Tabel van Belgische gemeenten

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van hun oppervlakte, bevolkingsdichtheid en welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2020, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2018 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Bij de onafhankelijkheid in 1830 telde België 2.359 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Bronnen[bewerken | bron bewerken]

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2020 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente[bewerken | bron bewerken]

In 2020 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.781 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 376 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2020 Zonnebeke met 12.498 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.097 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 490 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,2 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Ravels met 15.023 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.913 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 216 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,2 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Jalhay met 8.728 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 64.118 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.549 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,2 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Sint-Gillis met 49.678 inwoners).

Grootste gemeente[bewerken | bron bewerken]

 • naar inwoners: Antwerpen met 529.247 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.358 inwoners per km²

Kleinste gemeente[bewerken | bron bewerken]

Arm & rijk[bewerken | bron bewerken]

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 50,6 (2018) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 162,2 (2018).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 9 gemeenten in Vlaanderen en 1 in Wallonië (Lasne), het gaat daarbij steeds om residentiële gemeenten in de periferie van de Vlaamse grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en Brussel (Lasne) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sint-Pieters-Woluwe met index 113,2 komt op nr. 143.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 72,1 nog net in deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,8, Brugge met 112,5 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,2.

Afbeeldingen[bewerken | bron bewerken]

Evoluties[bewerken | bron bewerken]

1846-2020[bewerken | bron bewerken]

Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (-51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (-38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met -45 en -43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020[bewerken | bron bewerken]

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van -11% voor Brussel tot -23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (-15% voor Charleroi, -19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven , kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Gemeentefusies op 1 januari 2019[bewerken | bron bewerken]

Tabel[bewerken | bron bewerken]

