Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu
Ilustracja
Siedziba Kancelarii Senatu
Państwo  Polska
Data utworzenia 1989
Szef Kancelarii Senatu Piotr Świątecki
zastępca szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk
Budżet 197,99 mln PLN (2018)[1]
Zatrudnienie 330 (2018)[2]
Adres
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Kancelaria Senatu
Kancelaria Senatu
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Kancelaria Senatu
Kancelaria Senatu
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Kancelaria Senatu
Kancelaria Senatu
Ziemia52°13′31,991″N 21°01′42,089″E/52,225553 21,028358
Strona internetowa
Siedziba Kancelarii (Biura) Senatu w okresie międzywojennym, obecnie budynek „G” w kompleksie budynków Sejmu

Kancelaria Senatu – urząd wykonujący zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów (Marszałka Senatu, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów i komisji Senatu) oraz zajmujący się udzielaniem pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego[3].

Kancelaria Senatu została powołana na mocy uchwały Prezydium Senatu z dnia 1 września 1989[4]. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 6 w kompleksie budynków Sejmu.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Zakres działania Kancelarii Senatu obejmuje w szczególności przygotowywanie i przedstawianie wniosków, opinii oraz uwag w sprawach należących do kompetencji Senatu, dbanie o przestrzeganie terminów oraz porządku obrad, przygotowywanie i udostępnianie materiałów dla senatorów, koordynowanie prac ekspertów izby, udzielanie obywatelom informacji o działalności, zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków działania izby, jak również kwestie związane z budżetem Kancelarii Senatu[5].

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Organizację Kancelarii Senatu ustala statut nadawany na wniosek Szefa Kancelarii Senatu przez Marszałka Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W tym samym trybie Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu, który kieruje Kancelarią Senatu i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jej pracowników[6].

Kancelaria Senatu obejmuje następujące statutowe jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Marszałka Senatu;
 • Biuro Prac Senackich;
 • Biuro Legislacyjne;
 • Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;
 • Biuro Polonijne;
 • Biuro Komunikacji Społecznej;
 • Biuro Analiz i Dokumentacji;
 • Biuro Spraw Senatorskich;
 • Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych;
 • Biuro Finansowe;
 • Biuro Informatyki;
 • Biuro Administracyjne[7].

Szefowie Kancelarii Senatu[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[edytuj | edytuj kod]

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody Kancelarii Sejmu są realizowane w części 03 budżetu państwa[11]. Z budżetu Kancelarii Senatu wypłacane są m.in. świadczenia przysługujące senatorom w okresie sprawowania mandatu, finansowane ich służbowe podróże krajowe i zagraniczne, a także przekazywane środki na prowadzenie biur senatorskich.

W 2018 wydatki Kancelarii Senatu wyniosły 197,99 mln zł, dochody 0,17 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 330 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 9093 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2019 wydatki Kancelarii Senatu zaplanowano w wysokości 220,23 mln zł, a dochody 0,45 mln zł[12].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 1/2, 2/6. [dostęp 2019-12-28].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. w części 03 Kancelaria Senatu. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2019. s. 19. [dostęp 2019-12-28].
 3. Art. 97 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2019 r. poz. 846).
 4. Kancelaria Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-08-21].
 5. Art. 98 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu.
 6. Art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 19 oraz art. 100 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 18 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu ((M.P. z 2019 r. poz. 846).
 7. Statut Kancelarii Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-08-21].
 8. Ludowiec szefem Kancelarii Senatu. rp.pl, 10 maja 1996. [dostęp 2020-03-06].
 9. Marszałek odwołał ze stanowiska dotychczasowego szefa. pap.pl.
 10. Piotr Świątecki został powołany na szefa Kancelarii Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 11. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).
 12. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. W: Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 10, 37. [dostęp 2019-12-28].