Teoria Arrheniusa

Nazwą Teoria Arrheniusa określa się dwa postulaty z zakresu chemii:

  1. Popularna nazwa postulatu Arrheniusa, że niektóre związki chemiczne posiadają zdolność do rozkładania się na jony - czyli ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
  2. Teoria Arrheniusa kwasów i zasad – jedna z teorii kwasów i zasad, postulująca, że kwasem jest związek, który dysocjuje się z wytworzeniem jonu wodorowego (H+), a zasadą związek, który dysocjuje z wytworzeniem jonu hydroksylowego (OH-). W myśl tej teorii woda jest jednocześnie kwasem i zasadą.
Przykłady

HCl ⇌ H+ + Cl-

NaOH ⇌ Na+ + OH-