Tabel van Belgische gemeenten gesorteerd op het aantal inwoners in 2020.
Rank Gemeente Inwoners Index Opp.
(km²)
Inw./
km²
2018
Welv.-
index
Provincie of gewest
1846 1900 1947 2000 2020 1846 1900 1947 2000 2020
1 Antwerpen 118.682 383.557 526.396 446.525 529.247 100 323 444 376 446 204,51 2.588 87,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
2 Gent 128.828 222.895 254.216 224.180 263.927 100 173 197 174 205 156,18 1.690 103,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 54.694 198.837 233.737 200.827 202.746 100 364 427 367 371 102,08 1.986 72,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
4 Luik 89.943 206.384 231.502 185.639 197.217 100 229 257 206 219 69,39 2.842 81,0 Vlag Luik (provincie) Luik
5 Brussel 129.680 218.623 184.838 133.859 185.103 100 169 143 103 143 32,61 5.677 69,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
6 Schaarbeek 6.211 63.508 123.671 105.692 132.799 100 1.023 1.991 1.702 2.138 8,14 16.314 66,0 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
7 Anderlecht 5.966 47.929 86.412 87.812 120.887 100 803 1.448 1.472 2.026 17,74 6.813 62,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
8 Brugge 60.855 70.277 93.062 116.264 118.656 100 115 153 191 195 138,40 857 112,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
9 Namen 42.529 62.427 77.584 105.419 111.432 100 147 182 248 262 175,69 634 99,1 Vlag Namen (provincie) Namen
10 Leuven 35.334 58.523 67.322 88.084 102.275 100 166 191 249 289 56,63 1.806 113,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 12.065 58.445 63.922 71.219 97.979 100 484 530 590 812 5,89 16.630 56,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
12 Bergen 52.106 77.263 84.072 90.935 95.887 100 148 161 175 184 146,53 654 87,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
13 Elsene 14.251 58.615 90.711 73.174 87.632 100 411 637 513 615 6,34 13.812 89,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
14 Aalst 32.910 50.500 73.147 84.859 87.332 100 153 222 232 265 78,12 1.118 106,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
15 Mechelen 36.915 64.781 72.232 75.438 86.921 100 175 196 204 235 65,19 1.333 104,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
16 Ukkel 6.372 18.034 56.156 74.221 83.980 100 283 881 1.165 1.318 22,91 3.666 111,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
17 La Louvière 16.726 57.594 73.901 76.568 81.138 100 344 442 458 485 64,24 1.263 79,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
18 Hasselt 15.229 20.812 41.301 68.058 78.714 100 137 271 447 517 102,24 770 112,8 Vlag Limburg Limburg
19 Sint-Niklaas 29.966 42.672 57.846 68.290 78.531 100 142 193 228 262 83,80 937 97,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
20 Kortrijk 35.144 50.540 65.179 74.790 77.109 100 144 185 213 219 80,02 964 105,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
21 Oostende 16.022 41.547 56.514 67.279 71.647 100 259 353 420 447 37,72 1.899 100,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
22 Doornik 65.609 70.343 68.443 67.379 69.083 100 107 104 103 105 213,75 323 95,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
23 Genk 1.776 2.537 33.858 62.842 66.447 100 143 1.906 3.538 3.741 87,85 756 91,0 Vlag Limburg Limburg
24 Seraing 17.236 63.068 77.219 60.557 64.192 100 366 448 351 372 35,34 1.817 76,1 Vlag Luik (provincie) Luik
25 Roeselare 21.563 33.688 44.011 54.199 63.478 100 156 204 251 294 59,79 1.062 101,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
26 Moeskroen 13.713 28.773 52.245 52.492 58.767 100 210 381 383 429 40,08 1.466 82,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
27 Sint-Lambrechts-Woluwe 1.182 3.468 26.344 46.528 57.712 100 293 2.229 3.936 4.883 7,22 7.988 95,3 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
28 Vorst 1.324 9.509 47.370 45.555 56.581 100 718 3.578 3.441 4.273 6,25 9.056 81,0 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
29 Verviers 34.463 69.094 60.634 53.148 55.290 100 200 176 154 160 33,07 1.672 77,4 Vlag Luik (provincie) Luik
30 Jette 1.981 10.053 29.484 39.749 52.728 100 507 1.488 2.007 2.662 5,04 10.455 81,4 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
31 Sint-Gillis 4.138 51.763 61.396 42.458 49.678 100 1.251 1.484 1.196 1.201 2,52 19.676 75,1 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
32 Beveren 24.723 29.847 35.829 44.977 49.047 100 121 145 182 198 150,18 327 114,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 3.084 20.838 50.040 39.404 48.473 100 676 1.623 1.278 1.572 3,15 15.392 80,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
34 Beringen 7.881 7.495 19.794 39.261 46.598 100 95 251 498 591 78,30 595 94,5 Vlag Limburg Limburg
35 Dendermonde 20.184 28.937 38.832 43.137 45.870 100 143 192 214 227 55,67 824 108,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
36 Vilvoorde 6.869 14.075 27.529 34.982 45.495 100 205 401 509 662 21,48 2.119 94,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
37 Turnhout 14.396 20.887 32.135 38.596 45.280 100 145 223 268 315 56,06 808 94,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
38 Deinze* 28.098 27.459 29.692 38.552 43.580 100 98 106 137 155 127,43 342 113,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
39 Dilbeek 6.727 8.471 16.685 37.722 43.423 100 126 248 561 646 41,18 1.055 118,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
40 Heist-op-den-Berg 12.128 15.649 26.399 37.233 42.950 100 129 218 307 354 86,46 497 108,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
41 Evere 1.377 3.892 15.277 31.348 42.656 100 283 1.109 2.277 3.098 5,02 8.500 73,3 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
42 Sint-Pieters-Woluwe 1.318 2.686 18.455 37.922 42.119 100 204 1.400 2.877 3.196 8,85 4.758 113,2 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
43 Lokeren 21.493 26.781 31.001 36.458 42.044 100 125 144 170 196 67,50 623 103,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
44 Geel 10.234 13.070 22.295 33.677 40.709 100 128 218 329 398 109,85 371 108,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
45 Sint-Truiden 17.861 23.240 30.726 37.147 40.672 100 130 172 208 228 106,90 380 104,8 Vlag Limburg Limburg
46 Herstal 10.654 24.273 35.998 36.292 40.190 100 228 338 341 377 23,54 1.707 78,5 Vlag Luik (provincie) Luik
47 Halle 10.276 18.286 27.087 33.655 40.182 100 178 264 328 391 44,40 905 105,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
48 Eigenbrakel 7.674 10.957 14.881 35.259 40.170 100 143 194 459 523 52,12 771 116,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
49 Ninove 19.188 23.809 30.397 34.559 39.251 100 124 158 180 205 72,57 541 104,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 4.949 6.433 20.176 35.430 38.933 100 130 408 716 787 76,28 510 84,9 Vlag Limburg Limburg
51 Waregem 11.387 13.592 22.045 35.839 38.350 100 119 194 315 337 44,34 865 107,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
52 Brasschaat 2.803 4.046 16.333 37.138 38.223 100 144 583 1.325 1.364 38,49 993 124,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
53 Grimbergen 6.834 8.258 15.906 32.930 37.972 100 121 233 482 556 38,61 983 118,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
54 Mol 5.220 7.514 19.083 31.683 37.022 100 144 366 607 709 114,26 324 105,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
55 Lier 15.860 25.292 32.167 32.191 36.646 100 159 203 203 231 49,70 737 110,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
56 Châtelet 7.365 29.741 37.684 35.452 35.668 100 404 512 481 484 27,03 1.320 74,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
57 Evergem 17.914 17.864 21.951 31.155 35.628 100 100 123 174 199 75,04 475 111,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
58 Tienen 15.375 24.917 31.542 31.479 35.293 100 162 205 205 230 71,77 492 105,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
59 Ieper 30.050 31.434 30.776 35.071 34.995 100 105 102 117 116 130,61 268 101,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
60 Zaventem 3.929 7.815 13.640 26.901 34.782 100 199 347 685 885 27,62 1.259 102,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
61 Waver 8.152 11.773 12.728 31.033 34.748 100 144 156 381 426 41,80 831 113,1 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
62 Sint-Pieters-Leeuw 6.447 12.932 18.379 30.013 34.621 100 201 285 466 537 40,38 857 100,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
63 Oudergem 4.685 18.640 28.804 34.404 100 398 615 734 9,03 3.809 102,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
64 Schoten 1.836 4.229 16.937 32.733 34.316 100 230 922 1.869 1.869 29,55 1.161 118,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
65 Lommel 2.486 4.431 13.487 30.433 34.245 100 178 543 1.224 1.378 102,37 335 100,0 Vlag Limburg Limburg
66 Heusden-Zolder 3.275 3.873 13.413 30.105 33.892 100 118 410 919 1.035 53,23 637 95,9 Vlag Limburg Limburg
67 Geraardsbergen 23.097 28.896 31.944 30.945 33.649 100 125 138 134 146 79,71 422 105,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
68 Menen 12.468 25.455 33.614 32.028 33.540 100 204 270 257 269 33,07 1.014 92,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
69 Asse 8.514 11.127 16.841 27.931 33.505 100 131 198 328 394 49,64 675 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
70 Binche 11.737 23.388 35.519 32.190 33.448 100 199 303 274 285 60,66 551 88,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
71 Knokke-Heist 4.074 7.771 21.072 33.148 33.089 100 191 517 814 812 56,44 586 143,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
72 Pelt* 3.403 6.596 14.812 27.911 33.076 100 194 435 820 972 83,62 396 99,5 Vlag Limburg Limburg
73 Bilzen 9.343 11.271 17.852 29.355 32.477 100 121 191 314 348 75,90 428 100,8 Vlag Limburg Limburg
74 Oudenaarde 21.183 21.954 25.396 27.788 31.612 100 104 120 131 149 68,06 464 111,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
75 Wevelgem 11.449 15.911 23.433 31.374 31.579 100 139 205 274 276 38,76 815 102,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
76 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3.349 4.314 6.789 27.380 31.316 100 129 203 818 935 32,96 950 106,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
77 Courcelles 10.471 28.861 30.461 29.706 31.197 100 276 291 284 298 44,24 705 83,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
78 Tongeren 13.351 17.654 24.197 29.723 31.142 100 132 181 223 233 87,56 356 101,3 Vlag Limburg Limburg
79 Houthalen-Helchteren 2.223 2.220 8.430 29.215 30.550 100 100 379 1.314 1.374 78,27 390 91,2 Vlag Limburg Limburg
80 Waterloo 3.202 3.976 7.598 28.986 30.376 100 124 237 905 949 21,03 1.445 125,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
81 Temse 10.977 18.508 20.896 25.533 30.196 100 169 190 233 275 39,91 756 106,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
82 Aarschot 8.905 13.032 19.974 27.495 30.183 100 146 224 309 339 62,52 483 113,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
83 Aarlen 10.981 16.478 17.387 24.791 30.081 100 150 158 226 274 118,64 254 116,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
84 Aat 25.660 27.349 23.508 25.430 29.494 100 107 92 99 115 126,95 232 100,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
85 Brecht 3.681 6.238 11.097 25.091 29.454 100 169 301 682 800 90,84 324 114,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
86 Aalter* 19.432 19.996 18.670 26.303 29.182 100 103 96 135 150 119,19 245 113,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
87 Nijvel 10.388 13.457 13.853 23.751 28.883 100 130 133 229 278 60,60 477 111,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
88 Ans 6.887 12.293 21.752 27.528 28.598 100 178 401 400 415 23,35 1.225 89,3 Vlag Luik (provincie) Luik
89 Harelbeke 8.276 11.112 18.243 26.320 28.502 100 134 220 318 344 29,14 978 102,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
90 Sambreville 7.537 18.946 25.556 27.197 28.372 100 251 339 361 376 34,20 830 87,7 Vlag Namen (provincie) Namen
91 Izegem 11.873 16.204 22.559 26.532 28.322 100 136 190 223 239 25,48 1.111 102,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
92 Herentals 5.958 9.327 17.566 25.474 28.272 100 157 295 428 475 48,56 582 109,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
93 Zinnik 17.373 20.875 20.130 24.582 28.271 100 120 116 141 163 110,30 256 95,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
94 Andenne 12.335 20.750 21.284 23.529 27.573 100 168 173 191 224 86,17 320 91,0 Vlag Namen (provincie) Namen
95 Sint-Joost-ten-Node 14.850 32.140 28.155 22.097 27.497 100 216 190 149 185 1,14 24.072 50,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
96 Kapellen 2.504 4.072 9.680 25.671 26.981 100 163 387 1.025 1.078 37,11 727 127,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
97 Willebroek 6.276 14.122 20.278 22.508 26.826 100 225 323 359 427 27,41 979 100,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
98 Zottegem 15.151 18.591 22.629 24.574 26.686 100 123 149 162 176 56,66 471 118,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
99 Tubeke 5.424 9.658 14.694 21.461 26.656 100 178 271 396 491 32,66 816 90,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
100 Flémalle 9.806 15.580 18.060 25.777 26.389 100 159 184 263 294 36,68 719 88,2 Vlag Luik (provincie) Luik
101 Ronse 12.197 19.936 25.924 23.849 26.374 100 163 213 196 216 34,48 765 84,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
102 Lievegem* 19.729 17.963 20.417 25.509 26.310 100 91 103 129 133 80,17 328 113,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
103 Mortsel 1.526 3.463 16.445 25.086 26.157 100 227 1.078 1.644 1.714 7,78 3.360 114,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
104 Puurs-Sint-Amands* 12.326 14.134 19.644 23.296 26.142 100 115 159 184 212 48,99 534 118,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
105 Gembloers 11.729 14.759 15.378 20.484 26.141 100 126 131 175 223 95,86 273 110,2 Vlag Namen (provincie) Namen
106 Wetteren 10.954 16.849 22.071 22.795 26.021 100 154 201 208 238 36,68 709 106,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
107 Lanaken 5.596 7.305 13.257 23.500 25.884 100 131 237 420 463 59,00 439 102,3 Vlag Limburg Limburg
108 Sint-Agatha-Berchem 672 1.845 11.180 18.735 25.502 100 275 1.664 2.788 3.795 2,95 8.646 82,6 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
109 Overijse 4.904 6.249 9.610 23.738 25.497 100 127 196 484 520 44,43 574 129,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
110 Oupeye 8.063 11.126 12.905 23.720 25.444 100 138 160 294 316 36,11 705 95,7 Vlag Luik (provincie) Luik
111 Beersel 6.130 10.473 14.050 22.880 25.343 100 171 229 373 413 30,01 845 118,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
112 Watermaal-Bosvoorde 3.950 6.520 19.683 24.454 25.332 100 165 498 623 641 12,93 1.959 110,7 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
113 Maaseik 6.384 7.613 13.161 22.852 25.310 100 119 206 358 396 76,91 329 97,7 Vlag Limburg Limburg
114 Ganshoren 1.015 2.872 9.092 19.757 25.234 100 283 896 1.947 2.486 2,46 10.278 80,9 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
115 Westerlo 5.730 7.054 12.295 21.960 25.119 100 123 215 383 438 55,13 456 108,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
116 Hamme 13.038 17.834 21.043 22.685 24.946 100 137 161 174 191 40,21 620 101,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
117 Zwevegem 15.145 14.959 17.543 23.489 24.814 100 99 116 155 164 63,24 392 106,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
118 Merelbeke 7.429 9.797 14.321 21.786 24.756 100 132 193 293 333 36,65 676 125,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
119 Saint-Nicolas 3.812 22.815 25.795 23.171 24.329 100 599 677 606 638 6,84 3.556 73,1 Vlag Luik (provincie) Luik
120 Diest 12.613 13.965 16.114 22.132 24.234 100 111 128 175 192 58,20 416 112,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
121 Maldegem 11.966 14.808 18.106 22.036 23.958 100 124 151 184 200 94,64 253 104,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
122 Oostkamp 9.936 12.882 14.511 21.218 23.805 100 130 146 214 240 79,65 299 112,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
123 Oudsbergen* 3.012 3.718 8.569 21.642 23.615 100 123 284 719 784 116,24 203 99,3 Vlag Limburg Limburg
124 Manage 4.445 16.079 19.387 21.812 23.429 100 362 436 491 527 19,60 1.195 81,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
125 Saint-Ghislain 11.288 16.595 19.167 22.096 23.428 100 147 170 196 208 70,18 334 94,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
126 Zemst 5.858 7.865 11.607 20.553 23.260 100 134 198 351 397 42,83 543 130,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
127 Scherpenheuvel-Zichem 6.052 8.551 14.650 21.720 23.078 100 141 242 359 381 50,50 457 109,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
128 Fleurus 10.099 18.213 20.328 22.380 23.056 100 180 201 222 228 59,28 389 86,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
129 Nijlen 4.224 5.576 12.343 20.423 22.936 100 132 292 483 543 39,09 587 108,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
130 Zedelgem 8.116 11.333 13.691 22.020 22.852 100 140 169 271 282 60,34 379 108,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
131 Grâce-Hollogne 9.806 15.580 18.060 22.503 22.823 100 159 184 229 233 34,24 667 83,4 Vlag Luik (provincie) Luik
132 Balen 4.841 6.572 13.057 19.290 22.813 100 136 270 398 471 72,88 313 102,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
133 Tervuren 4.295 5.869 10.072 20.181 22.708 100 137 235 470 529 32,92 690 127,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
134 Rixensart 3.024 4.051 9.903 21.271 22.653 100 134 327 703 749 17,54 1.291 123,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
135 Lochristi 8.889 9.934 12.976 18.907 22.610 100 112 146 213 254 60,34 375 120,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
136 Edegem 1.100 1.688 7.856 22.253 22.261 100 153 714 2.023 2.024 8,65 2.573 125,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
137 Zoersel 1.714 1.876 3.343 20.164 22.065 100 109 195 1.176 1.287 38,65 571 120,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
138 's-Gravenbrakel 10.509 13.231 14.786 19.084 22.062 100 126 141 182 210 84,68 261 100,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
139 Koekelberg 2.198 10.650 15.103 16.211 21.959 100 485 687 738 999 1,17 18.729 68,8 Vlag Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel
140 Frameries 12.762 22.277 23.343 20.679 21.959 100 175 183 162 172 25,95 846 82,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
141 Herent 4.854 8.069 12.541 18.848 21.920 100 166 258 388 452 32,73 670 136,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
142 Koksijde 2.454 4.476 8.807 19.729 21.869 100 182 359 804 891 43,96 497 142,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
143 Hoogstraten 6.376 7.549 11.287 17.751 21.424 100 118 177 278 336 105,32 203 100,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
144 Bornem 9.539 12.054 16.240 19.939 21.353 100 126 170 209 224 45,76 467 119,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
145 Zele 11.450 12.932 16.330 20.394 21.338 100 113 143 178 186 33,06 645 98,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
146 Zonhoven 2.759 2.918 7.484 18.940 21.327 100 106 271 686 773 39,34 542 106,7 Vlag Limburg Limburg
147 Eeklo 8.927 12.897 16.903 19.069 21.285 100 144 189 214 238 30,05 708 99,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
148 Hoei 11.580 19.028 17.823 19.056 21.238 100 164 154 165 183 47,74 445 92,7 Vlag Luik (provincie) Luik
149 Wuustwezel 3.860 4.877 9.229 17.552 21.213 100 126 239 455 550 89,43 237 104,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
150 Kontich 4.358 5.880 10.609 19.874 21.203 100 135 243 456 487 23,67 896 124,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
151 Sint-Katelijne-Waver 5.528 8.030 14.856 19.038 21.016 100 145 269 344 380 36,12 582 115,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
152 Chaudfontaine 5.182 8.074 9.381 20.607 20.855 100 156 181 398 402 25,52 817 129,3 Vlag Luik (provincie) Luik
153 Colfontaine 14.785 26.569 26.490 20.480 20.741 100 180 179 139 140 13,62 1.523 72,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
154 Dilsen-Stokkem 4.418 5.744 10.741 18.187 20.693 100 130 243 412 468 65,61 315 93,3 Vlag Limburg Limburg
155 Tielt 17.064 16.548 18.702 19.208 20.603 100 97 110 113 121 68,50 301 103,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
156 Denderleeuw 4.095 6.196 11.633 16.984 20.551 100 151 284 415 502 13,77 1.492 104,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
157 Torhout 8.477 10.146 12.223 18.838 20.467 100 120 144 222 241 45,23 452 103,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
158 Blankenberge 2.868 6.774 12.109 17.414 20.463 100 236 422 607 713 17,41 1.175 101,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
159 Kortenberg 4.516 6.267 9.544 17.355 20.289 100 139 211 384 449 34,52 588 125,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
160 Erpe-Mere 9.600 11.892 15.529 19.249 20.146 100 124 162 201 210 34,03 592 116,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
161 Schilde 2.005 2.748 5.298 19.562 19.873 100 137 264 976 991 35,99 552 143,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
162 Boussu 9.141 21.262 23.124 20.059 19.846 100 233 253 219 217 20,01 992 77,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
163 Eupen 15.996 17.516 19.762 100 110 124 103,74 190 98,0 Vlag Luik (provincie) Luik
164 Poperinge 20.323 21.885 21.886 19.254 19.717 100 108 108 95 97 119,33 165 94,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
165 Meise 5.959 5.761 6.896 18.347 19.627 100 97 116 308 329 34,82 564 130,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
166 Middelkerke 6.182 8.415 11.755 16.583 19.578 100 136 190 268 317 75,65 259 103,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
167 Lebbeke 7.199 11.230 16.272 17.234 19.538 100 156 226 239 271 26,92 726 107,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
168 Sint-Gillis-Waas 9.056 11.978 13.555 17.302 19.499 100 132 150 191 215 54,98 355 111,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
169 Ranst 5.010 6.239 10.179 17.575 19.187 100 125 203 351 383 43,58 440 121,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
170 Essen 2.501 4.552 8.716 16.407 19.162 100 182 349 656 766 47,48 404 100,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
171 Zwijndrecht 3.475 9.069 13.204 17.801 19.154 100 261 380 512 551 17,82 1.075 110,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
172 Morlanwelz 6.040 16.810 18.403 18.429 19.125 100 278 305 305 317 20,26 944 86,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
173 Jemeppe-sur-Sambre 7.696 13.438 14.303 17.523 19.100 100 175 186 228 248 46,80 408 94,3 Vlag Namen (provincie) Namen
174 Diepenbeek 2.788 3.956 7.701 17.173 19.090 100 142 276 616 685 41,19 463 107,5 Vlag Limburg Limburg
175 Quaregnon 7.425 19.253 21.293 19.178 18.918 100 259 287 258 255 11,08 1.708 75,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
176 Wervik 9.793 13.259 17.985 17.796 18.909 100 135 184 182 193 43,61 434 93,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
177 Kasterlee 4.502 4.550 7.764 17.554 18.882 100 101 172 390 419 71,52 264 113,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
178 Kalmthout 2.748 4.058 8.592 17.260 18.872 100 148 313 628 687 59,45 317 115,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
179 Lede 8.172 10.443 14.341 16.949 18.866 100 128 175 207 231 29,69 636 113,7 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
180 Londerzeel 7.715 9.348 12.881 17.153 18.861 100 121 167 222 244 36,29 520 118,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
181 Stabroek 2.499 5.231 6.928 17.143 18.789 100 209 277 686 752 21,51 874 115,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
182 Lessen 17.237 21.341 20.571 17.178 18.746 100 124 119 100 109 72,29 259 91,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
183 Tessenderlo 3.267 4.055 8.020 15.819 18.727 100 124 245 484 573 51,35 365 109,8 Vlag Limburg Limburg
184 Stekene 6.982 9.852 11.213 16.532 18.687 100 141 161 237 268 44,80 417 108,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
185 Haaltert 9.089 11.648 14.868 17.274 18.582 100 128 164 190 204 30,30 613 113,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
186 Boom 7.960 15.863 19.614 15.057 18.555 100 199 246 189 233 7,37 2.519 93,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
187 Destelbergen 5.438 7.589 10.400 17.172 18.528 100 140 191 316 341 26,56 697 127,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
188 Sint-Genesius-Rode 2.813 4.632 8.166 17.998 18.519 100 165 290 640 658 22,77 813 135,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
189 Walcourt 11.064 12.075 11.434 16.840 18.407 100 109 103 152 166 123,18 149 100,5 Vlag Namen (provincie) Namen
190 Herzele 10.966 12.978 14.677 16.276 18.187 100 118 134 148 166 47,40 384 114,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
191 Bredene 2.509 3.173 7.292 14.076 18.141 100 126 291 561 723 13,08 1.387 104,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
192 Beerse 1.394 2.869 7.703 15.698 18.128 100 206 553 1.126 1.300 37,48 484 111,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
193 Komen-Waasten 10.645 16.407 18.250 17.564 18.058 100 154 171 165 170 61,09 296 82,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
194 Putte 4.281 6.443 9.913 15.394 17.927 100 151 232 360 419 34,96 513 111,2 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
195 Wezet 7.752 9.469 12.599 16.617 17.926 100 122 163 214 231 27,99 640 94,0 Vlag Luik (provincie) Luik
196 Fontaine-l'Evêque 5.393 13.846 16.716 16.968 17.838 100 257 310 315 331 28,41 628 83,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
197 Duffel 4.230 7.313 12.003 15.971 17.664 100 173 284 378 418 22,71 778 115,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
198 Herve 12.707 13.453 11.859 16.469 17.620 100 106 93 130 139 56,84 310 103,4 Vlag Luik (provincie) Luik
199 Marche-en-Famenne 6.049 9.358 10.935 16.390 17.591 100 155 181 271 291 121,40 145 92,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
200 Pont-à-Celles 7.748 14.213 13.548 16.081 17.251 100 183 175 208 223 55,73 310 105,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
201 Aubange 3.951 6.668 11.262 14.663 17.146 100 169 285 371 434 45,60 376 88,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
202 Péruwelz 17.974 18.717 17.657 16.867 17.120 100 104 98 94 95 60,56 283 87,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
203 Soumagne 5.269 8.819 9.990 14.607 17.040 100 167 190 277 323 27,14 628 98,4 Vlag Luik (provincie) Luik
204 Rotselaar 5.529 6.426 8.711 14.587 17.024 100 116 158 264 308 37,57 453 126,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
205 Kruibeke 10.951 10.338 13.459 14.556 16.846 100 94 123 133 154 33,42 504 111,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
206 Diksmuide 19.397 19.618 17.993 15.443 16.843 100 101 93 80 87 149,40 113 95,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
207 Wemmel 1.285 1.621 6.252 13.932 16.814 100 126 487 1.084 1.308 8,74 1.923 116,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
208 Merchtem 6.465 7.708 10.494 14.250 16.766 100 119 162 220 259 36,72 457 120,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
209 Riemst 6.925 8.567 12.758 15.617 16.759 100 124 184 226 242 57,88 290 98,1 Vlag Limburg Limburg
210 Ciney 7.016 11.114 11.517 14.452 16.706 100 158 164 206 238 147,56 113 94,8 Vlag Namen (provincie) Namen
211 Hannuit 11.051 13.820 12.301 13.242 16.685 100 125 111 120 151 86,53 193 106,9 Vlag Luik (provincie) Luik
212 Lille 3.346 3.587 6.888 15.021 16.564 100 107 206 449 495 59,40 279 108,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
213 Dour 12.149 20.056 20.550 16.865 16.512 100 165 169 139 136 33,32 496 82,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
214 Éghezée 11.342 11.753 10.320 13.414 16.448 100 104 91 118 145 102,81 160 109,2 Vlag Namen (provincie) Namen
215 Fléron 3.471 6.728 9.438 15.891 16.370 100 194 272 458 472 13,72 1.193 92,3 Vlag Luik (provincie) Luik
216 Peer 3.187 4.175 7.415 15.251 16.298 100 131 233 479 511 86,95 187 99,3 Vlag Limburg Limburg
217 Bastenaken 6.413 7.968 8.926 13.391 16.276 100 124 139 209 254 172,03 95 92,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
218 Laakdal 4.689 5.446 9.112 14.806 16.186 100 116 194 316 345 42,48 381 105,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
219 Bree 4.156 5.432 9.524 14.001 16.169 100 131 229 337 389 64,96 249 98,5 Vlag Limburg Limburg
220 Landen 5.640 9.968 12.682 14.288 16.096 100 177 225 253 285 54,05 298 110,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
221 Ternat 4.977 6.705 8.749 14.418 16.012 100 135 176 290 322 24,48 654 118,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
222 Leopoldsburg 3.514 9.111 13.796 15.850 100 259 393 451 22,49 705 97,0 Vlag Limburg Limburg
223 Beernem 9.591 11.163 12.066 14.525 15.817 100 116 126 151 165 71,68 221 108,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
224 Zulte 6.788 7.775 10.028 14.528 15.791 100 115 148 214 233 32,52 486 107,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
225 Kruisem* 17.965 15.543 14.390 14.452 15.743 100 87 80 80 88 70,69 223 116,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
226 Machelen 1.855 4.515 10.630 11.838 15.605 100 243 573 638 841 11,59 1.346 89,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
227 Malle 2.367 2.768 6.661 13.922 15.602 100 117 281 588 659 51,99 300 108,9 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
228 Genepiën 10.021 11.209 10.323 13.757 15.560 100 112 103 137 155 89,57 174 115,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
229 Borgworm 3.890 6.868 8.172 13.190 15.444 100 177 210 339 397 31,04 497 104,0 Vlag Luik (provincie) Luik
230 Dison 6.513 17.051 16.933 13.978 15.255 100 262 260 215 234 14,01 1.089 66,7 Vlag Luik (provincie) Luik
231 Berlare 7.718 9.454 10.394 13.679 15.093 100 122 135 177 196 37,82 399 108,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
232 Bonheiden 3.449 4.559 8.313 14.089 15.078 100 132 241 408 437 29,27 515 136,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
233 Rumst 3.569 9.018 12.450 14.583 15.050 100 253 349 409 422 19,90 756 119,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
234 Ravels 2.880 3.203 7.485 13.099 15.023 100 111 260 455 522 94,99 158 96,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
235 Lummen 4.291 4.688 7.625 13.501 14.978 100 109 178 315 349 53,38 281 109,6 Vlag Limburg Limburg
236 Tremelo 2.722 3.597 5.872 13.339 14.917 100 132 216 490 548 21,57 691 120,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
237 Sprimont 5.191 8.291 8.126 12.426 14.909 100 160 157 239 287 74,28 201 113,7 Vlag Luik (provincie) Luik
238 Haacht 3.985 5.185 7.187 13.158 14.854 100 130 180 330 373 30,57 486 123,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
239 Chapelle-lez-Herlaimont 2.578 9.914 11.199 13.909 14.805 100 385 434 540 574 18,10 818 85,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
240 Brakel 14.867 14.367 13.928 13.709 14.803 100 97 94 92 100 56,46 262 110,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
241 Anzegem 11.767 9.746 11.058 13.718 14.781 100 83 94 117 126 41,79 354 108,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
242 Opwijk 4.339 6.141 9.276 11.718 14.746 100 142 214 270 340 19,69 749 116,3 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
243 Thuin 9.138 11.931 10.939 14.603 14.703 100 131 120 160 161 76,17 193 103,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
244 Buggenhout 5.193 7.205 10.402 13.752 14.662 100 139 200 265 282 25,25 581 116,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
245 Lubbeek 4.623 6.133 7.587 13.620 14.556 100 133 164 295 315 46,13 316 136,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
246 Herselt 4.504 5.879 9.382 13.632 14.521 100 131 208 303 322 52,32 278 106,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
247 Wingene 12.509 13.822 12.367 12.517 14.429 100 110 99 100 115 68,42 211 100,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
248 Aartselaar 1.506 2.109 3.702 14.438 14.427 100 140 246 959 958 10,93 1.320 127,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
249 Amay 5.495 10.026 11.605 12.987 14.406 100 182 211 236 262 27,61 522 90,6 Vlag Luik (provincie) Luik
250 Geldenaken 12.088 11.978 9.617 11.483 14.357 100 99 80 95 119 73,31 196 110,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
251 Hamont-Achel 2.056 3.807 7.850 13.585 14.299 100 185 382 661 695 43,66 328 91,9 Vlag Limburg Limburg
252 Assenede 12.129 13.515 13.749 13.579 14.296 100 111 113 112 118 87,22 164 109,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
253 Wezembeek-Oppem 883 1.396 3.794 13.622 14.269 100 158 430 1.566 1.616 6,82 2.093 124,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
254 Lasne 6.394 6.688 5.583 13.512 14.257 100 105 87 211 223 47,22 302 148,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
255 Edingen 8.102 8.399 8.436 10.863 14.061 100 104 104 134 174 40,59 346 106,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
256 Belœil 13.553 15.670 14.380 13.226 14.060 100 116 106 98 104 61,55 228 92,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
257 Ichtegem 7.361 10.409 12.032 13.242 14.041 100 141 163 180 191 45,33 310 97,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
258 Oud-Turnhout 3.077 6.175 12.413 13.977 100 201 403 454 38,80 360 113,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
259 Leuze-en-Hainaut 16.044 13.936 12.804 13.031 13.941 100 87 80 81 87 73,53 190 95,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
260 Graven 6.866 7.077 6.252 11.827 13.873 100 103 91 172 202 55,44 250 123,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
261 Jabbeke 5.145 6.677 7.668 13.609 13.868 100 130 149 265 270 53,76 258 119,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
262 Kraainem 688 1.295 3.333 12.692 13.853 100 188 484 1.845 2.014 5,80 2.387 120,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
263 Couvin 9.745 10.967 11.654 13.249 13.838 100 113 120 136 142 206,93 67 82,9 Vlag Namen (provincie) Namen
264 Wanze 5.933 10.171 9.886 12.026 13.731 100 171 167 203 231 43,95 312 104,6 Vlag Luik (provincie) Luik
265 Oosterzele 9.367 10.328 11.528 13.204 13.689 100 110 123 141 146 43,12 317 119,9 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
266 Kuurne 2.510 4.611 8.396 12.785 13.676 100 184 335 509 545 10,01 1.366 99,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
267 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5.667 6.774 7.081 13.253 13.621 100 120 125 234 240 45,68 298 119,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
268 Liedekerke 2.261 4.051 7.715 11.800 13.397 100 179 341 522 593 10,08 1.329 103,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
269 Blégny 5.619 7.109 6.400 12.382 13.387 100 127 114 220 238 26,07 513 107,6 Vlag Luik (provincie) Luik
270 Dinant 10.939 13.186 12.219 12.735 13.374 100 121 112 116 122 99,80 134 88,5 Vlag Namen (provincie) Namen
271 Boechout 2.632 4.059 7.651 11.919 13.372 100 154 281 453 508 20,66 647 122,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
272 Affligem 4.579 5.927 7.898 11.651 13.351 100 129 172 254 292 17,70 754 117,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
273 Arendonk 3.715 4.356 7.919 11.805 13.290 100 117 213 318 358 55,38 240 97,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
274 Mettet 8.577 9.964 9.446 11.317 13.153 100 116 110 132 153 116,78 113 99,2 Vlag Namen (provincie) Namen
275 Bocholt 2.285 3.428 6.979 11.887 13.144 100 150 305 520 575 59,34 221 93,9 Vlag Limburg Limburg
276 Zandhoven 3.173 3.564 6.524 12.085 13.071 100 112 206 381 412 40,10 326 115,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
277 Esneux 3.057 5.769 9.380 13.178 13.015 100 189 307 431 426 34,05 382 121,0 Vlag Luik (provincie) Luik
278 Keerbergen 2.306 2.548 4.117 11.992 12.954 100 110 179 520 562 18,39 705 150,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
279 Wommelgem 1.496 2.703 5.506 11.762 12.943 100 181 368 786 865 13,01 995 111,7 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
280 Gavere 7.674 8.573 8.994 11.847 12.903 100 112 117 154 168 31,35 412 120,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
281 Zelzate 3.566 6.241 10.016 12.094 12.899 100 175 281 339 362 13,71 941 97,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
282 Gerpinnes 4.197 5.780 6.062 12.050 12.808 100 138 144 287 305 47,10 272 115,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
283 Malmedy 8.212 11.144 12.797 100 136 156 99,96 128 94,2 Vlag Luik (provincie) Luik
284 De Haan 2.180 2.855 5.965 11.355 12.700 100 131 274 521 583 42,17 301 119,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
285 Kortemark 11.055 12.344 12.543 12.232 12.693 100 112 113 111 115 55,00 231 96,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
286 Herk-de-Stad 3.965 4.839 7.325 11.615 12.650 100 122 185 293 319 42,83 295 110,1 Vlag Limburg Limburg
287 Boortmeerbeek 3.361 3.670 5.784 11.397 12.629 100 109 172 339 376 18,64 678 130,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
288 Rochefort 5.189 9.144 9.338 11.747 12.571 100 176 180 226 242 165,27 76 91,1 Vlag Namen (provincie) Namen
289 Olen 1.844 2.319 5.538 10.895 12.560 100 126 300 591 681 23,17 542 106,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
290 Hechtel-Eksel 2.421 2.978 5.221 11.149 12.510 100 123 216 461 517 76,70 163 98,4 Vlag Limburg Limburg
291 Zonnebeke 10.179 13.239 11.582 11.545 12.498 100 130 114 113 123 67,57 185 97,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
292 Aywaille 3.707 6.099 6.868 10.065 12.394 100 165 185 272 334 79,97 155 98,3 Vlag Luik (provincie) Luik
293 Anderlues 3.219 9.086 12.383 11.540 12.362 100 282 385 358 384 17,02 726 82,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
294 Laarne 8.785 9.714 9.615 11.610 12.361 100 111 109 132 141 32,07 385 120,0 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
295 Steenokkerzeel 3.631 4.804 6.033 10.419 12.279 100 132 166 287 338 23,46 523 122,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
296 Kinrooi 3.461 4.285 6.588 11.749 12.206 100 124 190 339 353 54,76 223 93,2 Vlag Limburg Limburg
297 Rijkevorsel 1.449 3.185 6.181 10.455 12.178 100 220 427 722 840 46,79 260 99,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
298 Profondeville 6.016 5.774 6.508 10.741 12.176 100 96 108 179 202 50,34 242 109,2 Vlag Namen (provincie) Namen
299 Gistel 5.429 6.227 8.406 11.085 12.166 100 115 155 204 224 42,25 288 103,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
300 Kampenhout 5.456 5.808 6.972 10.732 12.129 100 106 128 197 222 33,49 362 127,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
301 Veurne 11.155 11.914 12.578 11.854 12.094 100 107 113 106 108 96,34 126 99,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
302 Deerlijk 4.918 5.429 8.114 11.460 12.078 100 110 165 233 246 16,82 718 105,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
303 Theux 8.506 8.532 8.176 11.170 12.012 100 100 96 131 141 83,36 144 107,7 Vlag Luik (provincie) Luik
304 Beyne-Heusay 3.824 7.413 9.500 11.661 11.891 100 194 248 305 311 7,32 1.624 88,0 Vlag Luik (provincie) Luik
305 Bernissart 8.231 9.557 12.140 11.433 11.852 100 116 147 139 144 43,42 273 90,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
306 Frasnes-lez-Anvaing 19.121 16.169 11.613 10.872 11.833 100 85 61 57 62 112,44 105 98,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
307 Melle 2.810 5.328 8.150 10.349 11.811 100 190 290 368 420 15,21 776 121,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
308 Nazareth 7.872 7.219 6.926 10.876 11.702 100 92 88 138 149 35,19 333 120,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
309 Roosdaal 5.514 6.385 8.568 10.573 11.665 100 116 155 192 212 21,69 538 121,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
310 Berlaar 3.386 4.718 8.469 10.150 11.656 100 139 250 300 344 24,57 474 106,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
311 Wichelen 7.008 6.843 9.058 10.961 11.649 100 98 129 156 166 22,87 509 113,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
312 Nieuwpoort 4.348 4.662 6.237 10.261 11.636 100 107 143 236 268 31,00 375 109,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
313 Hemiksem 3.010 5.003 9.221 9.151 11.634 100 166 306 304 387 5,44 2.139 103,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
314 Chaumont-Gistoux 6.181 4.808 3.899 10.141 11.631 100 78 63 164 188 48,09 242 132,8 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
315 Alken 2.954 3.349 5.589 10.900 11.626 100 113 189 369 394 28,14 413 111,2 Vlag Limburg Limburg
316 Staden 9.198 10.313 10.422 10.986 11.518 100 112 113 119 125 46,24 249 94,5 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
317 Retie 2.639 2.896 4.658 9.733 11.508 100 110 177 369 436 48,39 238 103,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
318 Seneffe 10.428 11.737 9.720 10.528 11.480 100 113 93 101 110 62,77 183 106,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
319 Durbuy 7.888 8.652 7.300 9.916 11.458 100 110 93 126 145 156,61 73 90,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
320 Moorslede 7.846 9.386 8.909 10.733 11.442 100 120 114 137 146 35,34 324 97,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
321 Hoeilaart 2.330 3.477 6.302 9.783 11.408 100 149 270 420 490 20,43 558 123,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
322 Vosselaar 866 1.333 3.578 10.015 11.343 100 154 413 1.156 1.310 11,85 957 120,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
323 Virton 7.069 8.261 9.724 11.009 11.341 100 117 138 156 160 94,49 120 94,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
324 Libramont-Chevigny 3.894 5.531 6.448 9.277 11.320 100 142 166 238 291 177,86 64 96,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
325 Florennes 8.160 9.363 8.967 10.668 11.266 100 115 110 131 138 133,55 84 91,6 Vlag Namen (provincie) Namen
326 Farciennes 1.979 10.617 13.355 11.336 11.255 100 536 675 573 569 10,39 1.084 63,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
327 Kelmis 5.986 10.121 11.212 100 169 187 18,12 619 88,4 Vlag Luik (provincie) Luik
328 Ecaussines 6.331 10.613 10.029 9.620 11.202 100 168 158 152 177 34,77 322 96,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
329 Grobbendonk 1.777 2.421 5.568 10.449 11.172 100 136 313 588 629 28,36 394 113,5 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
330 De Panne 1.278 3.071 8.182 9.722 11.147 100 240 640 761 872 23,90 466 104,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
331 Ingelmunster 5.719 6.429 9.092 10.651 11.131 100 112 159 186 195 16,16 689 100,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
332 Oud-Heverlee 2.421 2.755 5.177 10.522 11.088 100 114 214 435 458 31,14 356 146,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
333 Damme 7.574 8.715 8.789 11.058 11.019 100 115 116 146 145 89,52 123 112,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
334 Borgloon 5.499 7.067 9.094 10.116 11.010 100 129 165 184 200 51,12 215 102,5 Vlag Limburg Limburg
335 Ham 2.287 2.714 5.354 9.326 10.977 100 119 234 408 480 32,69 336 103,3 Vlag Limburg Limburg
336 Borsbeek 522 1.079 3.953 10.373 10.949 100 207 757 1.987 2.098 3,92 2.794 100,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
337 Rebecq 4.635 7.666 7.771 9.877 10.934 100 165 168 213 236 39,08 280 100,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
338 Waasmunster 5.381 5.823 6.583 10.237 10.933 100 108 122 190 203 31,93 342 124,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
339 De Pinte 1.441 2.614 3.570 10.124 10.881 100 181 248 703 755 17,98 605 143,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
340 Meulebeke 8.871 9.185 10.127 11.055 10.833 100 104 114 125 122 29,35 369 99,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
341 Raeren 5.204 9.550 10.818 100 184 208 74,21 146 107,2 Vlag Luik (provincie) Luik
342 Tielt-Winge 4.157 5.537 7.228 9.814 10.783 100 133 174 236 259 44,16 244 116,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
343 Villers-la-Ville 5.364 7.261 6.629 9.092 10.768 100 135 124 170 201 47,45 227 114,3 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
344 Aiseau-Presles 3.065 6.701 8.789 10.931 10.739 100 219 287 357 350 22,19 484 86,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
345 Court-Saint-Étienne 2.543 3.924 4.902 8.746 10.589 100 154 193 344 416 26,64 397 110,4 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
346 Steenput 7.879 7.803 9.762 9.538 10.566 100 99 124 121 134 31,75 333 93,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
347 Kasteelbrakel 3.820 5.014 5.976 8.994 10.548 100 131 156 235 276 22,70 465 115,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
348 Niel 3.358 7.310 10.804 8.405 10.546 100 218 322 250 314 5,27 2.001 99,0 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
349 Blieberg 4.750 7.102 7.994 9.361 10.527 100 150 168 197 222 53,18 198 92,1 Vlag Luik (provincie) Luik
350 Jurbeke 6.684 7.013 6.387 9.229 10.522 100 105 96 138 157 57,86 182 112,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
351 Hulshout 1.891 2.553 4.608 8.626 10.471 100 135 244 456 554 17,35 604 108,1 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
352 Fosses-la-Ville 4.661 6.574 6.442 8.750 10.469 100 141 138 188 225 63,24 166 98,2 Vlag Namen (provincie) Namen
353 Sint-Lievens-Houtem 5.983 7.698 9.278 9.171 10.400 100 129 155 153 174 26,67 390 115,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
354 Meerhout 3.633 4.531 7.189 9.192 10.324 100 125 198 253 284 36,29 285 103,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
355 Begijnendijk 2.963 3.659 6.438 9.088 10.256 100 123 217 307 346 17,62 582 116,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
356 Avelgem 8.872 7.372 8.044 9.148 10.206 100 83 91 103 115 21,75 469 100,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
357 Bierbeek 4.841 6.425 7.552 8.822 10.162 100 133 156 182 210 39,73 256 137,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
358 Spa 3.957 8.192 9.002 10.333 10.149 100 207 227 261 256 39,85 255 96,2 Vlag Luik (provincie) Luik
359 Bertem 3.746 4.729 5.793 8.843 10.141 100 126 155 236 271 29,75 341 127,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
360 Montigny-le-Tilleul 2.303 4.578 6.896 10.351 10.132 100 199 299 449 440 15,10 671 114,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
361 Houthulst 6.802 8.867 7.405 8.946 10.110 100 130 109 132 149 55,89 181 91,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
362 Welkenraedt 1.840 4.846 6.573 8.801 10.068 100 263 357 478 547 24,47 412 98,3 Vlag Luik (provincie) Luik
363 Holsbeek 4.289 5.343 6.564 8.857 10.062 100 125 153 207 235 38,50 261 127,2 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
364 Erquelinnes 4.915 7.987 10.730 9.713 9.986 100 163 218 198 203 44,23 226 81,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
365 Wijnegem 1.088 3.016 5.820 8.660 9.983 100 277 535 796 918 7,86 1.270 115,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
366 Neupré 2.437 2.727 2.758 9.513 9.977 100 112 113 390 409 31,69 315 132,4 Vlag Luik (provincie) Luik
367 Hooglede 7.981 7.931 7.864 9.750 9.973 100 99 99 122 125 37,84 264 102,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
368 Huldenberg 5.128 5.343 5.534 9.009 9.943 100 104 108 176 194 39,64 251 124,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
369 Wielsbeke 4.766 4.840 6.615 8.911 9.833 100 102 139 187 206 21,76 452 99,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
370 Sankt Vith 7.350 8.941 9.779 100 122 133 146,93 67 99,7 Vlag Luik (provincie) Luik
371 Hoeselt 3.035 3.629 5.889 9.133 9.730 100 120 194 301 321 30,02 324 101,9 Vlag Limburg Limburg
372 Chimay 8.873 10.133 9.600 9.759 9.726 100 114 108 110 110 197,10 49 84,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
373 Pepinster 3.146 8.327 8.521 9.292 9.693 100 265 271 295 308 24,79 391 91,2 Vlag Luik (provincie) Luik
374 Ledegem 7.443 7.135 8.014 9.344 9.687 100 96 108 126 130 24,76 391 98,2 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
375 Dessel 1.938 2.167 5.002 8.545 9.605 100 112 258 441 496 27,03 355 99,3 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
376 Oudenburg 3.987 5.648 6.799 8.810 9.507 100 142 171 221 238 35,38 269 104,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
377 Kapelle-op-den-Bos 2.319 3.819 5.552 8.783 9.501 100 165 239 379 410 15,25 623 121,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
378 Halen 2.889 3.978 6.395 8.216 9.485 100 138 221 284 328 36,29 261 107,4 Vlag Limburg Limburg
379 Les Bons Villers 5.748 7.720 6.630 8.728 9.467 100 134 115 152 165 42,55 222 110,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
380 Perwijs 5.938 6.187 5.242 7.057 9.461 100 104 88 119 159 50,81 186 111,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
381 Juprelle 3.902 4.912 4.447 8.145 9.435 100 126 114 209 242 35,36 267 107,1 Vlag Luik (provincie) Luik
382 Awans 3.890 5.539 5.540 8.270 9.243 100 142 142 213 238 27,16 340 105,6 Vlag Luik (provincie) Luik
383 La Bruyère 5.152 6.356 5.492 7.836 9.232 100 123 107 152 179 52,98 174 117,4 Vlag Namen (provincie) Namen
384 Philippeville 6.207 6.468 6.489 7.939 9.201 100 104 105 128 148 156,71 59 90,6 Vlag Namen (provincie) Namen
385 Gooik 6.923 7.351 7.287 8.834 9.189 100 106 105 128 133 39,70 231 119,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
386 Beauraing 6.686 8.468 7.646 8.096 9.157 100 127 114 121 137 174,55 52 87,5 Vlag Namen (provincie) Namen
387 Yvoir 3.998 5.139 6.047 7.914 9.109 100 129 151 198 228 56,84 160 107,0 Vlag Namen (provincie) Namen
388 Herenthout 2.402 2.761 5.083 8.302 9.109 100 115 212 346 379 23,55 387 104,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
389 Lennik 4.413 4.961 5.930 8.588 9.096 100 112 134 195 206 30,80 295 128,4 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
390 Ardooie 9.656 8.422 9.190 9.508 9.077 100 87 95 98 94 34,58 263 102,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
391 Orp-Jauche 7.115 7.166 6.683 7.437 8.981 100 101 94 105 126 50,50 178 109,2 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
392 Lichtervelde 6.003 6.535 6.682 8.270 8.943 100 109 111 138 149 25,93 345 100,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
393 Bitsingen 7.237 8.341 7.037 8.176 8.931 100 115 97 113 123 38,17 234 100,5 Vlag Luik (provincie) Luik
394 Bertrix 4.779 5.857 6.871 8.054 8.844 100 123 144 169 185 137,70 64 87,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
395 Galmaarden 6.737 6.647 6.897 7.741 8.836 100 99 102 115 131 34,93 253 115,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
396 Koekelare 5.641 7.379 7.537 8.154 8.760 100 131 134 145 155 39,19 224 96,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
397 Le Roeulx 6.372 7.829 7.995 7.931 8.735 100 123 125 124 137 42,80 204 104,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
398 Jalhay 4.729 4.098 3.511 7.497 8.728 100 87 74 159 185 107,75 81 113,2 Vlag Luik (provincie) Luik
399 Lint 1.338 2.973 7.864 8.641 100 222 588 646 5,57 1.551 125,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
400 Dentergem 7.400 6.686 7.160 7.868 8.612 100 90 97 106 116 25,94 332 101,3 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
401 Merksplas 1.526 3.164 4.192 8.055 8.588 100 207 275 528 563 44,56 193 102,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
402 Zoutleeuw 4.387 6.141 7.218 7.791 8.575 100 140 165 178 195 46,73 183 108,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
403 Schelle 1.460 2.250 4.972 7.743 8.529 100 154 341 530 584 7,80 1.094 114,6 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
404 Sombreffe 5.245 6.840 6.183 7.305 8.480 100 130 118 139 162 35,78 237 101,8 Vlag Namen (provincie) Namen
405 Habay 7.361 7.329 7.002 6.968 8.477 100 100 95 95 115 103,64 82 110,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
406 Kortessem 3.722 3.917 5.199 8.010 8.437 100 105 140 215 227 33,90 249 107,8 Vlag Limburg Limburg
407 Gingelom 4.663 7.147 8.038 7.600 8.389 100 153 172 163 180 56,49 148 106,9 Vlag Limburg Limburg
408 Sint-Martens-Latem 2.468 2.492 3.681 8.314 8.365 100 101 149 337 339 14,34 583 162,2 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
409 Opzullik 8.838 7.027 5.238 7.471 8.348 100 80 59 85 94 67,68 123 112,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
410 Trooz 4.162 6.919 7.508 7.689 8.297 100 166 180 185 199 24,20 343 100,0 Vlag Luik (provincie) Luik
411 Hove 622 1.263 3.620 8.306 8.277 100 203 582 1.321 1.331 5,99 1.383 141,4 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
412 Messancy 4.108 4.876 4.881 6.902 8.266 100 119 119 168 201 52,43 158 118,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
413 Boutersem 3.714 4.705 5.805 7.234 8.242 100 127 156 195 222 30,75 268 124,8 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
414 As 596 895 3.091 7.213 8.236 100 150 519 1.210 1.382 22,07 373 102,8 Vlag Limburg Limburg
415 Zwalm 7.218 9.591 7.597 7.683 8.167 100 133 105 106 113 33,82 242 118,6 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
416 Floreffe 3.854 5.220 6.143 7.092 8.148 100 135 159 184 211 38,89 210 104,8 Vlag Namen (provincie) Namen
417 Brunehaut 8.317 9.851 8.843 7.446 8.089 100 118 106 90 97 46,11 175 91,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
418 Quévy 7.161 8.241 7.836 7.474 8.085 100 115 109 104 113 65,16 124 104,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
419 Fernelmont 6.273 7.183 5.621 6.298 8.067 100 115 90 100 129 65,61 123 111,4 Vlag Namen (provincie) Namen
420 Oostrozebeke 4.420 4.461 5.498 7.317 7.956 100 101 124 166 180 16,62 479 98,0 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
421 Vorselaar 1.784 2.061 4.514 7.353 7.936 100 116 253 412 445 27,62 287 107,8 Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
422 Heuvelland 10.418 11.176 9.800 8.399 7.926 100 107 94 81 76 94,24 84 89,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
423 Mont-Saint-Guibert 2.163 3.066 3.033 5.871 7.896 100 142 140 271 365 18,63 424 115,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
424 Kortenaken 3.677 4.848 7.094 7.443 7.892 100 132 193 202 215 49,06 161 108,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
425 Vielsalm 5.408 6.467 6.684 7.182 7.886 100 120 124 133 146 139,76 56 88,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
426 Langemark-Poelkapelle 6.555 8.186 7.365 7.656 7.825 100 125 112 117 119 52,53 149 97,4 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
427 Wachtebeke 4.177 5.365 5.434 6.809 7.809 100 128 130 163 187 34,53 226 108,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
428 Neufchâteau 3.606 4.927 4.085 6.167 7.795 100 137 113 171 216 113,79 69 96,7 Vlag Luxemburg Luxemburg
429 Estinnes 6.722 6.564 7.071 7.521 7.759 100 98 105 112 115 72,73 107 97,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
430 Antoing 8.301 9.144 9.078 7.481 7.714 100 110 109 90 93 31,13 248 86,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
431 Chastre 3.960 3.998 3.264 6.487 7.685 100 101 82 164 194 31,27 246 115,7 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
432 Dalhem 6.248 6.431 6.340 6.145 7.517 100 103 101 98 120 36,06 208 111,1 Vlag Luik (provincie) Luik
433 Terhulpen 1.645 2.615 4.231 6.943 7.442 100 159 257 442 452 15,60 477 124,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
434 Weismes 5.065 6.503 7.379 100 128 146 96,93 76 93,5 Vlag Luik (provincie) Luik
435 Hamois 3.880 5.049 4.300 6.462 7.364 100 130 111 167 190 76,42 96 99,9 Vlag Namen (provincie) Namen
436 Walhain 4.668 4.957 4.194 5.412 7.359 100 106 90 116 158 37,94 194 121,6 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
437 Wellen 3.133 3.491 4.909 6.725 7.354 100 111 157 215 235 26,72 275 105,7 Vlag Limburg Limburg
438 Heers 4.636 5.849 6.849 6.575 7.337 100 126 148 142 158 53,07 138 98,4 Vlag Limburg Limburg
439 Zutendaal 928 956 2.032 6.755 7.282 100 103 219 728 785 32,07 227 109,3 Vlag Limburg Limburg
440 Linter 4.225 5.726 6.473 6.852 7.271 100 136 153 162 172 36,37 200 111,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
441 Gesves 5.265 5.780 4.544 5.767 7.208 100 110 86 110 137 64,92 111 109,3 Vlag Namen (provincie) Namen
442 Bevekom 4.990 5.321 4.301 6.199 7.205 100 107 86 124 144 38,58 187 119,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
443 Beaumont 7.152 6.812 5.752 6.577 7.165 100 95 80 92 100 92,97 77 92,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
444 Stavelot 4.843 5.905 5.854 6.479 7.153 100 122 121 134 148 85,07 84 94,4 Vlag Luik (provincie) Luik
445 Anhée 4.136 5.888 6.084 6.771 7.143 100 142 147 164 173 65,67 109 95,5 Vlag Namen (provincie) Namen
446 Assesse 3.966 4.680 3.999 5.992 7.090 100 118 101 151 179 78,16 91 110,5 Vlag Namen (provincie) Namen
447 Nieuwerkerken 2.142 2.645 3.737 6.483 6.998 100 123 174 303 327 22,46 312 104,2 Vlag Limburg Limburg
448 Itter 4.367 5.515 5.182 5.651 6.957 100 126 119 129 159 34,92 199 115,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
449 Chièvres 6.703 6.965 6.185 6.006 6.925 100 104 92 90 103 46,91 148 96,4 Vlag Henegouwen Henegouwen
450 Saint-Georges-sur-Meuse 4.540 6.303 5.764 6.785 6.924 100 139 127 149 153 20,90 331 96,9 Vlag Luik (provincie) Luik
451 Hoegaarden 4.466 5.126 6.206 6.014 6.863 100 115 139 135 154 33,93 202 122,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
452 Hensies 5.738 6.060 7.087 6.782 6.849 100 106 124 118 119 25,99 263 86,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
453 Sint-Laureins 7.900 8.718 8.055 6.513 6.818 100 110 102 82 86 74,50 92 104,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
454 Quiévrain 4.183 5.764 7.278 6.713 6.746 100 138 174 160 161 21,22 318 80,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
455 Pittem 7.595 6.881 6.107 6.629 6.717 100 91 80 87 88 34,42 195 99,6 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
456 Herne 7.942 6.965 6.121 6.372 6.699 100 88 77 80 84 44,63 150 117,9 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
457 Villers-le-Bouillet 4.340 6.290 4.807 5.653 6.593 100 145 111 130 152 32,71 202 106,7 Vlag Luik (provincie) Luik
458 Lierde 5.419 5.606 5.942 6.291 6.579 100 103 110 116 121 26,13 252 111,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
459 Kluisbergen 7.874 4.994 6.377 6.086 6.577 100 63 81 77 84 30,38 216 108,8 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
460 Moerbeke 4.002 5.962 5.646 5.753 6.570 100 149 141 144 164 37,80 174 111,4 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
461 Ramillies 5.844 5.388 5.065 5.295 6.548 100 91 87 91 112 48,68 135 109,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
462 Kaprijke 6.764 6.479 5.936 6.175 6.436 100 96 88 91 95 33,71 191 113,5 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
463 Wortegem-Petegem 9.248 7.502 5.995 6.071 6.395 100 81 65 66 69 41,96 152 119,3 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
464 Braives 5.043 6.845 5.984 5.352 6.391 100 136 119 106 127 44,00 145 108,0 Vlag Luik (provincie) Luik
465 Maarkedal 9.466 8.763 6.998 6.448 6.338 100 93 74 68 67 45,63 139 119,1 Vlag Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
466 Bekkevoort 1.977 2.842 5.403 5.726 6.332 100 144 273 290 320 37,17 170 113,1 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
467 Engis 2.338 4.274 5.834 5.689 6.209 100 183 250 243 266 27,74 224 84,8 Vlag Luik (provincie) Luik
468 Geetbets 2.903 3.870 5.140 5.793 6.136 100 133 177 200 211 35,17 174 104,6 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
469 Hastière 2.651 3.287 4.076 4.976 6.016 100 124 154 188 227 56,46 107 81,3 Vlag Namen (provincie) Namen
470 Elzele 9.495 8.555 6.549 5.580 5.992 100 90 69 59 63 44,69 134 102,1 Vlag Henegouwen Henegouwen
471 Remicourt 2.686 3.749 4.454 4.753 5.972 100 140 166 177 222 22,58 264 111,2 Vlag Luik (provincie) Luik
472 Etalle 4.449 4.535 3.578 4.890 5.961 100 102 80 110 134 78,10 76 116,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
473 Limburg 2.687 6.188 5.877 5.495 5.905 100 230 219 205 220 24,63 240 93,1 Vlag Luik (provincie) Luik
474 Lontzen 3.433 5.010 5.833 100 146 170 28,73 203 99,6 Vlag Luik (provincie) Luik
475 Lobbes 4.033 4.867 4.811 5.520 5.818 100 121 119 137 144 32,08 181 102,6 Vlag Henegouwen Henegouwen
476 Somme-Leuze 3.721 3.423 2.696 4.170 5.799 100 92 72 112 156 95,09 61 93,1 Vlag Namen (provincie) Namen
477 Lendelede 3.828 3.619 4.452 5.502 5.787 100 95 116 144 151 13,15 440 104,1 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
478 Pecq 6.493 5.838 5.467 5.157 5.761 100 90 84 79 89 32,91 175 95,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
479 Nandrin 2.618 3.306 2.785 5.376 5.758 100 126 106 205 220 35,90 160 126,7 Vlag Luik (provincie) Luik
480 Vaux-sur-Sûre 4.113 4.699 4.353 4.176 5.734 100 114 106 102 139 135,87 42 92,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
481 Celles 10.057 8.282 6.632 5.415 5.691 100 82 66 54 57 67,14 85 94,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
482 Thimister-Clermont 4.576 3.977 3.663 5.075 5.681 100 87 80 111 124 28,73 198 106,7 Vlag Luik (provincie) Luik
483 Drogenbos 592 1.335 3.661 4.693 5.653 100 226 618 793 955 2,49 2.269 89,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
484 Viroinval 5.500 7.205 6.243 5.623 5.646 100 131 114 102 103 120,90 47 84,3 Vlag Namen (provincie) Namen
485 Attert 4.727 4.673 3.105 4.118 5.646 100 99 66 87 119 70,94 80 133,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
486 Hotton 2.631 3.000 3.016 4.890 5.635 100 114 115 186 214 57,32 98 87,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
487 Bütgenbach 3.977 5.550 5.629 100 140 142 97,31 58 90,8 Vlag Luik (provincie) Luik
488 Saint-Hubert 4.621 5.933 5.618 5.727 5.605 100 128 122 124 121 111,16 50 93,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
489 Florenville 6.969 6.491 5.604 5.546 5.594 100 93 80 80 80 146,91 38 92,1 Vlag Luxemburg Luxemburg
490 Nassogne 4.508 4.712 4.075 4.760 5.568 100 105 90 106 124 111,96 50 91,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
491 Léglise 3.114 3.834 4.006 3.701 5.553 100 123 129 119 178 172,92 32 100,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
492 Incourt 5.177 4.428 3.539 4.114 5.522 100 86 68 79 107 38,79 142 114,0 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
493 Amel 4.082 5.069 5.486 100 124 134 125,15 44 92,5 Vlag Luik (provincie) Luik
494 Héron 4.529 5.479 4.473 4.195 5.476 100 121 99 93 121 38,32 143 107,9 Vlag Luik (provincie) Luik
495 Büllingen 4.539 5.287 5.456 100 116 120 150,49 36 91,1 Vlag Luik (provincie) Luik
496 Marchin 2.912 6.392 5.019 4.935 5.441 100 220 172 169 187 30,00 181 99,6 Vlag Luik (provincie) Luik
497 Bouillon 6.880 6.744 6.325 5.437 5.427 100 98 92 79 79 149,09 36 89,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
498 Gouvy 4.718 5.975 5.936 4.581 5.397 100 127 126 97 114 165,11 33 86,2 Vlag Luxemburg Luxemburg
499 Comblain-au-Pont 1.631 4.469 5.117 5.189 5.396 100 274 314 318 331 22,68 238 90,3 Vlag Luik (provincie) Luik
500 Paliseul 2.977 4.651 5.026 5.006 5.392 100 156 169 168 181 112,96 48 89,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
501 Ruiselede 6.773 6.528 5.567 5.048 5.368 100 96 82 75 79 30,20 178 104,8 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
502 Momignies 5.997 6.365 5.650 5.128 5.345 100 106 94 86 89 85,58 62 77,3 Vlag Henegouwen Henegouwen
503 Glabbeek 2.906 3.835 4.720 5.071 5.321 100 132 162 175 183 26,78 199 117,7 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
504 Libin 3.998 4.183 4.113 4.341 5.245 100 105 103 109 131 139,72 38 96,3 Vlag Luxemburg Luxemburg
505 Havelange 4.724 6.064 5.119 4.622 5.237 100 128 108 98 111 104,73 50 95,4 Vlag Namen (provincie) Namen
506 Chiny 5.989 5.711 4.676 4.885 5.226 100 95 78 82 87 113,69 46 93,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
507 Rumes 4.928 6.278 5.521 5.064 5.220 100 127 112 103 106 23,72 220 91,9 Vlag Henegouwen Henegouwen
508 Houffalize 5.778 6.468 5.142 4.501 5.207 100 112 89 78 90 166,58 31 93,0 Vlag Luxemburg Luxemburg
509 Honnelles 6.477 7.270 6.169 5.052 5.152 100 112 95 78 80 43,65 118 99,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
510 Ohey 3.989 4.575 3.557 4.063 5.142 100 115 89 102 129 56,62 91 98,0 Vlag Namen (provincie) Namen
511 Ferrières 2.995 3.220 2.943 4.208 5.006 100 108 98 141 167 56,90 88 104,5 Vlag Luik (provincie) Luik
512 Alveringem 10.270 9.676 7.728 4.805 4.993 100 94 75 49 49 80,01 62 88,9 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
513 Houyet 4.728 6.355 4.993 4.433 4.987 100 134 106 94 105 122,31 41 90,5 Vlag Namen (provincie) Namen
514 Cerfontaine 4.502 4.731 4.315 4.334 4.987 100 105 96 96 111 83,45 60 91,9 Vlag Namen (provincie) Namen
515 Sivry-Rance 5.870 5.737 4.540 4.506 4.794 100 98 77 77 82 72,97 66 89,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
516 Linkebeek 1.206 1.795 3.050 4.751 4.696 100 149 253 394 389 4,15 1.132 122,0 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
517 Musson 2.513 2.675 2.677 3.893 4.659 100 106 107 155 185 34,81 134 98,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
518 Gedinne 4.727 5.517 4.596 4.344 4.652 100 117 97 92 98 151,56 31 87,2 Vlag Namen (provincie) Namen
519 Clavier 3.633 4.513 4.222 4.120 4.642 100 124 116 113 128 79,12 59 102,6 Vlag Luik (provincie) Luik
520 Lens 6.428 5.120 4.107 3.729 4.592 100 80 64 59 71 49,42 93 98,8 Vlag Henegouwen Henegouwen
521 Pepingen 4.688 4.567 3.912 4.247 4.537 100 97 83 91 97 36,05 126 123,5 Vlag Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant
522 Baelen 2.971 2.940 2.796 3.852 4.487 100 99 94 130 151 85,73 52 102,5 Vlag Luik (provincie) Luik
523 Tintigny 3.629 3.697 3.141 3.436 4.302 100 102 87 95 119 81,79 53 98,8 Vlag Luxemburg Luxemburg
524 Verlaine 2.101 2.694 2.188 3.429 4.277 100 128 104 163 204 24,21 177 112,8 Vlag Luik (provincie) Luik
525 Aubel 3.202 2.921 3.067 3.851 4.246 100 91 96 120 133 18,83 225 106,3 Vlag Luik (provincie) Luik
526 Modave 2.461 4.090 3.238 3.588 4.219 100 166 132 146 171 40,37 105 106,6 Vlag Luik (provincie) Luik
527 Merbes-le-Château 3.166 3.696 3.922 4.032 4.212 100 117 124 127 133 30,24 139 90,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
528 Anthisnes 2.967 3.517 3.068 3.881 4.198 100 119 103 131 141 37,08 113 109,1 Vlag Luik (provincie) Luik
529 La Roche-en-Ardenne 5.070 5.864 4.602 4.107 4.192 100 116 91 81 83 147,52 28 89,6 Vlag Luxemburg Luxemburg
530 Voeren 4.134 4.189 4.416 4.315 4.175 100 101 107 104 101 50,63 82 97,2 Vlag Limburg Limburg
531 Olne 3.025 3.178 2.348 3.731 4.036 100 105 78 123 135 15,99 252 116,5 Vlag Luik (provincie) Luik
532 Froidchapelle 3.326 3.574 3.038 3.315 3.993 100 107 91 100 120 86,03 46 84,7 Vlag Henegouwen Henegouwen
533 Burg-Reuland 4.278 3.787 3.974 100 89 93 108,96 36 92,9 Vlag Luik (provincie) Luik
534 Faimes 2.628 3.356 2.742 3.155 3.938 100 128 104 120 150 28,48 138 114,6 Vlag Luik (provincie) Luik
535 Oerle 2.253 3.100 2.929 3.317 3.904 100 138 130 147 173 19,64 199 104,6 Vlag Luik (provincie) Luik
536 Hamoir 1.668 2.364 2.757 3.510 3.846 100 142 165 210 231 27,80 138 95,4 Vlag Luik (provincie) Luik
537 Mont-de-l'Enclus 4.405 3.409 3.525 3.172 3.789 100 77 80 72 86 26,93 141 100,5 Vlag Henegouwen Henegouwen
538 Brugelette 4.970 4.530 3.591 3.344 3.724 100 91 72 67 75 28,40 131 91,0 Vlag Henegouwen Henegouwen
539 Bertogne 2.862 3.526 3.177 2.724 3.656 100 123 111 95 128 91,67 40 91,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
540 Saint-Léger 2.572 3.399 2.279 3.192 3.656 100 132 89 124 142 35,86 102 110,5 Vlag Luxemburg Luxemburg
541 Vleteren 4.242 4.972 4.546 3.593 3.653 100 117 107 85 86 38,15 96 88,7 Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen
542 Hélécine 2.113 3.433 3.132 2.848 3.644 100 162 148 135 172 16,62 219 105,5 Vlag Waals-Brabant Waals-Brabant
543 Lierneux 3.633 4.738 4.362 3.317 3.575 100 130 120 91 98 92,08 39 92,4 Vlag Luik (provincie) Luik
544 Manhay 3.604 3.514 2.895 2.885 3.571 100 98 80 80 99 119,81 30 97,9 Vlag Luxemburg Luxemburg
545 Geer 2.426 2.956 2.686 2.570 3.478 100 122 111 106 143 23,62 147 108,9 Vlag Luik (provincie) Luik
546 Crisnée 1.958 2.362 2.300 2.584 3.465 100 121 117 132 177 16,83 206 111,9 Vlag Luik (provincie) Luik
547 Vloesberg 5.140 4.009 3.465 3.194 3.433 100 78 67 62 67 23,00 149 104,2 Vlag Henegouwen Henegouwen
548 Bièvre 2.775 3.701 3.601 3.140 3.362 100 133 130 114 121 109,59 31 84,1