Advertising Enquiries

Dorzecze Odry

Wikipedia open wikipedia design.

Dorzecze Odry

Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski[1].

W podziale hydrograficznym Polski dokonanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dorzecze Odry jest podstawową jednostką hydrograficzną[2][3].

Gospodarka wodna[edytuj | edytuj kod]

W systemie administrowania wodami do obszaru dorzecza Odry na obszarze Polski zalicza się oprócz samego dorzecza Odry również dorzecza wszystkich cieków wpadających do Morza Bałtyckiego na zachód od Słupi, łącznie z przyległymi morskimi wodami przybrzeżnymi i przejściowymi[4]. Teren dorzecza na terenie Polski jest podzielony na 4 regiony wodne, którymi administrują 4 regionalne zarządy gospodarki wodnej[5].

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Polsce[6][7]:

 • region wodny dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – zarządzany przez RZGW w Szczecinie
 • region wodny Warty – zarządzany przez RZGW w Poznaniu
 • region wodny środkowej Odry – zarządzany przez RZGW we Wrocławiu
 • region wodny Górnej Odry – zarządzany przez RZGW w Gliwicach

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Czechach:

W gospodarce wodnej na poziomie międzynarodowym stosowane jest również pojęcie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), który obejmuje oprócz właściwego dorzecza tej rzeki również Zalew Szczeciński i jego zlewnię. Tak definiowany obszar zajmuje 124 049 km², z czego 107 169 km² na terytorium Polski, 9 602 km² Niemiec i 7 278 km² Czech[11].

Dopływy Odry[edytuj | edytuj kod]

Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Odry:

 Odra (ujście do Roztoki Odrzańskiej)  ├───L───Gunica  │     └───P───Jasienica  │     └───P───Rów Wołczkowski  │     └───P───Mała Gunica  ├───P───Krępa  │     └───L───Żabi Rów  ├───L───Kanał Policki  ├───P───Raduń │  ├>>─P──────────┘  ├───L───Łarpia  │     ├───L───Grzybnica  │     └───L───Przęsocińska Struga  ├───P───Szczucznik  ├───L───Wietlina  ├>>─L──────┘  ├───P───Ina  │     ├───P───Wiśniówka  │     ├───P───Wisełka  │     ├───P───Małka  │     ├───P───Młynówka  │     ├───P───Krępiel  │     │     ├───L───Pęzinka  │     │     ├───P───Giełdnica  │     │     ├───L───Krępa  │     │     │     ├───P───Dołżnica  │     │     │     └───L───Reczyca  │     │     ├───P───Sokola (Kłodna)  │     │     ├───P───Kania  │     │     └───P───Okra  │     ├───L───Mała Ina  │     ├───P───Reczyca  │     ├───L───Stobnica  │     └───P───Kanał Iny  ├───P───Kanał Skolwinki  ├───P───Iński Nurt  │     └───────────────────────────────┐  │                     ├───P───Kanał Komorowski  ├───P───Babina              │  │     ├───────────────────────────────┤  │    Czapina              │  │     └───────────────────────────────┤  ├>>─P───Kanał Skolwiński         │  │     └───L───Skolwinka        │  ├>>─P───Święta────────────────────────────┤  ├───P───Przekop Mieleński         │  ├───L───Gręziniec  │           │  │          │           ├───P───Chełszcząca  │          │           │     └───L──Żołnierska Struga  │          │           ├───P───Płonia  │          │           │     ├───L───Rudzianka  │          │           │     ├───L───Niedźwiedzianka  │          │           │     ├───P───Gowienica Miedwiańska  │          │           │     ├───P───Miedwinka  │          │           │     ├───L───Ostrowica  │          │           │    Kanał Płoński  │          │           │     ├───L───Kanał Młyński  │          │           │     ├───L───Stróżewski Rów  │          │           │    Płonia  │          │           │     └───P───Strzelica  │          │           └───P───Regalica  ├>>─P───Parnica─────┴────────────────────────────L───┤  ├───L───Bukowa                    │  │     │                     ├───P───ChojnówkaStobnica                   │  ├───L───Kanał Kurowski                │  ├>>─P────────────────────────────Kanał Leśny─────L───┤ Odra                   Obnica────L───┤  ├───P───Skośnica                   │  │     └───L────────────────Odra Wschodnia─>>─P───┘  │                     ├───P───Kanał Klucki  │                     ├>>─P──────┘  │                     ├───P───Omulna  │                     ├───L───Kanał Szeroki  │                     │     └───L───Kanał Gryfiński  │                     ├───P───Tywa  │                     ├───P───Stara Regalica  │                     │     └───L───Kanał Marwicki  │                     ├───L───Pniewa  │                     ├───L───Marwicka Struga Odra Zachodnia                │  ├───P───Kanał Moczydłowski        │  │     └───L───Kanał Czarny      │  ├───L───Salveybach            │  │     │               │  │    Landgraben            │  ├───L───Höftgraben            │  ├───P───Kanał Krzyżowy          │  │     │               │  │    Kanał Węzłowy           │  ├───L───Alte Oder (Stara Odra)      │  │     ├───L───Welse          │  │     ├───P───Letschiner Hauptgraben │  │     └───L───Kanał Finow       │  ├>>─P─────────────────────────────────────┘ Odra  ├───P───Rurzyca  │     ├───L───Kalica  │     └───P───Kołbica  ├───P───Kanał Cedyński  ├───P───Słubia  ├───P───Kurzyca  ├───P───Myśla  │     ├───P───Sienica  │     │     └───P───Kanał Sienicy  │     ├───P───Kosa  │     ├───L───Ścieniawica  │     ├───P───Olchowy Rów  │     ├───L───Myślański Kanał  │     ├───L───Pręga  │     │     ├───L───Łączyna  │     │    Kozi Rów  │     ├───L───Gniłka  │     └───L───Kanał Głęboki  ├───P───Warta  │     ├───P───Stara Warta  │     │     │  │     │    Maszówek  │     │     ├───L───Racza Struga  │     │     └───P───Bogdanka  │     │     └───P───Witna  │     ├───L───Kanał Postomski  │     │     ├───P───Racza Struga  │     │     ├───L───Łęcza  │     │     ├───P───Kanał Krępiński  │     │    Postomia  │     │     └───P───Kanał Bema  │     │          ├───L───Rudzianka  │     │          ├───L───Lubniewka  │     │          └───P───Kanał Roszkowicki  │     ├───P───Kłodawka  │     │     ├───L───Srebrna  │     │     └───P───Marwica  │     ├───P───Noteć  │     │     ├───P───Otok  │     │     │     ├───P───Łączna  │     │     │     ├───P───Santoczna  │     │     │     └───P───Pełcz  │     │     ├───P───Stara Noteć  │     │     ├───L───Kanał Goszczanowski  │     │     ├───L───Gościmka  │     │     ├───L───Lubiatka  │     │     ├───L───Miała  │     │     ├───P───Drawa  │     │     │     ├───L───Człopica  │     │     │     │     └───L───Rzeczka  │     │     │     │          └───P───Modrza  │     │     │     ├───P───Pokrętna  │     │     │     ├───L───Szczuczna  │     │     │     │     └───L───Kanał Szczuczarz  │     │     │     ├───P───Mierzęcka Struga  │     │     │     │     ├───L───Koczynka  │     │     │     │    Ogardna  │     │     │     ├───L───Płociczna  │     │     │     │     ├───L───Cieszynka  │     │     │     │     └───L───Runica  │     │     │     ├───P───Sucha  │     │     │     ├───P───Moczel  │     │     │     ├───L───Korytnica  │     │     │     │     ├───P───Kamionka  │     │     │     │     │     │  │     │     │     │     │    Stawica  │     │     │     │     └───L───Zgnilec  │     │     │     ├───L───Słopica  │     │     │     ├───P───Bagnica  │     │     │     ├───P───Sitna  │     │     │     ├───L───Mąkowarka  │     │     │     │     │  │     │     │     │    Drawica  │     │     │     ├───L─────────────────────Prostynia  │     │     │     │                ├───P───Borowiak  │     │     │    Stara Drawa            │  │     │     │     ├───P───Głęboka         │  │     │     │     ├───P───Pełknica        │  │     │     │     ├───P───Radówka         │  │     │     │     │     └───P───Leniwka    │  │     │     │     ├>>─L───────────────────────────┘  │     │     │    Drawa  │     │     │     ├───P───Drawka  │     │     │     │     └───P───Trzciniak  │     │     │     ├───L───Studzienica  │     │     │     ├───P───Wilżnica  │     │     │     │     │  │     │     │     │    Łącznik  │     │     │     ├───P───Kokna  │     │     │     │     ├───L───Rakoń  │     │     │     │     │    └───L───Parpla  │     │     │     │    Rakowiec  │     │     │     ├───L───Wąsowa  │     │     │     ├───P───Drawisko  │     │     │     └───P───Miedznik  │     │     ├───L───Gulczanka  │     │     ├───P───Rudnica  │     │     │     └───L───Rudawka  │     │     ├───P───Łaga  │     │     │     └───L───Trzcianka  │     │     ├───P───Łomnica  │     │     ├───P───Gwda  │     │     │     ├───P───Ruda  │     │     │     ├───L───Głomia  │     │     │     │     ├───L───Kocunia  │     │     │     │     └───L───Strużnica  │     │     │     ├───P───Piława  │     │     │     │     └───P───Dobrzyca  │     │     │     │          ├───L───Zdbica  │     │     │     │          ├───P───Piławka  │     │     │     │          │    └───P───Żydówka  │     │     │     │          ├───P───Kłębowianka  │     │     │     │          ├───P───Świniarka  │     │     │     │          ├───P───Świerczyniec  │     │     │     │          └───P───Nieciecza  │     │     │     ├───L───Pękawnica  │     │     │     ├───P───Rurzyca  │     │     │     ├───P───Plitnica  │     │     │     │     ├───L───Kanał Sypniewski  │     │     │     │     ├───L───Kamionka  │     │     │     │     ├───L───Samborka  │     │     │     ├───P───Młynówka  │     │     │     │     ├───P───Ptusza  │     │     │     │     ├───P───Oska  │     │     │     │     └───P───Trzęsa  │     │     │     ├───P───Czarna  │     │     │     ├───P───Debrzynka  │     │     │     ├───L───Szczyra  │     │     │     │     └───L───Chrząstowa  │     │     │     ├───L───Mokrzenica  │     │     │     ├───L───Czernica  │     │     │     │     ├───P───Gnilec  │     │     │     │     └───P───Biała  │     │     │     ├───P───Osoka  │     │     │     │     └───P───Siedlicka Struga  │     │     │     ├───L───Dołga  │     │     │     ├───P───Nizica  │     │     │     │     └───────Kanał Radacki  │     │     │     │          └───P───Kanał Mosiński  │     │     │     ├───────Bielec  │     │     │     └───────Strużka  │     │     ├───L───Bolemka  │     │     ├───L───Margoninka  │     │     ├───P───Białośliwka  │     │     ├───L───Młynówka Borowska  │     │     ├───L───Kcynka  │     │     ├───P───Łobżonka  │     │     │     └───L───Orla  │     │     ├───P───Rokitka  │     │     ├───P───Kanał Bydgoski  │     │     │     └───L───Górny Kanał Noteci  │     │     └───L───Gąsawka  │     ├───L───Obra  │     │     │  │     │    Kanał Bledzewski  │     │     └───L───Jordanka  │     ├───L───Męcinka  │     ├───L───Kamionka  │     │     └───L───Bielina  │     ├───P───Kłosowska Struga  │     ├───L───Śremska Struga  │     ├───P───Lichwińska Struga  │     ├───L───Jaroszewska Struga  │     ├───L───Osiecznica  │     ├───L───Ostroroga  │     ├───P───Rów Rzeciński  │     ├───P───Smolnica  │     ├───L───Sama  │     ├───P───Kończak  │     │     ├───P───Kanał Połajewski  │     │     ├───P───Kanał Godoski  │     │     ├───L───Kanał Ludomicki  │     │     └───────Kanał Orłowski  │     ├───L───Samica Kierska  │     ├───P───Wełna  │     │     ├───P───Nielba  │     │     ├───P───Struga Gołaniecka  │     │     ├───P───Struga Potulicka  │     │     ├───P───Flinta  │     │     ├───L───Wełnianka  │     │     └───L───Mała Wełna  │     ├───P───Trojanka  │     │     ├───L───Goślinka  │     │     ├───P───Kanał Kąty  │     │     └───P───Kanał Wojnowski  │     ├───L───Różany Potok  │     ├───P───Koźlanka  │     ├───P───Główna  │     ├───P───Cybina  │     │     ├───L───Piaśnica  │     │     │     └───P───Pokrzywka  │     │     ├───P───Szklarka  │     │     ├───L───Chartynia  │     │     ├───P───Kaczeniec  │     │     ├───L───Struga  │     │     ├───P───Zielinka  │     │     ├───L───Mielcuch  │     │     ├───P───Kanał Czachurski  │     │     └───P───Szkudelniak  │     ├───L───Bogdanka  │     │     ├───L───Wierzbak  │     │     ├───L───Golęcinka  │     │     └───L───Strzeszyński Strumień  │     ├───P───Starynka  │     ├───L───Junikowski Strumień  │     │     └───L───Ceglanka  │     ├───P───Czapnica  │     ├───P───Kopel  │     │     ├───L───Głuszynka  │     │     ├───P───Michałówka  │     │     │     ├───P───Świątnica  │     │     │     ├───L───Krzesinka  │     │     │     ├───P───Spławka  │     │     │     │    └───L───Dworski Rów  │     │     │     ├───P───Łężynka  │     │     │     ├───P───Polny Rów  │     │     │     └───P───Leśny Potok  │     │     ├───L───Średzka Struga  │     │     └───L───Męcina  │     ├───L───Wirynka  │     ├───L───Kanał Mosiński  │     │     ├───L───Samica Stęszewska  │     │     ├───P───Olszynka  │     │     ├───L───Żydowski Rów  │     │     ├───P───Rów Dunaja  │     │     ├───L───Kanał Prut  │     │     └───────Kanał Kościański  │     ├───L───Kanał Szymanowo-Grzybno  │     ├───P───Młynisko  │     ├───L───Pysząca  │     ├───L───Graniczny Kanał  │     ├───L───Kanał Książ  │     ├───P───Moskawa  │     ├───P───Kanał Borowski  │     ├───L───Kanał Roguski  │     ├───P───Baba  │     ├───L───Lutynia  │     ├───L───Prosna  │     │     ├───P───Bartosz  │     │     ├───L───Grabówka  │     │     ├───P───Kanał Oborski  │     │     ├───L───Garbacz  │     │     ├───L───Pleszewski Potok  │     │     ├───L───Błotnia  │     │     ├───L───Ner  │     │     ├───L───Giszka  │     │     ├───L───Trzemna  │     │     ├───L───Pomianka  │     │     ├───L───Niesób  │     │     ├───P───Struga Węglewska  │     │     ├───P───Łużyca  │     │     ├───L───Lipówka  │     │     ├───L───Ołobok  │     │     │     ├───P───Struga Ostrowska  │     │     │     ├───L───Niedźwiada  │     │     │     ├───L───Ciemna  │     │     │     └───P───Gniła Barycz  │     │     ├───P───Pokrzywnica  │     │     ├───P───Swędrnia  │     │     ├───P───Bernardynka  │     │     └───P───Bartosz  │     ├───P───Ner  │     ├───P───Wiercica  │     │     ├───L───Jaźwiniec  │     │     └───L───Biechówka  │     ├───P───Rgilewka  │     ├───P───Widawka  │     │     ├───L───Kraskówka  │     │     ├───L───Nieciecz  │     │     ├───L───Świętojanka  │     │     ├───P───Grabia  │     │     ├───P───Pilsia  │     │     ├───P───Ścichawa  │     │     └───P───Rakówka  │     ├───L───Liswarta  │     │     ├───────Młynówka  │     │     ├───────Pankówka  │     │     ├───────Piskara  │     │     ├───────Opatówka  │     │     ├───────Biała Oksza  │     │     └───────Czarna Oksza (Kocinka)  │     ├───L───Kiełbaska  │     ├───L───Postomia  │     │     ├───L───Lenka  │     │     ├───L───Ośnianka  │     │     └───P───Kanał Bema  │     ├───P───Radomka  │     └───L───Stradomka  ├───P───Ilanka  ├───P───Pliszka  ├───L───Nysa Łużycka  │     ├───P───Miedzianka  │     ├───P───Witka  │     │     ├───P───Bílý potok (na terenie Czech)  │     │     └───P───Koci Potok (na terenie Czech)  │     ├───P───Czerwona Woda  │     ├───P───Jędrzychowicki Potok  │     ├───P───Skróda  │     ├───P───Lubsza  │     ├───L───Mandau (na terenie Niemiec)  │     └───L───Plißnitz (na terenie Niemiec)  ├───L───Bóbr  │     ├───P───Szprotawa  │     │     ├───P───Zielenica  │     │     ├───P───Kalinka  │     │     ├───P───Szprotawica  │     │     ├───L───Kamienny Potok  │     │     ├───P───Kanał Północny  │     │     ├───L───Młot│  │     │     ├>>─P───────┘  │     │     ├───P───Skłoba  │     │     │     └───P───Kłębanówka  │     │     ├───L───Kanał Nowodworski  │     │     ├───P───Błotna  │     │     ├───L───Leszczynka  │     │     ├───P───Kalina  │     │     ├───L───Chocianowska Woda  │     │     │     └───P───Równik)  │     │     ├───P───Mokrzyca  │     │     ├───P───Dopływ z Nowego Dworu  │     │     ├───P───Zielenica  │     │     │     ├───P───Dopływ z Jędrzychowa  │     │     │     └───L───Glibiel  │     │     └───L───Trzebnicka Woda  │     ├───L───Kwisa  │     ├───L───Czerna Wielka  │     │     └───P───Czerna Mała  │     ├───L───Kamienna  │     │     └───P───Wrzosówka  │     │          └───P───Podgórna  │     ├───P───Lesk  │     │     ├───L───Grzędzi Potok  │     │     ├───P───Czerwony Strumień  │     │     └───P───Leśna woda  │     └———P———Zadrna  │          ├———P———Łężec  │          ├———L———Cedron  │          ├———P———Kochanówka  │          ├———P———Jawiszówka  │          ├———L———Olszanica  │          └———P———Meta  ├───P───Barycz  │     ├───P───Kuroch  │     ├───L───Polska Woda  │     ├───L───Brzeźnica  │     ├───L───Sąsiecznica  │     ├───P───Orla  │     │     ├───L───Czarna Woda  │     │     ├───L───Żydowski Potok  │     │     ├───L───Borownica  │     │     ├───P───Rdęca  │     │     ├───P───Dąbroczna  │     │     └───P───Masłówka  │     ├───L───Tynica  │     ├───L───Kanał Świernia  │     ├───P───Śląski Rów  │     └───P───Kanał Polski  ├───P───Jezierzyca  │     └───────Mojęcka Struga  │          └───────Juszka  ├───L───Zimnica  ├───L───Kaczawa  │     ├───P───Wierzbiak  │     ├───L───Czarna Woda  │     │     └───P───Skora  │     │          ├───L───Młynówka  │     │          └───P───Czermnica  │     ├───P───Nysa Szalona  │     │     ├───L───Błotnia  │     │     ├───L───Męcinka  │     │     ├───L───Starucha  │     │     ├───L───Księginka  │     │     ├───L───Jawornik  │     │     ├───L───Nysa Mała  │     │     │     ├───P───Przyłęcznica  │     │     │     ├───P───Świekotka  │     │     │     └───P───Lipnica  │     │     ├───P───Sadówka  │     │     ├───L───Rochowicka Woda  │     │     └───P───Ochodnik  │     ├───P───Drążnica  │     ├───P───Wilcza  │     ├───L───Koziniec  │     ├───L───Młynka  │     │     └───P───Dolina Głęboka  │     ├───P───Kamiennik  │     │     └───P───Czerwieniec  │     ├───L───Świerzawa  │     │     └───L───Radzynka  │     ├───P───Bukownica  │     │     └───P───Sarnka  │     ├───P───Olszanka  │     └───L───Bełczek  ├───L───Kanał Rogowski (Suszka)  ├───L───Cicha Woda  │     ├───P───Drążnik  │     └───L───Czerniec  │     └───L───Jarosławiec  ├───P───Widawa  │     ├───L───Graniczna  │     ├───P───Oleśnica  │     └───P───Dobra  ├───L───Bystrzyca  │     ├───P───Czarna Woda  │     │     └───P───Sulistrowicki Potok  │     ├───P───Piława  │     │     ├───L───Bojanicka Woda  │     │     │     └───P───Węglówka  │     │     ├───L───Kłomnica  │     │     │     ├───L───Miła  │     │     │     └───L───Graniczny Potok  │     │     ├───L───Pieszycki Potok  │     │     ├───L───Brzęczek  │     │     ├───P───Koguci Potok  │     │     └───L───Bielawica  │     │          └───P───Czerwony Potok  │     ├───L───Strzegomka  │     │     └───P───Pełcznica  │     ├───L───Witoszówka  │     ├───L───Młynówka  │     ├───L───Złoty Potok  │     ├───P───Młynówka  │     │     └───P───Michałkowski Potok  │     ├───P───Walimka  │     │     ├───P───Sowi Spław  │     │     │     └───L───Gontowy Spław  │     │     ├───P───Barani Dół  │     │     └───P───Srebrna Woda  │     ├───P───Jaworzynik  │     │     └───P───Jaworzynka  │     ├───L───Rybna  │     ├───L───Złota Woda  │     ├───L───Otłuczyna  │     ├───P───Kłobia  ├───L───Ślęza  │     ├───P───Żurawka  │     │     └───P───Mszana  │     ├───P───Mała Ślęza  │     ├───L───Oleszna  │     ├───────Grabiszynka  │     ├───────Kasina  │     ├───────Ługowina  │     ├───────Olszówka Krzycka  │     ├───────Oporówka  │     └───────Piaskówka  ├───L───Oława  │     ├───L───Brochówka  │     ├───L───Zielona  │     │     └───L───Krzywy Potok  │     ├───P───Psarski Potok  │     ├───P───Gojna  │     └───P───Krynka  ├───P───Stobrawa  │     ├───L───Budkowiczanka  │     │     └───L───Brynica  ├───L───Nysa Kłodzka  │     ├───P───Biała Głuchołaska  │     │     ├───L───Stařic (na terenie Czech)  │     │     └───L───Mora  │     ├───P───Widna  │     ├───P───Płocha  │     ├───P───Raczyna  │     │     ├───P───Świdna  │     ├───P───Tarnawka  │     ├───P───Kamienica  │     ├───L───Budzówka  │     │     └───L───Jadkowa  │     │          └───P───Zamkowy Potok  │     ├───L───Ścinawka  │     │     ├───L───Sokołowiec  │     │     ├───L───Marcowski Potok  │     │     ├───L───Włodzica  │     │     │     ├───L───Sowi Potok  │     │     │     ├───L───Jugowski Potok  │     │     │     ├───L───Piekielnica  │     │     │     └───L───Woliborka  │     │     ├───L───Szczyp  │     │     ├───L───Dzik  │     │     ├───L───Bożkowski Potok  │     │     ├───L───Czerwionek  │     │     ├───P───Piekło  │     │     ├───P───Pośna  │     │     └───P───Roszycki Spław  │     ├───P───Jaszkówka  │     │  │     ├───P───Biała Lądecka  │     │     ├───L───Piotrówka  │     │     ├───P───Skrzynczana  │     │     │     └───P───Brodek  │     │     ├───L───Konradka  │     │     ├───P───Orliczka  │     │     ├───P───Borówkowy Potok  │     │     ├───L───Morawka  │     │     │     └───L───Kleśnica  │     │     │          └───L───Gołogórski Potok  │     │     ├───L───Kobylica  │     │     ├───P───Jesionowy Spław  │     │     ├───L───Kopcowy Potok  │     │     ├───L───Bierawka  │     │     ├───L───Morawski Potok  │     │     ├───L───Czarny Potok  │     │     └───L───Działowy Spław  │     ├───L───Bystrzyca Łomnicka  │     ├───L───Bystrzyca Dusznicka  │     │     ├───P───Jastrzębnik  │     │     ├───P───Biały Potok  │     │     └───P───Wapienny Potok  │     ├───L───Łomnica  │     │     ├───P───Hubka  │     │     ├───P───Jastrząb  │     │     └───P───Kamieniec  │     ├───P───Waliszowska Woda  │     │       ├───L───Pławienka  │     │       ├───P───Panna  │     │       ├───L───dopływ koło góry Łazek  │     │       ├───P───Równica  │     │       ├───P───dopływ z Marcinkowa  │     │       └───P───dopływ z Suchonia  │     │  │     ├───P───Pławna  │     ├───P───Wilczka  │     │     └───P───Bogoryja  │     ├───P───Polna  │     └───L───Kamieńczyk  │          └───P───Kamionka  ├───P───Mała Panew  │     ├───────Stoła  │     │     ├───────Pniowiec  │     │     ├───────Brzeźnica  │     │     ├───────Graniczna Woda  │     │     └───────Dębnica  │     └───────Ligancja  ├───L───Osobłoga  │     └───L───Biała  │     ├───L───Lubrzanka  │     ├───L───Prudnik  │     │      └───L───Złoty Potok  │     │           └───P───Bystry Potok  │     │  │     ├───L───Młynówka  │     ├───L───Lesný potok  │     ├───P───Hrozová (potok Grozowy/Ciekłec/Wielki potok)  │     │     └───P───Matějovický potok (Maciejowicki potok)  │     │     └───L───Trója (Troja/Wielki potok)  │     ├───L───Karlovský potok  │     ├───P───Lužná  │     ├───P───Povelický potok  │     ├───P───Liptaňský potok  │     ├───P───Mušlov  │     ├───P───Svinný potok  ├───L───Stradunia  ├───P───Kłodnica  ├───L───Cisek  ├───P───Bierawka  ├───P───Ruda  │     ├───L───Nacyna  │     └───L───Sumina  ├───P───Łęgoń  │     ├───P───Suminka  │     └───P───Żabnica  │          └───P───Nędza  ├─────────P──────────┐  ├───L───Psinka    │  ├─────────P───────Kanał Ulga  │          └───P───Plęśnica  │               └───P───Kamieniok  ├───L───Psina  │     ├───P───Troja  │     └───P───Biała Woda (oficjalnie potok Krzanówka[12])  ├───P───Olza  │     ├───L───Łomna  │     ├───P───Głuchówka  │     ├───P───Puńcówka  │     ├───P───Bobrówka  │     ├───L───Stonawka  │     ├───P───Pietrówka  │     └───P───Lesznica  |          ├───P───Potok Jedłownicki  │          ├───P───Potok Radliński  │          ├───L───Marklówka  │          ├───L───Potok Sakandrzok  │          ├───L───Potok Kokoszycki  │          └───P───Szotkówka  |                └───P───Kolejówka  |                └───P───Mszanka  ├───P───Ostrawica  │     ├───L───Čeladenka  │     ├───P───Morawka  │     └───P───Łucyna  ├───L───Opawa  │     └───P───Děhylovský potok  │     └───P───Hrabyňka  │     ├───L───Štěpánka  │     └───P───Ohrozima  │     └───P───Sedlinka  │     └───P───Hoštata  │     ├───L───Kateřinský potok  │     └───P───Morawica  │     ├───L───Ostra (Pilšťský potok)  │     ├───P───Velká (Jaktarka)  │     ├───P───Heraltický potok  │     ├───P───Lipinka  │     ├───P───Hořina  │     ├───P───Čižina  │     ├───L───Wilżyna  │     ├───P───Černý potok  │     ├───P───Hájnický potok  │     ├───L───Obecní potok  │     ├───L───Potok Ciermięcicki (Trmantický potok)  │     ├───L───Opawica  │          ├───L───Mohla (Radynka/Potok Mokry)  │          ├───P───Ježnický potok  │          ├───P───Hůrka  │          ├───P───Kobylí potok  │          ├───P───Burkvízský potok  │          ├───L───Láč  │          ├───L───Valštejnský potok  │          ├───L───Solný potok  │          ├───L───Komorský potok  │          ├───P───Tisová  │          ├───P───Ptáčník  │     ├───L───Kostelecký potok (Jelení potok)  │     ├───P───Guntramovický potok  │     ├───L───Krasovka  │     ├───P───Zátoráček  │     ├───L───Čakovský potok  │     ├───P───Milotický potok  │     ├───P───Oborenský potok  │          ├───P───Smrčinský potok  │          ├───L───Popel  │          ├───L───Zelený potok  │     ├───L───Jelení potok  │     ├───P───Skrbovický potok  │     ├───L───Kamenný potok  │     ├───L───Kobylí potok  │     ├───P───Uhlířský potok  ├───L───Porubka  ├───P───Ondřejnice  ├───P───Lubina  ├───P───Jičínka  ├───P───Luha Odra (źródło) 

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zbigniew W. Kundzewicz: Summer 1997 Flood in Poland in perspective. W: Oleg Fedorovich Vasiliev: Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. Dordrecht, London: Springer, 2007, s. 98, seria: NATO science series, Series IV, Earth and environmental sciences ; v. 78. ISBN 978-1402057403.
 2. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Podstawowe jednostki hydrograficzne Polski (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09].
 3. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Hydrografia, Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu – obszary (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09].
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
 5. Ogólna charakterystyka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 6. Hydrograficzny obszar działania. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. ws. przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878)
 8. Povodí Odry, státní podnik
 9. Mapa územního uspořádání, Povodí Labe, státní podnik
 10. Stavy a průtoky, Povodí Ohře, státní podnik
 11. Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Wrocław: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sierpień 2013, s. 6.
 12. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. s. 128. [dostęp 2020-01-22].


This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek