolizjom, czy nieścisłościom w oznaczeniu.” - mam prośbę, byś nie rzutował swoich wyobrażeń co do sposobu pisania publikacji ani na mnie i ani na specjalistów zajmującym się poszczególnymi gatunkami. W powyższym kontekście jest to co najmniej niezręczne, by nie rzec obraźliwe (Z pewnością obraźliwe jest zestawianie moich edycji z wandalizmami, twierdzenie, że dokonuję ekwilibrystyk słownych, byleby postawić na swoim, oraz imputowanie mi narzucania tutaj mojego punktu widzenia i niechęci do szukania porozumienia - bez żadnego uzasadnienia). Tak się składa, że np. Mizera poświęca nazewnictwu zwyczajowemu bielika ponad dwie strony. Nie myl też proszę funkcji, jakie spełniać mają nazwy naukowe i zwyczajowe. Ponadto rzecz ma się odwrotnie niż twierdzisz - to właśnie w takich pozornie „porządkujących nazewnictwo” publikacyjkach częściej trafiają się bzdurki, bo piszą je niespecjaliści, nieznający się na konkretnych gatunkach. Rezultaty bywaja groteskowe, jak np. nazwanie w ramach „porządkowania” nazewnictwa zwyczajowego ssaków foki Weddella weddelka arktyczną – to również nazwa której współautorem jest jeden z duetu M&C, i którą wspierał „konsensus” wikipedystów (dla niezorientowanych: te foki zamieszkują Antarktykę a nie Arktykę, jak by wynikało z nazwy).Tebeuszek (dyskusja) 14:56, 25 paź 2019 (CEST)
  • Właśnie zauważyłem, że hasło o foce Weddella jest przeniesione pod nazwę Weddelka antarktyczna - całkowicie logicznie w imię „konsensusu” łamiącego jedną z zasad wikipedii (WP:NPOV) złamano kolejną zasadę (WP:NOR). Tak się zastanawiam, do czego ten projekt zmierza. Tebeuszek (dyskusja) 15:05, 25 paź 2019 (CEST)
  @Tebeuszek, @Jacek555 To że Mielczarek&Kuziemko piszą bielik (zwyczajny) nie oznacza, że dokładnie taka jest polska nazwa, tylko że nazwa to bielik lub bielik zwyczajny i obie formy są dopuszczalne. Można by ich się zapytać, czy którąś z tych nazw zalecają do stosowania jako główną. W ustawie o ochronie gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) w odniesieniu do ptaków stosuje się skróconą formę bez słowa „zwyczajny”, tak samo postępuje Komisja Faunistyczna na swoich listach ptaków (choć podejrzewam, że ustawodawca korzystał właśnie z listy Komisji Faunistycznej). Pikador (dyskusja) 09:42, 31 paź 2019 (CET)
  To interpretacja podobna do tej, którą podałem wcześniej. Ponieważ jednak w publikacji C&M nie ma wyjaśnienia, jak interpretować nawias (wypadałoby, żeby było takie wyjaśnienie, bo w taksonomii nawias w nazwach pełni konkretną rolę - wyróżnia się nim np. podrodzaje), to takie interpretacje, podobnie jak ewentualne nieopublikowane wyjaśnienia C&M co do interpretacji trzeba traktować jako twórczość własną - nie ma na nią miejsca w haśle. Tak czy owak, po przejrzeniu literatury sprawa jest jasna: w zdecydowanej większości fachowej literatury i w prawodawstwie zwyczajowa nazwa tego gatunku to bielik, a nie bielik zwyczajny (są na to podane przypisy w haśle, można by dodać ten link do Komisji Faunistycznej, bo również potwierdza moją argumentację), i to rozstrzyga sprawę. Tebeuszek (dyskusja) 20:27, 2 lis 2019 (CET)
 3. w krajach bałtyckich, w tym skandynawskich - pojęcie kraje bałtyckie nie obejmuje krajów skandynawskich Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Przeredagowałem.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 4. W rezultacie w wielu krajach Europy Zachodniej, np. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, bielik całkowicie wyginął - o jakich innych krajach mowa? Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Nie sądzę, by miało sens zamieszczanie wyliczanki krajów i szczegółowa analiza historycznych zmian liczebności w każdym z nich. Literatura jest podana, jeżeli kogoś będzie to interesowało to może tam sprawdzić (a gdyby ktos chciał to rozbudowywać – to jest temat na osobne hasło).Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  Patrząc na mapę mam wątpliwości co do użycia słowa wielu. Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST)
