خر خاکی شیرازی

Hemilepistus schirasi
A Shirasi woodlouse on parched desert soil.
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: سخت‌پوستان
رده: نرم‌زرهیان
راسته: جورپایان
زیرراسته: خر خاکی
تیره: Trachelipodidae
سرده: Hemilepistus
Species: H. schirasi
نام علمی
Hemilepistus schirasi
Lincoln, 1970 [۱]

خر خاکی شیرازی (با نام علمی: Hemilepistus schirasi) گونه‌ای از خرخاکی است که در داخل و اطراف بیابان‌های مرکزی و جنوبی ایران زندگی می‌کند.[۲]

پانویس[ویرایش]

  1. R. J. Lincoln (1970). "A review of the species of Hemilepistus s. str. Budde-Lund, 1885 (Isopoda, Porcellionidae)". Bulletin of the British Museum of Natural History (Zoology). 20 (4): 111–130.
  2. Ghasem M. Kashani, Alireza Sari & Shidokht Hosseinie (Ostavani) (2010). "Terrestrial isopods of the subgenus Hemilepistus (Hemilepistus) Budde-Lund, 1879 (Isopoda: Oniscidea) from Iran" (Portable Document Format extract). Zootaxa. 2549: 54–68.