Europejska Agencja Obrony

Javier Solana był szefem EDA do 1 grudnia 2009 r.

Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE.

Agencja jest organizacją międzyrządową i działa w ramach jednolitej struktury instytucjonalnej UE. Agencja spełnia cztery podstawowe funkcje, którymi są: określanie we współpracy z innymi instytucjami UE wymagań w zakresie rozwoju zdolności operacyjnych, promowanie i koordynacja procesu harmonizacji wymagań wojskowych, wsparcie dla wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz proponowanie programów wielonarodowych w zakresie współpracy zbrojeniowej w Europie. EDA dąży także do harmonizacji w ramach Unii Europejskiej przepisów i zasad dotyczących zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Agencja skupia państwa członkowskie UE z wyjątkiem Danii. Dania nie bierze udziału w realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Ma również podpisane porozumienia administracyjne z czterema państwami - Norwegią, Szwajcarią, Serbią oraz Ukrainą.

Organizacyjnie dzieli się na trzy dyrekcje merytoryczne[1]:

  • Dyrekcja ds. Przemysłu, Synergii i Aktywatorów (ISE)
  • Dyrekcja ds. Zdolności, Uzbrojenia i Planowania (CAP)
  • Dyrekcja ds. Badań, Technologii i Innowacji (RTI).

Europejska Agencja Obrony podlega kierownictwu Rady UE. Nadzór nad jej pracami sprawuje Rada Kierująca pod przewodnictwem Josep Borrell (który pełni także funkcję szefa Agencji), w skład której wchodzą poszczególni ministrowie obrony państw członkowskich, zaś bieżącym zarządzaniem zajmuje się dyrektor naczelny. Na początku 2020 tymczasowo pełnił je Fin Olli Ruutu, który zastąpił Jorge Domecqa z Hiszpanii[2]. 5 marca 2020 na to stanowisko mianowany został czeski urzędnik i dyplomata, Jiří Šedivý, który obejmie stanowisko w kwietniu 2020 [3].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]