Ağ neft

Ağ neftin 720 ml-i

Ağ neft — duru karbohidrogenlər (C8 ilə C15 arası) bir alışqan qarışığıdır. 150—250 °C qaynama dərəcəsində olan, rəngsiz (bir az sarıya çalır), səffaf ağ nöyüd adi nöüyüdün rektifikasiyasından distilizasiyasından alınır.