مساحت

Wikipedia open wikipedia design.

مَساحت، یا پهنه، تعیین‌کنندهٔ بزرگی یک سطح دوبعدی است، تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند.

این سطح می‌تواند مربوط به یک شکل دوبعدی یا یک شکل سه‌بعدی باشد.

فرمول‌های مساحت[ویرایش]

فرمول‌های مساحت:
شکل فرمول متغیرها
مثلث متساوی الاضلاع طول یک ضلع مثلث است.
مثلث نصف محیط، , و طول هر ضلع هستند.
مثلث و دو ضلع دلخواه و زاویه بین شان است.
مثلث و به ترتیب قاعده و ارتفاع هستند
مربع طول یک ضلع مربع است.
مستطیل و به ترتیب اندازه طول و عرض مستطیل هستند.
لوزی و طول دو قطر لوزی هستند.
متوازی الاضلاع طول قاعده و ارتفاع عمود بر آن است.
ذوزنقه و طول دو ضلع موازی و فاصله بین شان (ارتفاع) است.
شش ضلعی منتظم طول یکی از اضلاع است.
هشت ضلعی منتظم طول یکی از اضلاع است.
چند ضلعی منتظم طول یک ضلع و تعداد اضلاع است.
شعاع دایره فرضی محیط بر چندضلعی و محیط چندضلعی است.
دایره شعاع و قطر است.
قطاع دایره و به ترتیب شعاع و زاویه (برحسب رادیان) هستند.
بیضی و دو شعاع بیضی هستند.
مساحت کل یک استوانه و به ترتیب شعاع و ارتفاع هستند.
مساحت جانبی استوانه و به ترتیب شعاع و ارتفاع هستند.
مساحت کل مخروط و به ترتیب شعاع و مولد مخروط هستند.
مساحت جانبی مخروط و به ترتیب شعاع و مولد مخروط هستند.
مساحت کل کره و به ترتیب شعاع و قطر کره هستند.
مساحت کل کره بیضوی مانند کره.
مساحت کل هرم مساحت قاعده، محیط قاعده و ارتفاع عمود بر آن هستند.

یکای مساحت[ویرایش]

یکای مساحت بر پایهٔ سیستم SI متر مربع (m²) است و آن برابر مساحت مربعی با ضلع یک متر است.

یکای مساحت در ایران[ویرایش]

در قدیم در ایران برای اندازه‌گیری مساحت از یکاهای بومی ایرانی مانند گریب (جریب) استفاده می‌شد. همچنین از واحدهای بزرگتری چون هکتار (معادل ۱۰۰۰۰ متر مربع) و کیلومترمربع برای اندازه‌گیری مساحت استفاده می‌شود. واحد ایکر در سیستم انگلیسی برای اندازه‌گیری سطح به کار می‌رود و هر ایکر برابر ۴۰۴۶٫۸۵۶۴۲ متر مربع می‌باشد. در مورد اندازه جریب نظرهای متفاوتی وجود دارد و در مناطق مختلف این اندازه متفاوت است. معمولاً در گذشته هر جریب معادل با ۱۶۰۰ متر مربع بود. در ایران دوره صفویه، هر جریب معادل ۹۵۶ متر مربع بوده‌است. در دوره قاجار هر جریب تقریباً ۱۰۰۰متر مربع محاسبه می‌شده‌است. در سال ۱۳۰۲ محمدحسن خان صنیع الدوله پیشنهاد نمود اوزان و مقیاسهای سنتی ایران، از جمله جریب، با مقادیر متناسب آن‌ها در نظامهای بین‌المللی برابر شود؛ بنابراین از ۱۳۰۲ به بعد ۱۰ جریب معادل ۱هکتار در نظر گرفته شد.

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی en:AreaThis page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek