C (dəqiqləşdirmə)

  • C — Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında 3-cü hərf.
  • C++ — C ailəsinə aid populyar dillərdən biri.
  • C (proqramlaşdırma dili) — UNIX əməliyyat sistemi üçün yaradılmış proqramlaşdırma dili.
  • C Sharp — C ailəsinə aid yeni obyekt orientasıyalı dillərdən biri.
  • Objective-C — yuxarı səviyyəli, Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dili.
  • C vizası