Prezydium Sejmu

Wikipedia open wikipedia design.

Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczba wicemarszałków nie jest z góry określona, zwyczajowo ilość wicemarszałków odpowiada liczbie partii politycznych (każda partia ma jednego wicemarszałka).

Spis treści

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Prezydium IX kadencji Sejmu od 12 listopada 2019[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VIII kadencji Sejmu od 12 listopada 2015 do 11 listopada 2019[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VII kadencji Sejmu od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015[edytuj | edytuj kod]

Prezydium VI kadencji Sejmu od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011[edytuj | edytuj kod]

Prezydium V kadencji Sejmu od 26 października 2005 do 4 listopada 2007[edytuj | edytuj kod]

Prezydium IV kadencji Sejmu od 19 października 2001 do 18 października 2005[edytuj | edytuj kod]

Prezydium III kadencji Sejmu od 20 października 1997 do 18 października 2001[edytuj | edytuj kod]

  • Marszałek Sejmu
  • Wicemarszałkowie Sejmu

Prezydium II kadencji Sejmu od 14 października 1993 do 19 października 1997[edytuj | edytuj kod]

Prezydium I kadencji Sejmu od 24 listopada 1991 do 14 października 1993[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu X kadencji od 1 stycznia 1990 do 1991[edytuj | edytuj kod]

Polska powojenna i PRL[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu X kadencji do 31 grudnia 1989[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IX kadencji od 1985 do 1989[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VIII kadencji do 1980 do 1985[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VII kadencji od 1976 do 1980[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu VI kadencji od 1972 do 1976[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu V kadencji od 1969 do 1972[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IV kadencji od 1965 do 1969[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu III kadencji od 1961 do 1965[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu II kadencji do 1957 do 1961[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu I kadencji od 1952 do 1956[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu Ustawodawczego od 1947 do 1952[edytuj | edytuj kod]

II Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu V kadencji 1938-39[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu IV kadencji 1935-38[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu III kadencji 1930-35[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu II kadencji 1928-30[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu I kadencji 1922-28[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu Ustawodawczego 1919-22[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Spis treści

Destek