میانه‌زیستی

Wikipedia open wikipedia design.

زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)   نوزیستی (سنوزوئیک)  کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک)  کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک)  پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین) پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)
میانه‌زیستی
دوره دور عصر سال‌ها (به میلیون)
کرتاسه پسین ماستریختین ۶۶٬۰ - ۷۲٬۱
کامپانین ۷۲٬۱ - ۸۳٬۶
سانتونین ۸۳٬۶ - ۸۶٬۳
کنیاسین ۸۶٬۳ - ۸۹٬۸
تورونین ۸۹٬۸ - ۹۳٬۹
سنومانین ۹۳٬۹ - ۱۰۰٬۵
پیشین آلبین ۱۰۰٬۵ - ۱۱۳٬۰
آپشین ۱۱۳٬۰ - ۱۲۵٬۰
بارمین ۱۲۵٬۰ - ۱۲۹٬۴
هاتریوین ۱۲۹٬۴ - ۱۳۲٬۹
والانجینین ۱۳۲٬۹ - ۱۳۹٬۸
بریاسین ۱۳۹٬۸ - ۱۴۵٬۰
ژوراسیک پسین
(مالم)
تیتونین ۱۴۵٬۰ - ۱۵۲٬۱
کیمریدگین ۱۵۲٬۱ - ۱۵۷٬۳
آکسفوردین ۱۵۷٬۳ - ۱۶۳٬۵
میانه
(داگر)
کالووین ۱۶۳٬۵ - ۱۶۶٬۱
بتونین ۱۶۶٬۱ - ۱۶۸٬۳
باجوسین ۱۶۸٬۳ - ۱۷۰٬۳
آلنین ۱۷۰٬۳ - ۱۷۴٬۱
پیشین
(لیاس)
توآرسین ۱۷۴٬۱ - ۱۸۲٬۷
پلینسباکین ۱۸۲٬۷ - ۱۹۰٬۸
ساینمورین ۱۹۰٬۸ - ۱۹۹٬۳
هتانگین ۱۹۹٬۳ - ۲۰۱٬۳
تریاس پسین رتین ۲۰۱٬۳ - ۲۰۸٬۵
نورین ۲۰۸٬۵ - ۲۲۸
کارنین ۲۲۸ - ۲۳۵
میانه لادینین ۲۳۵ - ۲۴۲
آنیسین ۲۴۲ - ۲۴۷٬۲
پیشین اولنکین ۲۴۷٬۲ - ۲۵۱٬۲
ایندون ۲۵۱٬۲ - ۲۵۲٬۲

میانه‌زیستی یا مزوزوئیک یکی از سه دوران در ابردوران پیدازیستی است که مابین دوران‌های دیرینه‌زیستی و نوزیستی قرار دارد و شامل سه دورهٔ تریاس، ژوراسیک و کرتاسه می‌گردد. مزوزوئیک از دو کلمه meso به معنی میانه و zoa به معنی حیات ترکیب شده‌است و به همین علت میان زیستی نیز خوانده می‌شود. این دوره ۱۶۰ میلیون سال به طول انجامید و شامل سه دوره به نام‌های تریاس، ژوراسیک و کرتاسه می‌باشد.
جانورانی مثل شاخ‌قوچی (آمونیت) و دایناسور از موجوداتی بودند که در این دوره زیسته و منقرض شده‌اند. آب و هوای این دوره گرم و استوایی بوده و نیبت به الان بسیار باثبات بوده‌است. خشکی‌های زمین در این دوره شامل قاره لوراسیا و قاره گندوانا بود؛ که لوراسیا که شامل قاره آسیا و اروپا و آمریکای شمالی بود در دوره کرتاسه آغاز به تجزیه گرفته‌است و از این طریق اقیانوس اطلس به وجود آمده؛ و قاره گندوانا در دوره تریاس تجزیه شد.

منابع[ویرایش]This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

  • Oriflame Üyelik
  • Destek