Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu

Pontificia Facultas Theologica
Wratislaviensis
Pontifical Faculty of Theology
Ilustracja
Data założenia 22 lutego 1968
Państwo  Polska
Adres ul. Katedralna 9
50-328 Wrocław
Liczba pracowników
• naukowych

63
Rektor ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
Członkostwo Erasmus+[1]
Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej znajduje się punkt z opisem „Papieski Wydział Teologicznywe Wrocławiu”
Ziemia51°06′51″N 17°02′39″E/51,114167 17,044167
Strona internetowa

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (PWT, łac. Pontificia Facultas Theologica Wratislaviensis) – katolicka uczelnia teologiczna powstała w 1968 roku. Nawiązuje do tradycji Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprzestał działalności w 1945 w wyniku decyzji władz państwowych o rozdziale wydziałów teologicznych od uniwersytetów[2].

Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową, nauczającą w duchu katolickim. W jej skład wchodzą 4 instytuty i studium języków obcych. Ponadto wydział posiada własną bibliotekę naukową[3]. Kształci studentów na studiach dziennych i zaocznych[4]. Ma prawo nadawać stopnie naukowe licencjata po studiach licencjackich tzw. rzymskich (2-letnie po magisterium), doktora nauk teologicznych, doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz popierać wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora nauk teologicznych[5].

Aktualnie według stanu na rok akademicki 2019/2020 zatrudnionych jest 63 nauczycieli akademickich (z czego 10 na stanowisku profesora zwyczajnego, 14 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 30 na stanowisku adiunkta, 1 na stanowisku starszego wykładowcy, 1 na stanowisku asystenta oraz 7 lektorów)[6]. Wrocławski wydział ponadto współpracuje z emerytowanymi pracownikami naukowymi, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[7].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Wydział jest kontynuatorem tradycji wydziału teologicznego Akademii Leopoldyńskiej utworzonej w 1702 roku we Wrocławiu. Po II wojnie światowej polskie władze Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej nie udzieliły poparcia staraniom o kontynuację wydziału teologicznego. W 1964 roku Kongregacja ds. Seminariów i Uniwersytetów Stolicy Apostolskiej wyraziła zgodę na utworzenie we Wrocławiu Akademickiego Studium Teologicznego, uznając je następnie za kontynuację funkcjonującego na niemieckim Uniwersytecie Wrocławskim katolickiego wydziału teologicznego i przekazując mu wszystkie przywileje zlikwidowanego wydziału. W latach 1968–1974 ks. prof. dr hab. Józef Majka stworzył właściwe struktury na Fakultecie. W 1974 roku uczelnia otrzymała miano papieski i odtąd pełna nazwa brzmi Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. W 1981 roku uczelnia otrzymała osobowość prawną, a w 1989 roku uznana została przez władze państwowe i zaliczona do grona szkół wyższych w Polsce[8].

6 czerwca 2001 roku Wydział otrzymał status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a w grudniu 2001 roku pozytywnie zakończył procedurę akredytacyjną dla kierunku teologia pod nadzorem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[8].

Władze (kadencja od 2018)[edytuj | edytuj kod]

ks. dr abp Józef Kupny, metropolita wrocławski i aktualny Wielki Kanclerz PWT we Wrocławiu

Poczet rektorów[edytuj | edytuj kod]

Poczet prorektorów[edytuj | edytuj kod]

 • 1968-1988: ks. prof. dr hab. Jan Krucina

ds. naukowo-dydaktycznych[edytuj | edytuj kod]

ds. studenckich[edytuj | edytuj kod]

 • 1998-2001: o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF
 • 2001-2004: ks. prof. dr hab. Józef Pater
 • 2004-2007: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
 • 2007-2010: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
 • 2010-2014: ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk
 • od 2014: ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT

ds. promocji i współpracy z zagranicą[edytuj | edytuj kod]

 • od 2014: ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT

Struktura organizacyjna[edytuj | edytuj kod]

Dziedziniec PWT we Wrocławiu

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej i Nauk Społecznych PAT we Wrocławiu dzieli się na 9 katedr[9]:

 • Katedra Antropologii, Etyki i Teorii Poznania
 • Katedra Historii Filozofii
 • Katedra Metafizyki
  • Kierownik: o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF, prof. PWT
 • Katedra Pedagogiki Ogólnej
  • Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Tomko, prof. PWT
 • Katedra Pedagogiki Społecznej
 • Katedra Historii Wychowania
 • Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii
 • Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Politycznej
 • Katedra Komunikacji Religijnej

Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej[edytuj | edytuj kod]

Widok od strony ogrodu na Papieski Wydział Teologiczny
Dyrektor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej PAT we Wrocławiu dzieli się na 7 katedr[10]:

 • Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu oraz Patrologii
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut
 • Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych
 • Katedra Nowej Ewangelizacji
 • Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego
 • Katedra Katechetyki
 • Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła

Instytut Nauk Biblijnych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Nauk Biblijnych PAT we Wrocławiu dzieli się na 4 katedry[11]:

 • Katedra Egzegezy Starego Testamentu
 • Katedra Egzegezy Nowego Testamentu
 • Katedra Teologii Starego Testamentu
 • Katedra Teologii Nowego Testamentu
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

Instytut Teologii Systematycznej i Duchowości[edytuj | edytuj kod]

Budynek dydaktyczny PWT we Wrocławiu
Dyrektor: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
Kontakt:
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Instytut Teologii Systematycznej i Duchowości PAT we Wrocławiu dzieli się na 9 katedr[12]:

 • Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
 • I Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
 • II Katedra Teologii Dogmatycznej
  • Kierownik: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
 • Katedra Eklezjologii i Sakramentologii
 • Katedra Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego
 • Katedra Teologii Moralnej
 • Katedra Teologii Duchowości
  • Kierownik: ks. bp prof. dr hab. Andrzej Simieniewski
 • Katedra Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego
 • Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny

Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych[edytuj | edytuj kod]

Funkcję kierownika Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych pełni ks. dr Ryszard Zawadzki. Jednostka ta zajmuje się organizacją kursów języków starożytnych takich jak: hebrajski, grecki oraz łaciński, a także nowożytnych: angielski, niemiecki, włoski, francuski) dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W lektoratach odpłatnie mogą również uczestniczyć osoby spoza uczelni za dodatkową opłatą[13].

Biblioteka[edytuj | edytuj kod]

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada własną bibliotekę naukową. Została ona powołana do życia w 1947 roku jako Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, przejmując niemal w całości księgozbiór biblioteki przedwojennego konwiktu seminarium duchownego, mieszczącego się w budynku przy pl. Katedralnym 14. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku nastąpił znaczny rozwój jej zasobu bibliotecznego[14]. Współcześnie wynosi on 164 tysiące jednostek, a do najcenniejszych z nich należy m.in. cerkiewnosłowiański zbiór ksiąg liturgicznych[15]. Biblioteka obecnie mieści się przy pl. Katedralnym 5a we Wrocławiu[16]. Jej dyrektorem jest ks. dr Jerzy Witczak[17].

Pozostałe jednostki[edytuj | edytuj kod]

Biuro Karier[edytuj | edytuj kod]

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada Akademickie Biuro Karier. Jego zadaniem jest udzielanie porad indywidualnych absolwentom uczelni dotyczących: ofert pracy, wolontariatu, stażu oraz praktyk. Udziela porad dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania na nie dotacji. Jednostka ta na mocy porozumienia międzyuczelnianego ściśle współpracuje z Biurem Karier Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu[18].

Biuro Promocji[edytuj | edytuj kod]

Głównym celem Biura Promocji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest realizacja strategi informacyjnej uczelni oraz promocja jej działalności akademickiej, jak również aktualnej i przyszłej oferty edukacyjnej[19].

Afiliacja[edytuj | edytuj kod]

W ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (na zasadzie afiliacji) funkcjonują również[20]:

Kierunki kształcenia[edytuj | edytuj kod]

Rektorat PWT we Wrocławiu widok od strony archikatedry

Aktualnie od roku akademickiego 2020/2021 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich w ramach studiów stacjonarnych na następujących kierunkach[21]:

 • teologia
  • kapłańska (cykl A) - trwa 6 lat i kończy się dodatkowo uzyskaniem święceń
  • dla świeckich (cykl B) - trwa 5 lat, studia kierowane do członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
 • pedagogika[22]
  • trwają 5 lat
  • profil pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ponadto uczelnia oferuje studia drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające), trwające 2 lata, które są adresowane do absolwentów posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika o następujących specjalnościach[23]:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika osób starszych

W ramach studiów niestacjonarnych wydział prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku teologia, trwające 5 lat. Przeznaczone są one dla osób świeckich. W trakcie kształcenia nie ma możliwości uzyskania po 3 latach licencjatu zawodowego z teologii. Ich absolwenci po przedstawieniu pracy oraz po złożeniu egzaminu ex universa theologia i egzaminu magisterskiego, otrzymują stopień magistra teologii[24].

Dodatkowo wrocławski Papieski Wydział Teologiczny oferuje również studia podyplomowe[25]:

 • Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne
 • Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne
 • Podyplomowe Studia Psychoterapii
 • Podyplomowe Studia Teologii Życia Konsekrowanego
 • Podyplomowe Studia Turystyki Biblijnej
 • Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy z Rodziną

Od 1 października 2019 roku Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oferuje dwie ścieżki, trwające 3 lata, które umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora teologii[26]:

 • Szkoła doktorska PWT
 • Specjalistyczne Studia Teologiczne

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu posiada prawo do nadawania następujących stopni naukowych w dziedzinie teologii[27]:

 • doktora w dyscyplinie nauki teologiczne
 • doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki teologiczne

Uniwersytet Trzeciego Wieku[edytuj | edytuj kod]

W 2009 roku decyzją ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego – Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, powołany został do życia w tej uczelni Uniwersytet Trzeciego Wieku, będący formą edukacji seniorów. W 2011 roku otrzymał on imię Jana Pawła II. Ta placówka edukacyjna, którą kieruje od czasu jej powstania ks. prof. nadzw. dr hab. Henryk Szeloch, służy powiększeniu intelektualnej i duchowej sprawności osób starszych. W programie jej zajęć znajdują się wykłady z: teologii, filozofii, psychologii, pedagogiki i prawa, pielgrzymki, wyjścia i wyjazdy edukacyjne, zajęcia o charakterze integracyjnym i kulturalnym. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ma 360 słuchaczy i 233 absolwentów. Zajęcia na nim odbywają się dwa razy w miesiącu: w drugą i czwartą sobotę miesiąca[28].

Wydawnictwa[edytuj | edytuj kod]

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jako uczelnia akademicka posiada własne Wydawnictwo Naukowe. W ramach tego wydawnictwa wydawany jest m.in[29]:

 • "Wrocławski Przegląd Teologiczny", którego redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT[30],
 • "Sympozja i Sesje Naukowe", na czele którego stoi aktualnie ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

Do pozostałych czasopism należą: "Theo Doctores", "Informator", "Biuletyn", "Colloquium Salutis" oraz "Nasz Fakultet"[31].

Doktoraty honoris causa[edytuj | edytuj kod]

ks. bp. prof. dr hab. Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki (2004-2020), jeden z doktorów honoris causa PWT we Wrocławiu i jego wieloletni wykładowca

Najważniejszą godnością przyznawaną przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest tytuł doktora honoris causa. Nadawany jest on przez Rade Wydziału po uzyskaniu zgody Wielkiego Kanclerza i nihil obstat Stolicy Apostolskiej[32]. Dotychczas godność tę otrzymali[33]:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Informacja o programie ERASMUS+ na stronie PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 2. J. Pater, Rys historyczny PWT do 1945 roku, Wrocław 2002. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 3. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2020-11-09].
 4. Oferta kierunków i trybów kształcenia na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 5. Status prawny PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 6. Wykaz pracowników PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 7. Wykaz pracowników emerytowanych w PWT we Wrocławiu według stanu na rok akademicki 2020/2021 [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 8. a b Historia PWT we Wrocławiu na stronie uczelni. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 9. Struktura organizacyjna IFCh i NS PAT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 10. Struktura organizacyjna IHK i TP PAT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 11. Struktura organizacyjna INB PAT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 12. Struktura organizacyjna ITiSD PAT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 13. Zadania i cele SJBiN PAT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 14. Historia Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 15. Zbiory Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 16. Siedziba Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 17. Pracownicy Biblioteki PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 18. Informacje na temat Biura Karier PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 19. Informacje na temat Biura Promocji PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp 10.11.2020]
 20. Informacja uzyskana w Dziekanacie Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Podyplomowych PWT we Wrocławiu według stanu na rok akademicki 2018/2019.
 21. Studia dziennie na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 22. Studia dziennie na kierunku pedagogika na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 23. Opis kierunku pedagogika studia II stopnia na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 24. Studia zaoczne na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 25. Wykaz studiów podyplomowych na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 26. Informacja dotycząca doktoratu na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 27. Zarządzenie nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie stwierdzenia uprawnień do nadawania stopni naukowych. [on-line] [dostęp: 11.11.2020]
 28. H. Szeloch, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Bł. Jana Pawła II we Wrocławiu w służbie seniorom, „Warszawskie Studia Pastoralne” 16/2012, s. 254-255.
 29. Wydawnictwa PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 30. Wydawnictwa PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 31. Lista czasopism wydawanych przez PWT we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 10.11.2020]
 32. Na podstawie § 5 Statutu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. [on-line] [dostęp: 09.11.2020]
 33. Wykaz Doktorów Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu według stanu na 2020 roku uzyskane w Biurze Promocji PAT we Wrocławiu.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]