استاندارد (ابهام‌زدایی)

استاندارد (به فرانسوی و انگلیسی: standard) ممکن است اشاره به یکی از موارد زیر باشد: