Независимост

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Независимост.

Независимостта е състоянието на дадена държава, при което нейните жители или част от тях упражняват самостоятелно цялата власт в нея.

За разлика от независимостта автономията представлява частична самостоятелност, при която външна сила запазва известен контрол върху съответната територия.