Skrobia modyfikowana

Skrobia modyfikowanaskrobia naturalna poddana obróbce zmieniającej jedną lub więcej jej początkowych właściwości fizycznych lub chemicznych[1][a]. Modyfikowanie skrobi ma na celu poprawę właściwości funkcjonalnych skrobi lub nadanie jej nowych cech.

Podział modyfikacji[edytuj | edytuj kod]

Podział ze względu na zjawisko modyfikujące[1]:

 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • enzymatyczne.

Podział ze względu na charakterystykę produktu końcowego[2]:

 • skrobie podstawione – estry i etery skrobiowe,
 • skrobie prekleikowane/preżelowane,
 • skrobie degradowane – skrobie utlenione, hydrolizaty skrobiowe, dekstryny.

Modyfikowane skrobie spożywcze[edytuj | edytuj kod]

Skrobie modyfikowane mają duże znaczenie w przemyśle spożywczym, gdzie są używane jako: zagęstnik, stabilizator, emulgator, nośnik, substancja wiążąca[3].

Numery INS[4][5]/E[6]:

Wykorzystanie dozwolonych substancji dodatkowych(w tym skrobi modyfikowanych chemicznie) do produkcji wyrobu spożywczego, wiąże się z koniecznością poinformowania o tym konsumenta[7], dlatego poszukuje się alternatywy dla wykorzystywanych w przemyśle spożywczym skrobi modyfikowanych chemicznie[8], a prognozowane jest nawet całkowite zastąpienie skrobi modyfikowanych chemicznie preparatami skrobiowymi z czystą etykieta(ang. clean label)[9].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Słowo „modyfikowana” w nazwie „skrobia modyfikowana” nie ma związku z modyfikacją genetyczną.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Polska Norma PN-87/A-74820: Skrobia, pochodne i produkty uboczne. Słownictwo.
 2. Günther Tegge: Skrobia i jej pochodne. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski, 2010. ​ISBN 978-83-929686-0-3​.
 3. Antoni Rutkowski, Stanisław Gwiazda, Kazimierz Dąbrowski, Kompendium dodatków do żywności, Konin 2003, ISBN 83-918657-7-0.
 4. Codex Comitee on Food Additives and Contaminants: Class names and The International Numbering System for Food Additives. Section 3. Supplementary List - Modified Starches. Codex Alimentarius. [dostęp 2019-03-25].
 5. Modified starches. W: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives: Compendium of Food Additive Specifications. Addendum 5. (FAO Food and Nutrition Paper - 52 Add. 5). Rome: FAO, 1997. [dostęp 2014-01-06].
 6. . Załącznik II "Unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania", s. 16–17 (ze zmianami z 11 listopada 2011, Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2011) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Dz. Urz. UE L 354 z 16.12.2008
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.
 8. Jacek Lewandowicz, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych i ocena możliwości wykorzystania skrobi woskowych, Praca doktorska, 2017.
 9. M.A. Radeloff, Modifying starches - trends and developments, R. Řápková, J. Čopíková, E. Šárka (red.), „Proceedings of the 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience”, Praga: Czech Chemical Society, 2016, s. 12-14, ISBN 978-80-86238-59-3, ISSN 2336-6796.???