Hello, World!

"Hello, World!" proqramı (1978).

Salam dünya – proqramı kompüter ekranında "Hello, World!" yazısını çap edən proqramdır. Proqramlaşdırma dilləri öyrədilərkən ilkin nümunə kimi bu proqramdan istifadə olunur.

Müxtəlif proqramlaşdırma dillərində Hello World proqramı nümunələri.

ADA:

procedure Hello is begin  Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello, world!"); end Hello; 

ASP:

<% Response.write("Hello, World!"); %> 

Basic:

print "Hello, World!" 

C:

#include <stdio.h> int main() {  printf("Hello, World!\n");  return 0; } 

C++:

#include <iostream> int main() {  std::cout << "Hello, World!" << std::endl;  return 0; } 

C#

class HelloWorldApp {   static void Main()   {     System.Console.WriteLine("Hello, world!");   } } 

Java:

public class HelloWorld {   public static void main(String[] args)   {     System.out.println("Hello, World!");   } } 

JavaScript:

document.write('Hello, World!'); 

Pascal:

begin  Writeln('Hello, World!'); end. 

PHP:

<? echo "Hello, World!\n"; ?> 

Python 2. X

print "Hello, World!" 

Python 3. X

print ("Hello, World!") 

Seed7:

$ include "seed7_05.s7i";  const proc: main is func   begin    writeln("Hello, World!");   end func; 

Xarici keçidlər

[redaktə | mənbəni redaktə et]