Mərkəzi Avropa

Mərkəzi Avropa, XIX əsr
Mərkəzi Avropa

Mərkəzi Avropa — coğrafi cəhətcə Avropanın aşağıdakı ölkələrini əhatə edir: