خرخاکی گلوله‌ای

خرخاکی گلوله‌ای
Armadillidium vulgare 001.jpg
خرخاکی گلوله‌ای معمولی
Slater rolled up for wiki.jpg
خرخاکی گلوله‌ای معمولی در وضعیت دفاعی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: سخت‌پوستان
رده: نرم‌زرهیان
راسته: جورپایان
زیرراسته: خرخاکیان
تیره: خرخاکیان گلوله‌ای
براند، ۱۸۳۳

خرخاکی‌های گلوله‌ای نوعی خرخاکی است که در هنگام خطر خود را گلوله می‌کند. این جانداران خانواده خرخاکیان گلوله‌ای Armadillidiidae را در راسته جورپایان تشکیل می‌دهند.

این جانوران احتمالاّ در پی حس ارتعاش یا فشار رفتار گلوله‌ای‌شدن از خود نشان می‌دهند و این رفتار در هزارپای گلوله‌ای، آرمادیلو، و زنبور جواهری[۱] نیز دیده می‌شود. شناخته‌شده‌ترین عضو خانواده خرخاکیان گلوله‌ای، خرخاکی گلوله‌ای معمولی Armadillidium vulgare است.

منابع[ویرایش]

  1. cuckoo wasp