Paramilitair

Paramilitaire eenheden zijn geüniformeerde, bewapende en op militaire leest geschoeide eenheden die een apart onderdeel van de strijdkrachten van een land kunnen vormen of geheel los van deze strijdkrachten kunnen staan. Voorbeelden van paramilitaire eenheden zijn de kustwachten, de Spaanse Guardia Civil. Ook de gekazerneerde politie in een aantal Oostblokstaten was paramilitair (onder meer de Volkspolizei-Bereitschaften in de DDR[1]). Daarnaast verstaat men onder paramilitaire groeperingen ook wel groepen die gewapend optreden buiten de (officiële) goedkeuring van de overheid, zoals verschillende milities in Noord-Ierland (tot ca. 1990) en Latijns-Amerikaanse landen.

Bij het beoordelen van de mankracht en slagkracht van een krijgsmacht worden de paramilitairen ook meegerekend, althans wanneer deze officieel zijn (of kunnen worden) ingelijfd bij de strijdkrachten.

De Conventie van Geneve[2] beschermt ook krijgsgevangen paramilitairen, wanneer deze zijn ingelijfd bij de strijdkrachten van een van de strijdende partijen. Alleen die combattanten die niet aan de regels van de conventie voldoen zijn in de ogen van het internationaal recht franc-tireurs die onder voorwaarden binnen de bepalingen van de Conventie vallen[3].

Voorbeelden van paramilitaire groeperingen[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]