زبان بلاروسی

Wikipedia open wikipedia design.

زبان بلاروسی (беларуская мова) یکی از دو زبان رسمی کشور بلاروس (به همراه روسی) است. زبان بلاروسی هم مانند زبان روسی با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. بلاروسی به همراه زبان‌های روسی و اوکراینی به گروه زبان‌های اسلاوی شرقی تعلق دارد. استرس در کلمات همانند روسی متحرک است.

حرف‌ها[ویرایش]

الفبای بلاروسی
حروف بزرگ نام IPA یونی‌کد
А   а а /a/ /a/ U+0410 / U+0430
Б   б бэ /bɛ/ /b/ U+0411 / U+0431
В   в вэ /vɛ/ /v/ U+0412 / U+0432
Г   г гэ /ɣɛ/ /ɣ/ U+0413 / U+0433
Д   д дэ /dɛ/ /d/ U+0414 / U+0434
Е   е е /je/ /je, /ʲe/ U+0415 / U+0435
Ё   ё ё /jo/ /jo/, /ʲo/ U+0401 / U+0451
Ж   ж жэ /ʐɛ/ /ʐ/ U+0416 / U+0436
З   з зэ /zɛ/ /z/ U+0417 / U+0437
І   і і /i/ /i/, /ʲi/, /ji/ U+0406 / U+0456
Й   й і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/ /j/ U+0419 / U+0439
К   к ка /ka/ /k/ U+041A / U+043A
Л   л эл /ɛl/ /l/ U+041B / U+043B
М   м эм /ɛm/ /m/ U+041C / U+043C
Н   н эн /ɛn/ /n/ U+041D / U+043D
О   о о /o/ /o/ U+041E / U+043E
П   п пэ /pɛ/ /p/ U+041F / U+043F
Р   р эр /ɛr/ /r/ U+0420 / U+0440
С   с эс /ɛs/ /s/ U+0421 / U+0441
Т   т тэ /tɛ/ /t/ U+0422 / U+0442
У   у у /u/ /u/ U+0423 / U+0443
Ў   ў у нескладовае /
у кароткае
/u nʲesklaˈdovaje/
/u kaˈrotkaje/
/w/ U+040E / U+045E
Ф   ф эф /ɛf/ /f/ U+0424 / U+0444
Х   х ха /xa/ /x/ U+0425 / U+0445
Ц   ц цэ /tsɛ/ /ts/ U+0426 / U+0446
Ч   ч чэ /tʂɛ/ /tʂ/ U+0427 / U+0447
Ш   ш ша /ʂa/ /ʂ/ U+0428 / U+0448
Ы   ы ы /ɨ/ /ɨ/ U+042B / U+044B
Ь   ь мяккі знак
/ˈmʲakkʲi znak/
/ʲ/ U+042C / U+044C
Э   э э /ɛ/ /ɛ/ U+042D / U+044D
Ю   ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/ U+042E / U+044E
Я   я я /ja/ /ja/, /ʲa/ U+042F / U+044F
апостраф
/aˈpostraf/
 – U+2019

منابع[ویرایش]This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Destek