  Na mapie w haśle jest bieżący zasięg bielika. Nie ma na niej nic o historycznych zmianach jego występowania, a o nich to mowa w przywoływanym akapicie. Tym niemniej dodałem listę krajów, w których, w pewnym okresie czasu, ten gatunek zaniknął. Tebeuszek (dyskusja) 13:55, 25 paź 2019 (CEST)
  Teraz wygląda to dużo lepiej, dziękuję Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST)
 5. @Tebeuszek W sekcji "Zagrożenia" jest: "Ponadto prace leśne związane są często z budową dróg, które ułatwiają dostęp ludzi na tereny uprzednio odludne, co może odstraszać bieliki od gniazdowania." Logika i doświadczenia własne każde spodziewać się raczej informacji "Ponadto prace leśne, budowa dróg i generalnie obecność ludzi w obrębie potencjalnych obszarów gniazdowania może odstraszać bieliki." Co zresztą byłoby spójne z następnymi zdaniami. Kenraiz (dyskusja) 23:04, 22 lis 2019 (CET)
 6. "Występuje w Palearktyce – od Grenlandii po Japonię". Palearktyka wg mapy, zamieszczonej w haśle o niej, nie obejmuje Grenlandii. Adrian (dyskusja) 19:18, 24 lis 2019 (CET)
  słuszna uwaga, w treści też jest błąd: W Nearktyce gniazdowanie stwierdzono tylko na Aleutach, podczas gdy bieliki zasiedlają także częściowo Grenlandię Gdarin dyskusja 19:33, 25 lis 2019 (CET)
 7. Stanowisko jednego z autorów co do nazwy hasła jest dla mnie jasne, jak również stanowisko jego oponenta. Przed zamknięciem dyskusji proszę, by w tej sprawie wypowiedział się też drugi autor – @Soldier of Wasteland. Farary (dyskusja) 20:25, 24 lis 2019 (CET)
  @Farary Wybacz opóźnienie, cały weekend byłam na konferencji poza Wrocławiem. Mnie kwestia nazwy jest całkowicie obojętna, tj. jeśli istnieją (tak jak tutaj) rozbieżności należy je opisać, ale to, czy w artykule będzie to bielik, czy bielik zwyczajny nie ma dla mnie większego znaczenia. I z tego powodu nie brałam udziału w dyskusji w ogóle, nie to uważam za najistotniejszą kwestię. Soldier of Wasteland (dyskusja) 19:05, 25 lis 2019 (CET)
 8. @Tebeuszek W szacie juwenalnej jest ciemny, z jasną nasadę. Kto lub co jest ciemne?, z kontekstu to nie wynika. Sprawa druga: W ramach rodziny jastrzębiowatych bielik jest wydzielany wraz z innymi 8 gatunkami z rodzaju oraz dwoma gatunkami z rodzaju Ichthyophaga jako podrodzina Haliaeetinae – systematyka się zmieniła, Mielczarek&Kuziemko zaliczają go do podrodziny jastrzębi (Accipitrinae). Sprawa trzecia: wysłałem dziś maila do pana Mielczarka z zapytaniem o nazwę (zwyczajny). Mam nadzieję, że wkrótce odpowie. Pikador (dyskusja) 21:51, 25 lis 2019 (CET)
  @Tebeuszek, @Gdarin, @Soldier of Wasteland, @Jacek555, @Farary Dostałem odpowiedź od pana P. Mielczarka z UJ (współtwórca Kompletnej listy ptaków świata) na moje pytanie o nazwy z członem "zwyczajny", np. kormoran (zwyczajny).
  Quote-alpha.png
  Kwestia polskich nazw w nawiasach. Na przykładzie kormorana. Ogólnie stosujemy nazwę jednoczłonową - kormoran. W przypadku publikacji z wieloma gatunkami z tego rodzaju lub wykazu gatunków w listach gatunków lub tak jak pod linkiem do rodzaju Phalacrocorax na Wikipedii powinna być nazwa kormoran zwyczajny
  Tak więc z tytułem artykułu jest wszystko OK, tylko przy stosowaniu jakichś wyliczanek gatunków należy zastosować dla odróżnienia człon "zwyczajny". Pikador (dyskusja) 10:25, 26 lis 2019 (CET)
  No to powinno być w definicji albo Bielik, bielik zwyczajny, orzeł bielik, birkut albo Bielik (zwyczajny), orzeł bielik, birkut, a nie jak teraz ni w pięć ni w dziewięć Bielik, orzeł bielik, bielik (zwyczajny), birkut. Gdarin dyskusja 11:37, 28 lis 2019 (CET)
  To jeszcze w świetle nowych danych, dostarczonych przez Pikadora, oraz propozycji Gdarina proszę o wypowiedź – @Tebeuszek, @Jacek555. Nie wypowiadam się w tej sprawie (nie moja działka) – do zamknięcia dyskusji potrzebuję jedynie jasnego stanowiska. Tym czasem daję jeszcze dwa tygodnie na wypracowanie konsensusu. Farary (dyskusja) 18:14, 28 lis 2019 (CET)
  W pełni zgadzam się z wyjaśnieniem p. Mielczarka („Ogólnie stosujemy nazwę jednoczłonową - kormoran. W przypadku publikacji z wieloma gatunkami z tego rodzaju lub wykazu gatunków w listach gatunków lub tak jak pod linkiem do rodzaju Phalacrocorax na Wikipedii powinna być nazwa kormoran zwyczajny”). Bo nazwa/adres artykułu na Wikipedii ma charakter pozycji w wykazie i musi być czytelne rozróżnienie między innymi gatunkami bielików. To, że w treści artykułu piszemy o ptaku już tylko per bielik jest już jasne, bo wstęp określa, że mowa o tym konkretnym, (zwyczajnym) bieliku. Cała publikacja jest bardzo dobra i poza tym szczegółem nie mam uwag. Żałuję, że nie mogę się z przekonaniem wpisać jako sprawdzający, bo doceniam ogrom pracy włożony przez Autorów, a szczególnie SoW. Jacek555 13:19, 7 gru 2019 (CET)
  • Dziękuję wszystkim osobom sprawdzającym, zgłaszającym uwagi i błędy, oraz poprawiającym to, i inne zgłoszone przeze mnie hasła.
  • Jeśli chodzi o ww. wątek, dotyczący nieopublikowanej opinii p. Mielczarka co do tego, jak interpretować jego twórczość: jak w przypadku każdej nieopublikowanej interpretacji zamieszczenie jej w Wikipedii lub edycje na niej bazujące będą naruszeniem zasad WP:WER i WP:NOR. W wymienionej publikacji podana jest nazwa bielik (zwyczajny), taka nazwa jest podana w haśle, zmienianie jej będzie twórczością własną.
  • Jeśli chodzi o mnie, to najchętniej całkowicie usunąłbym tę nazwę z nagłówka. Nie jest ona w niczym lepsza od np. ostrzyż łomignat, a jej promowanie może przynosić szkody dla ochrony tego gatunku (bieliki, pomimo ochrony, są w dalszym ciągu strzelane i tępione, także w Polsce). Nacisk na umieszczenie tej nazwy w tytule hasła jest, w mojej ocenie, niezrozumiały. Nie dość, że jest to rozwiązanie merytorycznie błędne, które nie przyjęło się w piśmiennictwie fachowym, to narusza fundamentalne zasady Wikipedii. Kompletnie nie zgadzam się z tezą, że nazwa zwyczajowa gatunku ma mieć taką samą strukturę i pełnić te same funkcje co nazwa naukowa (czyli łacińska) gatunku – tj. ma koniecznie być dwuczłonowa w celu rozróżnienia pomiędzy różnymi gatunkami w obrębie rodzaju. Również jednoczłonowa nazwa zwyczajowa taką funkcję spełnia -dla wyróżnienia jednego gatunku spośród kilku.
  • Promowanie nazwy duetu/tripletu M&C&K (jako realizacji „konsesusu nazewniczego”) jest naruszeniem zasad Wikipedii, co łopatologicznie na kilka sposobów wytłumaczyłem już wcześniej. Nikt tej argumentacji nie obalił, nie wiem więc o jaki konsensus chodzi: czyżby o to, czy stosować się do zasad Wikipedii? Praktyka pokazuje, co widać także w tej dyskusji, że niektórzy mogą nie stosować się do zasad Wikipedii. Praktyka pokazuje też, że osoby zwracające uwagę na łamanie zasad bywają sankcjonowane banami (nieprawdaż, Gdarinie?). Więc dyskusję w tym temacie uważam za bezprzedmiotową. Tebeuszek (dyskusja) 21:27, 8 gru 2019 (CET)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. W krainie orientalnej bieliki spotykane są wyłącznie zimą, spotkać je wówczas można nie dalej niż do równoleżnika 22°N. styl do poprawy Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Przeredagowałem.Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 2. termin szata juwenalna warto podlinkować, może do hasła szata ptaków? Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  wstawiłem link do szata juwenalna (może ktoś kiedyś to opisze albo da redir do innego hasła gdzie termin zostanie wyjaśniony) Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST))
 3. bieliki unikają polowania na okonie, węgorze i płocie też są reprezentowane w diecie bielika rzadziej, niż by to wynikało z częstości ich występowania w środowisku - teraz nie wiadomo na które z nich unikają polowania, a które są reprezentowane rzadziej Gdarin dyskusja 10:34, 8 paź 2019 (CEST)
  Zarówno okonie jak płocie i węgorze są reprezentowane w diecie bielika rzadziej, niż to wynika z częstości ich występowania w środowisku. Okonie w wiekszym stopniu niż płocie i węgorze. Cytowani autorzy nie przesądzają, z czego wynikają różnice in minus we frekwencjach płoci i węgorzy. Moim zdaniem szyk zdania jest poprawny, można ewentualnie wstawić średnik zamiast przecinka. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
  to wstaw średnik Gdarin dyskusja 10:39, 20 paź 2019 (CEST) poprawiłem to zdanie Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST)
 4. Podobnie norki amerykańskie, zasiedlające przybrzeżne wody Bałtyku, omijają obszary będące rewirami łowieckimi bielików i w obecności bielików w sąsiedztwie skracają czas i dystans pływania, ponieważ wówczas są szczególnie narażone na atak. - 2 razy użyte słowo bielik, ale też nie do końca rozumiem: skoro wizony omijają rewiry bielików (słowo łowiecki jest zbędne), to oznacza to, że nie pływają w ich sąsiedztwie, więc nie muszą skracać czasu i dystansu Gdarin dyskusja 12:59, 8 paź 2019 (CEST)
  To się nie wyklucza – migrujące norki nie zawsze mogą mieć możliwość uniknięcia przepływania przez obszar w obrębie rewiru łowieckiego bielika w drodze do innych części swojego rewiru. Oprócz rewirów łowieckich są jeszcze rewiry lęgowe/gniazdowe. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
 5. Czy potrzebne jest podawanie nazw łacińskich różnych wymienianych w artykule gatunków, choć jest jednocześnie podana ich nazwa polska (np. w sekcji "Interakcje międzygatunkowe")? W każdym razie brak jest konsekwencji w tej sprawie Gdarin dyskusja 12:59, 8 paź 2019 (CEST)
  Wymieniając takson po raz pierwszy w tekście podawałem zwykle zarówno nazwę polską jak i łacińską, dalej w tekście już tylko polską. Podanie przynajmniej raz nazwy naukowej (łacińskiej) uważam za przydatne. Tebeuszek (dyskusja) 21:49, 19 paź 2019 (CEST)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Gdarin dyskusja 15:58, 25 paź 2019 (CEST) hasło jest starannie napisane, a jego autorzy włożyli w pracę nad nim dużo wysiłku; niestety nie znam się na nazwach ptaków, więc nie mogę pomóc w rozwiązaniu sporu dotyczącego nazwy artykułu (dobrze by było gdyby w tej sprawie wypowiedziało się więcej osób, zwłaszcza mających wiedzę na ten temat); brakuje mi hasła orzeł, o czym wspomniałem w dyskusji (zdaję sobie sprawę z tego, że trudno je napisać zgodnie z zasadami), ale to nie jest brak, który uniemożliwiałby przyznanie wyróżnienia temu artykułowi zgłoszony błąd jest bardzo poważny, muszę więc wycofać głos; wstęp właściwie też mógłby być dłuższy, a nie tylko jeden akapit Gdarin dyskusja 19:33, 25 lis 2019 (CET)
 1. Kenraiz (dyskusja) 11:22, 24 lis 2019 (CET) Drobna uwaga wyżej (merytoryczna). (Odnośnie nazewnictwa – nazwy zwyczajowe nie są kodeksowo kodyfikowane (jak nazwy naukowe) i próby jednoznacznego rozstrzygania tej kwestii nie mają sensu – tego nie da się ustalić. Odpowiednio też rangę problemu oceniam jako nieznaczącej wagi).
 2. Adrian (dyskusja) 23:27, 26 lis 2019 (CET)
 3. Kobrabones (dyskusja) 02:34, 28 lis 2019 (CET)

Weryfikacja medalu

Procedura weryfikacji medalu
 1. Artykuł do weryfikacji medalu może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PAnM,
 2. Należy podać przyczynę zgłoszenia,
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu medalu następuje po miesiącu od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji nie należy zdejmować szablonu medalu,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci medal, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.

Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić artykuł do warsztatu PANDA.

Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce Nazwa wpisz tytuł hasła, które chcesz zgłosić do weryfikacji. W ten sposób zostanie utworzona podstrona oceny hasła.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie medalem.
 • W sekcji Propozycje do weryfikacji wstaw link w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/odbieranie}} do nowo utworzonej i zapisanej podstrony oceny hasła. Nowe zgłoszenia znajdują się na górze sekcji.
 • W haśle, które chcesz poddać pod ocenę, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|{{subst:PAGENAME}}/odbieranie|Anm}}.
 • Poinformuj autora hasła o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji bez używania powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa 2/odbieranie}}. Analogicznie tworzy się podstronę oceny, gdy hasło jest zgłaszane po raz trzeci i następne.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|Nazwa Numer/odbieranie|Anm}}.


Propozycje do weryfikacji

Schrapnellmine 35

Dyskusja trwa jeszcze 11 dni 22 godz. 7 min 2 s odśwież
Rozpoczęcie: 22 listopada 2019 19:22:23 Zakończenie: 22 grudnia 2019 19:22:23


Uzasadnienie

Artykuł na medal sprzed 12 lat. Znajdują się w nim sekcje bez źródeł, co wyklucza by był medalowym artykułem. Lukasz2 (dyskusja) 19:22, 22 lis 2019 (CET)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Moje tłumaczenie sprzed lat. Faktycznie nie przystaje już do dzisiejszych standardów. PMG (dyskusja) 10:08, 25 lis 2019 (CET)
 2. Niestety, ale nie spełnia obecnych kryteriów AnM. Boston9 (dyskusja) 08:58, 30 lis 2019 (CET)

10 ostatnich rozstrzygnięć

Hasła oznaczone jako AnM

HMS Minerva (1895), Bitwa pod Bornholmem (1457), Bitwa pod Bornholmem (1460), Cetiozaurysk, Humphrey Bogart, Piwo, Tenryū (1918), Niszczyciele typu Wicher, ORP Burza

Hasła, które nie uzyskały oznaczenia AnM

Blasisaurus, Krzysztof Ligęza, Platon

Hasła, którym odebrano oznaczenie AnM


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek