Нуклеотид

Заглавието на тази статия може лесно да бъде сбъркано с Нуклид.

Нуклеотидът е органична молекула, състояща се от азотсъдържащо хетероциклично производно (обикновено на пурина или пиримидина), означавани често като „азотна база“, монозахариден остатък (обикновено на пентозите дезоксирибоза в ДНК или рибоза в РНК), и фосфатна или полифосфатна група.

Нуклеотидът е мономер или структурна единица на полинуклеотидните вериги на нуклеиновите киселини, както при РНК и ДНК. Някои нуклеотиди играят важна роля в преноса и трансформацията на клетъчна енергия, както и в ензимната регулация.

Азотната база може да бъде пуриново или пиримидиново производно. Основните пуринови производни, срещащи се в структурата както на ДНК, така и на РНК, са аденозин и гуанозин. Пиримидиновите бази са цитозин, тимин и урацил; цитозинът и тиминът се срещат в ДНК, а цитозинът и урацилът в РНК. Съществуват множество модификации на основните бази, като те са много по-разпространени в РНК, където играят роля в множество аспекти от „живота“ и функционирането на РНК.

В ДНК аденин се сдвоява с тимин с две водородни връзки, а гуанин с цитозин с три водородни връзки, докато при РНК тимин е заменен от урацил.

Азотната база се свързва посредством N1-атома (за пиримидините) и N9-атома (за пурините) от хетероцикличния пръстен с C1-атома на пентоза, посредством N-гликозидна връзка. Така се формира нуклеозид.

Хидроксилната група при C5-атома на рибозата бива фосфорилирана, което превръща нуклеозида в нуклеотид (нуклеотид монофосфат).

Номенклатура[редактиране | редактиране на кода]

Имената на нуклеотидите се съкращават стандартно в четирибуквени кодове.[1] Първата буква е малка и показва, дали нуклеотидът е рибонуклеотид (р), или дезоксирибонуклеотид (д). Втората буква показва нуклеобазата:

Третата и четвъртата буква индикират дължината на прикачената фосфатна връзка (моно-, ди-, три-) и присъствието на фосфат (Ф).

Например, дезокси-цитозин-трифосфат се съкращава като дЦТФ.

Химическа структура[редактиране | редактиране на кода]

Нуклеотиди[редактиране | редактиране на кода]

Химическа структура на аденозин монофосфат
Аденозин монофосфат
АМФ
Химическа структура на аденозин дифосфат
Аденозин дифосфат
АДФ
Химическа структура на аденозин трифосфат
Аденозинтрифосфат
АТФ
Химическа структура на гуанозин монофосфат
Гуанозин монофосфат
ГМФ
Химическа структура на гуанозин дифосфат
Гуанозин дифосфат
ГДФ
Химическа структура на гуанозин трифосфат
Гуанозин трифосфат
ГТФ
Химическа структура на тимидин монофосфат
Тимидин монофосфат
ТМФ
Химическа структура на тимидин дифосфат
Тимидин дифосфат
ТДФ
Химическа структура на тимидин трифосфат
Тимидин трифосфат
ТТФ
Химическа структура на уридин монофосфат
Уридин монофосфат
УМФ
Химическа структура на уридин дифосфат
Уридин дифосфат
УДФ
Химическа структура на уридин трифосфат
Уридин трифосфат
УТФ
Химическа структура на цитидин монофосфат
Цитидин монофосфат
ЦМФ
Химическа структура на цитидин монофосфат
Цитидин дифосфат
ЦДФ
Химическа структура на цитидин монофосфат
Цитидин трифосфат
ЦТФ

Дезоксинуклеотиди[редактиране | редактиране на кода]

Химическа структура на дезоксиаденозин монофосфат
Дезоксиаденозин монофосфат
дАМФ
Химическа структура на дезоксиаденозин дифосфат
Дезоксиаденозин дифосфат
дАДФ
Химическа структура на дезоксиаденозин трифосфат
Дезоксиаденозин трифосфат
дАТФ
Химическа структура на дезоксигуанозин монофосфат
Дезоксигуанозин монофосфат
дГМФ
Химическа структура на дезоксигуанозин дифосфат
Дезоксигуанозин дифосфат
дГДФ
Химическа структура на дезоксигуанозин трифосфат
Дезоксигуанозин трифосфат
дГТФ
Химическа структура на дезокситимидин монофосфат
Дезокситимидин монофосфат
дТМФ
Химическа структура на дезокситимидин дифосфат
Дезокситимидин дифосфат
дТДФ
Химическа структура на дезокситимидин трифосфат
Дезокситимидин трифосфат
дТТФ
Химическа структура на дезоксиуридин монофосфат
Дезоксиуридин монофосфат
дУМФ
Химическа структура на дезоксиуридин дифосфат
Дезоксиуридин дифосфат
дУДФ
Химическа структура на дезоксиуридин трифосфат
Дезоксиуридин трифосфат
дУТФ
Химическа структура на дезоксицитидин монофосфат
Дезоксицитидин монофосфат
дЦМФ
Химическа структура на дезоксицитидин монофосфат
Дезоксицитидин дифосфат
дЦДФ
Химическа структура на дезоксицитидин монофосфат
Дезоксицитидин трифосфат
дЦТФ

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • D. Voet, J. Voet, C. Pratt: Lehrbuch der Biochemie. 2. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2010, ISBN 978-3-527-32667-9, S. 45ff, 600ff.
  • Bruce Alberts: Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie. 4. Auflage. Wiley, 2012, ISBN 978-3-527-32824-6, S. 57–62, 80ff.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB). Nomenclature for Incompletely Specified Bases in Nucleic Acid Sequences // 1984. Посетен на 2019-11-16.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]