Атмосфера на Луната

Атмосферата на Луната е много разредена и нищожна в сравнение с тази на Земята. Един от източниците на лунната атмосфера е освобождаването на газове като радона, който води началото си от радиоактивното разпадане в кората и мантията. Друг източник са бомбардировките с микрометеорити, йони от слънчевия вятър, електрони и слънчева светлина.[1] Газовете, които се получават при тези процеси, могат да се натрупат като реголит вследствие на лунната гравитация, или могат да излетят в космоса заради радиационния натиск от Слънцето или да бъдат отнесени от Слънчевият вятър, ако са йонизирани.

Елементите натрий (Na) и калий (K) са открити с помощта на наблюдения от Земята, докато елементи като радон-222 и полоний-210 са открити от спектрометъра на лунния апарат Lunar Prospector.[2] Аргон-40, He-4, O и/или CH4, N2 и/или CO, и CO2 са открити от космонавтите от програма Аполо.[3]

  1. P. Lucey and 17 coauthors. Understanding the lunar surface and space-Moon interactions // Reviews in Mineralogy and Geochemistry 60 (1). 2006. DOI:10.2138/rmg.2006.60.2. с. 83-219.
  2. S. Lawson, W. Feldman, D. Lawrence, K. Moore, R. Elphic, and R. Belian. Recent outgassing from the lunar surface: the Lunar Prospector alpha particle spectrometer // J. Geophys. Res. 110 (E9). 2005. DOI:10.1029/2005JE002433. с. E9009.
  3. S. Alan Stern. The Lunar atmosphere: History, status, current problems, and context // Rev. Geophys. 37 (4). 1999. с. 453-491.[неработеща препратка]