Jurysprudencja

Jurysprudencja (łac. iuris prudentia, biegła znajomość prawa) – termin wieloznaczny związany z naukami prawnymi. Jurysprudencja może być rozumiana jako:

  • synonim prawoznawstwa
  • synonim teorii prawa, czyli ogólnej nauki o prawie
  • specyficzna dla krajów anglosaskich ogólna nauka o prawie (odpowiednik kontynentalnej teorii prawa)
  • opinie uczonych prawników (a więc doktryna prawa).

W ramach teorii prawa funkcjonowało wiele nurtów teoretycznych, określanych mianem jurysprudencji, w tym: