Nehemiasz (postać biblijna)

Nehemiasz (heb: נחמיה, Jah pociesza)[1] (V w. p.n.e.) – namiestnik króla Persji w Judei, razem z Ezdraszem reformator judaizmu. Nehemiasz był podczaszym króla Artakserksesa I.

Był synem Chakaliasza (Ne 1:1) i urodził się w tzw. niewoli babilońskiej. Jest wiodącą postacią Księgi Nehemiasza, która opisuje historię powrotu trzeciej grupy Żydów z wygnania do Jerozolimy pod wodzą przywódcy, Nehemiasza. Został wybrany pierwszym gubernatorem Jerozolimy i zainicjował odbudowę murów miasta. Jego reformy religijne wprowadzające wiele zmian w judaizmie pokrywały się z dziełem Ezdrasza.

Według większości uczonych, Nehemiasz był prawdziwą historyczną postacią, a pamiętnik Nehemiasza - nazwa nadana przez uczonych niektórym fragmentom książki napisanym w pierwszej osobie - jest wiarygodna z punktu widzenia historii.[2][3][4]

Gustave Doré, Nehemiasz potajemnie ogląda ruiny murów Jerozolimy, 1866.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Friedrich Wilhelm Gesenius: Gesenius' Hebrew-Chaldee Lexicon. Baker Book House; 7th edition, 1979, 1846, s. 544. ISBN 0-8010-3736-0. (ang.)
  2. Dla potwierdzenia, że wielu uczonych podziela ten pogląd, zob. Anne Fitzpatrick: "What did Nehemiah do for Judaism," in A Wandering Galilean: Essays in Honour of Seán Freyne. BRILL, 2009, s. 93–. ISBN [[4 ]] [[1735]]5-2. (ang.)
  3. Dla potwierdzenia, że wielu uczonych podziela ten pogląd, zob. Jack Pastor: "The Contribution of the Samaria Papyri from Wadi Daliyeh to the Study of Economics in the Persian Period," in Samaritans: Past and Present: Current Studies. Walter de Gruyter, 2010, s. 52–. ISBN 978-3-11-019497-5. (ang.)
  4. Więcej informacji o autorze, który nie zgadza się z poglądem większości uczonych nt. historyczności Nehemiasza i Ezdrasza, ale uznaje istnienie tej większości - zob. Philip R. Davies: Rethinking Biblical Scholarship: Changing Perspectives 4. Taylor & Francis, 3 września 2014, s. 108. ISBN 978-1-317-54443-2. Cytat: The essential historicity of the events described [in Ezra and Nehemiah] has rarely been questioned.. (ang.)