۱۰۰ ستاره ثروتمند فوربز

۱۰۰ سلبریتی (انگلیسی: The Celebrity 100‎) فهرستی سالانه، گرد آوری و منتشر شده توسط مجله فوربز از سال ۱۹۹۹ است که صد نام از پردرامدترین سلبریتی‌ها را لیست می‌کند.

دهه ۱۹۹۰[ویرایش]

۱۹۹۹[۱]
ردیف دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا مایکل جردن ورزشکار(بسکتبال)
۲ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۳ ایالات متحده آمریکا لئوناردو دی‌کاپریو هنرپیشه
۴ ایالات متحده آمریکا جری ساینفلد هنرپیشه
۵ ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
۶ بریتانیای کبیر اسپایس گرلز آهنگساز
۷ ایالات متحده آمریکا هریسون فورد هنرپیشه
۸ ایالات متحده آمریکا رابین ویلیامز هنرپیشه
۹ کانادا سلین دیون آهنگساز
۱۰ بریتانیای کبیر رولینگ استونز آهنگساز

دهه ۲۰۰۰[ویرایش]

۲۰۰۰[۲]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا جولیا رابرتس هنرپیشه
2 ایالات متحده آمریکا جرج لوکاس فیلم ساز
3 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
4 ایالات متحده آمریکا تام هنکس هنرپیشه
5 ایالات متحده آمریکا مایکل جردن ورزشکار(بسکتبال)
6 بریتانیای کبیر رولینگ استونز آهنگساز
7 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
8 ایالات متحده آمریکا بک‌استریت بویز آهنگساز
9 ایالات متحده آمریکا شر (خواننده) آهنگساز
10 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
۲۰۰۱[۳]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 بریتانیای کبیر بیتلز آهنگساز
4 ایالات متحده آمریکا بریتنی اسپیرز آهنگساز
5 ایالات متحده آمریکا بروس ویلیس هنرپیشه
6 ایالات متحده آمریکا مایکل جردن ورزشکار(بسکتبال)
7 ایالات متحده آمریکا بک‌استریت بویز آهنگساز
8 ایالات متحده آمریکا انسینک آهنگساز
9 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
10 ایالات متحده آمریکا مل گیبسون هنرپیشه
۲۰۰۲[۴]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا بریتنی اسپیرز آهنگساز
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
4 ایالات متحده آمریکا مدونا آهنگساز
5 جمهوری ایرلند یوتو آهنگساز
6 ایالات متحده آمریکا انسینک آهنگساز
7 ایالات متحده آمریکا ماریا کری آهنگساز
8 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
9 ایالات متحده آمریکا مایکل جردن ورزشکار(بسکتبال)
10 ایالات متحده آمریکا تام هنکس هنرپیشه
۲۰۰۳[۵]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا جنیفر آنیستون هنرپیشه
2 ایالات متحده آمریکا امینم
ایالات متحده آمریکا دکتر دره
آهنگساز
3 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
4 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
5 ایالات متحده آمریکا جنیفر لوپز خواننده / هنرپیشه
6 بریتانیای کبیر پل مک‌کارتنی آهنگساز
7 ایالات متحده آمریکا بن افلک هنرپیشه
8 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
9 ایالات متحده آمریکا تام هنکس هنرپیشه
10 بریتانیای کبیر رولینگ استونز آهنگساز
۲۰۰۴[۶]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا مل گیبسون هنرپیشه
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
4 ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
5 بریتانیای کبیر رولینگ استونز آهنگساز
6 بریتانیای کبیر جی.کی. رولینگ نویسنده
7 ایالات متحده آمریکا مایکل جردن ورزشکار(بسکتبال)
8 ایالات متحده آمریکا بروس اسپرینگستین آهنگساز
9 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
10 ایالات متحده آمریکا جانی دپ هنرپیشه
۲۰۰۵[۷]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 ایالات متحده آمریکا مل گیبسون هنرپیشه
4 ایالات متحده آمریکا جرج لوکاس فیلم ساز
5 ایالات متحده آمریکا شکیل اونیل ورزشکار(بسکتبال)
6 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
7 ایالات متحده آمریکا جانی دپ هنرپیشه
8 ایالات متحده آمریکا مدونا آهنگساز
9 بریتانیای کبیر التون جان آهنگساز
10 ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
۲۰۰۶[۸]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
2 بریتانیای کبیر رولینگ استونز موسیقی‌دانان
3 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
4 جمهوری ایرلند یوتو آهنگساز
5 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
6 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
7 ایالات متحده آمریکا هاوارد استرن شخصیت رادیویی
8 ایالات متحده آمریکا فیفتی سنت موسیقی‌دان
9 Cast of سوپرانوز هنرپیشه‌ها
10 ایالات متحده آمریکا دن براون نویسنده
۲۰۰۷[۹]
ردیف. دریافت کننده حرفه
1 ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 ایالات متحده آمریکا مدونا موسیقی‌دان
4 بریتانیای کبیر رولینگ استونز موسیقی‌دان
5 ایالات متحده آمریکا برد پیت هنرپیشه
6 ایالات متحده آمریکا جانی دپ هنرپیشه
7 بریتانیای کبیر التون جان موسیقی‌دان
8 ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
9 ایالات متحده آمریکا جی زی موسیقی‌دان
10 ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم ساز
۲۰۰۸[۱۰]
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
2 ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
3 ایالات متحده آمریکا آنجلینا جولی هنرپیشه
4 ایالات متحده آمریکا بیانسه موسیقی‌دان
5 بریتانیای کبیر دیوید بکام ورزشکار(فوتبال)
6 ایالات متحده آمریکا جانی دپ هنرپیشه
7 ایالات متحده آمریکا جی زی موسیقی‌دان
8 بریتانیای کبیر پلیس موسیقی‌دان
9 بریتانیای کبیر جی.کی. رولینگ نویسنده
10 ایالات متحده آمریکا برد پیت
ایالات متحده آمریکا پائولا دین
هنرپیشه
شخصیت تلویزیونی
۲۰۰۹[۱۱]
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا آنجلینا جولی هنرپیشه
۲ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۳ ایالات متحده آمریکا مدونا موسیقی‌دان
۴ ایالات متحده آمریکا بیانسه موسیقی‌دان
۵ ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
۶ ایالات متحده آمریکا بروس اسپرینگستین موسیقی‌دان
۷ ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم‌ساز
۸ ایالات متحده آمریکا جنیفر آنیستون هنرپیشه
۹ ایالات متحده آمریکا برد پیت هنرپیشه
۱۰ ایالات متحده آمریکا کوبی برایانت ورزشکار(بسکتبال)

دهه ۲۰۱۰[ویرایش]

۲۰۱۰[۱۲]
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۲ ایالات متحده آمریکا بیانسه موسیقی‌دان
۳ کاناداجیمز کامرون فیلم‌ساز
۴ ایالات متحده آمریکالیدی گاگا موسیقی‌دان
۵ ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
۶ ایالات متحده آمریکا بریتنی اسپیرز موسیقی‌دان
۷ جمهوری ایرلند یوتو موسیقی‌دانان
۸ ایالات متحده آمریکا ساندرا بولاک هنرپیشه
۹ ایالات متحده آمریکا جانی دپ هنرپیشه
۱۰ ایالات متحده آمریکا مدونا موسیقی‌دان
۲۰۱۱
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکالیدی گاگا موسیقی‌دان
۲ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۳ کاناداجاستین بیبر موسیقی‌دان
۴ جمهوری ایرلند یوتو موسیقی‌دانان
۵ بریتانیای کبیر التون جان موسیقی‌دان
۶ ایالات متحده آمریکا تایگر وودز ورزشکار(گلف)
۷ ایالات متحده آمریکا تیلور سوئیفت موسیقی‌دان
۸ ایالات متحده آمریکا بون جووی موسیقی‌دان
۹ بریتانیای کبیرسایمون کاول شخصیت تلویزیونی
۱۰ ایالات متحده آمریکا لبران جیمز ورزشکار(بسکتبال)
۲۰۱۲
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا جنیفر لوپز موسیقی‌دان / هنرپیشه
۲ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۳ کاناداجاستین بیبر موسیقی‌دان
۴ باربادوس ریحانا موسیقی‌دان
۵ ایالات متحده آمریکالیدی گاگا موسیقی‌دان
۶ ایالات متحده آمریکا بریتنی اسپیرز موسیقی‌دان
۷ ایالات متحده آمریکا کیم کارداشیان شخصیت تلویزیونی
۸ ایالات متحده آمریکا کیتی پری موسیقی‌دان
۹ ایالات متحده آمریکا تام کروز هنرپیشه
۱۰ ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم‌ساز
۲۰۱۳
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۲ ایالات متحده آمریکالیدی گاگا موسیقی‌دان
۳ ایالات متحده آمریکا استیون اسپیلبرگ فیلم‌ساز
۴ ایالات متحده آمریکا بیانسه موسیقی‌دان
۵ ایالات متحده آمریکا مدونا موسیقی‌دان
۶ ایالات متحده آمریکا تیلور سوئیفت موسیقی‌دان
۷ ایالات متحده آمریکا بون جووی موسیقی‌دان
۸ سوئیس راجر فدرر ورزشکار(تنیس)
۹ کاناداجاستین بیبر موسیقی‌دان
۱۰ ایالات متحده آمریکا الن دی‌جنرس شخصیت تلویزیونی
۲۰۱۴
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا بیانسه موسیقی‌دان
۲ ایالات متحده آمریکا لبران جیمز ورزشکار(بسکتبال)
۳ ایالات متحده آمریکا دکتر دره موسیقی‌دان
۴ ایالات متحده آمریکا اپرا وینفری شخصیت تلویزیونی
۵ ایالات متحده آمریکا الن دی‌جنرس شخصیت تلویزیونی
۶ ایالات متحده آمریکا جی زی موسیقی‌دان
۷ ایالات متحده آمریکا فلوید می‌ودر ورزشکار(بوکس)
۸ باربادوس ریحانا موسیقی‌دان
۹ ایالات متحده آمریکا کیتی پری موسیقی‌دان
۱۰ ایالات متحده آمریکا رابرت داونی جونیور هنرپیشه
۲۰۱۵
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا فلوید می‌ودر ورزشکار(بوکس)
۲ فیلیپین مانی پاکیائو ورزشکار(بوکس)
۳ ایالات متحده آمریکا کیتی پری موسیقی‌دان
۴ بریتانیای کبیر/جمهوری ایرلند وان دایرکشن موسیقی‌دانان
۵ ایالات متحده آمریکا هاوارد استرن شخصیت تلویزیونی
۶ ایالات متحده آمریکا گارث بروکس موسیقی‌دان
۷ ایالات متحده آمریکا جیمز پترسون نویسنده
۸ ایالات متحده آمریکا رابرت داونی جونیور هنرپیشه
۹ ایالات متحده آمریکا تیلور سوئیفت موسیقی‌دان
۱۰ پرتغال کریستیانو رونالدو ورزشکار(فوتبال)
۲۰۱۶[۱۳]
ردیف. دریافت کننده حرفه
۱ ایالات متحده آمریکا تیلور سوئیفت موسیقی‌دان
۲ بریتانیای کبیر/جمهوری ایرلند وان دایرکشن موسیقی‌دانان
۳ ایالات متحده آمریکا جیمز پترسون نویسنده
۴ پرتغال کریستیانو رونالدو ورزشکار(فوتبال)
۵ ایالات متحده آمریکا دکتر فیل مک‌گراو شخصیت تلویزیونی
۶ ایالات متحده آمریکا کوین هارت کمدین
۷ ایالات متحده آمریکا هاوارد استرن شخصیت رادیویی
۸ آرژانتینلیونل مسی ورزشکار(فوتبال)
۹ ایالات متحده آمریکا ادل موسیقی‌دان
۱۰ ایالات متحده آمریکا راش لیمبو شخصیت رادیویی

منابع[ویرایش]

 1. "AmIAnردیفying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [1999]". amianردیفying.com.[پیوند مرده]
 2. "AmIAnردیفying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2000]". amianردیفying.com.[پیوند مرده]
 3. "AmIAnردیفying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2001]". amianردیفying.com.[پیوند مرده]
 4. "AmIAnردیفying.com - Forbes' Celebrity 100 Power Ranking [2002]". amianردیفying.com.[پیوند مرده]
 5. "Forbes.com". forbes.com.
 6. Peter Kafka (18 June 2004). "The Celebrity 100". Forbes.
 7. "The Celebrity 100". forbes.com.
 8. "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
 9. "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
 10. "The Celebrity 100 - Forbes.com". forbes.com.
 11. "The Celebrity 100". forbes.com.
 12. «The Celebrity 100 - Forbes.com». www.forbes.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۱۱-۱۴.
 13. «Forbes Welcome». www.forbes.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۱۱-۱۴.