Атмосфера на Меркурий


Атмосферата на Меркурий[1]
Калий 31,7%
Натрий 24,9%
Атомен Кислород 9,5%
Аргон 7,0%
Хелий 5,9%
Молекулен Кислород 5,6%
Азот 5,2%
Въглероден диоксид 3,6%
Вода 3,4%
Водород 3,2%

Първичната атмосфера на Меркурий се разпръсква малко след формирането на планетата, както поради малката гравитация и виската температура на повърхността, така и заради ефектите оказани от слънчевия вятър. В наши дни има следи от много разредена атмосфера съдържаща водород, хелий, кислород, натрий, калций и калий с атмосферно налягане от 10-15 бара (което се счита за незначително).

Тази атмосфера не е стабилна, атомите се разпръскват и заменят с други от различни източници. Водородните и хелиевите атоми вероятно идват от слънчевия вятър, разпръснати в магнитосферата на Меркурий преди да успеят да излязат в космоса. Радиоактивно разпадане на елементи в кората на Меркурий е друг източник на хелий, натрий и калий. Водните пари са донесени на планетата от комети сблъскващи се с повърхостта.[2]

Температурните колебания на тела без атмосфера (или на такива с минимална подобно на Меркурий) са ясно изразени. За пример през деня темпераратурата на повърхността достига до 420 °C, а през нощта пада до -180 °C. Най-вероятно тези топлинни промени се довели до отличителната повърхност на планетата.

  1. Hunten D.M., Shemansky D.E., Morgan T.H. (1988), The Mercury atmosphere, In: Mercury (A89-43751 19-91). University of Arizona Press, p. 562-612
  2. Hunten D.M., Shemansky D.E., Morgan T.H. (1988), The Mercury atmosphere, In: Mercury (A89-43751 19-91). University of Arizona Press, p. 562-612